Đề cương Đánh giá xói mòn đất tại lưu vực suối Bó Cá, thành phố Sơn La

Báo cáo " ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XÓI MÒN ĐẤT TẠI LƯU VỰC SÔNG ĐA TAM TỈNH LÂM ĐỒNG " ppt

Báo cáo
... (3,57 %) Hình 10: Bản đồ xói mòn tiềm lưu vực Đa Tam 4.7 Bản đồ xói mòn trạng Bản đồ trạng xói mòn LVĐT thể mức độ xói mòn đất tích đồ hệ số (C) đồ xói mòn tiềm Trong Arcgis 9.3 ta dùng công cụ ... HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 KHU VỰC NGHIÊN CỨU Lưu vực sông Đa Tam hay lưu vực Đa Tam (LVĐT) thuộc hệ thống lưu vực sông Đồng Nai Theo ranh giới hành chính, ... trồng bảo vệ rừng nơi có độ dốc lớn, xói mòn tiềm cao Một số nhận xét trạng xói mòn lưu vực Đa Tam: − Hiện trạng xói mòn lưu vực có diện tích không đồng cấp xói mòn Tổng lượng đất lên đến 17.770 tấn/ha/năm...
 • 12
 • 659
 • 2

ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ mức độ xói mòn đất tại lưu vực SÔNG đa TAM, TỈNH lâm ĐỒNG

ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ mức độ xói mòn đất tại lưu vực SÔNG đa TAM, TỈNH lâm ĐỒNG
... chế xói mòn lưu vực 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Trong đánh giá xói mòn đất mưa thường thực theo hai tiến trình: đánh giá tiềm xói mòn đánh giá trạng xói mòn Đánh giá tiềm xói mòn tức đánh giá xói ... hưởng đến tượng xói mòn đất  Thành lập đồ xói mòn tiềm năng, xói mòn trạng lưu vực sông Đa Tam.Đưa đánh giá mức độ xói mòn đề xuất giải pháp cho việc hạn chế xói mòn đất lưu vực sông Đa Tam Chƣơng ... liệu Nhằm mục tiêu bảo vệ tài nguyên đất hạn chế thiệt hại xói mòn gây nên đề tài Ứng dụng GIS đánh giá mức độ xói mòn đất lưu vực sông Đa Tam, tỉnh Lâm Đồng tiến hành nghiên cứu Để thực mục...
 • 80
 • 820
 • 1

Nghiên cứu sử dụng Viễn thám (RS) và Hệ thống thông tin địa lý (GIS) để đánh giá xói mòn đất huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu sử dụng Viễn thám (RS) và Hệ thống thông tin địa lý (GIS) để đánh giá xói mòn đất huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
... luận án Nghiên cứu sử dụng Viễn thám (RS) Hệ thống thông tin địa (GIS) để đánh giá xói mòn đất huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ" công trình nghiên cứu riêng Những số liệu, kết nghiên cứu nêu luận ... (RS) Hệ thống thông tin địa (GIS) để đánh giá xói mòn đất huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ cấp thiết lựa chọn để thực Mục tiêu đề tài - Xác định hệ số xói mòn đất, mức độ xói mòn đất huyện Tam Nông ... cứu 2.2.1 Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ 2.2.2 47 47 Sử dụng viễn thám GIS đánh giá xói mòn đất huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ 47 2.2.3 Xây dựng...
 • 157
 • 273
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ nông ngiệp Nghiên cứu sử dụng viễn thám (RS) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) để đánh giá xói mòn đất huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

tóm tắt luận án tiến sĩ nông ngiệp Nghiên cứu sử dụng viễn thám (RS) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) để đánh giá xói mòn đất huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
... (RS) Hệ thống thông tin địa (GIS) để đánh giá xói mòn đất huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ cấp thiết lựa chọn để thực Mục tiêu nghiên cứu - Xác định hệ số xói mòn đất, mức độ xói mòn đất huyện Tam ... cứu xói mòn đất công bố nhân tố hoạt động xói mòn đất, phân vùng xói mòn đất, phương pháp phòng chống xói mòn đất, nghiên cứu xói mòn đất mô hình toán học Từ sau năm 1990 nghiên cứu xói mòn đất ... trạng sử dụng đất, ảnh vệ tinh huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ 2.2 Nội dung nghiên cứu Các nội dung nghiên cứu gồm: (1) Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, KTXH huyện Tam Nông; (2) sử dụng viễn thám...
 • 26
 • 142
 • 0

Ứng dụng kỹ thuật GIS đánh giá xói mòn đất huyện ALưới, tỉnh thừa thiên huế

Ứng dụng kỹ thuật GIS đánh giá xói mòn đất huyện ALưới, tỉnh thừa thiên huế
... b m t ñ t làm tăng xói mòn Theo m c ñ th hi n y u t gây xói mòn, nghiên c u nhà khoa h c ñã chia hai lo i xói mòn: Xói mòn ñ a ch t (xói mòn t nhiên) xói mòn gia t c (xói mòn tăng cư ng) (Nguy ... xói mòn ñ t di n r ng, v i s h tr c a ph n m m chuyên d ng ñ thành l p lên b n ñ xói mòn K t qu c a nghiên c u s ñưa b c tranh v hi n tr ng xói mòn c a huy n, c p ñ xói mòn c nh báo m c xói mòn. Vi ... tác ñánh giá xói mòn ñ t công vi c m ñ u ph c v ho t ñ ng nông nghi p b n v ng Trong ñó xói mòn ñ t thư ng ñư c ñánh giá phân lo i theo m c ñ , t c ñ ph m vi xói mòn khác b n ñ xói mòn m t s...
 • 120
 • 367
 • 1

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÝ BẢN ĐỒ ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS ĐÁNH GIÁ XÓI MÒN ĐẤT KHU VỰC YÊN CHÂU TỈNH SƠN LA

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÝ BẢN ĐỒ ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS ĐÁNH GIÁ XÓI MÒN ĐẤT KHU VỰC YÊN CHÂU TỈNH SƠN LA
... CHƯƠNG ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG ĐÁNH GIÁ XÓI MÒN ĐẤT KHU VỰC YÊN CHÂU TỈNH SƠN LA 38 3.1 Mô hình đánh giá xói mòn đất 38 3.2 Cơ sở liệu quy trình đánh giá xói mòn đất khu vực Yên Châu ... liệu đánh giá xói mòn đất khu vực Yên Châu 41 3.2.2 Quy trình đánh giá xói mòn đất khu vực Yên Châu 51 3.3 Phân tích, đánh giá xói mòn đất huyện Yên Châu tỉnh Sơn La 56 3.3.1 Xây dựng đồ ... mòn đất khu vực Yên Châu; Nghiên cứu xây dựng sở liệu quy trình đánh giá xói mòn đất viễn thám GIS; Xác định số xói mòn đất khu vực Yên Châu; Thành lập đồ xói mòn đất thực tế tiềm khu vực Yên Châu; ...
 • 81
 • 667
 • 2

ứng dụng ảnh viễn thám và công nghệ gis đánh giá xói mòn đất huyện tam nông tỉnh phú thọ

ứng dụng ảnh viễn thám và công nghệ gis đánh giá xói mòn đất huyện tam nông tỉnh phú thọ
... 55 B ng 5: K t qu tớnh toỏn h xúi mũn cỏc lo i ủ t huy n Tam Nụng theo toỏn ủ Wischmeier & Smith 59 B ng 6: Di n tớch cỏc c p ủ d c huy n Tam Nụng 61 B ng 7: K t qu tớnh toỏn h s LS 62 B ng 8: ... v GIS vo vi c ủỏnh giỏ xúi mũn ủ t v n cũn ớt V i mong mu n ỏp d ng phng phỏp m i vo vi c nghiờn xúi mũn ủ t vựng ủ i nỳi Vi t Nam, tụi ti n hnh nghiờn c u ủ ti: ng d ng nh Vi n v cụng ngh GIS ... ti: ng d ng nh Vi n v cụng ngh GIS ủỏnh giỏ xúi mũn ủ t huy n Tam Nụng t nh Phỳ Th 1.2 M c tiờu c a ủ ti - ng d ng cụng ngh Vi n v GIS vi c ủỏnh giỏ, tớnh toỏn v xõy d ng b n ủ xúi mũn 1.3 i...
 • 95
 • 400
 • 0

báo cáo khoa học Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý đánh giá xói mòn đất đồi gò huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ A

báo cáo khoa học Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý đánh giá xói mòn đất đồi gò huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ A
... đất đồi 5.981,97 chiếm 38,35 diện tích tự nhiên, với loại đất đồi (Bảng 1) 825 Ứng dụng viễn thám hệ thống thông tin đ a đánh giá xói mòn đất tỉnh Phú Thọ Bảng Diện tích đất đồi huyện ... Tuấn Minh (2010) Ứng dụng hệ thống thông tin đ a (GIS) xây dựng đồ hệ số LS nghiên cứu xói mòn đất huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ, Tạp chí khoa học Phát triển - trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, ... số xói mòn m a K hệ số kháng xói đất; LS hệ số xói mòn đ a hình; C hệ số ảnh hưởng lớp phủ đến xói mòn đất; P hệ số ảnh hưởng biện pháp canh tác đến xói mòn đất Lượng đất xói mòn tiềm lượng đất...
 • 12
 • 94
 • 0

Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá xói mòn đất khu vực Yên Châu tỉnh Sơn La

Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá xói mòn đất khu vực Yên Châu tỉnh Sơn La
... ứng dụng viễn thám GIS đánh giá xói mòn đất • Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến xói mòn đất khu vực Yên Châu • Nghiên cứu sở liệu quy trình đánh giá xói mòn đất viễn thám GIS • Xác định số xói mòn ... TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU XÓI MÒN ĐẤT VÀ ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG ĐÁNH GIÁ XÓI MÒN ĐẤT CHƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XÓI MÒN ĐẤT KHU VỰC YÊN CHÂU TỈNH SƠN LA 26 CHƯƠNG ... nghệ viễn thám GIS quan tâm nhiều quốc gia, đặc biệt khu vực có nguy xói mòn cao Xuất phát từ lý trên, học viên chọn đề tài: Ứng dụng Viễn thám GIS đánh giá xói mòn đất khu vực Yên Châu tỉnh Sơn...
 • 69
 • 438
 • 3

ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM và CÔNG NGHỆ GIS ĐÁNH GIÁ xói mòn đất HUYỆN TAM NÔNG

ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM và CÔNG NGHỆ GIS ĐÁNH GIÁ xói mòn đất HUYỆN TAM NÔNG
... đánh giá xói mòn đất Với mong muốn áp dụng phương pháp vào việc nghiên xói mòn đất vùng đồi núi Việt Nam, tiến hành nghiên cứu đề tài: Ứng dụng ảnh Viễn thám công nghệ GIS đánh giá xói mòn đất huyện ... đắn công tác bảo vệ chống xói mòn đất công tác quy hoạch sử dụng đất cách tối ưu Trong năm qua có công trình nghiên cứu xói mòn đất, nhiên nghiên cứu ứng dụng công nghệ Viễn thám GIS vào việc đánh ... loại xói mòn Căn vào tác nhân gây xói mòn, người ta phân xói mòn đất thành dạng: xói mòn nước, gió, trọng lực, tuyết tan dòng bùn đá • Xói mòn nước Xói mòn phân thành xói mòn bề mặt xói mòn dạng...
 • 79
 • 339
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG XÓI MÒN ĐẤT CỦA LƯU VỰC SÔNG CU ĐÊ ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG XÓI MÒN ĐẤT CỦA LƯU VỰC SÔNG CU ĐÊ ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
... khu vực 3.3 TÁC ĐỘNG CỦA XÓI MÕN ĐẤT LƢU VỰC SÔNG CU ĐÊ ĐẾN ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 3.3.1 Tác động xói mòn đất đến đất sản xuất nông nghiệp a Tác động xói mòn tiềm đến đất sản xuất nông nghiệp ... liệu, số liệu xói mòn đất khu vực nghiên cứu thu thập từ 2000 đến 2013 - Về nội dung: đề tài nghiên cứu xói mòn đất đánh giá tác động xói mòn đất lưu vực sông Cu Đê đến đất sản xuất nông nghiệp PHƢƠNG ... xói mòn đất lưu vực sông Cu Đê đánh giá ảnh hướng đến đất sản xuất nông nghiệp - Đề xuất biện pháp bảo vệ đất, chống xói mòn đất ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Xói mòn...
 • 33
 • 352
 • 0

ứng dụng tổ hợp phương pháp gis và mô hình hóa đánh giá nguy cơ lũ quét lưu vực sông kôn - hà thanh tỉnh bình định và đề xuất các giải pháp phòng tránh

ứng dụng tổ hợp phương pháp gis và mô hình hóa đánh giá nguy cơ lũ quét lưu vực sông kôn - hà thanh tỉnh bình định và đề xuất các giải pháp phòng tránh
... hình quét dòng quét dòng quét dòng quét quét dòng quét sườn quét dòng quét sườn quét dòng quét dòng quét sườn quét sườn quét sườn quét dòng quét ... phần định lượng hóa nguy quét, lựa chọn tổ hợp phương pháp GIS hình hóa xây dựng đồ phân vùng nguy quét lưu vực sông Kôn Thanh Vì lý nên chọn đề tài “ Ứng dụng tổ hợp phương pháp GIS ... GIS hình hóa đánh giá nguy quét lưu vực sông Kôn Thanh tỉnh Bình Định đề xuất giải pháp phòng tránh 2 1.2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn: a/ Ý nghĩa khoa học: Phương pháp GIS hình hóa...
 • 93
 • 326
 • 3

Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố đồng hới

Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố đồng hới
... tiễn chất lượng dịch vụ chất lượng dịch vụ du lịch - Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ lưu trú khách sạn địa bàn thành phố Đồng Hới - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú ... Cơ sở khoa học dịch vụ chất lượng dịch vụ Chương 2: Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ lưu trú địa bàn thành phố Đồng Hới Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú Chương CƠ ... ngành dịch vụ thực trạng dịch vụ lưu trú địa bàn, mạnh dạn thực đề tài Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú địa bàn thành phố Đồng Hới Mục tiêu nghiên cứu + Mục tiêu chung: Đánh giá thực trạng chất...
 • 43
 • 788
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sử dụng viễn thám rs và hệ thống thông tin địa lý gis để đánh giá xói mòn đất huyện tam nông tỉnh phú thọứng dụng ảnh viễn thám và công nghệ gis đánh giá xói mòn đất sôngnghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố khí tượng tới độ ẩm vật liệu cháy dưới tán rừng tại vườn thực nghiệm tây bắc – thành phố sơn lađề cương dánh giá đất tài liệu lâm nghiệpthử nghiệm ứng dụng kỹ thuật 137cs đánh giá tình trạng xói mòn đất tại lâm trường sông đàde cuong danh gia dat daiđề cương đánh giá chất lượng công trìnhđề cương đánh giá chất lượng công trình xây dựngđề cương đánh giá trong giáo dục mầm nonđề cương đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã pdfđề cương đánh giá hiệu quả thực hiện phương án xây dựng nông thôn mớiđề cương đánh giá tác độngdanh gia cong tac giai phong mat bang huyen dong hy thanh pho thai nguyenđánh giá thực trạng và giải pháp phát triển du lịch thành phố hồ chí minhứng dụng mô hình mike 11 đánh giá chất lượng nước trên lưu vực hạ lưu sông đồng naiđơn xin gia hạn nộp học phíĐề cương bài giảng tiếng anh chuyên ngành (kinh tế)Đề cương bài giảng xác suất thống kê trong kinh tếĐề cương bài giảng kế toán chi phíĐề cương bài giảng kế toán tài chính 2Tuần 10. Hai đứa trẻĐề cương bài giảng cấu tạo động cơ (hệ cao đại học)Đề cương bài giảng cấu tạo động cơ (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng cấu tạo ô tô (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ đại học chính quy)Đề cương bài giảng mô hình hóa và mô phỏng trong kỹ thuật ô tôĐề cương bài giảng nhiên liệu dầu mỡĐề cương bài giảng phương pháp phần tử hữu hạn trong mô phỏng và tính toán ô tôĐề cương bài giảng quản lý bảo trì công nghiệpĐề cương bài giảng vi điều khiển công nghiệpĐề cương bài giảng thực tập động cơ đốt trong (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng thực tập lắp ráp và chế tạo thiết bị cơ điện tử ô tôĐề cương bài giảng thực tập nâng cao cơ điện tử ô tôĐề cương bài giảng điện tử công suất trong công nghiệpĐề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô (chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô)