Ứng dụng GIS và Viễn thám trong đánh giá mức độ xói mòn đất tại khu vực Yên Châu, tỉnh Sơn La

Báo cáo " ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XÓI MÒN ĐẤT TẠI LƯU VỰC SÔNG ĐA TAM TỈNH LÂM ĐỒNG " ppt

Báo cáo
... (3,57 %) Hình 10: Bản đồ xói mòn tiềm lưu vực Đa Tam 4.7 Bản đồ xói mòn trạng Bản đồ trạng xói mòn LVĐT thể mức độ xói mòn đất tích đồ hệ số (C) đồ xói mòn tiềm Trong Arcgis 9.3 ta dùng công cụ ... HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 KHU VỰC NGHIÊN CỨU Lưu vực sông Đa Tam hay lưu vực Đa Tam (LVĐT) thuộc hệ thống lưu vực sông Đồng Nai Theo ranh giới hành chính, ... trồng bảo vệ rừng nơi có độ dốc lớn, xói mòn tiềm cao Một số nhận xét trạng xói mòn lưu vực Đa Tam: − Hiện trạng xói mòn lưu vực có diện tích không đồng cấp xói mòn Tổng lượng đất lên đến 17.770 tấn/ha/năm...
 • 12
 • 682
 • 2

ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ mức độ xói mòn đất tại lưu vực SÔNG đa TAM, TỈNH lâm ĐỒNG

ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ mức độ xói mòn đất tại lưu vực SÔNG đa TAM, TỈNH lâm ĐỒNG
... chế xói mòn lưu vực 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Trong đánh giá xói mòn đất mưa thường thực theo hai tiến trình: đánh giá tiềm xói mòn đánh giá trạng xói mòn Đánh giá tiềm xói mòn tức đánh giá xói ... hưởng đến tượng xói mòn đất  Thành lập đồ xói mòn tiềm năng, xói mòn trạng lưu vực sông Đa Tam.Đưa đánh giá mức độ xói mòn đề xuất giải pháp cho việc hạn chế xói mòn đất lưu vực sông Đa Tam Chƣơng ... liệu Nhằm mục tiêu bảo vệ tài nguyên đất hạn chế thiệt hại xói mòn gây nên đề tài Ứng dụng GIS đánh giá mức độ xói mòn đất lưu vực sông Đa Tam, tỉnh Lâm Đồng tiến hành nghiên cứu Để thực mục...
 • 80
 • 849
 • 1

Ứng dụng GIS viễn thám trong đánh giá những thay đổi môi trường ven biển vùng đồng bằng niger – miền nam nigeria

Ứng dụng GIS và viễn thám trong đánh giá những thay đổi môi trường ven biển vùng đồng bằng niger – miền nam nigeria
... Ứng dụng GIS viễn thám đánh giá thay đổi môi trường ven biển vùng đồng Niger miền Nam Nigeria NHẬN XÉT BÁO CÁO Báo cáo GIS ứng dụng viễn thám đánh giá thay đổi môi trường ven biển vùng đồng ... 11260548 Trang Bài tiểu luận Ứng dụng GIS viễn thám đánh giá thay đổi môi trường ven biển vùng đồng Niger miền Nam Nigeria GIỚI THIỆU Trong vài thập kỷ qua, khu vực đồng Niger trải qua tăng trưởng ... cụ GIS viễn thám việc đánh giá ảnh hưởng đến môi trường Đoàn Thị Ánh Hồng MSHV: 11260548 Trang 20 Bài tiểu luận Ứng dụng GIS viễn thám đánh giá thay đổi môi trường ven biển vùng đồng Niger –...
 • 21
 • 523
 • 2

Ứng dụng GIS viễn thám trong quản lý môi trường

Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý môi trường
... SỬ DỤNG MÔ HÌNH XÂY DỰNG TRONG ARCGIS VÀ ẢNH VIỄN THÁM ĐỂ ĐO LƯỢNG SỰ XÓI MÒN VÀ BỒI ĐẮP DẢI ĐẤT VEN BIỂN MIỀN BẮC NƯỚC PHÁP Tóm tắt Xói ... lệ tham chiếu địa (PPIGE 2005: tham chiếu trung tâm địa với độ phân giải 0,5 m) Dữ liệu cho GIS phải tham chiếu địa ghi lại với hệ tọa độ phổ biến để sử dụng ArcGIS sử dụng phương pháp ... chiếu địa sang định dạng phổ biến hệ thống Lambert II mở rộng, sau đường bờ biển số hóa chồng lên cách sử dụng ArcGIS 9.3.1 (hình 3b) Xử liệu ArcGIS Trong giai đoạn này, trình xử liệu...
 • 25
 • 1,706
 • 2

Ứng dụng GIS viễn thám trong quản lý tài nguyên môi trường

Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường
... luận Ứng dụng GIS viễn thám quản tài nguyên môi trường vào quản môi trường nước,nó sử dụng để phân tích chất lượng nước dự báo nhanh chóng Một số quan nghiên cứu khoa học quan quản lưu ... trị, quản lĩnh vực khác Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS lưu vực sông bắt đầu năm 1990 Họ Tên: Lê Vũ Yến Thanh Tiểu luận Ứng dụng GIS viễn thám quản tài nguyên môi trường II.Các liệu sử dụng ... Thanh Tiểu luận Ứng dụng GIS viễn thám quản tài nguyên môi trường Hệ thống thông tin địa (GIS) hệ thống công nghệ máy tính sử dụng để thu thập, lưu trữ, quản hiển thị liệu địa Nước lưu...
 • 17
 • 3,607
 • 12

Tài liệu Chương 6: ỨNG DỤNG GIS VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ TN&MT docx

Tài liệu Chương 6: ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ TN&MT docx
... cỏc yờu c u x thụng tin khụng nhi u, tớnh ph c t p gia tng theo ph m GIS TRONG QU N Lí TNMT vi khụng gian c n qu n 6.1 Vai trũ c a GIS qu n TN&MT Vai trũ c a GIS& VT Qu n TN&MT mang ... xúi mũn 29 GIS TRONG QU N Lí TNMT 6.8 Cỏc 30 ng dng GIS TRONG QU N Lí TNMT 6.8 Cỏc 31 ng dng GIS TRONG QU N Lí TNMT 6.8 Cỏc 32 ng dng GIS TRONG QU N Lí TNMT 6.8 Cỏc 33 ng dng GIS TRONG QU N Lí ... i nh vi n GIS TRONG QU N Lí TNMT Xỏc nh mc tiờu v phng phỏp phõn tớch GIS ng dng TN&MT 6.4 10 M c tiờu Trong cỏc nghiờn c u v TN&MT cú ng d ng GIS& VT, bờn c nh m c tiờu ch o l qu n mụi tr...
 • 35
 • 1,386
 • 18

Tài liệu ĐỀ TÀI " ỨNG DỤNG GIS VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG " ppt

Tài liệu ĐỀ TÀI
... hợp Quản liệu Ứng dụng GIS Viễn thám quản TN&MT Chiến lược NC & ứng dụng CNVT Việt Nam đến năm 2020 QĐ số 137/2006/QĐ-TTg TÍCH HP VIỄN THÁM, GPS VÀ GIS TRONG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ? GIS ... NỀN TÍCH HP RS & GIS TÍCH HP nhật THÁM, GPS VÀ GIS TRONG CẬP NHẬT VÀ • Cập VIỄN liệu XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ? VẤN ĐỀ ???? GIS mang lại lợi ích cho việc quản phát triển TN&MT ? GIS thay quy trình ... gia)  Quản thực thi: biện pháp quản người, kinh phí, công việc, liệu, công nghệ,… (phân đònh trách nhiệm) ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ KT-XH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI - Chủ quyền cấp giấy chứng nhận...
 • 34
 • 1,689
 • 5

TIỂU LUẬN MÔN HỌC ỨNG DỤNG GIS VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG potx

TIỂU LUẬN MÔN HỌC ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG potx
... Thanh Tiểu luận Ứng dụng GIS viễn thám quản tài nguyên môi trường vào quản môi trường nước,nó sử dụng để phân tích chất lượng nước dự báo nhanh chóng Một số quan nghiên cứu khoa học quan quản ... trị, quản lĩnh vực khác Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS lưu vực sông bắt đầu năm 1990 Họ Tên: Lê Vũ Yến Thanh Tiểu luận Ứng dụng GIS viễn thám quản tài nguyên môi trường II.Các liệu sử dụng ... Thanh Tiểu luận Ứng dụng GIS viễn thám quản tài nguyên môi trường Hệ thống thông tin địa (GIS) hệ thống công nghệ máy tính sử dụng để thu thập, lưu trữ, quản hiển thị liệu địa Nước...
 • 17
 • 2,644
 • 4

Đồ án nghiên cứu ứng dụng GIS viễn thám trong việc hỗ trợ mở đường

Đồ án nghiên cứu ứng dụng GIS và viễn thám trong việc hỗ trợ mở đường
... cao, học viên lựa chọn đồ án : Nghiên cứu ứng dụng GIS viễn thám việc hỗ trợ mở tuyến hành quân cho đội ” Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu đồ án là: - Nghiên cứu ứng dụng viễn thám phương pháp phân ... Ứng dụng chức GIS để xây dựng đồ tiêu độ dốc, địa chất, độ cao tuyệt đối, thủy hệ phù hợp với toán vạch tuyến hành quân cho đội - Nghiên cứu viễn thám để thành lập đồ đồ trạng sử dụng đất - Nghiên ... (MCA) xây dựng đồ đánh giá khả mở tuyến hành quân - Nghiên cứu chức lan truyền, tìm hướng GIS để vạch tuyến đường xác định dựa cặp tọa độ cho trước 5 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm...
 • 72
 • 730
 • 1

NHẬP MÔN ỨNG DỤNG GIS VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG pptx

NHẬP MÔN ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG pptx
... sử dụng Theo chuẩn thống Nhập liệu Cập nhật nhanh ng Cu áp ca Chia sẻ tích hợp g ôn th tin Tru ch ân tí äp, P y ca Quản liệu Ứng dụng GIS Viễn thám ng ng quản TN&MT Chiến lược NC & ứng dụng ... sử dụng, vận hành, khai thác cần đïc đào tạo theo cấp độ từ lãnh đạo đến nhân viên Nhập liệu Quan tâm đầu tư GIS ng dụng phù hợp Bảo quản CSDL Ứng dụng GIS quản TN & MT Phát triển ứng dụng ... cho giai đoạn?(sử dụng kinh nghiệm chuyên gia) Quản thực thi: biện pháp quản người, kinh phí, công việc, liệu, công nghệ,… (phân đònh trách nhiệm) ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ KT-XH Cập nhật...
 • 38
 • 792
 • 9

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÝ BẢN ĐỒ ỨNG DỤNG VIỄN THÁM GIS ĐÁNH GIÁ XÓI MÒN ĐẤT KHU VỰC YÊN CHÂU TỈNH SƠN LA

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÝ BẢN ĐỒ ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS ĐÁNH GIÁ XÓI MÒN ĐẤT KHU VỰC YÊN CHÂU TỈNH SƠN LA
... CHƯƠNG ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG ĐÁNH GIÁ XÓI MÒN ĐẤT KHU VỰC YÊN CHÂU TỈNH SƠN LA 38 3.1 Mô hình đánh giá xói mòn đất 38 3.2 Cơ sở liệu quy trình đánh giá xói mòn đất khu vực Yên Châu ... liệu đánh giá xói mòn đất khu vực Yên Châu 41 3.2.2 Quy trình đánh giá xói mòn đất khu vực Yên Châu 51 3.3 Phân tích, đánh giá xói mòn đất huyện Yên Châu tỉnh Sơn La 56 3.3.1 Xây dựng đồ ... mòn đất khu vực Yên Châu; Nghiên cứu xây dựng sở liệu quy trình đánh giá xói mòn đất viễn thám GIS; Xác định số xói mòn đất khu vực Yên Châu; Thành lập đồ xói mòn đất thực tế tiềm khu vực Yên Châu; ...
 • 81
 • 694
 • 2

báo cáo nghiên cứu khoa học 'ứng dụng gis viễn thám trong việc thành lập bản đồ hiện trạng thảm thực vật năm 2008 tỷ lệ 1 50.000 ở huyện kỳ anh, tỉnhtĩnh'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'ứng dụng gis và viễn thám trong việc thành lập bản đồ hiện trạng thảm thực vật năm 2008 tỷ lệ 1 50.000 ở huyện kỳ anh, tỉnh hà tĩnh'
... tin địa lý (GIS) viễn thám để thành lập đồ trạng thảm thực vật năm 2008 tỷ lệ 1: 50.000 huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh Kết trao đổi 2 .1 Hệ thống phân loại thảm thực vật huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh Hệ ... Dựa liệu đồ địa hình tỷ lệ 1: 50.000 có sẵn, đồ chuyên đề tỷ lệ nguồn tư liệu ảnh viễn thám thu được, đồ trạng thảm thực vật huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh thành lập với tỷ lệ 1: 50.000, hệ quy chiếu ... 4,49 1. 264,87 1, 2 Sông, suối tự nhiên Hình Cơ cấu, diện tích kiểu thảm thực vật khu vực nghiên cứu năm 2008 16 7 SƠ ĐỒ HIỆN TRẠNG THẢM THỰC VẬT KHU VỰC NGHIÊN CỨU CHÚ GIẢI BẢN ĐỒ THẢM THỰC VẬT A THẢM...
 • 14
 • 349
 • 1

ỨNG DỤNG GIS VIỄN THÁM TRONG THÀNH lập bản đồ PHÂN VÙNG TIỀM NĂNG lũ QUÉT tại HUYỆN đạ HUOAI, TỈNH lâm ĐỒNG

ỨNG DỤNG GIS và VIỄN THÁM TRONG THÀNH lập bản đồ PHÂN VÙNG TIỀM NĂNG lũ QUÉT tại HUYỆN đạ HUOAI, TỈNH lâm ĐỒNG
... Nam Ứng dụng GIS viễn thám thành lập đồ phân vùng tiềm quét huyện Đạ Huoai tỉnh Lâm Đồng 2.2.3 Tình hình quét địa bàn tỉnh lâm đồng Trong năm qua quét, ống xảy địa bàn tỉnh Lâm Đồng ... nội vùng trực tiếp với thành phố Bảo Lộc theo hướng Đông Do đó, thành lập đồ phân vùng tiềm quét mục tiêu đề tài Ứng dụng GIS viễn thám thành lập đồ phân vùng tiềm quét huyện Đạ Huoai tỉnh ... Bùi Chí Nam Ứng dụng GIS viễn thám thành lập đồ phân vùng tiềm quét huyện Đạ Huoai tỉnh Lâm Đồng Bảng 2.2: Đặc trưng quét lưu vực Ngày xảy nơi sinh quét Nơi chịu 27/VI/1990 Huyện Sông...
 • 93
 • 730
 • 3

ỨNG DỤNG GIS VIỄN THÁM TRONG QUẢN lý môi TRƯỜNG

ỨNG DỤNG GIS và VIỄN THÁM TRONG QUẢN lý môi TRƯỜNG
... o Chương 9: Tổng quan Viễn Thám o Chương 10: thuyết phản xạ phổ đối tượng tự nhiên o Chương 11: Giải đoán ảnh Viễn Thám o Chương 12: Ứng dụng GIS Viễn Thám Quản Môi trường  ntngan_hcmunre@yahoo.com ... liệu GIS oKhái quát phương pháp giải đoán xử ảnh vệ tinh RS oPhân tích vai trò, nhiệm vụ GIS, GPS RS công tác Quản Môi trường oTích hợp công cụ GIS, GPS RS vào công tác Quản Môi trường ... VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM GIỚI THIỆU MÔN HỌC  ntngan_hcmunre@yahoo.com THÔNG TIN MÔN HỌC o o o o o o o o ĐH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM Tên môn học (tiếng Việt): Ứng dụng GIS Viễn Thám Quản lý...
 • 12
 • 494
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng gis và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trườngnhập môn ứng dụng gis và viễn thám trong quản lý môi trường pptxứng dụng gis và viễn thám trong quản lý môi trườngứng dụng gis và viễn thám để thành lập bản đồ hiện trạng rừng tại xã cao kỳ huyện chợ mới tỉnh bắc kạnứng dụng gis và viễn thám thành lập bản đồ đất ngập nước tỉnh kon tumứng dụng gis và mô hình swat đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến nông nghiệpứng dụng gis và mô hình swat đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến lưu lượng dòng chảy và phục vụ quản lý hợp lý lưu vực sông bénghiên cứu giá trị của protein phản ứng c và interleukin 6 trong đánh giá mức độ nặng nhẹ của viêm tụy cấpứng dụng công nghệ viễn thám trong môi trườngtài liệu ứng dụng cong nghệ viễn thám trong quản lý môi trường nướcung dung cong nghe vien tham trong quan li dat nong nghiepung dung cong nghe vien tham trong cong tac dat nong nghieptrò của hệ thống thông tin địa lý gis và viễn thám trong công tác thành lập bản đồ hiện trạng rừngphân tích khả năng ứng dụng của phương pháp martuszewicz trong đánh giá độ ổn định các mốc đo lún công trìnhnghiên cứu giá trị của interleukin 6 và protein phản ứng c trong đánh giá mức độ nặng nhẹ của viêm tuỵ cấpĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả