Ứng dụng phân hệ sưu tập số của phần mềm Libol 6.0 tại Thư viện trường Đại học Hà Nội

Quản lí đào tạo hệ thạc sĩ tại khoa đào tạo sau đại học của trường đại học hà nội

Quản lí đào tạo hệ thạc sĩ tại khoa đào tạo sau đại học của trường đại học hà nội
... tác quản đào tạo hệ thạc sĩ Khoa Sau đại học, Đại học Hà Nội? Giả thuyết khoa học Hiện nay, công tác quản lí đào tạo hệ thạc sĩ tại Khoa Sau đai học Trường Đại học Hà Nội ... cứu: Công tác đào tạo hệ thạc sĩ tại Khoa Sau đại học, trường Đại học Hà Nội - Đối tượng nghiên cứu: Quản lí đào tạo hệ thạc sĩ Khoa Sau đại học, trường Đại học Hà Nội 4 Câu ... tác quản lí đào tạo hệ thạc sĩ tại Khoa Sau đại học - Trường Đại học Hà Nội, đề xuất số biện pháp quản đào tạo hệ thạc sĩ nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo...
 • 35
 • 229
 • 0

Nghiên cứu sử dụng hệ thống bài tập hóa học chương nito hóa học 11 nâng cao THPT theo hướng dạy học tích cực nguyễn thị phương loan

Nghiên cứu sử dụng hệ thống bài tập hóa học chương nito  hóa học 11 nâng cao  THPT theo hướng dạy học tích cực nguyễn thị phương loan
... lớp 11_ THPT phƣơng pháp dạy học Hóa học theo hƣớng dạy học phát GQVĐ III Mục đích đề tài Nghiên cứu sở lý luận PPDH phát GQVĐ, qua vận dụng dạy học Hoá học phần phi kim lớp 11- THPT nhằm nâng cao ... xuất Qua nâng cao chất lƣợng dạy học hứng thú học tập cho HS VI Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng phối hợp nhóm phƣơng pháp nghiên cứu sau: Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận SV: Nguyễn Thị Phương Loan ... hoá học phần phi kim lớp 11- THPT Để nghiên cứu sâu phƣơng pháp nhƣ chuẩn bị tƣ liệu giảng dạy cho hoạt động dạy học sau II Đối tƣợng nghiên cứu SV: Nguyễn Thị Phương Loan Lớp K 34B - Hóa Đại...
 • 89
 • 199
 • 0

Đề xuất một số ý kiến về phát triển hệ thống nông nghiệp tại Ba Vì - Hà Nội

Đề xuất một số ý kiến về phát triển hệ thống nông nghiệp tại Ba Vì - Hà Nội
... rãi tiếp cận hệ thống nông trại nước nói tiếng Anh tiếp cận hệ thống nông nghiệp Pháp Vai trò Hệ thống nông nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân nông thôn: Hệ thống nông nghiệp có vai trò ... triển nông nghiệp, nông dân nông thôn; Hệ thống nông nghiệp ổn định, phù hợp với tình hình nông nghiệp không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần dân cư nông thôn Nếu xây dựng hệ thống nông ... Xã Ba Vì Xã Ba Trại Để bảo vệ rừng Vườn quốc gia Ba Vì, Bộ Lâm nghiệp (trước đây) Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vận động đưa người Dao sinh sống vùng cao 500m trở lên đỉnh dông núi Ba Vì,...
 • 16
 • 322
 • 1

ảnh hưởng của liều lượng đạm đến sinh trưởng,phát triển và năng suất của một số giống lúa tại gia lâm hà nội và nghĩa hưng nam định

ảnh hưởng của liều lượng đạm đến sinh trưởng,phát triển và năng suất của một số giống lúa tại gia lâm hà nội và nghĩa hưng nam định
... nghi p ủo n h t gi ng), giai ủo n cõy con, giai ủo n cõy non, giai ủo n chố l n, v giai ủo n gi c i - Chu k phỏt tri n nh (chu k phỏt tri n hng nm): bao g m cỏc giai ủo n sinh tr ng phỏt tri n ... ng sinh kh i nh , r hỳt phỏt tri n kộm 47,3%, t l trờn m t ủ t d i m t ủ t cao 5,2 (n n h u c) Sinh tr ng sinh th c chi m u th , sinh kh i qu r t l n 497,4% (n n h u c) lm cho sinh tr ng sinh ... phỏt tri n núi trờn, l p ủi l p l i nhi u nm Quỏ trỡnh sinh tr ng sinh d ng v sinh tr ng sinh th c song song cựng t n t i Nh ng ủ c ủi m sinh tr ng phỏt tri n c a cõy chố l k t qu ph n ỏnh t ng...
 • 96
 • 480
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái , sinh lý và năng suất của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ đông tại thanh trì hà nội

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái , sinh lý và năng suất của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ đông tại thanh trì hà nội
... Mỹ 2 9,9 30 2 8,4 04 8 5,0 12 2 9,9 52 2 8,3 91 8 5,0 35 Brazil 2 1,5 38 2 3,0 05 4 9,5 49 2 2,9 48 2 2,3 03 5 1,1 82 Mexico 8 8,8 0 1 4,8 98 3 2,3 05 9 0,0 0 1 7,6 67 3 5,9 00 Argentina 1 4,3 20 2 1,9 97 3 1,5 00 1 4,0 37 2 7,2 85 3 8,3 00 ... 2 7,0 2 2 2,1 36 5 9,8 10 2 6,5 9 1 6,8 10 4 4,6 90 Trung quốc 9,5 89 1 8,1 50 1 7,4 04 9,5 93 1 7,5 13 1 6,8 00 Thái lan 1 4,7 0 1 5,7 82 2 3,2 00 14 1,0 0 1 5,7 45 2 2,2 00 Indonesia 56 5,1 6 1 2,8 01 7 2,3 48 61 1,0 6 1 3,0 45 7 9,7 14 ... 2000 12 4,1 0 1 2,0 31 14 9,3 0 2001 14 0,3 0 1 2,3 81 17 6,7 0 2002 15 8,6 0 1 2,9 63 20 5,6 0 2003 16 5,6 0 1 3,2 67 21 9,7 0 2004 18 3,8 0 1 3,3 79 24 5,9 0 2005 20 4,1 0 1 4,3 41 29 2,7 0 Năm Nguồn FAO STAT, July 2007 Với diện...
 • 100
 • 311
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái , sinh lý và năng suất của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ đông tại thanh trì hà nội

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái , sinh lý và năng suất của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ đông tại thanh trì hà nội
... Mỹ 2 9,9 30 2 8,4 04 8 5,0 12 2 9,9 52 2 8,3 91 8 5,0 35 Brazil 2 1,5 38 2 3,0 05 4 9,5 49 2 2,9 48 2 2,3 03 5 1,1 82 Mexico 8 8,8 0 1 4,8 98 3 2,3 05 9 0,0 0 1 7,6 67 3 5,9 00 Argentina 1 4,3 20 2 1,9 97 3 1,5 00 1 4,0 37 2 7,2 85 3 8,3 00 ... 2 7,0 2 2 2,1 36 5 9,8 10 2 6,5 9 1 6,8 10 4 4,6 90 Trung quốc 9,5 89 1 8,1 50 1 7,4 04 9,5 93 1 7,5 13 1 6,8 00 Thái lan 1 4,7 0 1 5,7 82 2 3,2 00 14 1,0 0 1 5,7 45 2 2,2 00 Indonesia 56 5,1 6 1 2,8 01 7 2,3 48 61 1,0 6 1 3,0 45 7 9,7 14 ... 2000 12 4,1 0 1 2,0 31 14 9,3 0 2001 14 0,3 0 1 2,3 81 17 6,7 0 2002 15 8,6 0 1 2,9 63 20 5,6 0 2003 16 5,6 0 1 3,2 67 21 9,7 0 2004 18 3,8 0 1 3,3 79 24 5,9 0 2005 20 4,1 0 1 4,3 41 29 2,7 0 Năm Nguồn FAO STAT, July 2007 Với diện...
 • 100
 • 283
 • 0

Chất lượng tín dụng ngân hàng, hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHTMCP eximbank hà nội

Chất lượng tín dụng ngân hàng, hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHTMCP eximbank hà nội
... thầy Nguyễn Quang Ninh, tập thể cán NHTMCP Eximbank em mạnh dạn chọn đề tài: Chất lợng tín dụng ngân hàng, trạng giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng NHTMCP Eximbank Hà Nội Mục đích nghiên cứu ... trạng hoạt động kinh doanh tín dụng NHTMCP kinh tế thị trờng - Một số giải pháp kiến nghị để nâng cao chất lợng tín dụng từ nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh khối NHTMCP Đối tợng phạm vi nghiên cứu: ... thích hợp Ngân hàng * Công tác tổ chức ngân hàng: Tổ chức Ngân hàng phải xếp cách có khoa học, đảm bảo phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng phòng ban Ngân hàng, toàn hệ thống Ngân hàng nh Ngân hàng...
 • 55
 • 212
 • 0

Kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học

Kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học
... dụng ích lợi việc ứng dụng công nghệ thông tin thân có trình việc ứng dụng CNTT quản lý dạy học HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ VÀ DẠY HỌC TẠI ĐƠN VỊ a) • Ứng dụng Công nghệ thông tin quản ... dụng CNTT BÀI HỌC KINH NGHIỆM KHI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO QUẢN LÝ VÀ DẠY HỌC • • – – • • – – Có kế hoạch cụ thể, thực theo giai đoạn: Bồi dưỡng nhận thức -> tập huấn -> vận dụng, rút kinh ... thuyết phục, hiệu • http://www.google.docs 2) a) • • Ứng dụng Công nghệ thông tin dạy học Trong soạn giảng Trong soạn giảng, giáo viên vận dụng chương trình Micorosoft Office vào công tác soạn giảng...
 • 20
 • 224
 • 0

một số giải pháp quản lý chất lượng dạy học ở các trường thcs của phòng giáo dục và đào tạo huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên

một số giải pháp quản lý chất lượng dạy học ở các trường thcs của phòng giáo dục và đào tạo huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên
... học ở trường THCS cách khoa học, khả thi 3 Với trên, lựa chọn đề tài nghiên cứu Một số giải pháp quản chất lượng dạy học ở các trường THCS của Phòng Giáo dục và Đào tạo ... tạo huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Mục đích nghiên cứu Đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng dạy học ở các trường THCS của Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Khách ... lý chất lượng dạy học ở các trường THCS của Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 3.2 Đối tượng nghiên cứu Một số giải pháp quản chất lượng dạy học ở trường THCS của Phòng...
 • 120
 • 247
 • 0

Nâng cao chất lượng dạy học chính tả trong dạy học tiểu học

Nâng cao chất lượng dạy học chính tả trong dạy học tiểu học
... D Tài liệu nghiên cứu 22 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT ÑEÀ TAØI : NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CHÍNH TẢ TRONG DẠY HỌC TIỂU HỌC A/ PHẦN MỞ ĐẦU I/ Lý chọn đề tài: Chữ viết ... ngồi ghế nhà trường sư phạm tìm hiểu nguyên nhân đưa đề tài : Nâng cao chất lượng dạy học chính tả dạy học tiểu học B/ NỘI DUNG I.CƠ SỞ LÝ LUẬN I.1 Cơ sở ngữ âm học a Mối quan ... thiết, thiếu trình dạy - học Tiếng Việt Nhưng đưa biện pháp khắc phục Nâng cao chất lượng dạy học chính tả dạy học tiểu học cách có hiệu Sửa chữa, khắc phục lỗi tả trình lâu dài, đòi hỏi...
 • 15
 • 335
 • 0

skkn giảng dạy phản ứng oxi hoá – khử phần vô cơ theo hướng dạy học tích cực

skkn giảng dạy phản ứng oxi hoá – khử phần vô cơ theo hướng dạy học tích cực
... SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI Đơn vị :Trường THPT Vĩnh Cửu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày tháng năm PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH ... KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2013 - 2014 Tên sáng kiến kinh nghiệm: Giảng dạy phản ứng oxi hoá khử phần theo hướng dạy học tích cực Họ tên tác giả: Nguyễn Văn Đoàn ... 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 NỘI DUNG Tên SKKN: GIẢNG DẠY PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ PHẦN VÔ CƠ THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC Lý chọn đề tài Trong thời đại ngày nay, thời...
 • 46
 • 402
 • 5

Xây dựng môi trường học thân thiện trong giờ học kỹ năng nói cho sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất tại Học viện Cảnh sát Nhân dân

Xây dựng môi trường học thân thiện trong giờ học kỹ năng nói cho sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất tại Học viện Cảnh sát Nhân dân
... dynamics, classroom, school, and community social aspects Evaluation instruments and evaluative practices: placement, summative, and formative devices and procedures used by school psychologists and ... procedures used by school psychologists and others Supportive services: in-school (health, speech, counseling) and out-of-school (employment counseling, follow-up) facilities The first three dimensions ... obtain the objectives of the study, a survey questionnaire has been chosen as a way of collecting data for the research It is chosen because questionnaire is a valuable tool for researching the...
 • 48
 • 111
 • 0

MODULE 19 Tự làm đồ dùng dạy học ở tiểu học (Trình bày mục đích và ý nghĩa của việc tự làm đồ dùng dạy học?)

MODULE 19 Tự làm đồ dùng dạy học ở tiểu học (Trình bày mục đích và ý nghĩa của việc tự làm đồ dùng dạy học?)
... nhật, hình tam giác,… Tự làm đồ dùng dạy học môn TN – XH, môn Khoa học - Dùng dạy học môn TN – XH, môn khoa học hay trò chơi học tập môn TNXH - KH Cách thực hiện: Giáo viên vẽ tranh, hướng dẫn ... nghiệm (Dùng cho tất môn học) - Dùng việc ôn tập hay kiểm tra, đánh giá HS với hình thức câu hỏi trắc nghiệm - Cách thực hiện: GV hướng dẫn HS cắt và dán các chữ: Đ, S, A, B, ... BDTX Module TH 19 + Cải tiến dụng cụ cũ, dụng cụ nước cho phù hợp với điều kiện Việt Nam + Bổ sung dụng cụ...
 • 3
 • 1,835
 • 21

skkn hay một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phân môn vẽ theo mẫu lớp 5

skkn hay một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy  học phân môn vẽ theo mẫu lớp 5
... thuật - phân môn Vẽ theo mẫu lớp - Thực trạng dạy - học Vẽ theo mẫu lớp - Các biện pháp đổi phƣơng pháp dạy học phân môn Vẽ theo mẫu lớp Phạm vi nghiên cứu: - Nghiên cứu số biện pháp ... môn Vẽ theo mẫu lớp B NỘI DUNG I Nội dung dạy học phân môn Vẽ theo mẫu lớp5: Nội dung dạy Vẽ theo mẫu lớp là bài vẽ đƣợc học và làm quen vẽ lớp đã học Khác với lớp 4, Vẽ theo mẫu ... học môn Vẽ theo mẫu Sáng kiến kinh nghiệm 32 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học phân môn Vẽ theo mẫu lớp Trên là số kinh nghiệm nhỏ việc nâng cao chất lƣợng dạy - học phân môn...
 • 35
 • 195
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sinh lời của hoạt động kinh doanhii đồ dùng dạy họckhảo sát thực trạng dạy học mô đun hàn điện cơ bản tại trường trung cấp nghề tây ninh và đối tượng khảo sát là học sinh và giáo viên ban hàncác trường đại học hà nộiđồ dùng dạy học toán 3những đặc tính nổi bật của phần mềmhiệu ứng nhiệt của phản ứngthành phần và giá trị sinh học phòng chống bệnh tật của yến sàotiêu chí 6 thiết bị dạy học đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị đồ dùng dạy họcthiết kế và vận dụng bản đồ tư duy trong quản lý trong dạy học và tổ chức các hoạt động gd trong nhà trườngđồ dùng dạy họctình huống vấn đề trong dạy họccác hoạt động dạy học hình vẽ baì tập 1một số đặc điểm và tính năng chủ yếu của phần mềmmẫu thiết kế của nhãn và chỉ dẫnVan ban sao luc 292 (TT13 BCT)Van ban sao luc 294 (TT20 BCT)Van ban sao luc 296 (KH 30)Van ban sao luc 321 (CV 3770 VPCP)Van ban sao luc 346 (QD 749)Van ban sao luc 362 (TTLT 06)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anTWY3T0pwakh3WVEVan ban sao luc 365 (GP 1127)Van ban sao luc 323 (QD 30 TTCP)Van ban sao luc 339 (CV 5398)Van ban sao luc 341 (TT 74)Van ban sao luc 298 (CV4728 BCT)Van ban sao luc 299 (TTLT 05)Van ban sao luc 304 (ND39 CP)Van ban sao luc 305 (HD 738)Van ban sao luc 306 (TT16 BTNMT)Van ban sao luc 308 (CV 1840 BNV)BM01A.DV3 Giay nop tien kiem bang ke VNDBM14.DV3 Giay xac nhan TGTTBM15.DV3 Giay bo sung thong tin KH co yeu to Hoa Ky