Trước tác của Phan Mạnh Danh trong bối cảnh hiện đại hóa văn học Việt Nam

Trước tác của Phan Mạnh Danh trong bối cảnh hiện đại hóa văn học Việt Nam

Trước tác của Phan Mạnh Danh trong bối cảnh hiện đại hóa văn học Việt Nam
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TRƯƠNG THỊ HẢI TRƯỚC TÁC CỦA PHAN MẠNH DANH TRONG BỐI CẢNH HIỆN ĐẠI HÓA VĂN HỌC VIỆT NAM Luận văn ... Phan Mạnh Danh Từ lí trên, lựa chọn đề tài luận văn Trước tác Phan Mạnh Danh bối cảnh đại hóa văn học Việt Nam Lịch sử vấn đề Qua khảo sát, nay, thấy nghiên cứu tác giả Phan Mạnh Danh trước tác ... khai đề tài Trước tác Phan Mạnh Danh bối cảnh đại hóa văn học Việt Nam , cố gắng tạo dựng nhìn toàn diện, đa chiều người trước tác Phan Mạnh Danh tiến trình vận động văn học Việt Nam thập 10...
 • 125
 • 214
 • 0

Đông dương tạp chí trong tiến trình hiện đại hóa văn học việt nam 30 năm đầu thế kỷ XX

Đông dương tạp chí trong tiến trình hiện đại hóa văn học việt nam 30 năm đầu thế kỷ XX
... chí tiến trình đại hóa văn học Việt Nam ba mươi năm đầu kỷ XX Chương II: Đông Dương tạp chí tiến trình đại hoá văn học Việt Nam Chương III: Đóng góp Nguyễn Văn Vĩnh - chủ bút Đông Dương tạp chí ... kịch” (Giáo trình văn học Việt Nam ba mươi năm đầu kỷ XX, Trần Ngọc Vương) Chƣơng II VAI TRÕ CỦA ĐÔNG DƢƠNG TẠP CHÍ TRONG QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HOÁ VĂN HỌC VIỆT NAM 30 NĂM ĐẦU THẾ KỶ XX Tiền đề, ... học Việt Nam nửa đầu kỷ XX, Tạp chí Văn học, số 1, Hà Nội 21 Nguyễn Đăng Mạnh (1997), Quá trình đại hóa văn học Việt Nam đầu kỷ XX, Tạp chí văn học, số 5, Hà Nội 22 Đặng Thái Mai (1944), Văn học...
 • 26
 • 395
 • 2

Thơ văn Huỳnh Thúc Kháng trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam

Thơ văn Huỳnh Thúc Kháng trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam
... Chương : Huỳnh Thúc Kháng tiến trình đại hoá 62 văn học Việt Nam Tổng quan vận động văn học Việt Nam 63 năm cuối kỉ XIX đầu kỉ XX Huỳnh Thúc Kháng tiến trình đại hoá văn học 67 Việt Nam 2.1 Những ... không khí văn chương để nhà nho chí sĩ xuất văn đàn Việt Nam Trong vận động văn học đầu kỉ, từ văn học trung đại mang tính khu vực, văn học Việt Nam bắt đầu chuyển dần bước sang văn học đại mang ... người ta thừa nhận Huỳnh Thúc Kháng nhà văn theo quan điểm văn học, mỹ học mấy…” Ngoài số công trình sưu tầm, tuyển chọn tác phẩm Huỳnh Thúc Kháng, phổ biến Thơ văn Huỳnh Thúc Kháng chọn lọc nhà...
 • 63
 • 317
 • 1

Đông Dương tạp chí trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam 30 năm đầu thế kỷ XX

Đông Dương tạp chí trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam 30 năm đầu thế kỷ XX
... luận văn Nội dung Vai trò báo chí trình đại hóa văn học Việt Nam 30 năm đầu kỷ XX 10 Diện mạo văn học Việt Nam 30 năm đầu kỷ XX Vai trò báo chí trình đại hóa văn học dân tộc 17 Vai trò Đông Dương ... Dương tạp chí tiến trình đại hóa 33 văn học Việt Nam 30 năm đầu kỷ XX Tiền đề, tôn mục đích sơ hệ thống chuyên mục 33 Đông Dương tạp chí Vai trò Đông Dương tạp chí tiến trình đại hóa 43 văn học Việt ... báo chí trình đại hóa văn học đại Việt Nam ba mươi năm đầu kỷ XX 8      Chương II: Đông Dương tạp chí tiến trình đại hoá văn học Việt Nam Chương III: Những đóng góp chủ bút Đông Dương tạp chí...
 • 109
 • 658
 • 1

Đóng góp của du kí phạm quỳnh trong việc hiện đại hóa văn học việt nam những năm đầu thế kỷ XX

Đóng góp của du kí phạm quỳnh trong việc hiện đại hóa văn học việt nam những năm đầu thế kỷ XX
... 2 VINH - 2010 B GIO DC V O TO TRNG I HC VINH NG HONG OANH Đóng góp du Phạm Quỳnh việc đại hóa văn học Việt Nam năm đầu kỉ XX CHUYấN NGNH: Lí LUN VN HC M S: 60.22.32 LUN VN THC S NG VN ... vic du nhp nhng th ti mi .24 1.2 Th ti du kớ hc Vit Nam trung i 26 1.2.1 Du kớ vi t cỏch l mt th ti hc 26 1.2.2 c im chung ca nhng tỏc phm mang dỏng dp du kớ hc Vit Nam trung ... phúng" y hc Vit Nam bay vo qu o hin i hoỏ khụng th thiu nhng yu t ú 26 1.2 Th ti du kớ hc Vit Nam trung i 1.2.1 Du kớ vi t cỏch l mt th ti hc Trong cụng vic gii thuyt v khỏi nim du kớ, thit ngh,...
 • 133
 • 369
 • 1

Hoạt động truyền thông của ngành Hải quan trong tiến trình hiện đại hóa Hải quan Việt Nam

Hoạt động truyền thông của ngành Hải quan trong tiến trình hiện đại hóa Hải quan Việt Nam
... pháp hoạt động truyền thông hải quan số nƣớc điều kiện để đánh giá hoạt động truyền thông ngành Hải quan tiến trình đại hóa Hải quan Việt Nam Những nội dung Khái quát Hải quan hoạt động truyền thông ... VỀ HẢI QUAN VÀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG NGÀNH HẢI QUAN 12 1.1 Khái lƣợc Hải quan Việt Nam 12 1.2 Khái lƣợc truyền thông ngành Hải quan 21 1.3 Đặc trƣng truyền thông ngành Hải ... luận văn hoạt động truyền thông ngành Hải quan tiến trình đại hóa Hải quan Việt Nam -Phạm vi nghiên cứu là: Báo Hải quan (giấy điện tử), Bộ phận Tuyên truyền- Văn phòng Tổng cục Hải quan, Bản...
 • 148
 • 356
 • 0

Hoạt động truyền thông của ngành hải quan trong tiến trình hiện đại hóa hải quan việt nam

Hoạt động truyền thông của ngành hải quan trong tiến trình hiện đại hóa hải quan việt nam
... VỀ HẢI QUAN VÀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG NGÀNH HẢI QUAN 12 1.1 Khái lƣợc Hải quan Việt Nam 12 1.2 Khái lƣợc truyền thông ngành Hải quan 21 1.3 Đặc trƣng truyền thông ngành Hải ... 42 2.1 Kết hoạt động truyền thông ngành Hải quan 42 2.2 Khó khăn, hạn chế hoạt động truyền thông ngành Hải quan 75 2.3 Nguyên nhân khách quan chủ quan hạn chế, khó khăn hoạt động ... Hải quan 30 1.4 Khái quát hoạt động truyền thông Hải quan số nƣớc 36 Tiểu kết chƣơng 40 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG NGÀNH HẢI QUAN HIỆN NAY 42 2.1 Kết hoạt...
 • 6
 • 75
 • 0

TRÌNH BÀY NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN CƠ BẢN CỦA CÔNG CUỘC HIỆN ĐẠI HÓA VĂN HỌC VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XX

TRÌNH BÀY NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN CƠ BẢN CỦA CÔNG CUỘC HIỆN ĐẠI HÓA VĂN HỌC VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XX
... thể nói văn học Việt Nam từ kỷ XX đến bước vào trình đại hoá Văn học Việt Nam từ đầu kỷ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945 có vị trí quan trọng tiến trình phát triển lịch sử văn hoá Việt Nam Ở ... thực văn học Việt Nam đại kỷ XX hoàn thiện tinh thần dân chủ sẵn có văn học truyền thống cách hoàn thiện Đứng nhìn góc cạnh để nhìn nhận phản ánh vào tác phẩm văn học dần đàn có đại hoá văn học ... hoá, văn học phương Tây “Vấn đề Âu hoá người Việt Nam đại hoá” (Đặng Thai Mai) Vì vậy, văn học Việt Nam kiểu lựa chọn theo mẫu hình mô hình phương Tây Yếu tố đại thể văn học Việt Nam kỷ XX: Trong...
 • 7
 • 1,079
 • 8

Phương diện của quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX – 1945

Phương diện của quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX – 1945
... thánh hóa - Người sáng tác văn học coi văn chương “nghiệp” nghề Văn học đại - Văn chương hoạt động nghệ thuật, tìm sáng tạo đẹp, nhận thức khám phá sống - Từ đầu kỉ XX, văn chương coi nghề để kiếm ... (xuân hạ thu đông, tùng cúc trúc mai, long li quy phượng…) • Cái đẹp mang tính ước lệ, tượng trưng • Lấy thiên nhiên làm chuẩn mực đẹp, thước đo giá trị tạo vật Trong văn học ... tác phẩm văn học đại ngày trở nên uyển chuyển, phong phú, gần gũi với ngôn ngữ hàng ngày Sự du nhập phương pháp sáng tác phương Tây vào văn học Việt Nam - Chủ nghĩa lãng mạn • Ở Việt Nam, chủ...
 • 11
 • 2,232
 • 7

Tác giả Đạm Phương Nữ Sử trong bối cảnh hiện đại hóa đầu thế kỷ XX

Tác giả Đạm Phương Nữ Sử trong bối cảnh hiện đại hóa đầu thế kỷ XX
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - - NGUYỄN THỊ DUNG TÁC GIẢ ĐẠM PHƯƠNG NỮ SỬ TRONG BỐI CẢNH HIỆN ĐẠI HÓA ĐẦU THẾ KỶ XX LUẬN VĂN THẠC ... trên, chọn đề tài : "Tác giả Đạm Phương nữ sử bối cảnh đại hóa đầu kỷ XX với mong muốn ghi nhận đóng góp tác giả phát triển văn hóa, văn học nước nhà đầu kỷ XX 2 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2.1 Về ... chức nữ sử dạy cung tần, mỹ nữ cung Nữ sử chức quan mà bà đảm nhiệm nên bà lấy bút hiệu Đạm Phương nữ sử Ngoài bà có bút hiệu sau: Đạm Phương nữ sĩ, Đạm Phương, Đ.P,… Đạm Phương gái Hoàng Hóa...
 • 148
 • 139
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phê bình truyện kiều trong bối cảnh hiện đại hóa đầu thế kỷ xxnhững đóng góp và hạn chế của phan khôi trong quá trình hiện đại hóa văn hóa việt nam buổi đầu thế kỷ xxtrò của công nghiệp nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nông thôn việt namthói quen quan tâm đến chất lượng trong bối cảnh hiện nay chất lượng là trung tâm là cơ sở để duy trì và nâng cao khả năng cạnh tranh là giá trị và danh tiếng của tổ chứcmột số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược phân phối của unilever việt nam trong bối cảnh hiện nayý nghĩa và tác động của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh dân tộc nội trú trong bối cảnh hiện nayniệm tình trạng phân kì lịch sử văn học việt nam trong những năm 1945 1985 và ảnh hưởng của nó tới việc cắm mốc định danh văn học giai đoạn giáp ranhchính sách của việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tếcơ hội và thách thức đối với công tác quản trị nhân lực trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếvấn đề bình đẳng giới của gia đình nông thôn ven đô thành phố mỹ tho – tỉnh tiền giang trong bối cảnh công nghiệp hóa – hiện đại hóamột vài quan điểm tiếp cận đánh giá tác phẩm văn học việt nam sau 1975 trong nhà trường thptvấn đề cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóaý nghĩa của vấn đề đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh hiện naythị trường bán lẻ của việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóahoạt động cải cách của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam trong bối cảnh hiện nay2545 QD DHHN xet cu quan ly can bo di hoc cong tac trong va ngoai nuoc1848 QD DHHN quy dinh che do lam viec doi voi gv HANU2095 TB DHHN quy dinh thoi gian lam viec doi voi khoi giang day1349 KH DHHN KH thuc hien QD 1278 QD BGDDTUnit 2 school talksUnit 3 peoples backgroundTuần 8. Các em nhỏ và cụ giàTest yourself a test 1Unit 1 a day in the life ofGiáo án địa nâng cao lớp 11Tuần 9. Ôn tập Giữa Học kì IChương i xã hội nguyên thuỷ lớp 10Giáo án lịch sử nâng cao 12NC HKIGiáo án môn lịch sử ban cơ bản bài 17Giáo án 10 nâng caoGiáo án vật lý 10 chuẩn chương 1Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại viettel (LV thạc sĩ)TBKQdiemPhucKhaoCH9 2017TBKQdiemPhucKhaoCH9 2017ThacSi2017 TB ThiSinhTTThacSi2017