Đề cương bài giảng tâm lý học nhận thức phần 2 quản thị lý

Đề cương bài giảng tâm học nhận thức phần 2 quản thị

Đề cương bài giảng tâm lý học nhận thức phần 2  quản thị lý
... 2. 1.3 C s sinh ca tri giỏc 15 2. 1.4 Vai trũ ca tri giỏc 16 2. 2 Phõn loi tri giỏc 16 2. 2.1 Tri giỏc khụng gian 17 2. 2 .2 Tri giỏc thi gian 17 2. 2.3 ... 19 2. 4 .2 Quy lut v tớnh la chn ca tri giỏc 20 2. 4.3 Quy lut v tớnh cú ý ngha ca tri giỏc 20 2. 4.4 Quy lut v tớnh n nh ca tri giỏc 21 2. 4.5 Quy lut tng giỏc 21 2. 4.6 ... 22 TI LIU HC TP 22 TRANG THIT B PHC V GING DY V HC TP 23 PHNG PHP NH GI 23 HNG DN HC TP 23 Chng 3: T DUY 24 3.1 Khỏi nim chung v t 24 3.1.1...
 • 46
 • 211
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG TÂM HỌC LỨA TUỔI VÀ TÂM HỌC SƯ PHẠM (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KHOA CƠ BẢN)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI VÀ TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KHOA CƠ BẢN)
... ngành tâm học phát triển + Tâm học đời sống thai nhi bụng mẹ + Tâm học hài nhi + Tâm học tuổi mầm non + Tâm học học sinh tiểu học + Tâm học tuổi thiếu niên + Tâm học tuổi thiếu ... lứa tuổi tâm học phạm: 1.2.1 Đối tượng tâm học lứa tuổi tâm học phạm 1.2.1.1Đối tượng tâm học lứa tuổi: Tâm học lứa tuổi khoa học nghiên cứu đặc điểm tâm lí, quy luật, điều ... vụ hệ thống phương pháp nghiên cứu ý nghĩa Tâm học lứa tuổi Tâm học phạm - Vận dụng hiểu biết Tâm học lứa tuổi Tâm học phạm vào việc giải thích tượng tâm lí nảy sinh thể học sinh...
 • 49
 • 3,828
 • 12

Đề cương bài giảng Tâm học

Đề cương bài giảng Tâm lý học
... ngành tâm học Tâm học động vật nghiên cứu quy luật tâm động vật Tâm học đại cơng cung cấp sở khoa học cho tâm học ngời nh ngành tâm học xã hội nh tâm học quản lý, tâm học ... động, tâm học giao tiếp tâm học nhân cách Tạo tiền đề tâm cho mặt hoạt động ngời tri thức luận ngành tâm học cụ thể nh tâm học pháp lý, tâm học quân sự, tâm học thể thao, tâm ... thể thao, tâm học y học, tâm học s phạm, tâm học nông nghiệp vv Các ngành tâm học mẫu giáo, tâm học trẻ em tâm học niên cung cấp tiền đề luận làm sở, khoa học cho hoạt động...
 • 70
 • 466
 • 0

Đề cương bài giảng tâm

Đề cương bài giảng tâm lý
... tâm lý, ng-ời ta chia thành tâm cá nhân tâm xã hội Theo nội dung nh- hình thức biểu tâm chủ thể bên mà ng-ời ta gọi chúng tâm cá nhân Hiện t-ợng tâm cá nhân đ-ợc coi biểu tâm ... hình thành tâm Vạch đ-ợc sở sinh t-ợng tâm Nhận diện biểu tâm đời sống ng-ời Vạch đ-ợc mối liên hệ tác động qua lại t-ợng tâm khác ng-ời hoàn chỉnh Cái tâm Cái sinh - Cái ... lực, tâm, mong muốn ng-ời hành động cải tạo giới khách quan Trạng thái tâm lý: Là t-ợng tâm luôn kèm theo trình tâm lý, giữ vai trò nh- phông , cho qúa trình tâm Vì trạng thái tâm diễn...
 • 150
 • 109
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG SINH TRẺ EM DÀNH CHO SINH VIÊN CĐ – ĐH TIỂU HỌC

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG SINH LÝ TRẺ EM DÀNH CHO SINH VIÊN CĐ – ĐH TIỂU HỌC
... phẫu sinh trẻ em, NXBGD-1997 Tạ Thúy Lan, Trần Thị Loan Giáo trình sinh học trẻ em, NXBGD, 2001 Tạ Thúy Lan, Giáo trình sinh học trẻ em , NXBĐHSP, 2008 Bùi Văn Huệ TLH tiểu học, trường ĐHSP ... trẻ em biện pháp vệ sinh bảo vệ tai 42 CHƯƠNG IV: ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU SINH LÝ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC tiết (4, 4) A Mục tiêu: Kiến thức - Trình bày số đặc điểm giải phẫu sinh học sinh tiểu học ... tâm học tiểu học (2008), Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xuân Thức, NXBĐHSP Lê Thanh Vân, Giáo trình sinh học trẻ em, Nxb ĐHSP, 2006 Giải phẫu sinh lý, Tạ Thúy Lan (cb), Nxb ĐHSP...
 • 69
 • 8,767
 • 28

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG X VẤN ĐỀ GIAI CẤP, DÂN TỘC, NHÂN LOẠI TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY VÀ VẬN DỤNG VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH Ở potx

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG X VẤN ĐỀ GIAI CẤP, DÂN TỘC, NHÂN LOẠI TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY VÀ VẬN DỤNG VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH Ở potx
... NỘI DUNG CHƯƠNG X I GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP II QUAN HỆ GIAI CẤP VỚI DÂN TỘC VÀ NHÂN LOẠI TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY I GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP Các quan điểm trước Mác mácxít giai cấp ... DÂN TỘC VÀ NHÂN LOẠI TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY Vấn đề dân tộc quan hệ giai cấp với dân tộc a) Khái niệm dân tộc hình thành dân tộc Theo nghĩa đại, dân tộc (nation: quốc gia, dân tộc) hình thức cộng ... người; x y dựng x hội công bằng, dân chủ, văn minh ♦ X a bỏ tàn tích tư tưởng lối sống giai cấp bóc lột Khắc phục tượng tiêu cực Phát triển người toàn diện X y dựng lối sống tốt đẹp, lành mạnh X y...
 • 36
 • 700
 • 5

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG XI LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM doc

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG XI LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM doc
... II NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khái niệm nhà nước pháp quyền lược sử tư tưởng nhà nước pháp quyền a) Khái niệm nhà nước pháp quyền Nhà nước pháp quyền ... NỘI DUNG CHƯƠNG XI I NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC II NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM I NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC Nguồn ... powers) Montesquieu (168 9-1 755) - thuyết triết học pháp quyền I Cantơ, G Hêghen Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam a) Bản chất nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam - nhà nước dân, dân, dân; đặt...
 • 26
 • 1,220
 • 5

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG VẬT PHÂN TỬ VÀ NHIỆT HỌC

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG VẬT LÝ PHÂN TỬ VÀ NHIỆT HỌC
... tiến phân tử khí - Nhiệt độ thước đo cường độ chuyển động nhiệt phân tử khí 3.2 Định luật phân bố phân tử theo tốc độ Công thức Maxwell tốc độ đặc trưng phân tử 3.2.1 Định luật phân bố phân tử ... liệu học tập [1] Bùi Trọng Tuân (2005), Nhiệt học, NXB Đại học Sư phạm [2] Lê Văn (1978) , Vật phân tử nhiệt học, NXB Giáo dục Hà Nội [3] Lương Duyên Bình (2009), Bài tập Vật lí đại cương, ... liệu học tập [1] Bùi Trọng Tuân (2005), Nhiệt học, NXB Đại học Sư phạm [2] Đàm Trung Đồn, Nguyễn Trọng Phú (1994), Vật phân tử nhiệt học, NXB Giáo dục, Hà Nội [3] Lê Văn (1978) , Vật phân tử...
 • 46
 • 1,601
 • 2

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG DƯỢC HỌC (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN CHĂN NUÔI THÚ Y)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG DƯỢC LÝ HỌC  (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN CHĂN NUÔI THÚ Y)
... ra, môn dược học có liên quan đến môn: dược liệu, hoá dược, để biết mối liên quan tính chất hoá học với tác dụng dược thuốc Môn độc chất học để biết mối liên quan tác dụng dược lý, trúng ... học ? Sự liên quan dược học với môn học khác ? CHƯƠNG Dược học đại cương Số tiết: 08 tiết (Lý thuyết: 08; tập, thảo luận: 0) A) MỤC TIÊU - Kiến thức: Sau học xong sinh viên hiểu được: + ... Giáo trình Dược học thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Khắc Hiếu, Lê Thị Ngọc Diệp (1997), Dược học thú y, Nxb Nông nghiệp D) CÂU HỎI, NỘI DUNG ÔN TẬP Lịch sử phát triển dược học ? Sự...
 • 59
 • 694
 • 2

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG SINH THỰC VẬT ỨNG DỤNG (DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH TRỒNG TRỌT, KHOA HỌC CÂY TRỒNG)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG SINH LÝ THỰC VẬT ỨNG DỤNG (DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH TRỒNG TRỌT, KHOA HỌC CÂY TRỒNG)
... dưỡng khoáng hai chức sinh quan trọng bậc cây? Thế tưới nước hợp cho cây? Cơ sở sinh vấn đề này? Vai trò dinh dưỡng khoáng hoạt động sinh cây? Vai trò sinh biểu thừa thiếu nguyên ... điều hòa sinh trưởng trồng trọt Số tiết: 04 (Lý thuyết 03 tiết: Thảo luận: 01 tiết) A) MỤC TIÊU: - Về kiến thức: Sau học xong sinh viên cần hiểu sở khoa học ứng ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng ... loài khác sử dụng từ 0,5% đến 2% lượng tới vào việc tổng hợp chất hữu cơ, tạo nên suất sinh vật học Do hệ số sử dụng quang quần thể trồng cao suất sinh vật học cao 4.2.1 Cấu trúc trồng tưởng a...
 • 40
 • 753
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG VẬT ĐẠI CƯƠNG A1 (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP TIN HỌC )

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A1 (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP TIN HỌC )
... (4- 6) *) Tài liệu học tập chương Lương Duyên Bình(199 9) ,Vật đại cương, tập 1, Nhà Xuất Giáo dục, Hà Nội Lương Duyên Bình (200 1), Bài tập vật lí đại cương, tập 1, Nhà Xuất Giáo dục, Hà Nội *) ... (9-1 0) *) Tài liệu học tập chương Lương Duyên Bình(199 9) ,Vật đại cương, tập 2, Nhà Xuất Giáo dục, Hà Nội Lương Duyên Bình (200 1), Bài tập vật lí đại cương, tập 2, Nhà Xuất Giáo dục, Hà Nội *) ... entropi *) Tài liệu học tập chương Lương Duyên Bình(199 9) ,Vật đại cương, tập 1, Nhà Xuất Giáo dục, Hà Nội Lương Duyên Bình (200 1), Bài tập vật lí đại cương, tập 1, Nhà Xuất Giáo dục, Hà Nội *) Câu...
 • 52
 • 188
 • 1

Đề cương bài giảng dân số học và địa dân cư ths nguyễn văn thanh

Đề cương bài giảng dân số học và địa lý dân cư  ths nguyễn văn thanh
... liên ngành mạnh mẽ, Dân số học có quan hệ mật thiết với nhiều khoa học khác Địa dân Dân số học liên hệ mật thiết với Địa dân (một phận địa kinh tế - xã hội) Địa dân Sưu tầm bởi: ... xác định: Dân số học khoa học nghiên cứu dân số, có liên quan đến quy mô, cấu phát triển dân số Theo tự điển Dân số học đa ngữ Vande Walle, 1982: Dân số học nghiên cứu khoa học dân số nhân loại, ... động tương hỗ yếu tố sinh, chết di dân Theo giáo trình Dân số học Địa dân Nguyễn Minh Tuệ, 1992: Dân số học khoa học nghiên cứu quy luật tái sản xuất dân số điều kiện xã hội lịch sử cụ thể,...
 • 171
 • 356
 • 0

Đề cương bài giảng Giáo dục học đại cương

Đề cương bài giảng Giáo dục học đại cương
... quan hoạt động giảng dạy giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm; c) Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ cuối năm học, đề nghị khen thởng kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh đợc lên ... l trng trung hc) Điều 31 Nhiệm vụ giáo viên trờng trung học Giáo viên môn có nhiệm vụ sau đây: a) Dạy học giáo dục theo chơng trình, kế hoạch giáo dục; soạn bài; dạy thực hành thí nghiệm, kiểm ... điểm học bạ học sinh; d) Báo cáo thờng kỳ đột xuất tình hình lớp với Hiệu trởng. Điều 32 Quyền giáo viên Giáo viên có quyền sau đây: a) Đợc nhà trờng tạo điều kiện để giảng dạy giáo dục học sinh;...
 • 23
 • 4,536
 • 29

Đề cương bài giảng Địa chất học 1 - Nguyễn Thị Mây

Đề cương bài giảng Địa chất học 1 - Nguyễn Thị Mây
... máng nhiều nhà địa chất bổ sung hoàn thiện Trước hết E.Haug (19 09), sau A.Arkhangelski (19 27 - 19 32), H.Still (19 40), M.Key (19 44), V.Belousov (19 48 - 19 74), J.Aubovin (19 49 - 19 64) ... liệu học tập: Trần Anh Châu, (19 92), Địa chất đại cương, Nxb giáo dục Hà Nội Phùng Ngọc Đĩnh - Lương Hồng Hược, (2004), Địa chất đại cương, Nxb Đại học Sư Phạm Hà Nội Võ Năng Lạc, (19 98), Địa chất ... bảo vệ môi trường 3 .1 Các trình địa chất magma - núi lửa 3 .1. 1 Các trình địa chất magma 3 .1. 1 .1 Khái niệm magma Magma thể vật chất nóng chảy tự nhiên, có thành phần chủ yếu hợp chất silicat nhiệt...
 • 55
 • 347
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề cương bài giảng môn khoa học quản lýđề cương bài giảng sinh lý trẻ em dành cho sinh viên cđ – đh tiểu họcđề cương bài giảng môn triết họcđề cương bài giảng môn triết học mác lêninđề cương bài giảng môn logic họcđề cương bài giảng môn logic học đại cươngđề cương bài giảng giáo dục học đại cươngđề cương bài giảng sinh lý thực vật ứng dụngđề cương bài giảng vật lý đại cương a1đề cương bài giảng xã hội học đại cươngđề cương bài giảng vật lý đại cương a2đề cương bài giảng môn tâm lý học đại cươngphạm văn dinh lê văn bích đề cương bài giảng môn tâm lý học đại cương đại học luật tp hcmbài giảng tâm lý học đại cương¸ lý thuyết tâm lý học đại cươngbài giảng tâm lý học nhân cáchPhác đồ điều trị Nhi khoa năm 2013 - Bệnh viện Nhi đồng 2 | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnPhác đồ điều trị Nhi khoa năm 2013 - Bệnh viện Nhi đồng 2 | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn3 Giấy ủy quyền tham dự(1)4 Chương trình(1)5 Quy chế làm việca.TVSI PhieuYeuCauMoTK KhachTrongNuoc VNNASAL ALVEOLAR MOLDINGRecommedations for Management of Neonatal Purpura Fulminans | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnMedical management of vascular anomalies | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnTYPE 2 DIABETES IN THE CHILD AND ADOLESCENTTREATMENT IN BRADYCARDIAUltrasound guided TAP blockChuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn CHUAN DAO DUC DD31 10 K DV 2 Plastic Bags for Prevention of Hypothermia in preterm LBW infantsThông tư 07 dành cho Điều dưỡng | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnVitamin D for the management of asthmahttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anZ2M5ZWJ0NHVQMjQQuy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo ứng phó các tình huống khẩn cáp của TCT Khí VNhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anUWJPTDJIR29MUFkhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anS3B1TlJWRG91UlU