đề thi học kì 2 lớp 8

de thi hoc ki 2 lop 11 2008

de thi hoc ki 2 lop 11 2008
... ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 NĂM HỌC 20 07 -20 08 THỜI GIAN 45 PHÚT I.Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group (1 .25 P) B ... (2P) 1/Yes, they are 2/ No, they don’t.Because it is very dangerous 3/ The most effective thing is that we should use natural resources as economical as possible IV Choose the best anwser (2. 75P) ... meaning stays the same.(2P)  Both Henry and Tom like action films  It is the palace that French architect designed, not the bridge It was the dog that the boy hit in the garden 4.She neither smoked...
 • 3
 • 905
 • 17

Dap an + de thi hoc ki 2 lop 10

Dap an + de thi hoc ki 2 lop 10
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources /29 5 /28 93 02/ /Dapan %20 Dethihocki 2lop1 0.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 2,172
 • 31

ĐỀ THI HỌC 2- LỚP 9

ĐỀ THI HỌC KÌ 2- LỚP 9
... tên ) Câu 3: Truyện ngắn Bến quê có tình nghịch lí nào? Qua tác giả thể điều ? Đáp án biểu điểm Thi học kỳ II Ngữ văn Phần I Trắc nghiệm: điểm (mỗi câu đúng: 0,25 điểm) Câu Đáp án B C D A A B C ... a) Em từ học sinh chép sai, sửa lại cho giải thích rõ từ chép sai ảnh hởng đến ý thơ nh nào? b) Chép lại ... bềnh : Từ gợi tả dáng chuyển động lên xuống nhẹ nhàng theo gió Nếu dùng từ câu thơ tuý miêu tả thi n nhiên, sắc thái biểu cảm, không ẩn chứa hồn ng ời sang thu b) Chép xác khổ thơ 1: 0,5 điểm...
 • 3
 • 1,128
 • 3

De thi hoc ki 2 lop 11 nam 09

De thi hoc ki 2 lop 11 nam 09
... tính lim : x sin x cos x 1 A B C -1 D 2 Câu 15 : Cho dãy số ( u n ) xác định : u1 = u n = 2n.u n với n Khi u11 : A A 21 0 .11 B 21 0 11 C 21 0 .111 0 D 21 0 111 0 ! ! Câu 16 : Hình tứ diện ABCD có ... + 2x + ta có kết : x +1 y' = x( x + ) ( x + 1) C y' = ( x + 1) ( x + 1) Câu 20 : A Câu 21 : A B C D Câu 22 : Tính đạo hàm hàm số y' = x x 2x B y= y' = x 2x với x < x > 2, ta có kết : x C x 2x ... n + 2n với n Khi u 50 : A 25 48,5 B 127 4,5 C 25 50,5 Câu 23 : Cho cấp số cộng ( u n ) có : u = 20 01 u = 1995 Khi u1001 : A 4005 B C Câu 24 : Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn ? 2n + n3 2n...
 • 4
 • 365
 • 3

đề thi Học 2 lớp 4

đề thi Học kì 2 lớp 4
... Số học sinh trai : 35 : x = 15 ( học sinh ) Cố học sinh gái : 35 : 15 = 20 ( học sinh ) Đáp số: Học sinh trai : 15 học sinh Học sinh gái : 20 học sinh Thứ .ngày tháng 11 năm2008 Đề thi học ... 35 35 35 11 11 10 b - = - = 14 14 14 14 x8 40 = = = 12 x 12 96 12 5 d - : = - = = 6 12 12 a Bài 3: (3,5 điểm) Ta có sơ đồ: Học sinh trai Bài3: Câu C c x ? 35 học sinh Học sinh gái ? Theo sơ đồ , ... 11 năm2008 Đề thi học II Năm học 20 08 -20 09 Môn : Tiếng Việt -Lớp Thời gian :40 phút I./ Chính tả: Bài viết: Con chuồn chuồn nước Viết đầu đoạn( Ôi chao .đang phân vân) Tiếng việt lớp T2, Trang...
 • 14
 • 2,102
 • 31

BỘ ĐỀ THI HỌC 2- LỚP 9

BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ 2- LỚP 9
... đề để làm văn Đề 1:Phân tích thơ “ Mùa xuân nho nhỏ” Thanh Hải Đề 2:Bằng hiểu biết , viềt văn suy nghĩ chủ đề Trường học thân thi n, học sinh tích cực” nhà trường phát động năn học MÃ ĐỀ NV92-TP1 ... ) đoạn văn khoảng 12 dòng Câu Chọn đề để làm văn Đề 1: Phân tích tình mẫu tử thi ng liêng qua thơ “Mây sóng” Ta –go Đề 2: Bàn tinh thần tư học MÃ ĐỀ: NV92-NT3 Câu Thêm thành phần phụ vào câu ... đ)Chọn đề để làm văn Đề 1:Một tượng phổ biến vứt rác đường nơi công cộng Em đặt nhan đề để gọi tượng ) Nêu suy nghĩ em tượng bày tỏ thái độ Đề 2:Phân tích thơ “ Nói với con” Y Phương MÃ ĐỀ: NV92-MH2...
 • 4
 • 1,769
 • 7

20 Đề thi học 2 - lớp 9

20 Đề thi học kì 2 - lớp 9
... Minh Khuê ) đoạn văn khoảng 12 dòng Câu Chọn đề để làm văn Đề 1: Phân tích tình mẫu tử thi ng liêng qua thơ “Mây sóng” Ta –go Đề 2: Bàn tinh thần tư học MÃ ĐỀ: NV 9 2- NT3 Câu Thêm thành phần phụ ... đề để làm văn Đề 1:Phân tích thơ “ Mùa xuân nho nhỏ” Thanh Hải Đề 2: Bằng hiểu biết , viềt văn suy nghĩ chủ đề Trường học thân thi n, học sinh tích cực” nhà trường phát động năn học MÃ ĐỀ NV 9 2- TP1 ... văn 9, tập 2, trang 72) “ Người đồng thương Không nhỏ bé Nghe con.” Đề 2: Nêu suy nghĩ em câu tục ngữ : Ăn nhớ kẻ trồng MÃ ĐỀ:NV 9 2- LTT1 Câu1:Thế nghĩa tường minh, hàm ý? Cho ví dụ (1đ) Câu 2: Tóm...
 • 4
 • 1,198
 • 5

đề thi học ki` 2 lớp 3

đề thi học ki` 2 lớp 3
... 86 127 654 93 4508 34 626 37 96 1 536 4 46 6 925 (dư1) 89 9 23 50 129 13 524 12 26 Tính giá trị biểu thức ( điểm ) ( Mỗi biểu thức tính điểm ) ( 13 829 20 718 ) x = 34 547 x = 69094 14 5 23 24 964 : = 14 5 23 ... 34 547 x = 69094 14 5 23 24 964 : = 14 5 23 - 624 1 = 828 2 Bài toán ( điểm ) Bài giải Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 15 x = 120 ( cm2 ) Đáp số: 120 cm2 Bài toán ( điểm ) Bài giải Mỗi túi cần số ... : = ( kg ) Số túi cần có để đựng 24 kg đường là: 24 : = ( túi ) Đáp số: túi Ea Tam, Ngày 10 tháng năm 20 09 Khối trưởng Nông Thị Diệp KIỂM TRA CUOÁI HỌC KÌ II LỚP Môn : ĐỌC HIỂU – LUYỆN TỪ VÀ...
 • 4
 • 1,250
 • 10

Đề thi học 2 lớp 11

Đề thi học kì 2 lớp 11
... Ban nâng cao Câu 6a: (1 điểm) A = 2. 30 o = 60 o A = 2r Vì r = r = 30 nên : o o o D = 2i A D = 2. 45 60 = 30 Confidential 0,5 điểm Friday, April 24 , 20 09 sin i sin 45 Từ công thức: sini ... Câu 7a: (2 điểm) a) Loại thấu kính, vị trí, tính chất độ cao ảnh Thấu kính hội tụ f = 20 (cm) > fd / d = df 1 / 20 .10 = 20 Vị trí ảnh: + / = d = -0,5 điểm d d f 10 20 d / = 20 (cm) ... = 10-5 .2. 0 ,2. 1 = 4.10-6 (N) điểm Câu 5: (2 điểm) a) Mắt ngời bị tật cận thị Để sửa tật cận thị, mắt ngời phải đeo thấu kính phân có tiêu cự f = - OCV = - 40 (cm) 0,5 điểm 1 = 2, 5 (dp)...
 • 4
 • 468
 • 0

Đề thi học 2 lớp 10 năm 2008-2009

Đề thi học kì 2 lớp 10 năm 2008-2009
... VT = sin x ( + cos x ) sin x Điểm 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,50 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 − cos 2 x = sin x ( + cos x ) 0 ,25 sin 2 x = sin x ( + cos x ) 0 ,25 sin x = VP + cos x Chứng minh biểu ... 16 b = 16a    x2 y − =1 Vậy phương trình tắc Hypebol (H) 16 Phương trình tắc Hypebol (H) có dạng ( 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 ) 0 ,25 0 ,25 0 ,25 ... 24 + 12 − 11 =5 Khoảng cách từ tâm I đến đường thẳng d là: d ( I , d ) = 16 + Đường tròn tâm I tiếp xúc với đường thẳng d có bán kính R = d ( I , d ) = 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 ...
 • 4
 • 1,330
 • 17

Đề thi học 2 lớp 11 năm 2008-2009

Đề thi học kì 2 lớp 11 năm 2008-2009
... 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,50 0,50 II .2 1,00 đ Ta có Suy  π  π  = − cos  − x ÷+ cos  + x ÷ 2   3  π = − cos cos x = − cos x f '( x) = − ( −2sin x ) = sin 2x 0 ,25 0 ,25 0 ,25 ... LỚP 11 KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 20 08 -20 09 I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8 điểm ) Câu Nội dung I.1 ( x − 1) x + − = lim 1,00 đ lim x→1 x →1 x + + ( x − 1) x −1 ( = lim x→1 ) 8x + + I .2 ... , ta có lim f ( x) = lim x − = lim ( x + ) = x 2 x 2 x 2 + Với x = , ta có f (2) = 2m + Hàm số liên tục x = lim f ( x) = f (2) ⇔ = 2m + x 2 ⇔ m = Vậy m = hàm số liên tục x = II.1 Tìm vi...
 • 4
 • 512
 • 10

Đề thi học 2 lớp 4

Đề thi học kì 2 lớp 4
... 007 305  c) 40 7 305 b) 47 000 305 d) 47 3 005 Bài Kết phép chia 15 043 : 49 là:  a) 37  c) 307 b) 370 d) 070 Bài Rút gọn phân số  a)  c) 12 18 24 36 phân số tối giản là: b) d) 12 PHẦN II: (7 ... số tối giản là: b) d) 12 PHẦN II: (7 điểm) Bài Đặt tính tính: a) 56 7 34 + 27 985 b) 97 625 47 806 c) 45 7 x 26 0 d) 82 917 : 27 Bài Tìm x, biết: a) X x b) X : = = Bài Sân trường hình chữ nhật có ... Học sinh khoanh điểm - Bài : c - Bài : c - Bài : d PHẦN II : (7 điểm) Bài 1: (2 điểm) a 84 719 b 49 819 c 118 820 d 3071 Học sinh đặt tính , thực phép tính được1 điểm Bài 2: (1 điểm) a b 10 21 ...
 • 5
 • 1,365
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học kì 2 lớp 8 môn ngữ vănđề thi học kì 2 lớp 8 môn toán 2013đề thi học kì 2 lớp 8 môn toánđề thi học kì 2 lớp 8đề thi học kì 2 lớp 8 năm 2012đề thi học kì 2 lớp 8 môn toán violetđề thi học kì 2 lớp 8 môn toán 2014đề thi học kì 2 lớp 8 môn vănđề thi học kì 2 lớp 8 môn anh vănđề thi học kì 2 lớp 8 môn văn 2013de thi hoc ki 2 lop 8 mon hoa 2013đề thi học kì 2 lớp 8 môn văn 2012đề thi học kì 2 lớp 8 năm 2013đề thi học kì 2 lớp 8 môn lýđề thi học kì 2 lớp 8 môn sửTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấm