CHUYÊN ĐỀ 3. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

CẤU TRÚC TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 3 SÓNG HỌC

CẤU TRÚC TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 3 SÓNG CƠ HỌC
... CẤU TRÚC TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 3: SÓNG CƠ HỌC CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ HỌC I KIẾN THỨC CHUNG: TÓM TẮT CÔNG THỨC II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP BÀI TOÁN 1: Tìm đại lượng đặc trưng sóng ... BIỆT III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 3: PHẢN XẠ SÓNG - SÓNG DỪNG TÓM TẮT CÔNG THỨC VÍ DỤ MINH HỌA ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 4: SÓNG ÂM HIỆU ... LƯỢNG ĐẶC TRƯNG SÓNG ÂM BÀI TOÁN BÀI TẬP HIỆU ỨNG ĐỐP - PLE ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 5: ÔN TẬP - SÓNG CƠ HỌC DE + DAP AN CHI TIET ÔN TẬP TỔNG HỢP - SÓNG CƠ HỌC ...
 • 2
 • 77
 • 0

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC CHUYÊN ĐỀ 3 SÓNG HỌC

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC CHUYÊN ĐỀ 3 SÓNG CƠ HỌC
... 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 133 ; :8 ( < =9 5 > ? ≅ 6: 9: :9 1111111111111111111111111111111111 134 4( 7≅ Α Β Χ Β ∆ : Ε9 111111111111111111111111111111111111111111111111 13   ... ∀Φ1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ιπ : ; Π => 1< 85 ( 71 ; ∗ ϑ∗ 71 Ρ 1ϑ Σ 1Θ1 Τ8 !  3 πι 3 3 1111111111111111111111111111111111111111111Ο∃∃∃Υ (ςΩ∃ς ! ΞΨΖ!Ξ    ... ∀111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 13 : ; Ι ∗ϑ ϑ => 1< ? ≅ ∗ ∗/ 01 Ι...
 • 78
 • 202
 • 0

CHUYÊN đê 3 SÓNG học luyện thi đại học

CHUYÊN đê 3 SÓNG cơ học  luyện thi đại học
... 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 133 ; :8 ( < =9 5 > ? ≅ 6: 9: :9 1111111111111111111111111111111111 134 4( 7≅ Α Β Χ Β ∆ : Ε9 111111111111111111111111111111111111111111111111 13   ... ∀Φ1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ιπ : ; Π => 1< 85 ( 71 ; ∗ ϑ∗ 71 Ρ 1ϑ Σ 1Θ1 Τ8 !  3 πι 3 3 1111111111111111111111111111111111111111111Ο∃∃∃Υ (ςΩ∃ς ! ΞΨΖ!Ξ    ... ∀111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 13 : ; Ι ∗ϑ ϑ => 1< ? ≅ ∗ ∗/ 01 Ι...
 • 78
 • 164
 • 0

Chuyên đề hóa hữu vô cơ

Chuyên đề hóa hữu cơ và vô cơ<Nguyễn Việt Dũng>
... CH3 E Cả C, D Quay lại đề số Đề số 2: Theo phơng trình ion thu gọn ion OH phản ứng đợc với ion sau đây: 12maths - Sơntây High School - Hà Nội 14:18:29 a8/p8 Nguyễn Việt Dũng n.vietdung37@yahoo.com.vn ... 0,66M C 0,44M D 1,1M E Tất sai Quay lại đề số Đề số 3: Cho 19,2 gam kim loại M tan hoàn toàn dung dịch HNO d ta thu đợc 4,48 lít khí NO (đktc) Cho NaOH d vào dung dịch thu đợc kết tủa Nung kết ... Sơntây High School - Hà Nội 14:18:29 a8/p8 Nguyễn Việt Dũng n.vietdung37@yahoo.com.vn C 45% 55% D 33,33% 66,67% E Tất sai 27 Hỗn hợp X gồm axit hữu đồng đẳng liên tiếp Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol...
 • 25
 • 433
 • 7

Chuyên đề 3: ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Chuyên đề 3: ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM
... 43.772 doanh nghiệp, chiếm 91% tổng số doanh nghiệp (48.133 doanh nghiệp) ; DN quốc doanh 40.100 doanh nghiệp, chiếm 94,5% tổng số doanh nghiệp quốc doanh (42.415 doanh nghiệp gồm: doanh nghiệp ... cho doanh nghiệp Hầu tất DN thông tin này, hoạt động xúc tiến không thật tích cực nhu cầu từ phía DN thấp, hỗ trợ DN đào tạo kĩ Đổi phát triển tài doanh nghiệp Việt Nam - Các chương trình đổi phát ... 1991-1997, gần 34000 doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân(24000 )và công tyTNHH(10000), chiếm 83%.Về vốn doanh nghiệp thành lập mới, giai đoạn 1991-1997 với tổng số vốn 120.688.874 (tr.đ) doanh nghiệp tư nhân...
 • 7
 • 256
 • 0

Tài liệu Chuyên đề 3: PT Mũ logarit (Ôn thi TN THPT năm 2011)

Tài liệu Chuyên đề 3: PT Mũ và logarit (Ôn thi TN THPT năm 2011)
... ốx- ứ + Gii bt phng trỡnh: log ỗ ỗ ỗ Trung Lai THPT Tõn Chõu Trang 25 HBM Toỏn An Giang Ti liu tham kho ễn thi TN HDn cho hc sinh phõn tớch : õy l BPT lụgarit cú c s ln hn t iu kin nghim sau ú ... bi ny l 2) sau ú da vo tớnh n iu ca hm s m so sỏnh Trung Lai THPT Tõn Chõu Trang 23 HBM Toỏn An Giang Ti liu tham kho ễn thi TN 2,5 ổử ỗ1 ữ = 2- 2,5 m - 2,5 > ỗ ứ ỗ2 ữ ố ữ - 12 nờn 12 2,5 ổử ... lu ý hc sinh trc gii phng trỡnh phi tỡm iu kin xỏc nh Trung Lai THPT Tõn Chõu Trang 24 HBM Toỏn An Giang Ti liu tham kho ễn thi TN x + Vd: + Phng trỡnh x = cú th a v mt c s bng cỏch bin i x ổử...
 • 9
 • 501
 • 12

Tài liệu Chuyên đề 3: Phương trình bất phương trình chứa căn thức doc

Tài liệu Chuyên đề 3: Phương trình và bất phương trình chứa căn thức doc
... luỹ thừa để khử thức Ví dụ : Giải bất phương trình sau : 1) x + > 2x − + − x 14 2) x + 11 − 2x − ≥ x − * Phương pháp : Đặt ẩn phụ chuyển bất phương trình đại số Ví dụ : Giải phương trình sau : 1) ... * Phương pháp : Biến đổi phương trình dạng tích số : A.B = Ví dụ : A.B.C = Giải phương trình sau : x2 − 3x − = − x 1) 3x − 2) x + − x = x − + −x2 + 8x − + V Các cách giải bất phương trình thức ... − + x2 − 3x + Ví dụ 3: Tìm m để phương trình sau có hai nghiệm phân biệt x + mx + = x + * Phương pháp : Đặt điều kiện (nếu có) nâng luỹ thừa để khử thức Ví dụ : Giải phương trình sau : 1) x +...
 • 3
 • 1,445
 • 36

bài giảng nguyên lý kế toán (lê thị minh châu) - chuyên đề 3 tài khoản ghi sổ kép

bài giảng nguyên lý kế toán (lê thị minh châu) - chuyên đề 3 tài khoản và ghi sổ kép
... 25 H qu c a ghi s kép TỔNG SỐ PHÁT SINH BÊN N CÁC TÀI KHOẢN = TỔNG SỐ PHÁT SINH BÊN CÓ CÁC TÀI KHOẢN 26 13 Áp d ng vào tài kho n • Đ nh kho n: Xác đ nh cách ghi chép m t nghi p v vào tài kho n ... cuối kỳ Nợ Tiền 30 0 168 132 Hang hoa Có 164 164 Ky quy 50 50 TSCD 36 36 Ptra NB 55 137 82 30 0 30 0 NVKD TỔNG CỘNG A A 605 605 38 2 38 2 36 18 Bài t p th c hành L p B ng cân đ i tài kho n tháng năm ... dung • Tài kho n k tốn • Ghi s kép • V n d ng tài kho n k tốn ghi s kép đ ghi nh n nghi p v kinh t phát sinh TÀI KHO N K TỐN • Nh c l i m t s khái ni m • Đ nh nghĩa tài kho n • Phân lo i tài kho...
 • 26
 • 1,004
 • 1

CHUYÊN ĐỀ 3:Đa thức những vấn đề liên quan. pptx

CHUYÊN ĐỀ 3:Đa thức và những vấn đề liên quan. pptx
... trị x thỏa mãn Bài 7: Một đa thức chia cho x-2 dư 5, chia cho x-3 dư 7.Tính phần dư phép chia đa thức cho (x-2).(x-3) Giải: Gọi đa thức cho F(x).Theo ta giả sử đa thức dư cần tìm ax+b Ta có: F(x) ... trị p,q cần tìm là:   p  q  q  Bài 5:Cho đa thức: A( x)  x  14 x  71x  154 x  120 x  Z a)Phân tích A(x) thành nhân tử b)Chứng minh đa thức A(x) chia hết 24 Giải: a).Ta có: A( x)  ... số dư Vì từ giả thiết x2 + y2 chia hết cho  x, y  Bài 4:Tìm giá trị p,q để đa thức (x4 + 1) chia hết cho đa thức x2 + px + q Giải: Giả sử (x4 + 1) = (x2 + px + q).( x2 + mx + n) Khai triển...
 • 5
 • 315
 • 0

CHUYÊN ĐỀ 3-LTĐH-có đáp án

CHUYÊN ĐỀ 3-LTĐH-có đáp án
... chứa hh NaOH 0,06M Ba(OH)2 0,12M, thu m gam kết tủa Giá trị m A 3,940 B 1,182 C 2,364 D 1,970 Đáp án : 1C2A3C4B5D6B7A8B9B10C11A12B13A14B15D16B17B18C19D20C21A22C23D24C25A 26B27B28D29A30D31B32D33B34C35A36B37C38D39A40B41C42C43D44D45B46C47A48A49B50D...
 • 12
 • 244
 • 1

skkn hệ thống bài tập vuông pha trong chuyên đề dao động dòng điện xoay chiều

skkn hệ thống bài tập vuông pha trong chuyên đề dao động cơ và dòng điện xoay chiều
... quan hệ pha : pha ,ngược pha ,vng pha + Trong dao động điều hồ cặp giá trị (v x ) ,( a v ) ,(F v) vng pha + Trong dòng diện xoay chiều (suất điện động e từ thơng Φ ) vng pha + Trong mạch điện xoay ... dạng tập vng pha cho học sinh dễ hiểu,lơ gic,tránh lúng túng,cho kết nhanh xác kì thi Trên sở ,tơi mạnh dạn chọn đề tài: Hệ thống tập vng pha chun đề dao động dòng điện xoay chiều Giới hạn đề tài ... xoay chiều có cuộn cảm L , tụ điện C ,mạch dao động LC cường độ dòng điện vng pha so với điện áp hai đầu mạch + Trong mạch xoay chiều có chứa RL RC uR vng pha so uL uC + Trong mạch xoay chiều...
 • 30
 • 463
 • 4

Chuyên đề 3 phương pháp giải toán aminaminoxit protein

Chuyên đề 3 phương pháp giải toán aminaminoxit protein
... RNH 3HCO3  Cn H 2m 1NH + H CO3  C m H m 1NH3 HCO3 hay C m1H 2m  5O3 N  C n H 2n 3O3 N vớ i n = m+1  (5)  Muối trung hòa : CnH2n+6O3N2 hay [RNH3]2CO3 2RNH2  H CO3   RNH3  CO3  ... , Cu(NO3)2 xảy theo phương trình : 3RNH2 + FeCl3 + 2RNH2 3H2O  Fe(OH )3  + Cu(NO3)2 + + 3RNH3Cl 2H2O  Cu(OH)2 + 2RNH2NO3  Thường hay cho m kết tủa : Fe(OH )3 Cu(OH)2 Ví dụ 1: Cho 9,3g amin ... )  C2H8O3N2 + NaOH  CH3-NH-CH3 + HNO3 ( X CH3-NH(NO3)-CH3) Lưu ý : Các chất CH3NH2; CH3-NH-CH3;C2H5-NH2 NH3 tồn khí  Tính Chất : Lấy thí dụ axit-aminopropanoic với : NaOH; H2SO4;CH3OH có mặt...
 • 47
 • 779
 • 3

TIỂU LUẬN MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHUYÊN ĐỀ 3 ĐIỀU TIẾT GIÁM SÁT HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

TIỂU LUẬN MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHUYÊN ĐỀ 3 ĐIỀU TIẾT VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG TÀI CHÍNH
... 100,0000 ĐIỀU TIẾT VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CHƯƠNG : HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 1.1 Khái niệm cấu hệ thống tài 1.2 Các yêu tố cấu thành hệ thống tài 1.2.1 Thị trường tài ... 2 .3 Mô hình tổ chức giám sát điều hành hệ thống tài Việt Nam: Sơ đồ 1: Mô hình giám sát tài Việt Nam Ủy ban giám sát tài quốc gia: Đây quan quan trọng việc giám sát hệ thống tài Ủy ban giám sát ... dung giám sát tài chính: 34 2.2.5 Những nguyên tắc giám sát : 35 2 .3 Mô hình tổ chức giám sát điều hành hệ thống tài Việt Nam: 39 2.4 Những hạn chế, rủi ro tồn hệ thống tài...
 • 77
 • 188
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyen de 3 song co hocchuyên đề về sóng cơ học3 chuyên đề hóa đại cương và vô cơ 113 chuyen de hoa dai cuong va vo co 11tài liệu ôn thi đại học môn vật lý chuyên đề 2 sóng cơ họcchuyen de mach dao dong va song dien tuchuyen de ve dao dong va song dien tuchuyên đề phương trình mũ và logarit cơ bảnchuyên đề môn tự nhiên và xã hội lớp 34 chuyên đề hóa đại cương và vô cơ 12chuyên đề khối đa diện va 50 bai tap co đáp án chi tietchuyen de ham so mu va logarit co giai chi tietbai tap chuyen de 3 aminoaxitchuyên đề 1 căn thức và biến đổi căn thức 3 dạngchuyên đề 6 sóng ánh sáng ltđhcv phat dong cuoc thi y tuong khoi nghiep 2017cv chi dao dau nam hocct kh thuc hien nghi quyet tu 5the le cac cuoc thi trong phong trao thi dua huong toi ky niem 40 namkh thi chung em ke chuyen bac ho 2015ke hoach cuoc thi chinh phuc vu monke hoach le phat dongGIÚP HỌC SINH HỌC TỐT HÌNH HỌC 6ke hoach bcsv 2015 final 168https: drive.google.com open?id=0B3BjI on1 SeMVNFWHBXWDJYUnhRUG1QZEJmTXRPU3pXR3NzTàu hàng vỏ thép kết cấu hàn trọng tải 2399 DWTTo trinh 04 2010 Thongquacongtykiemtoan TienLenTo trinh 05 2010 cua HDQTvechutruongdautuduan 2010Nghi quyet 01 2012 DHDCD Tien Len Group 28042012 Chinh thucBM 02.Giay uy quyen tham du Dai hoi dong co dong nam 2014BM 03.Giay xac nhan tham du dai hoi dong co dong nam 2014Tội vi phạm qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong luật hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố hà nội)BM 04.Giay de cu ung cu TVHDQT va BKS dai hoi nam 2014chuy n s ng xu n qu nhBM 07.Du thao Quy che lam viec cua dai hoi nam 2014