Giải đề cương vi xử lý

Giải đề cương vi xử

Giải đề cương vi xử lý
... THUẬT VI XỬ LÝ A thuyết Câu 1: Khái niệm hệ vi xử lý? trình phát triển, sơ đồ cấu trúc tổng quát Hệ Vi xử Cho ví dụ minh họa cách sử dụng vi xử sản phẩm thực tế Trả lời: - Một hệ vi xử ... nối với - -Các transistor làm vi c để lưu trữ xử liệu cho phép hệ vi xử thực nhiều chức hữu ích - Chức cụ thể hệ vi xử xác định phần mềm lập trình - Hệ vi xử Intel, 4004,được giới thiệu ... lệnh D – Decoder: Giải mã lệnh E – Excution: Thực lệnh D3 E3 E3 Câu 3: Các chế độ địa Vi xử Intel 8086? Cho ví dụ minh hoạ Phân tích cấu trúc cách mã hóa lệnh cho vi xử Intel 8086 Hãy chế...
 • 23
 • 268
 • 5

Đề cương Vi xử (P1) - Hệ Trung cấp&Cao đẳng

Đề cương Vi xử lý (P1) - Hệ Trung cấp&Cao đẳng
... n t Công nghi p ð cương ôn thi môn ði n t s h Trung c p, Cao ñ ng ð i h c ! -3 & 275 a bit b bit c bit d bit M\ch cGng bán phVn HA (Haft Adder) có bi5u thac tRng S o ngõ ra: ! -3 & 276 a S = AB ... DCBA=0011 tr\ng thái ngõ là: a abcdefg=1111001 b abcdefg=0000110 c abcdefg=1011111 d abcdefg=0100000 - - - 0 / 264 M\ch giLi mã BCD sang ño\n lo\i catod chung hình 3.13 ñó D – A ngõ vào d= li...
 • 54
 • 243
 • 2

Đề cương Vi xử (P2) - Hệ Trung cấp&Cao đẳng

Đề cương Vi xử lý (P2) - Hệ Trung cấp&Cao đẳng
... d 3.125KHz Biên so n: B( môn Đi n t Công nghi p Đ cương ôn thi môn Vi x h Trung C p, Cao ñ ng & Đ i h!c 31 Tìm ño n chương trình t o tr6 vi( t sai: b a DELAY: DELAY: MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#10H ... RET RET RET Biên so n: B( môn Đi n t Công nghi p Đ cương ôn thi môn Vi x h Trung C p, Cao ñ ng & Đ i h!c 10 35 Tìm ño n chương trình t o tr6 vi( t sai: d c b a DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV ... 76.8s TF0,$ Biên so n: B( môn Đi n t Công nghi p Đ cương ôn thi môn Vi x h Trung C p, Cao ñ ng & Đ i h!c 62 Tìm ño n chương trình t o tr6 vi( t sai: c b a DELAY: DELAY: DELAY: PUSH 00H PUSH...
 • 76
 • 200
 • 2

ĐỀ CƯƠNG VI xử full HD

ĐỀ CƯƠNG VI xử lý full HD
... Hz chu kì làm vi c 50% Vậy tốc độ động 500(v/p) với tần số xung 10kHz chu kì làm vi c 25%.Các nút ấn chưa ấn ( lojic) ,ấn (1lojic) f = 10kHz => Độ rộng xung ứng với thời gian làm vi c 50% = 50 ... 30h,#0FFh Mov 30h,#00h Nop SJMP Main END Câu 12: f = 100kHz => s có 100000 xung ,mà chu kì làm vi c D =40%  Độ rộng xung cao −6 (s) = Chu kì máy 10  Độ rộng xung thấp −6 (s) = Chu kì máy 10 ... rộng xung ứng với thời gian làm vi c 50% = 50 chu kì máy => Độ rộng xung ứng với thời gian làm vi c 25% = 25 chu kì máy #include Org 00h Main: Setb P1.0 Setb P1.1 Setb P1.2 Dung bit...
 • 12
 • 356
 • 4

Đề cương Vi Xử doc

Đề cương Vi Xử Lý doc
... trúc VXL có khối chức xử song song bên gọi kiến trúc siêu hướng, nghĩa lúc nhiều hướng xử khác bên VXL Kiến trúc siêu hướng phát triển kiến trúc RISC, nâng cao tốc độ xử mà nâng cao độ tin ... cho phép số lệnh đồng thời đc giải mã (xử song song ) SFU (special function unit): khối chức đặc biệt, là: - khối đồ họa - khối xử tín hiệu - khối xử ảnh - XL ma trận vector Cache: BN ... bảo chia sẻ cho tất đvị x .lý, nguyên gọi máy tính có BN chia sẻ Câu : Các BVXL cấu trúc ống (pipeline Processors) - XL ống gồm có chuỗi liên tiếp mạch xử mà mạch xử thường đgl phân đoạn...
 • 6
 • 105
 • 0

Đề cương vi xử & kỹ thuật số potx

Đề cương vi xử lý & kỹ thuật số potx
... CL=3 Vi t đoạn chương trình thực công vi c sau hợp ngữ: a Tính biểu thức - 3*(Y*Y - 3*X) - 5*Y b Cấu trúc If (A=5) or (A=15) then BX= else BX=1 Thiết kế mạch chuyển mã nhị phân sang mã Gray số ... Trong CL=3 12 Vi t đoạn chương trình thực công vi c sau hợp ngữ: a Thực tính biểu thức: 3*X + - 3*Y b Thực tính S = 1+2+3+…+100 theo cấu trúc FOR – DO 13 Thiết kế mạch giải mã BCD (1 số) sang đèn ... ; Trong CL=2 16 Vi t đoạn chương trình thực công vi c sau hợp ngữ: a Tính biểu thức - (3*X + 7*Y) + Y*Y b Tính S = 1+2+3+…+100 theo cấu trúc WHILE – DO 17 Thiết kế mạch so sánh số bit, từ mạch...
 • 6
 • 154
 • 0

Tài liệu Đề cương vi xử

Tài liệu Đề cương vi xử lý
... 5MHz o Nm 1978, b vi x Intel 8086 i vi 16bit d liu, 20 bit a ch; tc x 10MHz o Nm 1979, b vi x Intel 8088 i nhm mc ớch gim giỏ b vi x v tng thớch vi h thng 8086 c o Nm 1982 b vi ... 1971, Intel a b vi x 4004 vi bit d liu, 12 bit a ch; 0,8MHz o Nm 1972, b vi x Intel 8080 i vi 8bit d liu, 12 bit a ch; tc x 0,8-5MHz o Nm 1974, b vi x Intel 8085 i vi 8bit d liu, ... thng mỏy vi tớnh, ú l b vi x Trờn thc t, cú rt nhiu hóng ch to b vi x cho cỏc mỏy vi tớnh nh: IBM, Intel, Cyrix, AMD, Motorola Nhng thụng dng nht l b vi x ca Intel Cỏc b vi x ca Intel...
 • 94
 • 187
 • 0

Đề cương Vi Xử Phần II Trung cấp Cao đẳng

Đề cương Vi Xử lý Phần II Trung cấp Cao đẳng
... 25KHz d 3.125KHz Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp Đề cương ôn thi môn Vi xử hệ Trung Cấp, Cao đẳng 31 Tìm đoạn chương trình tạo trễ vi t sai: b a DELAY: DELAY: MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#10H ... RET CLR TF1 RET Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp Đề cương ôn thi môn Vi xử hệ Trung Cấp, Cao đẳng 10 35 Tìm đoạn chương trình tạo trễ vi t sai: d c b a DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV TMOD,#01H ... 76.8s JNB TF0,$ Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp Đề cương ôn thi môn Vi xử hệ Trung Cấp, Cao đẳng 62 Tìm đoạn chương trình tạo trễ vi t sai: c b a DELAY: DELAY: DELAY: PUSH 00H PUSH 01H...
 • 76
 • 182
 • 0

Đề thi vi xử có hướng dẫn giải

Đề thi vi xử lý có hướng dẫn giải
... F, R1 CPU lệnh địa LOAD B ADD C STORE T LOAD A MUL T ADD D STORE F CPU lệnh địa PUSH A PUSH B PUSH C ADD MUL PUSH D ADD POP F ĐHBK Tp HCM – Khoa ĐĐT–BMĐT GVPT: Hồ Trung Mỹ Vi xử – AY1213-S2 ... ĐĐT–BMĐT GVPT: Hồ Trung Mỹ Vi xử – AY1213-S2 Đáp án Kiểm tra lớp đợt Thời gian làm bài: 30 phút (Cho mở TL) 1) (1 đ) Trước thực thi lệnh sau PSW=5FH A=19H, sau thực thi PSW A=? a) RLC A b) RRC ... dung stack Sau Z80 thực thi đoạn chương trình trên, BG SP = 11FEH   Bộ nhớ  Địa chì     56H  34H     11FEH  11FFH  1200H  ĐHBK Tp HCM – Khoa ĐĐT–BMĐT GVPT: Hồ Trung Mỹ Vi xử – AY1213-S2 Đáp án...
 • 12
 • 1,850
 • 2

Giải bài tập vi xử

Giải bài tập vi xử lý
... Chọn mạch giải mã 1/4 (74LS139) Sơ đồ nối: 7 Hệ vi xử 8088 có vi mạch cổng PPI 8255A (Mỗi vi mạch có địa chỉ).Hãy thiết kế mạch giải mã địa biết địa sở vi mạch 2B0H vi mạch 2B4H Giải: Sơ đồ ... mạch giải mã 1/4 (74LS139) Sơ đồ ghép nối: A0 IO/M 1 0 1 Thiết kế nhớ dung lượng 24KB từ vi mạch ROM 8KB giải mã 74138 (1/8) ghép nối với vi xử 8088 (Chế độ MIN) với địa đầu từ AA000H Giải: ... mạch giải mã 1/8 (74LS138) Sơ đồ nối: A0 IO/M 0 1 Thiết kế mạch giải mã địa cho cổng có địa 3A8H – 3AFH dùng mạch giải mã 74139 (1/4) Giải: Mỗi mạch giải mã 1/4 có cổng  cần dùng mạch giải mã...
 • 30
 • 2,710
 • 39

300 cau hoi de thi vi xu ly trac nghiem hay nhat

300 cau hoi de thi vi xu ly trac nghiem hay nhat
... làm vi c port nối tiếp B Tần số làm vi c Thanh ghi C Tần số làm vi c nhớ D Tần số làm vi c Câu 226: Tần số dao động vi xử lý 8051 chủ yếu định bởi: A Tần số điện lưới B Tần số thi t bị ngoại vi ... LCALL DELAY MOV P1,#0FFH LCALL DELAY LCALL DELAY LCALL DELAY LCALL DELAY SJMP TD Với tần số dao động thạch anh 12M chương trình DELAY 5ms led đơn nối P1 tích cực mức cao chu kỳ Duty cycle xung ... CPU là: A Tìm nạp lệnh B Thực thi lệnh C Giao thi t thi t bị ngoại vi D Tìm nạp lệnh thực thi lệnh RI, WAIT có ý nghĩa: Câu 89: A Chip 8051 hoạt động với tần số xung clock chuẩn là: MHz B 12...
 • 53
 • 2,067
 • 8

Tài liệu Đề tài " Vi xử 8051" pptx

Tài liệu Đề tài
... nhiều trường Đại học kỹ thuật, vi xử thực trở thành mơn học quan trọng, vi xử 8051 gần mơn học sử dụng để trang bị cho kiến thức vi xử lý, từ mở rộng loại vi xử khác có cấu trúc phức tạp ... bus liệu bit), nói 8051 họ vi điều khiển bit Với độ rộng bus liệu vậy, chip họ 8051 xử tốn hạng bit chu kỳ lệnh CPU (Central Processing Unit) CPU đơn vị xử trung tâm, não tồn hệ thống vi ... tiếp xảy trước xử ngắt timer0 có xảy khơng thể chen vào, làm dừng q trình xử ngắt cổng nối tiếp - Nếu ngắt timer0 xảy trước xử mà ngắt cổng nối tiếp xảy CPU phải dừng vi c xử ngắt timer0...
 • 54
 • 349
 • 2

GIẢI BAI tập VI xử CHƯƠNG 3 2

GIẢI BAI tập VI xử lý CHƯƠNG 3 2
... thống là: a 12 MHz b 11,05 92 MHz Giải: a) DELAY: R2, #20 0 MOV R3, #25 0 DJNZ R3, $ DJNZ LOOP: MOV R2, LOOP RET b) DELAY: R2, #1 92 MOV R3, #24 0 DJNZ R3, $ DJNZ LOOP: MOV R2, LOOP RET 2 .37 Vi t CT delay ... #0FFH MOV A, #42H MOV @A, P1 END 2. 21 Vi t CT nhập từ Port vào ô nhớ 20 02H (RAM ngoài) Giải: ORG 0000H MOV P1, #0FFH MOV DPTR, #20 02H MOV A, P1 MOVX @DPTR, A END 2. 22 Vi t CT lấy ô nhớ 43H (RAM nội) ... trễ (delay) 2 .35 Vi t CT delay 100μs, biết thạch anh (xtal) dùng hệ thống là: a 12 MHz b MHz Giải: a) DELAY: MOV R3, #50 DJNZ R3, $ RET b) DELAY: MOV R3, #25 DJNZ R3, $ RET 2 .36 Vi t CT delay...
 • 44
 • 2,378
 • 99

Đề thi vi xử có đáp án 1

Đề thi vi xử lý có đáp án 1
... 10 0H LED7S: ; hgfedcba DB 11 000000B; DB 11 111 001B; DB 10 10 010 0B; DB 10 110 000B; DB 10 011 001B; DB 10 010 010 B; DB 10 000 010 B; DB 11 111 000B; DB 10 000000B; DB 10 010 000B; b) Count EQU P1.0 MOV P1,#01H ... sáng theo qui luật mẫu (TD: trước hết tất LED tắt 15 0 ms, LED P1.3 P1.4 sáng 15 0 ms, , cuối LED P1.7 P1.0 sáng 15 0 ms, lặp lại) , ngõ vào P0.0 = sáng theo qui luật mẫu Các LED P1.7 P1.0 ... VXL _Thi HK_AY1 213 -S2_trang 5/9 Câu 10 : (1 đ) Vi t chương trình hợp ngữ C (chỉ chọn một) cho 80 51 để làm sáng LED đơn nối với cổng P1 (hình tròn đen tương ứng LED sáng ngõ 80 51 mức làm LED sáng)...
 • 9
 • 1,173
 • 48

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập vi xử lýđề thi vi xử lýđầ cương vi xử lýgiải bài tập vi xử lý họ vi điều khiển 8051thiết kế mạch giải mã trong vi xử lýđề thi vi xử lý trắc nghiệmđề thi vi xử lý 2 spktđề thi vi xử lý 8086đề thi vi xử lý 1đề thi vi xử lý bách khoađề thi vi xử lý spktđề thi vi xử lý bách khoa hcmđề thi vi xử lý bách khoa hà nộigiải bài tập vi xử lý z80giải bài tập vi xử lý 8051down loaddown loaddown loaddown loadthông báodown load CV đi số 1562đề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Nganh QTNL tinh den 18 8 2015Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Các loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộThực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Tuần 9. Cái gì quý nhất?Nghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânBài 46-47. Lắp mạch điện đơn giảnBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015