Bài giảng an toàn vệ sinh công nghiệp

đề cương bài giảng an toàn vệ sinh công nghiệp bảo hộ lao động

đề cương bài giảng an toàn vệ sinh công nghiệp bảo hộ lao động
... HÀNH NỘI BỘ ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG AN TOÀN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP Điều 29 Chương IV qui định hợp đồng lao động nội dung khác phải có nội dung điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động Điều 23 Chương ... ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG AN TOÀN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP - Phát hiện, đo, đánh giá điều kiện lao động xung quanh - Nghiên cứu, đánh giá tác động chủ yếu yếu tố môi trường lao động đến người - Đề xuất ... cách an toàn là khoảng không gian tối thiểu người lao động phương tiện, thiết bị, khoảng cách nhỏ chúng với để không LƯU HÀNH NỘI BỘ ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG AN TOÀN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP bị tác động...
 • 19
 • 1,297
 • 2

Bài giảng an toàn vệ sinh thực phẩm

Bài giảng an toàn vệ sinh thực phẩm
... ng v sinh an toàn th c ph m c a B Y t ” Vi c s d ng ph gia th c ph m danh m c ph i b o - úng it ng th c ph m li u l ng không v t gi i h n an toàn cho phép - áp ng yêu c u k thu t, v sinh an toàn ... kinh doanh t i th tr ph m “danh m c” ph i ng Vi t Nam ph gia th c c ch ng nh n phù h p tiêu chu n ch t l ng v sinh an toàn th c ph m c a c quan có th m quy n Vi c s d ng ph gia th c ph m danh m ... m d ng toàn th gi i Vi t Nam, có tính mi n d ch c l c) ã cs an toàn cao 1.2.2.2 Virus viêm gan E (HEV-Hepatitis E Virus) c i m: - Viêm gan virus E (HEV) g i t t viêm gan E m t b nh lây lan qua...
 • 100
 • 409
 • 6

AN TOÀN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

AN TOÀN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
... bảo vệ quan hơ hấp: tránh loại hơi, khí độc, loại bụi thâm nhập vào quan hơ hấp Các trang thiết bị thường bình thở, bình tự cứu, mặt nạ TRANG BỊ PT BẢO VỆ CÁ NHÂN(tt) o Trang bị bảo vệ quan thích ... back TRANG BỊ PT BẢO VỆ CÁ NHÂN o Trang bị bảo vệ mắt gồm hai loại: Loại bảo vệ mắt khỏi bị tổn thương vật rắn bắn phải, khỏi bị bỏng  Loại bảo vệ mắt khỏi bị tổn thương tia lượng  o Trang bị ... Khoảng cách an tồn phương tiện vận chuyển với với người lao động   Khoảng cách an tồn vệ sinh lao động KHOẢNG CÁCH AN TỒN(tt) o Khoảng cách an tồn số ngành nghề riêng biệt như:  Lâm nghiệp: khoảng...
 • 62
 • 283
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giáo viên dạy trình độ cao đẳng nghề kỹ thuật an toàn vệ sinh công nghiệp

Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giáo viên dạy trình độ cao đẳng nghề  kỹ thuật an toàn vệ sinh công nghiệp
... thời gian(giờ) Số Tên TT Tổng số Bảo hộ lao động Trong Thời gian học Kiểm tra xuất Kỹ thuật an toàn lao động Kỹ thuật an toàn liệu điện Cộng : 8 30 Vệ sinh lao động sản 27 III.NỘI DUNG TÀI LIỆU ... từ "an toàn vệ sinh lao động" để công tác Bảo hộ lao động Trong trường hợp nói đến Bảo hộ lao động, hiểu bao gồm an toàn lao động, vệ sinh lao động vấn đề sách người lao động như: vấn đề lao động ... thiết Yêu công việc bị, vật tư cầu kỹ Chú ý an thuật toàn lao động Các kỹ bảo Các trang thiết Biết sử dụng Đảm hộ lao động bảo an bị bảo vệ, thiết bị kỹ toàn lao trang, găng thuật, tổ chức động tay…...
 • 116
 • 539
 • 1

Bài giảng An toàn vệ sinh lao động

Bài giảng An toàn vệ sinh lao động
... quan an toàn - vệ sinh lao động doanh nghiệp An toàn lao động doanh nghiệp Chương Vệ sinh lao động doanh nghiệp Chương Quản lý an toàn - vệ sinh lao động doanh nghiệp Chương Quản lý Nhà nước an ... 1.1.1 Điều kiện lao động 1.1.2 An toàn lao động 1.1.3 Vệ sinh lao động 1.1.4 Công tác an toàn vệ sinh lao động 1.1.5 Văn hóa an toàn 1.1.6 Bảo hộ lao động 1.1.1 Điều kiện lao động N Ệ I K U ... nước an toàn - vệ sinh lao động TÀI LIỆU  TLTK bắt buộc  THAM KHẢO     Bộ LĐTB-XH (2008), Hệ thống tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động quy định bảo hộ lao động, an toàn, vệ sinh lao động, ...
 • 369
 • 649
 • 1

An toàn vệ sinhnghiệp và kỹ thuật sản xuất

An toàn vệ sinh xí nghiệp và kỹ thuật sản xuất
... phc v cho phỏt in ca tua bin v hi s dng nh mỏy V c bn thi gian ộp khụng cn dựng nhiu in t mang bờn ngoi Nhng thi gian ngng ộp v m bo an ton sn xut nh mỏy phi s dng mt mng in trung th KV c h ỏp ... (1500/tn /ngy) , Hip Ho (1500 tn/ngy ) , Bỡnh Dng (1500tn /ngy) ,nh mỏy ng Phan Rang(350 tn/ngy), Biờn Ho (200 tn/ ngy), v hin ang xay ding thờm mt s nh mỏy na Nm 1995 chng trỡnh mớa ng i vi mc tiờu ... hỗn hợp) 100(81,92 80,12) x100% = 11% 81,92(100 80,12) 18- Xụng SO2 ln - Lng cht tan TLcht tan = Lng cht tan + 25%SO2 = 320 + 2,1x25 = 320,52 (T/ ngy ) 100 - Lc kim tra Lng bựn lc tỳi : 0,12%...
 • 95
 • 207
 • 0

Bài giảng thực hành vi sinh công nghiệp ngành công nghệ sinh học

Bài giảng thực hành vi sinh công nghiệp ngành công nghệ sinh học
... nhận xác định hoạt tính enzyme từ vi sinh vật Bài 4: Phương pháp thu nhận xác định hoạt tính enzyme từ vi sinh vật Bài 5: Xác định tổng vi khuẩn hiếu khí coliform BÀI 1: XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG LÊN MEN ... nhóm vi sinh vật thị: số lượng diện chúng thực phẩm, nước hay loại mẫu môi trường dùng để thị khả diện vi sinh vật gây bệnh khác Nhiều nghiên cứu cho thấy số Coliform thực phẩm cao khả diện vi sinh ... tạo thành đáng kể Các vi khuẩn tham gia trình chủ yếu loài vi khuẩn thuộc giống Streptococcus, Lactobacillus,… Phần thực tập nhằm giúp sinh vi n biết cách lên men cải chua, làm quen với số vi khuẩn...
 • 22
 • 216
 • 2

bài giảng an toàn lao động & vệ sinh môi trường trong quản lý dự án & thi công công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

bài giảng an toàn lao động & vệ sinh môi trường trong quản lý dự án & thi công công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật
... vƯ sinh & AN TOAN LAO §éNG • Ph¶i cã lan can an ãl toμn cho mäi vÞ trÝ thi c«ng cã kh¶ n¨ng r¬i « ã ¨ i xng thÊp • Khu vùc nguy hiĨm cã rμo ch¾n vμ rμo ch¾n ®−ỵc s¬n mμu q Þ theo qui ®Þnh vỊ an ... ®éng & μ é BO BỐ TRÍ MẶT BẰNG HƠP LÝ BANG HP LY 57 58 Nhìn chung, công nhân toan toàn dự an đươc cung cấp dư án đeu cap thi t bò an toàn 59 NHĨM 02 60 61 ... vμo n¬i thi c«ng ci giã b i μo Mét sè nguyªn t¸c chung vỊ an toμn LD lËp nghiªn cøu kh¶ thi thi t kÕ tỉng mỈt b»ng thi c«ng Trong thi t kÕ tỉng mỈt b»ng (tiÕp theo): • C¸c yªu cÇu vỊ an toμn...
 • 53
 • 1,078
 • 1

BẢI GIẢNG AN TOÀNVỆ SINH TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM,PGS TS KS LÊ KIỀU

BẢI GIẢNG AN TOÀN VÀ VỆ SINH TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM,PGS TS KS LÊ KIỀU
... tiến độ hiệu kinh tế 1.4 Sự cố an toàn vệ sinh thi công công trình ngầm 1.4.1 Sự cố an toàn vệ sình thi công công trình ngầm Việt Nam Đặc điểm thi công đường hầm công trình, vị trí khác có điều kiện ... công trình ngầm phải huấn luyện kỹ thuật trang thi t bị bảo hộ an toàn lao động phù hợp với điều kiện thi công loại công trình ngầm 31 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VÀ VỆ SINH TRONG THI CÔNG ... nước số – công trình thủy điện Ba Hạ 1.4.2 Sự cố an toàn vệ sinh thi công công trình ngầm Thế Giới Trong thi công hố đào sạt lở thành, hệ thống chắn giữ, gây lún nứt trí nghiêng sập công trình lân...
 • 64
 • 412
 • 5

Bài giảng an toàn lao động vệ sinh môi trường trong quản lý dự án thi công công trình

Bài giảng an toàn lao động vệ sinh môi trường trong quản lý dự án thi công công trình
... giám sát an toàn An toàn cho ng-ời, thi t bị, vật dụng công tr-ờng thi công An toàn cho sử dụng lâu dài hạng mục dự án An toàn cho bên thứ ba, bao gồm công trình, vật kiến trúc kế cận công tr-ờng ... thực an toàn lao động Khi làm việc vào ban đêm nơi có ánh sáng yếu phải đảm bảo đủ ánh sáng Công tr-ờng cần có hiệu an toàn lao động nơi dễ nhìn để th-ờng xuyên nhắc nhở ng-ời tầm quan trọng công ... 36 giám sát an toàn thi công nhà cao tầng thi công xây chen An toàn lao động thi công đào đất máy: Trong thời gian máy hoạt động, cấm ng-ời lại mái dốc tự nhiên, nh- phạm vi hoạt động máy Khi...
 • 95
 • 247
 • 0

Bài giảng an toàn sinh học trong trang trại nuôi cá biển hiện đại, công nghiệp

Bài giảng an toàn sinh học trong trang trại nuôi cá biển hiện đại, công nghiệp
... cường độ bắt mồi giảm Rận (Parapetalus occidentalis) bám xoang mang Giò nuôi thương phẩm phá hủy xoang mang cung mang làm ngạt thở Rận Caligus kí sinh mang da sủ đất  Phân bố bệnh: ... 0,44, nhánh đuôi 210 x 111 m  Cơ quan ký sinh: Da, mang, vây  Dấu hiệu bệnh lý: Rận sinh da, vây, nắp mang nuôi nước lợ, biển bị rận sinh có cảm giác ngứa ngáy, vận động ... jadranica) ký sinh mang hồng Hình 4: A- Sán đơn chủ (Pseudorhabdosynochus epinepheli) ký sinh mang song (cá mú); B- Sán đơn chủ (Benedenia hoshinia) ký sinh biển Hình 5: Rận cá...
 • 28
 • 205
 • 0

Bài giảng một số qui định an toan vệ sinh thực phẩm

Bài giảng một số qui định an toan vệ sinh thực phẩm
... kháng sinh – chloramphenicol, flumequin, spectinomycin,…) - Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (2,4-D, DDT, dicloran,…) - Trạng thái cảm quan tiêu hóa lý thực phẩm Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ... lệnh số 12/2003/PL-UBTVQH11 Được Quốc hội thông qua ngày 26/07/2003 Pháp lệnh qui định vệ sinh an toàn thực phẩm Gồm chương, 54 điều Chương Những qui định chung Chương Sản xuất, kinh doanh thực phẩm ... dụng cụ chứa đựng, gắp, múc thực phẩm không đảm bảo vệ sinh; 6) Không thực thực không qui định việc vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ; 18 Nghị định 45/2005/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chánh lĩnh...
 • 26
 • 293
 • 3

Thực trạng công tác thanh tra về an toànvệ sinh lao động (AT – VSLĐ) tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI ở Việt Nam trong tình hình hiện nay

Thực trạng công tác thanh tra về an toàn – vệ sinh lao động (AT – VSLĐ) tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI ở Việt Nam trong tình hình hiện nay
... liệu liên quan CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA VỀ AT-VSDLĐ TẠI DOANH NGHIỆP FDI VIỆT NAM Khái quát doanh nghiệp vốn đầu nước (FDI) Việt Nam Doanh nghiệp vốn đầu nước doanh nghiệp ... quan trọng công tác tra AT VSLĐ doanh nghiệp nay, em định chọn đề tài: “ Thực trạng công tác tra an toàn vệ sinh lao động (AT VSLĐ) doanh nghiệp vốn đầu nước FDI Việt Nam tình hình ... lao động Thanh tra an toàn vệ sinh lao đông (AT VSLĐ) 9.1 Chức năng, nhiệm vụ Thanh tra an toàn vệ sinh lao động Theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012, Thanh tra an toàn vệ sinh lao động...
 • 15
 • 2,861
 • 84

Thực trạng công tác thanh tra về vấn đề an toàn vệ sinh lao động tại tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt nam

Thực trạng công tác thanh tra về vấn đề an toàn vệ sinh lao động tại tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt nam
... vi, đối tượng tra lao động Cơ cấu: Căn Điều 185 Bộ luật Lao động Thanh tra Nhà nước lao động bao gồm Thanh tra lao động, Thanh tra an toàn lao động Thanh tra vệ sinh lao động Bộ Lao động - Thương ... HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI TẠI TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (VINACOMIN) Công tác tra lao động có vai trò lớn việc quản lý nhà nước Công tác tra thúc ... TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (VINACOMIN) I Tổng quan Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) Giới thiệu Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam Trụ...
 • 16
 • 1,229
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: an toàn vệ sinh công nghiệpmôn an toàn vệ sinh công nghiệpđề cương chi tiết an toàn vệ sinh công nghiệpkỹ thuật an toàn vệ sinh công nghiệpan toàn vệ sinh công nghiệp là gìgiáo trình an toàn vệ sinh công nghiệptài liệu an toàn vệ sinh công nghiệpdanh gia an toan ve sinh cong nghiepan toàn lao động và vệ sinh công nghiệpbài giảng môn học vệ sinh an toàn thực phẩmbài giảng an toàn và môi trường công nghiệpan toàn và vệ sinh công nghiệpbài giảng dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩmbài giảng điện tử vệ sinh an toàn thực phẩmgiáo trình an toàn và vệ sinh công nghiệpPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học