Sử dụng bảng ishihara để phát hiện bệnh nhân RLSG bẩm sinh và xác định tỷ lệ bệnh nhân RLSG bẩm sinh trong số bệnh nhân được khám

Tài liệu Sử dụng Multiplex PCR để phát hiện vi khuẩn Helicobacter Pylori doc

Tài liệu Sử dụng Multiplex PCR để phát hiện vi khuẩn Helicobacter Pylori doc
... nghị sử dụng phơng pháp Multiplex PCR để phát vi khuẩn Helicobacter pylori sinh thiết dày, phân vi khuẩn phân lập từ ngời bệnh Vi t Nam Phơng pháp có giá trị trờng hợp, sàng lọc vi khuẩn Helicobacter ... Helicobacter pylori test Urease cho kết âm tính V Kết luận Chúng khuyếch đại nhiều gien ống nghiệm phơng pháp Multiplex PCR để phát vi khuẩn Helicobacter pylori Multiplex PCR phơng pháp phát Helicobacter ... Hình 2- Phát ba gen Urease B (1)., Hp1125 (2) cagA (3) phơng pháp Multiplex PCR 1.5 0.5 Hình 1- Phát gien cagA (1), HP1125 (2) UreaseB (3) phơng pháp PCR đơn Sử dụng Multiplex PCR để phát lúc...
 • 4
 • 326
 • 0

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh tụ huyết trùng xác định tỷ lệ mang trùng pasteurella ở đàn trâu, bò tỉnh hà tây

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh tụ huyết trùng và xác định tỷ lệ mang trùng pasteurella ở đàn trâu, bò tỉnh hà tây
... đặc điểm dịch tễ bệnh tụ huyết trùng xác định tỷ lệ mang trùng Pasteurella đàn trâu, tỉnh Tây 1.2 Mục đích đề tài - Phân tích đặc điểm dịch tễ học bệnh THT trâu, tỉnh Tây năm qua từ ... 14.104 trâu, bị bệnh THT, chết 3.591 Tác giả cho thấy có năm tỷ lệ tử vong trâu, bệnh THT lên tới 46,11%, thấp 15,53% 2.2 Một số nghiên cứu dịch tễ học bệnh tụ huyết trùng trâu, Các nhà nghiên ... hình bệnh tụ huyết trùng trâu tỉnh Tây 55 4.2.3 Tính chất mùa vụ bệnh tụ huyết trùng trâu tỉnh Tây 56 4.2.4 Tình hình trâu bị bệnh tụ huyết trùng tháng năm tỉnh Tây từ 2000-2004...
 • 106
 • 2,015
 • 6

Mô tả hành vi nguy cơ nhiễm HIV xác định tỷ lệ nhiễm của nhóm nghiệm ma túy tham gia chương trình dùng thuốc thay thế methadone tại thành phố hà nội

Mô tả hành vi nguy cơ nhiễm HIV và xác định tỷ lệ nhiễm của nhóm nghiệm ma túy tham gia chương trình dùng thuốc thay thế methadone tại thành phố hà nội
... quan mat thiet vdi tinh trang gia tang_^trong nhdm doi tiTdng NCMT [6] DeJ:ai nham mijc tieu "Mo ta hanh vi nguy cd lay nhiem HIV va xac djnh ty le nhiem HIV ciia nhdm nghien chi'ch ma tham gia ... dffdc ban than trffdc nguy cd nhiem HIV [3], [5] V KET L U A N Ngffdi nghien chi'ch ma tai Thanh phd Ha Noi dang phai i5di mat vdi cac hanh vi nguy cd lay nhiem HIV Dung ma mdt lan mdt chiem ... la hanh vi nguy cd lay nhiem HIV Theo quan sat cua chung tdi, mac du BKT ludn san cd nhffng dac thu cua ngffdi NCMT la thffdng giau diem cac hanh vi tiem chich va thieu hieu biet ve tinh nguy hiem...
 • 5
 • 110
 • 0

Xây dựng CSDL hai gene 16S 23S rRNA ở vi khuẩn - Ứng dụng CSDL này để phát hiện các vi khuẩn gây bệnh viêm màng não mủ

Xây dựng CSDL hai gene 16S và 23S rRNA ở vi khuẩn - Ứng dụng CSDL này để phát hiện các vi khuẩn gây bệnh viêm màng não mủ
... tài Xây dựng CSDL hai gene 16S 23S rRNA vi khuẩn - Ứng dụng CSDL để phát vi khuẩn gây bệnh vi m màng não mủ 2 1.2 MỤC ĐÍCH – Thu thập trình tự thông tin liên quan hai gene 16S 23S rRNA vi khuẩn, ... BỆNH VI M MÀNG NÃO MỦ 2.4.1 Sơ lƣợc bệnh vi m màng não mủ 2.4.1.1 Định nghĩa Vi m màng não mủ tƣợng vi m màng não Phản ứng vi m xâm lấn loại vi khuẩn sinh mủ vào màng não, từ đƣa đến biến chứng ... chuyên biệt Do vậy, mục tiêu đề tài tiến hành xây dựng sở liệu hai gene 16S 23S rRNA vi khuẩn ứng dụng CSDL để phát loài vi khuẩn gây bệnh vi m màng não mủ Để đạt đƣợc mục tiêu trên, khóa luận cần...
 • 83
 • 633
 • 2

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHỤP HÌNH MÀU VÕNG MẠC ĐỂ PHÁT HIỆN BỆNH LÝ VÕNG MẠC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TỪ XA doc

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHỤP HÌNH MÀU VÕNG MẠC ĐỂ PHÁT HIỆN BỆNH LÝ VÕNG MẠC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TỪ XA doc
... ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHỤP HÌNH MÀU VÕNG MẠC ĐỂ PHÁT HIỆN BỆNH LÝ VÕNG MẠC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TỪ XA TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá tính giá trị việc chụp hình màu võng mạc kỹ thuật số việc phát bệnh võng ... giá tính phù hợp - Độ nhạy: Khả kỹ thuật chụp hình màu võng mạc phát bệnh người bị BLVMĐTĐ (dương thật) - Độ đặc hiệu: Khả kỹ thuật chụp hình màu võng mạc phát bệnh người không bị BLVMĐTĐ (âm ... tiên đoán dương: Khả bị BLVMĐTĐ kỹ thuật chụp hình màu võng mạc phát bệnh (PV+) - Giá trị tiên đoán âm: Khả không bị BLVMĐTĐ kỹ thuật chụp hình màu võng mạc phát bệnh (PV-) -Tính phù hợp Kappa...
 • 45
 • 368
 • 3

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐỂ PHÁT HUY TÍCH CỰC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐỂ PHÁT HUY TÍCH CỰC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ
... Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử IV Một số giải pháp thực tế việc sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực cho học sinh dạy học lịch ... Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử giảng dạy xin mạnh dạn trình bày số vấn đề về: Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực ... cố gắng đa phơng pháp học tập tích cực mà cụ thể là: Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy học lịch sử III Thực trạng dạy học môn lịch sử trờng THCS THạch...
 • 20
 • 677
 • 1

Tuyển chọn, xây dựng sử dụng hệ thống bài tập có nhiều cách giải để phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập có nhiều cách giải để phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông
... phỏt trin t húa hc cho hc sinh [5] Vic phỏt trin t hoỏ hc cho hc sinh trc ht l giỳp hc sinh nm vng kin thc hoỏ hc c bn, bit dng kin thc vo vic gii bi v thc hnh Qua ú m kin thc hc sinh thu nhn c tr ... Nu giỏo viờn bit rốn luyn cho hc sinh t xõy dng cho mỡnh mt tin trỡnh lun gii tt, tc l giỏo viờn viờn ó cung cp cho hc sinh ng ti u chim lnh tri thc Thụng qua ú hc sinh khụng ch nm vng kin thc, ... thụng qua dy kin thc dy hc sinh cỏch suy lun khoa hc, rốn t c lp sỏng to cho hc sinh, ớt khuyn khớch cỏc tỡm tũi, khỏm phỏ Vic dy hc ch yu l truyn th mt chiu, ớt dy cho hc sinh cỏch hc, cỏch suy...
 • 167
 • 786
 • 6

Hướng dẫn sử dụng máy tính để thực hiện nhiệm vụ in scan pptx

Hướng dẫn sử dụng máy tính để thực hiện nhiệm vụ in và scan pptx
... máy scan cần phải sử dụng chung với phần mềm hãng bạn sử dụng phần để scan tài liệu Hãy thực theo hướng dẫn máy scan để scan tính Scanner and Camera Wizard Windows Scan Scanner XP ... Windows XP Đặt tài liệu mà bạn muốn scan vào máy Vào Start > All Programs > Accessories, sau Scanner and Camera Wizard Scanner and Camera Wizard xuất hiện, kích Next Trong cửa sổ Choose Scanning ... Back để quay lại cửa sổ Choose Scanning Preferences, điều chỉnh thiết lập thực lại việc scan Lặp lại hành động bạn thực hài lòng với ảnh scan Kích Finish để đóng tiện ích mở thư mục có tài liệu scan...
 • 3
 • 2,282
 • 6

hướng dẫn sử dụng máy tính để thực hiện nhiệm vụ in scan

hướng dẫn sử dụng máy tính để thực hiện nhiệm vụ in và scan
... chức vừa in vừa scan, kết nối với máy tính cắm nguồn Nếu máy scan cần phải sử dụng chung với phần mềm hãng bạn sử dụng phần để scan tài liệu Hãy thực theo hướng dẫn máy scan để scan tính Scanner ... Windows XP in tài liệu bạn Hãy bảo đảm cung cấp đủ giấy in cho máy để bạn không bị rơi vào tình trạng hết giấy cần in quan trọng Thực Scan Để thực công việc này, bạn phải mua máy scan thiết ... Camera Wizard Windows XP Scan Scanner and Camera Wizard Windows XP Đặt tài liệu mà bạn muốn scan vào máy 2 Vào Start > All Programs > Accessories, sau Scanner and Camera Wizard 3 Scanner and Camera...
 • 9
 • 1,316
 • 0

tuyển chọn, xây dựng sử dụng hệ thống bài tập có nhiều cách giải để phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học hóa học ở trường thpt

tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập có nhiều cách giải để phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học hóa học ở trường thpt
... cỏch gii dựng cho hc sinh THPT 5.3 Nghiờn cu v a mt s ý kin v phng phỏp s dng BTHH cú nhiu cỏch gii trng THPT 5.4 Thc nghim s phm : Kim nghim giỏ tr ca h thng BTHH cú nhiu cỏch gii trng THPT v ... ht cỏt hỡnh thnh cho HS mt bói phự sa" mu m S dng BTHH nhiu cỏch gii s gúp phn tớch cc ny Chng MT S HèNH THC S DNG H THNG BI TP NHIU CCH GII NHM PHT TRIN T DUY CHO HC SINH TRONG DY HC HểA HC ... húa hc m cũn tng hng thỳ hc cho HS t ú phỏt trin t cho HS Trong cỏc tit ny, GV cho cỏc nhúm HS trỡnh by cỏc chun b ca mỡnh ri ỏnh giỏ, sa cha 2.3 S dng vic t hc ca hc sinh õy l bin phỏp hu hiu...
 • 79
 • 424
 • 2

Xét nghiệm máu để phát hiện bệnh lao pdf

Xét nghiệm máu để phát hiện bệnh lao pdf
... chế bệnh lao khu vực chưa bị truyền nhiễm nhiều, phương pháp xét nghiệm xác nhạy cảm điều cần thiết" Do vậy, dùng phương pháp xét nghiệm máu kết hợp với xét nghiệm da thay xét nghiệm da để phát ... xét nghiệm da người bị mắc bệnh cho kết không xác Hai xét nghiệm thử máu cho kết xác Với phương pháp xét nghiệm máu giúp bác sỹ phát sớm người có mầm bệnh lao chưa phát triển sang đường hô hấp, ... vừa phát phương pháp thử máu phát dấu hiệu tiềm ẩn bệnh lao có hiệu so với phương pháp xét nghiệm da truyền thống Nhóm nhà khoa học Trường Đại học Modena Reggio Emilia, Ý phân tích mẫu xét nghiệm...
 • 3
 • 215
 • 0

Phương pháp sử dụng câu hỏi để phát huy tính tích cực của học sinh trong DHLS

Phương pháp sử dụng câu hỏi để phát huy tính tích cực của học sinh trong DHLS
... thống câu hỏi để phát huy tính tích cực cho học sinh dạy học lịch sử bậc Ngời thực : Nguyễn Thị Thuỷ Đơn vị : Trờng THCS Hồng Thuỷ Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học ... Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy học lịch sử kiện lịch sử mà phải suy nghĩ nhận thức sâu sắc chất kiện lịch sử Vận dụng hệ thống câu hỏi phát huy tính ... Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy học lịch sử Khi nêu câu hỏi giáo viên cố gắng sử dụng câu hỏi ngắn gọn, đủ ý, đơn giản, dễ hiểu ,gợi suy nghĩ t học...
 • 24
 • 292
 • 0

Để phát hiện bệnh đái tháo đường docx

Để phát hiện bệnh đái tháo đường docx
... đái tháo đường, tới lúc muộn, chữa trị khó khăn, tiên lượng bệnh tật kém! Biểu điển hình bệnh đái tháo đường uống nhiều, ăn nhiều sút cân Kiểm tra hàm lượng đường nước tiểu bước phát bệnh đái tháo ... loại đường khác đường glucô Bởi bình thường thông qua việc kiểm tra lượng đường nước tiểu để phát bệnh đái tháo đường Trong nước tiểu người bình thường đường glucô, hàm lượng đường máu (đường ... tháo đường Tuy dương tính với đường nước tiểu chưa đủ để kết luận mắc bệnh đái tháo đường, tuyệt đại đa số đường chứa nước tiểu đường gluco (glucose; grape sugar; dextrse) Chỉ có người bệnh trường...
 • 5
 • 80
 • 0

thiết kế thi công mô hình sử dụng băng chuyền để phân loại sản phẩm

thiết kế và thi công mô hình sử dụng băng chuyền để phân loại sản phẩm
... cao Phân loại sản phẩm dựa vào màu sắc sản phẩm: sử dụng cảm biến phân loại màu sắc đặt băng chuyền, sản phẩm ngang qua cảm biến nhận biết đc sản phẩm thuộc màu cửa phân loại tự động mở để sản phẩm ... có hệ thống phân loại sản phẩm Còn nhiều dạng phân loại sản phẩm tùy theo yêu cầu nhà sản xuất như: Phân loại sản phẩm theo kích thước, Phân loại sản phẩm theo màu sắc, Phân loại sản phẩm theo ... Trong hình loại sản phẩm cần phân loại Đó : - Sản phẩm cao : chiều cao 10cm - Sản phẩm trung bình : chiều cao 8cm -Sản phẩm thấp : chiều cao 5cm 1.4 GIỚI THI U BĂNG TẢI DÙNG TRONG MÔ HÌNH...
 • 68
 • 1,285
 • 11

Nghiên cứu tình hình sử dụng cây thuốc để chữa các bệnh thông thường của người dân huyện Long Mỹ

Nghiên cứu tình hình sử dụng cây thuốc để chữa các bệnh thông thường của người dân huyện Long Mỹ
... trị bệnh thông thường nhà 29 2.4 ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU Chúng nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc để chữa bệnh thông thường người dân huyện Long Mỹ, trình vấn người dân để thu thập số liệu người dân ... để chữa bệnh thông thường không quan tâm, kinh nghiệm sử dụng dần mai Để tìm hiểu thực trạng vấn đề trên, thực đề tài: Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc để chữa bệnh thông thường người dân huyện ... huyện Long Mỹ, với mục tiêu: 1.Xác định tỉ lệ người dân sử dụng thuốc chữa bệnh thông thường nhà Xác định tỉ lệ người dân có kiến thức tốt sử dụng thuốc để chữa bệnh thông thường Tìm hiểu số thuốc...
 • 60
 • 497
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học để phát triển năng lực của học sinh trong dạy học hóa học lớp 12 trường thptsử dụng bài tập để phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học phần vô cơ lớp 12sử dụng tài nguyên để phát triển bến vữngcác giải pháp tăng cường hợp tác kinh tế sử dụng ngoại lực để phát huy nội lực của mỗi quốc giagđ5 sử dụng các tri thức phát hiện đượcsử dụng thủ thuật để phát ý tưởngsử dụng thốc diamicron để chữa trị bệnh tiểu đường như thế nàosử dụng bài tập để rèn luyện kỹ năng cho học sinhgiải pháp để thực hiện tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học cơ sởnghiên cứu hiệu quả sử dụng phốt pho của gà thịt ri x lương phượng với khẩu phần có tỷ lệ phốt pho ở dạng phytin khác nhau có và không bổ sung men phytasexác định tỷ lệ thay thế cận biên trong tiêu dùng mrsxy viết phương trình đường bàng quan khi biết tổng lợi ích của người tiêu dùng này là tu0phương pháp xác định tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy lợn con theo lứa đẻ của lợn mẹsự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh xây dựng và thương mại k amp qđề tài tốt nghiệp kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanhđề cương thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanhHoạt động trả lương tại trung tâm CNTT – BIDV (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ý định lựa chọn thương hiệu nhà bán lẻ điện thoại thông minh tại thị tường Hà Nội (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hệ thống tên miền DNS và các kiểu tấn công hệ thống tên miền (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tiêu chuẩn nén h.264 và ứng dụng trong truyền hình có độ phân giải cao (HDTV) (LV thạc sĩ)HĐNK chào mừng ngày 20/10Quản lí hoạt động của tổ chuyên môn tại trường trung học phổ thông tân trào, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quangTích hợp liên môn trong dạy học chủ đề vi sinh vật sinh học 10 trung học phổ thôngVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quy CT022008BTNMT.doc1865 KH NV nam hoc 2013 2014Phân tích bộ phận tản nhiệt của máy phát analog NEC PCU-1520SSPQN/1Giáo án tiếng anh 12 CBHướng dẫn giải bài toán tính đơn điệu của hàm số bằng máy tính Casio dạng file PDFUnit 13 films and cinemaUnit 14 the world cupUnit 16 historical placesLuyện đề thi môn toán số 1