Nhận xét đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi và bước đầu đánh giá kết quả phẫu thuật nạo VA gây mê bằng hummer trên bệnh nhân viêm VA mạn tính tại bệnh viện đa khoa đức giang

NHẬN xét đặc điểm lâm SÀNG, HÌNH ẢNH nội SOI BỆNH học BỆNH TRÀO NGƯỢC dạ dày THỰC QUẢN tại BỆNH VIỆN k

NHẬN xét đặc điểm lâm SÀNG, HÌNH ẢNH nội SOI và mô BỆNH học BỆNH TRÀO NGƯỢC dạ dày THỰC QUẢN tại BỆNH VIỆN k
... trào ngược bệnh viên K với mục tiêu sau: - Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, 52 bệnh học bệnh trào ngược dày thực quản - Đối chiếu triệu chứng lâm sàng với đặc điểm hình ảnh nội ... thực quản dày phát nhiều trường hợp mắc bệnh Để rút kinh nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh nghiên cứu đề tài: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, bệnh học bệnh thực quản dày trào ... nội soi bệnh học bệnh trào ngược dày thực quản ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP Đây nghiên cứu tả tiến cứu với đối tượng bệnh nhân có triệu chứng bệnh trào ngược dày thực quản khám lâm sàng Bệnh viện...
 • 4
 • 347
 • 3

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi bước đầu đánh giá kết quả phẫu thuật nạo VA gây bằng hummer trên bệnh nhân viêm VA mạn tính tại bệnh viện đa khoa đức giang

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi và bước đầu đánh giá kết quả phẫu thuật nạo VA gây mê bằng hummer trên bệnh nhân viêm VA mạn tính tại bệnh viện đa khoa đức giang
... đầu đánh giá kết phẫu thuật nạo VA gây Hummer bệnh nhân viêm VA mạn tính Bệnh Viện Đa khoa Đức Giang với hai mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi VA viêm mạn tính có định phẫu ... định phẫu thuật Bước đầu đánh giá kết phẫu thuật nạo VA gây Hummer bệnh nhân viêm VA mạn tính Bệnh Viện Đa khoa Đức Giang Chương TỔNG QUAN 1.1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU1 1.1.1 Thế giới Nạo VA lần Willhelm ... 2 Nạo VA Hummer kỹ thuật phổ biến năm gần BV Đa Khoa Đức Giang Dưới hướng dẫn nội soi tổ chức VA lấy bỏ nhanh, xác an toàn Do thực đề tài: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi bước đầu...
 • 65
 • 385
 • 0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi bệnh học bệnh trào ngược dạ dày thực quản tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc kạn

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi và mô bệnh học bệnh trào ngược dạ dày thực quản tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc kạn
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC HÀ VŨ THÀNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH NỘI SOI VÀ MÔ BỆNH HỌC BỆNH TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC KẠN Chuyên ... qua nội soi bệnh nhân có bệnh trào ngƣợc dày thực quản Xác định mối liên quan lâm sàng, hình ảnh nội soi đặc điểm bệnh học bệnh trào ngƣợc dày thực quản Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học ... hành nội soi thực quản cho 68 bệnh nhân thực Khoa Thăm dò chức Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn Kết thu đƣợc nhƣ sau 3.1 Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh tổn thƣơng qua nội soi bệnh nhân có bệnh trào ngƣợc dày...
 • 94
 • 730
 • 9

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, HÌNH ẢNH nội SOI BỆNH học của BỆNH POLYP đại TRỰC TRÀNG tại bện VIỆN VIỆT TIỆP hải PHÒNG

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, HÌNH ẢNH nội SOI và mô BỆNH học của BỆNH POLYP đại TRỰC TRÀNG tại bện VIỆN VIỆT TIỆP hải PHÒNG
... Hỡnh nh ni soi ca Polyp TT: S lng polyp trờn mt bnh nhõn trung bỡnh l 1,54; Polyp n c 76,1%, a polyp 23,9%, 46 BN khụng gp bnh polypose Polyp trc trng: 45,6%, polyp i trng sigma: 26,0%, polyp i ... mc TT, 23,9% s polyp cú b mt sn sựi, mt s polyp cú dng mỳi hoc hỡnh sỳp l, cú 10,9% polyp cú loột phn u polyp 2.6 Mu sc polyp: Khi quan sỏt polyp trờn ni soi ng mm: Cú 69,6% s polyp cú mu hng ... trng xung: 8,7%, polyp manh trng: 6,5%, polyp i trng ngang, polyp i trng lờn, polyp nhiu v trớ: 4,4% Polyp cú cung 52,2%, polyp na cung 21,6%, polyp khụng cung 21,7% Kớch thc polyp di 1cm: 60,9%,...
 • 6
 • 746
 • 6

ĐẶC điểm lâm SÀNG, HÌNH ẢNH nội SOI BỆNH học ở BỆNH NHÂN VIÊM dạ dạy mạn TÍNH HOẠT ĐỘNG

ĐẶC điểm lâm SÀNG, HÌNH ẢNH nội SOI và mô BỆNH học ở BỆNH NHÂN VIÊM dạ dạy mạn TÍNH HOẠT ĐỘNG
... ni soi hoc iu tr ti Bnh vin a khoa Thnh ph Thỏi Bỡnh Tnh Thỏi Bỡnh Phng phỏp nghiờn cu: p dng phng phỏp nghiờn cu mụ t ct ngang cú phõn tớch ỏnh giỏ cỏc c im triu chng lõm sng, hỡnh nh ni soi ... tiờu, chua, ri lon i tin, bun nụn v nụn [1], [3], [5] c im hỡnh nh ni soi Bng V trớ tn thng viờm d dy mn hot ng trờn ni soi V trớ tn thng Hang v Thõn v Hang v + thõn v Phỡnh v Ton b d dy Tng ... tn thng ca viờm d dy mn núi chung v cỏc th bnh núi riờng trờn hỡnh nh ni soi d dy Bng c im tn thng d dy trờn hỡnh nh ni soi theo tiờu chun Sydney c im tn thng Phự n, xung huyt Trt phng Trt li...
 • 4
 • 266
 • 3

NHẬN xét đặc điểm lâm SÀNG, HÌNH ẢNH nội SOI, mô BỆNH học kết QUẢ điều TRỊ VIÊM dạ DAY tại BỆNH VIỆN k

NHẬN xét đặc điểm lâm SÀNG, HÌNH ẢNH nội SOI, mô BỆNH học và kết QUẢ điều TRỊ VIÊM dạ DAY tại BỆNH VIỆN k
... Ki m tra s c kh e T ng N 32 15 12 3 84 T l % 38,1 17,9 14,3 8,3 2,4 10,7 3,6 3,6 1,2 100 B ng cho th y lý ch y u b nh nhõn t i khỏm l au th ng v (38,1%) v ớt nh t l i ki m tra s c kh e nh k ... vi n K cho th y tu i m c b nh trung bỡnh cao nh t tu i 49 T l m c b nh nam v n khụng cú s khỏc bi t nhi u Lý t i khỏm b nh hay g p nh t l au th ng v , i u ny cng gi ng nh m t s nghiờn c u khỏc ... second- line, and future therapies" Gastroenterol Clin N Am 29: 759- 773 ĐáNH GIá K T QUả PHẫU THUậT PHACO ĐIềU TRị ĐụC THể THủY TINH BằNG ĐƯờNG RạCH TRÊN GIáC MạC PHíA THáI DƯƠNG Dơng Tấn Hùng...
 • 4
 • 276
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học ph dịch vị của bệnh nhân ung thư dạ dày tại bệnh viện quân y 103

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học và ph dịch vị của bệnh nhân ung thư dạ dày tại bệnh viện quân y 103
... mu ca dung dch gi nguyờn mu vng sau 24 gi l HP(-) 2.2.4 S thit k nghiờn cu: BN có TCLS nghi ngờ có bệnh d y tá tràng Bệnh nhân định nội soi d y Bệnh nhân có định nội soi d y Hình ảnh nội soi ... nghi ngờ ung th- Lọai khỏi đối t-ợng nghiên cứu Hình ảnh nội soi không nghi ngờ UTDD Đo pH dịch vị Đo pH dịch vị Kết MBG, GPB không UTDD Sinh thiết làm MBH GPB sau sắt đoạn DD Kết bệnh học xác ... cu mnh d dy ct qua phu thut ó ph n loi UTDD sm thnh typ: - Typ I (typ li): U ph t trin ni li trờn b mt niờm mc d dy cú dng polyp dng cc hay nhú nhung mao, gp khong 20% - Typ II (typ phng): chia...
 • 69
 • 1,015
 • 6

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi của viêm amidan vòm đánh giá kết quả phẫu thuật nạo amidan vòm tại bệnh viện đa khoa thành phố buôn ma thuột năm 2010

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi của viêm amidan vòm và đánh giá kết quả phẫu thuật nạo amidan vòm tại bệnh viện đa khoa thành phố buôn ma thuột năm 2010
... Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi viêm Amidan vòm đánh giá kết phẫu thuật nạo amidan vòm bệnh viện Đa Khoa Thành Phố Buôn Ma Thuột năm 2010 nhằm hai mục tiêu: - Nghiên cứu đặc điểm ... điểm lâm sàng hình ảnh nội soi viêm Amidan vòm - Đánh giá kết phẫu thuật nạo Amidan vòm Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Buôn Ma Thuột 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ VA (hay amidan ... khám lâm sàng, nội soi đánh giá VA, phẫu thuật nạo VA tái khám sau phẫu thuật tháng, Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Buôn Ma Thuột - Thời gian nghiên cứu: từ tháng 01 /2010 đến tháng 11 /2010 2.1.2 TIÊU...
 • 66
 • 1,162
 • 5

Báo cáo y khoa: "Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, tỷ lệ nhiễm H.pylori ở bệnh nhân loét tá tràng có biến chứng chảy máu" pps

Báo cáo y khoa:
... nh ni soi, sinh thit: ri lon tri giỏc, ri lon ụng mỏu, khú th bt c nguyờn nhõn gỡ, suy tim, suy hụ hp, nhi mỏu c tim, cn tng huyt ỏp - BN cú cỏc bnh khỏc kt hp nh loột d dy, viờm d dy chy mỏu, ... chn oỏn nhim H.pylori T l nhim H.pylori ca nghiờn cu ny thp hn cỏc tỏc gi khỏc, cú th ly mu giai on chy mỏu cp tớnh KT LUN * Đc im lõm sng - hỡnh nh ni soi ca loột TT cú bin chng chy mỏu: - Tui ... trớ ú c xỏc nh l tn thng g y chy mỏu Nu soi khụng phỏt hin thy tn thng hoc tn thng v trớ m khụng tỡm thy du vt ca chy mỏu thỡ cho l khụng rừ v trớ tn thng g y chy mỏu + Sinh thit (2 mnh hang...
 • 6
 • 600
 • 4

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, HÌNH ẢNH nội SOI, mô BỆNH học POLYP đại TRỰC TRÀNG kết QUẢ điều TRỊ cắt POLYP QUA nội SOI tại BỆNH VIỆN e

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, HÌNH ẢNH nội SOI, mô BỆNH học POLYP đại TRỰC TRÀNG và kết QUẢ điều TRỊ cắt POLYP QUA nội SOI tại BỆNH VIỆN e
... bệnh học polyp đại trực tràng biến chứng cắt polyp đại trực tràng qua nội soi thời gian năm Vì vậy, tiến hành đề tài nhằm nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, bệnh học polyp đại ... chứng lâm sàng chưa rõ ràng Đặc biệt, bệnh polyp đại trực tràng, cắt polyp qua nội soi phương pháp điều trị hiệu cao gây biến chứng Tại Bệnh viện E chưa có nghiên cứu lâm sàng ,hình ảnh nội soi, ... Bệnh nhân chẩn đoán xác định polyp đại tràng qua nội soi đại tràng Khoa Thăm dò chức năng- Nội soi Bệnh viện E, có định cắt polyp đại tràng qua nội soi Bệnh nhân nhập viện cắt polyp qua nội soi...
 • 4
 • 407
 • 3

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi polyp phía trong hậu môn

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi polyp phía trong hậu môn
... i vi cỏc polyp l u nhỳ thớ vic ct b l cn thit Trong quỏ trỡnh soi ng mm i trc trng qut ngc ốn soi ct qua snare in cao tn 18 Hỡnh 8: Ct u nhỳ HM soi qut ngc ng mm bng snare in cao tn Trong trng ... trc trng Trong sut quỏ trỡnh ni soi nhỳ hu mụn cú mu hng nht phúng i trờn b mt cú th thy nhiu mỳi, khớa nh 1.3.2 Hỡnh dng ca polyp hu mụn cú loi: - Polyp chõn rng v l hỡnh dng tam giỏc - Polyp cú ... dng polyp ( squamous cell papilloma) 22 + Polyp x biu mụ (u nhỳ phỡ i) ( hypertrophy anal papilla/ Fibroepithelial polyp ) + Condyloma - Vựng biu mụ vy sng húa: + Polyp x biu mụ + Condyloma Polyp...
 • 44
 • 490
 • 0

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SàNG, hình ảnh nội SOI của VA QUá PHáT ĐáNH GIá kết QUả PHẫU THUậT nạo VA BằNG DAO PLASMA gây

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SàNG, hình ảnh nội SOI của VA QUá PHáT và ĐáNH GIá kết QUả PHẫU THUậT nạo VA BằNG DAO PLASMA gây mê
... Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi VA phát Đánh giá kết phẫu thuật nạo VA dao Plasma gây Chương TỔNG QUAN 1.1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU 1.1.1.Thế giới Nạo VA lần Willhelm Meyer thực vào ... (p>0,05) VA phát độ I VA phát độ II SBA 5510 BVTMHTW SBA 13122234 BVĐHYHN VA phát độ III 13119604 BVĐHYHN Hình 3.1.Phân độ phát VA 39 3.3.1.2 Đặc điểm VA phát Bảng 3.1 Đặc điểm VA phát Đặc điểm n ... PHÁP PHẪU THUẬT NẠO VA HIỆN NAY 1.7.1 Nạo VA dụng cụ Moure/ La Force Ưu điểm phương pháp đơn giản, rẻ tiền, dễ làm Nhược điểm • Nếu nạo VA gây tê trẻ sợ hãi, gây đau cho trẻ Nếu nạo VA gây VA...
 • 94
 • 465
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiêm cứu đặc điểm lam sàng hình ảnh cắt lớp điện toán và kết quả điều trị phẫu thuật nhồi máu ruột do tắc do tắc mạch mạc treonghiên cứu đặc điểm lâm sàng hình ảnh não một số yếu tố nguy cơ và giá trị của ddimer trong chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch nãođánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp gối toàn phần tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả phẫu thuật phaco điều trị bệnh đục thủy tinh thể tại bệnh viện giao thông vận tải trung ương từ tháng 4 đến 6 năm 2010đánh giá kết quả phẫu thuật longo trong điều trị bệnh trĩ tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả phẫu thuật phaco ở bệnh nhân đục thủy tinh thể già tại bv mắt tp hcmđánh giá kết quả phẫu thuật nội soi trong điều trị chấn thương bụng kín ại bệnh viện hữu nghị việt đứcnhận xét đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị u nguyên bào võng mạc tại bệnh viện knghiên cứu đặc điểm lâm sàng hoạt độ men transaminase và sự đề kháng insulin ở bệnh nhân gan nhiễm mỡnhận xét đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và xác định một số yếu tố nguy cơ tái phát di căn trong ung thư đại tràng tại bệnh viện knhận xét đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng chỉ định và kết qủa điều trị phẫu thuật chảy máu do loét dạ dày tá tràng tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bìnhđề tài đánh giá kết quả chăm sóc sau mỗ gãy xương cẳng chân tại khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện trung ương huếbước đầu đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình rừng trồng keo lai và keo tai tượng tại xã dũng phong huyện cao phong tỉnh hòa bìnhđánh giá kết quả phẫu thuật của chấn thương và vết thương gan tại bệnh viện hữu nghị việt đứcđánh giá kết quả điều trị phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân tai biến mạch máu não tại bệnh viện điều dưỡng và phcn tỉnh thái nguyênNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP