NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG GIẢM THÍNH lực bẩm SINH ở TRẺ sơ SINH có NGUY cơ GIẢM THÍNH lực CAO GIAI đoạn 2013 2016 tại BỆNH VIỆN PHỤ SẢNTRUNG ƯƠNG

NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG GIẢM THÍNH lực bẩm SINH TRẺ SINH NGUY GIẢM THÍNH lực CAO GIAI đoạn 2013 2016 tại BỆNH VIỆN PHỤ SẢNTRUNG ƯƠNG

NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG GIẢM THÍNH lực bẩm SINH ở TRẺ sơ SINH có NGUY cơ GIẢM THÍNH lực CAO GIAI đoạn 2013 2016 tại BỆNH VIỆN PHỤ SẢNTRUNG ƯƠNG
... lực bẩm sinh trẻ sinh nguy giảm thính lực cao giai đoạn 2013- 2016 bệnh viện Phụ Sản Trung Ương với mục tiêu sau MỤC TIÊU Mô tả thực trạng suy giảm thính lực bẩm sinh trẻ sinh trung tâm ... chăm sóc điều trị sinh bênh viện Phụ Sản Trung Ương giai đoạn (2013- 2016) Đánh giá số yếu tố nguy giảm thính lực bẩm sinh trẻ sinh 3 Chương TỔNG QUAN 1.1 Lịch sử nghiên cứu 1.1.1 Trên giới ... thực sàng lọc thực với phương pháp OAE AABR Tại bệnh viện phụ sản trung ương lần sử dụng máy điện thính giác tự động (AABR).Chúng thực đề tài: Nghiên cứu thực trạng giảm thính lực bẩm sinh trẻ...
 • 42
 • 196
 • 1

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CHĂM SỨC SỨC KHOẺ SINH SẢN VÀ KẾ HOẠCH HOÁ GIA SẢNH CỦA DÂN TỘC CHĂM TẠI NINH THUẬN pot

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CHĂM SỨC SỨC KHOẺ SINH SẢN VÀ KẾ HOẠCH HOÁ GIA SẢNH CỦA DÂN TỘC CHĂM TẠI NINH THUẬN pot
... s ni dung chm súc SKSS/KHHG ca dõn tc Chm tnh Ninh Thun nh sau: Sinh v chng trỡnh Lm m an ton: - Ph n Chm Ninh Thun sinh sm v ụng con: 31% sinh ln u trc tui 19; Hn 32% ph n cú 5-9 sng; 81,6% ... Cú 3,8% khỏm t nhõn v cỏc b m Bng 6: a im sinh ln sinh gn nht Ni sinh n % C s y t 126 50,6 Ti nhà 121 48,7 Ti chòi nng, ry 0,7 Cng 249 100,0 T l sinh cú cỏn b y t giỳp t 53,5% (trong ú cú ... chuyờn gia, phõn tớch: Huy ng s tham gia v kinh nghim ca chuyờn gia - Thu thp thụng tin th cp ti cỏc a bn nghiờn cu - X lý thụng tin bng phn mm SPSS III KT QU Mt s c trng v ph n dõn tc Chm tui sinh...
 • 6
 • 492
 • 6

Nghiên cứu thực trạng và xu hướng biến đổi của một số thảm cỏ tại xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Nghiên cứu thực trạng và xu hướng biến đổi của một số thảm cỏ tại xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
... hƣớng biến đổi số thảm cỏ Nham Sơn, huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang Mục đích nghiên cứu Trên sở điều tra yếu tố khí hậu, thủy văn, đất đai, thảm thực vật tiểu vùng sinh thái Nham Sơn huyện Yên ... vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu Chúng tiến hành nghiên cứu thực trạng số thảm cỏ mức độ khai thác Nham Sơn Đó là: - Thảm cỏ ven sông - Thảm cỏ ven suối - Thảm cỏ bãi ven đê - Thảm cỏ ... tất điểm nghiên cứu, tiến hành điều tra thành phần loài, dạng sống, suất số thảm cỏ Đánh giá thực trạng xu hướng biến đổi loài thực vật thảm cỏ Từ đề xu t phương hướng sử dụng thảm cỏ cách hợp...
 • 106
 • 154
 • 0

Nghiên cứu thực trạng về năng lực công nghệ, nguồn nhân lực, sản phẩm khí sức cạnh tranh của khí chế tạo việt nam

Nghiên cứu thực trạng về năng lực công nghệ, nguồn nhân lực, sản phẩm cơ khí có sức cạnh tranh của cơ khí chế tạo việt nam
... chế tạo, Bộ Công Thương giao Hiệp hội Doanh nghiệp khí Việt Nam chủ trì đề tài: Nghiên cứu thực trạng lực công nghệ, nguồn nhân lực, sản phẩm khí sức cạnh tranh khí chế tạo Việt Nam giai ... Nghiên cứu thực trạng lực công nghệ, nguồn nhân lực, sản phẩm khí sức cạnh tranh khí chế tạo Việt Nam giai đoạn 2001-2009 Đề xuất giải pháp phát triển ngành công nghiệp mũi nhọn khí chế tạo ... quan lực công nghệ, nguồn nhân lực, thực trạng ngành khí chế tạo Ô tô, đóng tầu, thiết bị đồng bô, máy nông nghiệp, thiết bị điện Việt Nam giai đoạn 2001-2009 Ngành công nghiệp khí chế tạo giới...
 • 108
 • 314
 • 3

Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực tại khu công nghiệp đình trám huyện việt yên tỉnh bác giang

Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực tại khu công nghiệp đình trám huyện việt yên tỉnh bác giang
... Phát tri n ngu n nhân l c 2.2 Khu công nghi p phát tri n ngu n nhân l c khu công nghi p 10 2.2.1 Khái ni m Khu công nghi p 10 2.2.2 Phát tri n ngu n nhân l c khu công nghi p ... n nhân l c, phát tri n ngu n nhân l c - ðánh giá th c tr ng ngu n nhân l c t i khu công nghi p ðình Trám nh ng năm g n ñây - ð xu t gi i pháp nh m t o ngu n nhân l c cho khu công nghi p ðình Trám ... lĩnh v c Khu công nghi p ðình Trám m t khu công nghi p ñ a bàn huy n Vi t Yên, t nh B c Giang nh ng năm g n thu hút r t nhi u t p ñoàn, doanh nghi p v i nhi u ngành ngh ñ u tư vào khu công nghi...
 • 112
 • 477
 • 3

Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực dược bệnh viện và xác định nhu cầu nhân lực dược sĩ tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện trong giai đoạn hiện nay

Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực dược bệnh viện và xác định nhu cầu nhân lực dược sĩ tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện trong giai đoạn hiện nay
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI TRẦN BÁ KIÊN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC DƢỢC BỆNH VIỆN VÀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU NHÂN LỰC DƢỢC SĨ TẠI CÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYẾN TỈNH, HUYỆN ... nhân lực dược lĩnh vực điều trị nước tiến hành luận án: "Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực dƣợc bệnh viện xác định nhu cầu nhân lực dƣợc bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện giai đoạn nay" với ... thể thực trạng nhân lực dược bệnh viện nhu cầu nhân lực dược lĩnh vực bệnh viện Mặt khác, theo báo cáo Sở Y tế tình trạng thiếu nhân lực dược nhiều năm chưa cải thiện Thiếu nhân lực dược trước hết...
 • 176
 • 718
 • 6

Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực dược bệnh viện và xác định nhu cầu nhân lực dược sĩ tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện trong giai đoạn hiện nay

Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực dược bệnh viện và xác định nhu cầu nhân lực dược sĩ tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện trong giai đoạn hiện nay
... cảnh thực trạng nhân lực dƣợc lĩnh vực điều trị, luận án Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực dược bệnh viện xác định nhu cầu nhân lực dược bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện giai đoạn nay ... cấu nhân lực dƣợc lĩnh vực bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh tuyến huyện toàn quốc Xác định đƣợc nhu cầu nhân lực dƣợc cần bổ sung cho bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh theo quy định TT08 xác định nhu cầu ... quan nguồn nhân lực dƣợc - Thực trạng thực trạng nhân lực dƣợc - Thực trạng nhu cầu dƣợc - Sự hài lòng hài lòng dƣợc công việc Chương 2.ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên...
 • 27
 • 222
 • 1

Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực y dược và dự báo nhu cầu nhân lực y học tại tỉnh phú thọ giai đoạn 2010 2015

Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực y dược và dự báo nhu cầu nhân lực y học tại tỉnh phú thọ giai đoạn 2010  2015
... “Quản trị nguồn nhân lực (QTNNL) trình phânnhu tích ,cầu đánh giá ,lực hoạch Ilình 1.2 Qúa trình hoạch định nguồn nhân lực (TVTVLXl] "Nghiền cứu thực trạng nguồn nhân lực y, dược dự báo nhân y, dcó quan ... đơn nhân kết cán chất vị"công ybộ lực Chương lượng t y, y, tác dược dược nhân địa dược trình giai (bác bàn lựcnăm đoạn đào tỉnh, y, sĩ, dược dược 2007 tạo 2010 theonhân đề sì) triển dự - tài 2015 ... triển sát ranhân giáo cho với thực nhu lực dục lựcLondon y, y, đào cầu t dược dược: tạosố dược lượng KHCNngành sỹ cán đạiThọc yvà Ydược tế báctheo sĩ có NQTW2, khả tưomg lai Nxb thích Y học ứng hình...
 • 42
 • 126
 • 0

Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi

Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi
... việc theo vùng 5.3 Thể lực nguồn nhân lực vùng dân tộc miền núi 5.3.1 Thực trạng thể lực nguồn nhân lực vùng dân tộc miền núi Thể lực nguồn nhân lực vùng dân tộc miền núi đánh giá dựa vào số báo ... dựa nghiên cứu chứng Mục tiêu Báo cáo Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực vùng dân tộc miền núi đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc miền núi nhằm phân tích thực trạng nguồn ... vi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu là: - Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực vùng dân tộc miền núi - Xác định nhu cầu phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc miền núi đến năm 2015 2020 - Đề xuất giải...
 • 61
 • 256
 • 0

Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng DT& MN

Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng DT& MN
... nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số (DTTS) đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng DT& MN thực nhằm giúp UBDT xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực vùng DT& MN với đề xuất sách ... Trung Hiếu thực Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số (DTTS) đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng DT& MN Nhóm nghiên cứu nhận đạo Vụ Chính sách Dân tộc, thành ... dựa nghiên cứu chứng Mục tiêu Báo cáo Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực vùng dân tộc miền núi đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc miền núi” nhằm phân tích thực trạng nguồn...
 • 61
 • 220
 • 0

Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất học sinh hai trường mầm non tại thái nguyên và kết quả tầy giun bằng thuốc albendazol

Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh hai trường mầm non tại thái nguyên và kết quả tầy giun bằng thuốc albendazol
... http://www.Lrc-tnu.edu.vn CHNG TNG QUAN 1.1 c im sinh hc ca giun a, giun túc v giun múc 1.1.1 Giun a (Ascaris lumbricoides) Giun a (c giun c v giun cỏi) u sng ký sinh v n dng chp rut non ca ngi Giun cỏi trng, ... im sinh hc, phõn b dch t, bnh hc, dch, phng phỏp phũng chng cỏc bnh giun truyn qua t [2] Trong cỏc bnh giun truyn qua t, cỏc loi giun nhim t t nh giun a, giun túc, giun múc, giun m l nhng loi giun ... dựng: iu tr cỏc loi giun nh: giun a, giun túc, giun múc, giun ln, giun kim i vi ngi ln v tr em liu nht 400mg cho cỏc loi giun trờn tr giun ln iu tr giun ln v cỏc loi giun trờn nu nhim nng...
 • 70
 • 1,550
 • 3

Nghiên cứu thực trạng công tác tín chỉ hóa khoa kinh tế quản trị kinh doanh đại học cần thơ

Nghiên cứu thực trạng công tác tín chỉ hóa ở khoa kinh tế quản trị kinh doanh đại học cần thơ
... Quản Trị Kinh Doanh, trường Đại học Cần Thơ - Đánh giá thực trạng hiệu công tác tín hóa Khoa Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh, trường Đại học Cần Thơ - Tìm thuận lợi khó khăn việc áp dụng công tác tín ... tín hóa Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh, trường Đại Học Cần Thơ Từ đề xuất giải pháp để phương pháp hoàn thiện  Mục tiêu cụ thể: - Tìm hiểu thực trạng công tác tín hoá Khoa Kinh Tế - Quản ... tín hóa Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh, trường Đại học Cần Thơ - Đề xuất biện pháp khắc phục khó khăn giúp cho công tác thực tốt Phạm vi nghiên cứu:  Phạmvi không gian: Đề tài thực Khoa Kinh...
 • 21
 • 584
 • 0

Nghiên cứu thực trạng công tác Can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ trên địa bàn TP Đà Nẵng

Nghiên cứu thực trạng công tác Can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ trên địa bàn TP Đà Nẵng
... m phát tri n trí tu ñ a bàn TP Đà N ng” M C ĐÍCH NGHIÊN C U Đ tài nghiên c u th c tr ng CTS cho tr CPTTT ñ a bàn TP Đà N ng ñ ñ xu t m t s bi n pháp nh m tri n khai r ng rãi phát tri n công tác ... nhiên, ñ a bàn Q Liên Chi u - TP Đà N ng, công tác CTS cho tr CPTTT v n chưa ñư c quan tâm tri n khai ñúng m c T nh ng lí nêu trên, ch n ñ tài: Nghiên c u th c tr ng công tác Can thi p s m cho tr ... bi t TT nuôi d y tr CPTTT ñ a bàn TP Đà N ng 3.2 Đ i tư ng nghiên c u Quá trình CTS cho tr CPTTT ñ a bàn TP Đà N ng GI THI T KHOA H C CTS cho tr CPTTT ñ a bàn TP Đà N ng chưa ñư c quan tâm tri...
 • 92
 • 1,696
 • 3

Nghiên cứu thực trạng thu gom rác thải sinh hoạt tại thị trấn Anh Sơn-huyện Anh Sơn-tỉnh Nghệ An

Nghiên cứu thực trạng thu gom rác thải sinh hoạt tại thị trấn Anh Sơn-huyện Anh Sơn-tỉnh Nghệ An
... LUẬN Qua kết nghiên cứu trạng thu gom xử lý rác thải sinh hoạt thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An rút số kết luận sau: Lượng rác thải sinh hoạt thị trấn Anh Sơn phát sinh ngày khoảng ... lượng rác thải sinh hoạt thị trấn Anh Sơn 2.831 kg Như năm tổng lượng rác thải sinh hoạt thị tương đương 1.033,315 rác thải sinh hoạt/ năm So với thị trấn khác tỉnh, lượng rác thải thị trấn Anh ... luận thực tiễn trên, tiến hành chọn đề tài “ Nghiên cứu thực trạng thu gom rác thải sinh hoạt thị trấn Anh Sơn-huyện Anh Sơn-tỉnh Nghệ An đề xuất số giải pháp quản lý thích hợp” nhằm: nghiên cứu...
 • 56
 • 2,053
 • 14

Nghiên cứu thực trạng sản xuất và ảnh hưởng của phân lân hữu cơ,phân bón lá,GA3 đến sinh trưởng,phát triển,năng suất và chất lượng giống cam sành trồng tại huyện bắc giang hà giang

Nghiên cứu thực trạng sản xuất và ảnh hưởng của phân lân hữu cơ,phân bón lá,GA3 đến sinh trưởng,phát triển,năng suất và chất lượng giống cam sành trồng tại huyện bắc giang hà giang
... cam: Cam Sen (g i l Liờn Cam) , cam Vỳ (Nh cam) lo i qu cú v m ng v m , v a chua v a ng t; cam snh (Sinh cam) v dy, v chua; cam M t (m t cam) v m ng, v chua; cam ng ỡnh qu to, v dy, v chua; cam ... c sinh h c, GA3 ủ n sinh tr ng, s ủ u qu , nng su t v ch t l ng cam snh t i huy n B c Quang H Giang 4.2.2 Thớ nghi m 2: 50 nh h ng c a phõn lõn h u c sinh h c, phõn bún lỏ, GA3 ủ n kh nng sinh ... cam (g m cam snh v cam chanh) tng r t m nh (t 2.997,5 lờn 3.832,2 ha) Trong th i gian ny giỏ cam khỏ cao, dõn cỏc t nh Hng Yờn, Nam nh, H i Dnglờn mua ủ t r ng t p tr ng cam, v y di n tớch cam...
 • 138
 • 693
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh hai trường mầm non tại thái nguyên và kết quả tẩy giun bằng thuốc albendazolthực trạng xuất khẩu của hàng dệt may của công ty cổ phần may thăng long giai đoạn vừa quađề tài nghiên cứu thực trạng tuyển dụng nhân lực tại địa phươngnghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của nhà máy xi măng hoàng mai đến môi trường sống xung quanhnghiên cứu thực trạng bệnh thoái hóa khớp gối và hiệu quả nâng cao năng lực chẩn đoán xử trí của cán bộ y tế xã tại tỉnh hải dươngnghiên cứu thực trạng nhân lực y tế và hoạt động khám chữa bệnh của một số bệnh viện huyện thuộc thành phố hà nội năm 2008 2010nghiên cứu thực trạngnghiên cứu thực trạngnghiên cứu thực trạng bệnh đái tháo đườngnghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trườngnghiên cứu thực trạng giải phápnghiên cứu thực trạng các yếu tố nguy cơ và các phương pháp điều trị thoát vị địa đệm cột sốngnghiên cứu thực trạng công tác y tế trường học ở việt namnghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giangnghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây