NGHIÊN cứu HIỆU QUẢ của THÔNG KHÍ NHÂN tạo KHÔNG xâm NHẬP TRONG điều TRỊ SUY hô hấp DO đợt cấp BỆNH PHỔI tắc NGHẼN mạn TÍNH tại TRUNG tâm hô hấp BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Nghiên cứu hiệu quả của thông khí nhân tạo không xâm nhập trong điều trị suy hấp cấp tại khoa cấp cứu

Nghiên cứu hiệu quả của thông khí nhân tạo không xâm nhập trong điều trị suy hô hấp cấp tại khoa cấp cứu
... Bộ giáo dục đào tạo Bộ y tế Tr-ờng Đại học Y Hà Nội -Phùng nam lâm NGHIÊN CứU HIệU QUả CủA THÔNG KHí NHÂN TạO KHÔNG XÂM NHậP TRONG ĐIềU TRị SUY HấP CấP TạI KHOA CấP CứU CHUYấN NGNH : HI ... Bệnh cấp cứu hay mổ cấp cứu: Cộng thêm điểm Tng im: Các bệnh mãn tính nặng: + Xơ gan, Xuất huyết TALTM cửa + Suy tim giai đoạn IV (Phân độ NYHA) + Suy hấp nặng + Đang phải thận nhân tạo chu ... Dấu hiệu cận lâm sàng Điểm Số tuổi Số tuổi - 10 +10 +20 +10 +10 +10 +10 Tỷ lệ tử vong Điều trị 0,1 0,4% Ngoại trú 0,6 0.9% Ngoại trú III 70 71 90 0,9 2,8% Nhập viện IV 91 130 8,5 9,3% Nhập...
 • 197
 • 522
 • 8

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ CRP huyết thanh của bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại trung tâm hấp bệnh viện bạch mai

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ CRP huyết thanh của bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại trung tâm hô hấp  bệnh viện bạch mai
... phổi tắc nghẽn mạn tính trung tâm Hấp - Bệnh viện Bạch Mai nhằm hai mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đợt cấp COPD theo tiêu chuẩn Anthonisen Trung tâm Hấp Bệnh viện Bạch ... (2007) nồng độ CRP tăng cao đợt cấp có liên quan đến mức độ trầm trọng bệnh [12], [13] Chính tiến hành đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nồng độ CRP huyết bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi ... – Bệnh viện Bạch Mai Nhận xét nồng độ CRP huyết bệnh nhân đợt cấp COPD trung tâm Hấp Bệnh viện Bạch Mai 3 Chương TỔNG QUAN 1.1 Một số đặc điểm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 1.1.1 Sơ lược...
 • 72
 • 575
 • 5

kiến thức, thái độ, hành vi của bệnh nhân đối với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại trung tâm hấpbệnh viện bạch mai

kiến thức, thái độ, hành vi của bệnh nhân đối với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại trung tâm hô hấp – bệnh viện bạch mai
... T TRNG I HC Y H NI *** TRN TH THANH KIếN THứC, THáI Độ Và THựC HàNH CủA BệNH NHÂN ĐốI VớI BệNH PHổI TắC NGHẽN MạN TíNH TạI TRUNG TÂM HÔ HấP- BệNH VI N BạCH MAI KHểA LUN TT NGHIP C NHN Y KHOA Khúa ... kin thc, thỏi , hnh vi ca bnh nhõn COPD chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti : Kin thc, thỏi , hnh vi ca bnh nhõn i vi bnh phi tc nghn mn tớnh ti Trung tõm Hụ hp Bnh vin Bch Mai vi mc ớch: Tỡm hiu ... hp Bnh vin Bch Mai vi mc ớch: Tỡm hiu kin thc, thỏi , hnh vi ca bnh nhõn i vi bnh phi tc nghn mn tớnh ti Trung tõm Hụ hp Bnh vin Bch Mai 10 CHNG TNG QUAN 1 NH NGHA: Bnh phi tc nghn mn tớnh (Ting...
 • 88
 • 693
 • 14

khóa luận tốt nghiệp kiến thức, thái độ, hành vi của bệnh nhân đối với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại trung tâm hấpbệnh viện bạch mai

khóa luận tốt nghiệp kiến thức, thái độ, hành vi của bệnh nhân đối với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại trung tâm hô hấp – bệnh viện bạch mai
... 2 ĐốI VớI BệNH PHổI TắC NGHẽN MạN TíNH TạI TRUNG TÂM HÔ HấPBệNH VI N BạCH MAI KHểA LUN TT NGHIP C NHN Y KHOA Khúa 2009 - 2013 NGI HNG ... kin thc, thỏi , hnh vi ca bnh nhõn BPTNMTchỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti: Kin thc, thỏi , hnh vi ca bnh nhõn i vi bnh phi tc nghn mn tớnh ti Trung tõm Hụ hp Bnh vin Bch Mai vi mc tiờu: Tỡm hiu ... Bnh vin Bch Mai vi mc tiờu: Tỡm hiu kin thc, thỏi , hnh vi ca bnh nhõn i vi bnh phi tc nghn mn tớnh ti Trung tõm Hụ hp Bnh vin Bch Mai CHNG TNG QUAN 1.1 NH NGHA Bnh phi tc nghn mn tớnh l mt...
 • 62
 • 1,017
 • 18

Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ và hiệu quả của thông khí nhân tạo điều trị hội chứng suy hấp cấp tiến triển ở bệnh nhân bỏng nặng

Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ và hiệu quả của thông khí nhân tạo điều trị hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển ở bệnh nhân bỏng nặng
... trên, tiến hành nghiên cứu đề tài với hai mục tiêu sau: Xác định số yếu tố nguy hội chứng suy hấp cấp tiến triển bệnh nhân bỏng nặng Đánh giá hiệu thông khí nhân tạo điều trị hội chứng suy hấp ... vong [56] Việt Nam, đặc biệt lĩnh vực chuyên ngành bỏng chưa có nghiên cứu đề cập đến yếu tố nguy hiệu thông khí bảo vệ phổi điều trị hội chứng suy hấp cấp tiến triển bệnh nhân bỏng nặng Xuất ... có bỏng hấp kết hợp[67] 1.2 HỘI CHỨNG SUY HÔ HẤP CẤP TIẾN TRIỂN TRONG BỎNG 1.2.1 Khái niệm hội chứng suy hấp cấp tiến triển Khởi đầu từ việc quan sát thấy nhiều bệnh binh có biểu suy hấp...
 • 190
 • 594
 • 1

tóm tắt luận án nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ và hiệu quả của thông khí nhân tạo điều trị hội chứng suy hấp cấp tiến triển ở bệnh nhân bỏng nặng

tóm tắt luận án nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ và hiệu quả của thông khí nhân tạo điều trị hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển ở bệnh nhân bỏng nặng
... thuận với tăng số yếu tố nguy hiển nhiên Trong đó: yếu tố nguy tỷ lệ xuất ARDS 5,88%, yếu tố nguy 25%, yếu tố nguy 60% Đã đánh giá hiệu thông khí bảo vệ phổi điều trị ARDS bệnh nhân bỏng hai phương ... điều trị bệnh nhân bỏng nặng Nên áp dụng chiến lược thông khí bảo vệ phổi điều trị ARDS bỏng 27 Nghiên cứu sâu thêm hiệu phương thức thông khí bảo vệ phổi điều trị ARDS bệnh nhân bỏng hấp ... khảo (tiếng Việt: 9, tiếng Anh: 111) 4 Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 HỘI CHỨNG SUY HÔ HẤP CẤP TIẾN TRIỂN TRONG BỎNG 1.1.1 Khái niệm hội chứng suy hấp cấp tiến triển bỏng ARDS biến chứng nặng tiềm...
 • 27
 • 341
 • 1

hiệu quả của thông khí nhân tạobệnh nhân bị rắn cạp nia cắn có suy hấp

hiệu quả của thông khí nhân tạo ở bệnh nhân bị rắn cạp nia cắn có suy hô hấp
... của thông khí nhân tạo ở bệnh nhân bị rắn cạp nia cắn có suy hấp” với mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố nguy gây suy hấp kéo dài ở bệnh nhân bị ... đoán rắn cạp nia cắn SHH cần TKNT ngày tại TTCĐ – BV Bạch Mai từ tháng 01/2012 đến tháng 10/2013 2.1.1.1 Tiêu chuẩn chẩn đoán rắn cạp nia cắn (khi 2/3 tiêu chuẩn): - Bị rắn cắn ... nặng rắn cắn theo PSS (Poisoning severity score) Xem phụ lục đính kèm 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ BN - BN bị rắn cạp nia cắn mắc bệnh lý kèm gây SHH như: + Bệnh hấp: bệnh phế quản, phổi...
 • 94
 • 259
 • 0

Bài giảng:THÔNG KHÍ NHÂN TẠO KHÔNG XÂM NHẬP

Bài giảng:THÔNG KHÍ NHÂN TẠO KHÔNG XÂM NHẬP
... khí nhân tạo không xâm nhập áp lực dương cho bệnh nhân suy hô hấp cấp Những vấn đề thông khí nhân tạo (Dịch từ tiếng Anh) Nhà xuất Y học 2009, tr 388-399 Nguyễn Tiến Dũng Thông khí nhân tạo không ... gặp thông khí nhân tạo không xâm nhập là: -Khó chịu phải đeo mask chiếm 32% -Khô mũi 20% -Tràn khí 16% -Kích thích mắt 16% -Phình dày 9% Những trường hợp không nên thở máy không xâm nhập Không nên ... có thuận lợi không tì vào gốc mũi, má môi tự Tuy nhiên bệnh nhân rãy rụa nhiều bị tuột THỰC HÀNH THÔNG KHÍ NHÂN TẠO KHÔNG XÂM NHẬP Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân • Suy hô hấp tăng CO2 không đáp ứng...
 • 8
 • 4,000
 • 96

thông khí nhân tạo không xâm nhập

thông khí nhân tạo không xâm nhập
... ĐẠI CƯƠNG  Thông khí không xâm nhập phương pháp thông khí không cần đặt ống NKQ  → tránh biến chứng ống NKQ, đặc biệt biến chứng ... máy  Nhược điểm:  Thoát khí qua miệng  Chỉ giới hạn cho thông khí giới hạn áp lực  11 LỰA CHỌN MẶT NẠ  Mặt nạ mặt:   Kín, bị thoát khí, sử dụng phương thức thông khí giới hạn thể tích Nhược ... tra:    Mặt nạ hở ? PS không đủ ? FiO2 thấp ? 17 CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH Nếu điều chỉnh mặt nạ thông số máy thở BN không đáp ứng tốt → đặt ống NKQ, chuyển sang TKNT xâm nhập  18 BIẾN CHỨNG  ...
 • 19
 • 488
 • 3

Nghiên cứu hiệu quả hệ thống bài tập bổ trợ chuyên môn trong kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh lớp 10 trường THPT bán công nguyễn thị lợi

Nghiên cứu hiệu quả hệ thống bài tập bổ trợ chuyên môn trong kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh lớp 10 trường THPT bán công nguyễn thị lợi
... chỉnh kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng 3.2 Hiệu ứng dụng hệ thống tập bổ trợ chuyên môn giảng dạy kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho học sinh lớp 10 trờng THPT bán công Nguyễn Thị Lợi 3.2.1 ... dụng tập bổ trợ chuyên môn chơng trình giảng dạy kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng trờng THPT bán công Nguyễn Thị Lợi Hiệu ứng dụng hệ thống tập bổ trợ chuyên môn giảng dạy kỹ thuật nhảy cao ... nâng cao thành tích nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho học sinh lớp 10 3.1.3 Lựa chọn ứng dụng hệ thống tập bổ trợ chuyyên môn thực tiễn giảng dạy kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho học sinh THPT...
 • 31
 • 970
 • 1

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của tràn khí màng phổi trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa hấp bệnh viện bạch mai

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của tràn khí màng phổi trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai
... tỡnh hỡnh bnh phi ti khoa Hụ hp bnh vin Bch Mai nm 19901994 thy rng: hng nm cú t 20 n 30 bnh nhõn TKMP vo khoa iu tr chim t l hn 3% Theo Hong Minh (1994) theo dừi bnh nhõn vo khoa Cp cu bnh vin ... bnh phi tc nghn mn tớnh ti khoa Hụ hp bnh vin Bch Mai Nghiờn cu c im cn lõm sng ca trn khớ mng phi trờn bnh nhõn bnh phi tc nghn mn tớnh ti khoa Hụ hp bnh vin Bch Mai 6 CHNG 1: TNG QUAN TI LIU ... Gii phu, mụ hc, sinh lý khoang mng phi [5] 1.1 Gii phu mng phi Mng phi (MP): MP l bao mc bc quanh phi, gm cú: lỏ thnh v lỏ tng Gia hai lỏ thnh v lỏ tng l mt khoang o c gi l khoang mng phi Tng din...
 • 54
 • 730
 • 5

nhận xét giá trị của thông khí không xâm nhập bipap trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa hấp bệnh viện bạch mai

nhận xét giá trị của thông khí không xâm nhập bipap trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai
... trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính khoa hấp Bệnh viện Bạch Mai “ nhằm mục tiêu: Đánh giá đáp ứng lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị thông khí không xâm nhập BiPAP bệnh nhân đợt cấp bệnh ... cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính khoa hấp Bệnh viện Bạch Mai Tìm hiểu vai trò số yếu tố tiên lượng thành công thông khí không xâm nhập BiPAP điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 3 ... kết điều trị bệnh nhân COPD thông khí nhân tạo không xâm nhập? Với mong muốn góp phần trả lời câu hỏi trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Nhận xét giá trị thông khí không xâm nhập BiPAP điều trị...
 • 78
 • 435
 • 3

HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP LỌC MÁU LIÊN TỤC (CVVH) TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH TAY CHÂN MIỆNG NẶNG CÓ BIẾN CHỨNG SUY TUẦN HOÀN, PHÙ PHỔI CẤP potx

HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP LỌC MÁU LIÊN TỤC (CVVH) TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH TAY CHÂN MIỆNG NẶNG CÓ BIẾN CHỨNG SUY TUẦN HOÀN, PHÙ PHỔI CẤP potx
...   Suy hô hấp tuần hoàn cấp với biểu sốc phù phổi cấp biến chứng nặng bệnh tay chân miệng (HFMD), thường Enterovirus 71 (EV71) gây với tỷ lệ tử vong cao nhanh chóng Điều trị suy hô hấp tuần ... chứng thần kinh nặng nề Kết luận  Lọc máu liên tục tĩnh mạch-tĩnh mạch sớm điều trị HFMD biến chứng suy hô hấp -tuần hoàn hiệu cải thiện tình trạng huyết động, giảm nồng độ cytokines máu ... với hiệu tuần hoàn thể (ECMO) điều trị HFMD EV71      Nghiên cứu Jan cs (Jan et al, 2010) với 13 trẻ suy hô hấp -tuần hoàn cấp EV71 85% phù phổi cấp 8/13 bệnh nhân suy hô hấp -tuần hoàn có...
 • 35
 • 930
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ưu nhược điểm của thông khí nhân tạo không xâm nhập so với thông khí nhân tạo qua nội khí quản và mở khí quảnthông khí nhân tạo không xâm nhập bipapthông khí nhân tạo không xâm nhậptác dụng phụ và các biến chứng thông khí nhân tạo không xâm nhậpđổi về lâm sàng và khí máu sau thông khí nhân tạo không xâm nhậpngthông khí nhân tạo không xâm nhập bs đặng quốc tuấn hiên cứu áp dụng máy thở áp lực dương liên tụcngô quý châu vũ văn giáp và cs 2010 nghiên cứu chi phí điều trị trực tiếp bệnh nhân mắc đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai y học lâm sàng số 547 2010 tr 44 48đề cương nghiên cứu khoa học bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tai bệnh việnbệnh phổi tắc nghẹn mạn tính tại bệnh viên thanh nhanđề cương kien thuc thai do thuc hanh doi voi bệnh phoi tac nghen man tinh tai bệnh viên thanh nhnnghiên cứu hiệu quả của phác đồ amoxicillinclarithromycinrabeprazole 14 ngày ở các bệnh nhân viêm dạ dày mạn có nhiễm helicobacter pyloringhiên cứu hiệu quả của phác đồ amoxicillinclarithromycin rabeprazol 14 ngày về lâm sàng nội soi tiệt trừ helicobacter pylori và mô bệnh học ở các bệnh nhân viêm dạ dày mãnnghiên cứu hiệu quả của phác đồ rabeprazoleamoxicillinclarithromycin 14 ngày ở các bệnh nhân viêm dạ dày mạn có nhiễm helicobacter pyloringhiên cứu hiệu quả của gây tê tủy sống bằng hỗn hợp bupivacain 0 5 tỷ trọng cao sufentanil morphin liều thấp để mổ lấy thainghiên cứu hiệu quả của ghép tế bào gốc tự thân điều trị bệnh đa u tủy xương và u lymphô ác tính không hodgkchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấm