Một số đặc tính hủy saxion trong mô hình KSVZ

Một số đặc tính hủy saxion trong hình KSVZ

Một số đặc tính hủy saxion trong mô hình KSVZ
... hạt tham gia đáng kể KẾT LUẬN Luận văn “ Một số đặc tính hủy saxion hình KSVZ thu số kết sau: Tính giải tích bình phương biên độ tán xạ trình hủy cặp saxion- photon sinh cặp fermion theo kênh ... định tồn vũ trụ hạt vật chất tối Vì lí chúng chọn đề tài: Một số đặc tính hủy saxion hình KSVZ làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu hủy cặp saxion- ... I: hình axion KSVZ Chương II: Bình phương yếu tố ma trận trình hủy cặp saxion photon thành fermion Chương III: Tiết diện tán xạ của trình hủy cặp saxion – photon thành fermion CHƯƠNG I MÔ HÌNH...
 • 50
 • 599
 • 0

KHẢO sát một số đặc TÍNH của AXINO TRONG HìNH SIêU đối XỨNG

KHẢO sát một số đặc TÍNH của AXINO TRONG mô HìNH SIêU đối XỨNG
... hình cần thiết theo hướng xây dựng đối xứng liên quan hạt có spin khác Đối xứng gọi “ siêu đối xứng (SUSY) Mục tiêu lý thuyết xây dựng đối xứng mà thống đối xứng (không – thời gian) với đối ... xứng, siêu trường, siêu không gian, phép biến đổi siêu đối xứng, hình axion siêu đối xứng xuất axion, saxion, axino từ siêu trường chiral đánh giá khối lượng axino 11 CHƯƠNG II QUÁ TRÌNH HỦY AXINO ... θ ) (1.28) Siêu trường thỏa mãn điều kiện gọi siêu trường vectơ 1.4 Axion hình siêu đối xứng Trong lý thuyết siêu đối xứng, vùng lượng thấp, axion xuất với axino saxion lý thuyết siêu trường...
 • 47
 • 635
 • 0

MỘT SỐ ĐẶC TÍNH ĐẤT VƯỜN TRỒNG CA CAO XEN TRONG VƯỜN DỪA TẠI CHÂU THÀNH - BẾN TRE doc

MỘT SỐ ĐẶC TÍNH ĐẤT VƯỜN TRỒNG CA CAO XEN TRONG VƯỜN DỪA TẠI CHÂU THÀNH - BẾN TRE doc
... tổng số đất vườn trồng ca cao xen dừa có tuổi dừa khác lượng lân vườn dừa 30 năm tuổi cao nhất, không khác biệt có ý nghĩa thống kê so với đất vườn có độ tuổi dừa 15 - 20 năm tuổi Lân thấp vườn dừa ... giảm thấp đất xem Hình 2: Sự thay đổi hàm lượng chất hữu đất vườn trồng ca cao xen dừa có tuổi dừa khác  Khả trao đổi cation đất (CEC): kết (Hình 3) cho thấy hầu hết đất vườn trồng ca cao nghiên ... N hữu dụng cao đất tùy thuộc vào thành phần chất hữu đất Hàm lượng Mg trao đổi đất: Hàm lượng Mg trao đổi đất vườn trồng ca cao xen vườn dừa có độ tuổi dừa khác dao động khoảng 3,2 - 4,1 cmol/kg,...
 • 11
 • 300
 • 1

Hiện trạng canh tác và một số đặc tính đất vườn trồng măng cụt tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Hiện trạng canh tác và một số đặc tính đất vườn trồng măng cụt tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
... Dựa vào số liệu phân tích hóa học, lý học đất tổng hợp số liệu khảo sát nhằm đánh giá trạng chất lượng đất vườn trồng măng cụt huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre làm sở nghiên cứu biện pháp cải thiện ... pháp cải thiện chất lượng đất vấn đề chảy nhựa trái măng cụt KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Tổng quan trạng canh tác măng cụt huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Đề tài thực qua hai nội ... năm 3.2 Một số đặc tính hóa học lý học đất vườn măng cụt 3.2.1 pH đất Ngoài ra, qua kết khảo sát nông hộ trồng măng cụt địa bàn huyện, chưa tới 5% nông hộ có bón vôi năm để cải thiện pH đất cung...
 • 6
 • 190
 • 0

Ảnh hưởng của giống và nhiệt độ chuồng nuôi đến sự sinh trưởng và một số đặc tính sinh lý máu, thể hìnhmỡ lưng trên heo nuôi thịt

Ảnh hưởng của giống và nhiệt độ chuồng nuôi đến sự sinh trưởng và một số đặc tính sinh lý máu, thể hình và mỡ lưng trên heo nuôi thịt
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGUYỄN MINH THÔNG ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG VÀ NHIỆT ĐỘ CHUỒNG NUÔI ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH LÝ MÁU, THỂ HÌNH VÀ MỠ LƯNG TRÊN HEO NUÔI THỊT ... heo ………………… 3.3.8 Ảnh hưởng nhiệt độ môi trường nuôi đến số sinh lý, sinh hóa máu heo … 3.3.9 Ảnh hưởng phái tính đến số sinh lý, sinh hóa máu heo …………………… 3.3.10 Ảnh hưởng giống heo đến số thể ... nghiệm Ảnh hưởng giống nhiệt độ chuồng nuôi đến sinh trưởng số đặc tính sinh máu, thể hình mỡ lưng heo nuôi thịt “ ……………………… 2.3 Các tiêu theo dõi …………………………………………………………………… 42 2.4 Xử số liệu...
 • 126
 • 191
 • 2

Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn salmonella spp và một số đặc tính của chúng trong thịt lợn tươi bán tại một số chợ của tỉnh bắc giang

Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn salmonella spp và một số đặc tính của chúng trong thịt lợn tươi bán tại một số chợ của tỉnh bắc giang
... - VƯƠNG THỊ PHƯƠNG Tên đề tài:: “XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM VI KHUẨN SALMONELLA SPP VÀ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA CHÚNG TRONG THỊT LỢN TƯƠI BÁN TẠI MỘT SỐ CHỢ CỦA TỈNH BẮC GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... dẫn ThS Đặng Thị Mai Lan tiến hành thực đề tài Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella spp số đặc tính chúng thịt lợn tươi bán số chợ tỉnh Bắc Giang Do thời gian có hạn bước đầu làm quen với ... Salmonella thấp - Chợ Nhã Nam có tỷ lệ mẫu thịt nhiễm vi khuẩn Salmonella không đạt tiêu chuẩn 25,00% Đây chợ tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella cao - Chợ Cao Thượng có tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella...
 • 65
 • 441
 • 0

MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TRONG HÌNH CÁC HỆ SỐ P-E, P-BV VÀ P-S

MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TRONG MÔ HÌNH CÁC HỆ SỐ P-E, P-BV VÀ P-S
... tới hình hệ số P/BV: Trong hình hệ số P/BV, hệ số P/BV hàm tăng hệ số chi trả cổ tức-p ● Ảnh hưởng hệ số chi trả cổ tức tới hình hệ số P/S: Cũng hình hệ số P/E, P/BV, hình hệ số ... khiêm tốn đều tăng lên ưa chuộng công ty trả tiền lớn ● Ảnh hưởng hệ số chi trả cổ tức tới hình hệ số P/E: Trong hình hệ số P/E, hệ số P/E hàm tăng hệ số chi trả cổ tức ● Ảnh hưởng hệ số chi ... ● Ảnh hưởng chi phí vốn chủ sở hữu tới hình hệ số P/E: Hệ số P/E hàm giảm ke Cổ phiếu có số ke cao hệ số P/E có xu hướng giảm ● Ảnh hưởng chi phí vốn chủ sở hữu tới hình hệ số P/BV: Trong...
 • 15
 • 267
 • 0

MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TRONG HÌNH CÁC HỆ SỐ

MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TRONG MÔ HÌNH CÁC HỆ SỐ
... hng ca h s chi tr c tc ti mụ hỡnh h s P/E: Trong mụ hỡnh h s P/E, h s P/E l hm tng i vi h s chi tr c tc nh hng ca h s chi tr c tc ti mụ hỡnh h s P/BV: Trong mụ hỡnh h s P/BV, h s P/BV cng l hm ... trng EPS cng cao thỡ h s P/E ca c phiu ú cú xu hng tng theo nh hng ca EPS ti mụ hỡnh h s P/BV Trong mụ hỡnh h s P/BV, P/BV l hm tng i vi t l tng trng li nhun Nu t l tng trng EPS ca c phiu cng ... th ỏnh giỏ cụng ty ny cú th tng t l ROE tng lai na hay khụng nh hng ca ROE n mụ hỡnh h s P/BV Trong mụ hỡnh h s P/BV, ch tiờu ROE cú tng quan dng vi h s P/BV, tc ROE cng tng thỡ h s P/BV cú...
 • 17
 • 332
 • 0

Nghiên cứu một số khía cạnh lý thuyết trong hình CSDL quan hệ

Nghiên cứu một số khía cạnh lý thuyết trong mô hình CSDL quan hệ
... khoỏ: Trong thuyt thit k c s d liu quan h, vic xỏc nh khoỏ ca mt lc quan h l mt bi toỏn quan trng Sau õy tỏc gi xin trỡnh by mt s kt qu liờn quan n vic xỏc nh khoỏ ca mt lc quan h - nh ca ... quan h ngụi - Lc CSDL: L mt cỏc lc quan h ký hiu l: S = {R1, R2, , Rm}, ú Ri (i=1 m) l mt lc quan h - CSDL Quan h: L mt cỏc quan h ký hiu l: DB = {r1, r2, , rm}, ú ri (i=1 m) l quan h (th hin ... mi nh: CSDL phõn tỏn, CSDL suy din Hin ó cú nhiu v CSDL c nghiờn cu v gii quyt Vi mc ớch tip tc nghiờn cu mt s khớa cnh thuyt mụ hỡnh CSDL quan h nõng cao kh nng ng dng ca cỏc h CSDL, lun...
 • 131
 • 203
 • 0

Sự tham gia của u hạt ở một số quá trình tương tác trong hình chuẩn mở rộng

Sự tham gia của u hạt ở một số quá trình tương tác trong mô hình chuẩn mở rộng
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Phạm Thị Ngân SỰ THAM GIA CỦA U- HẠT MỘT SỐ QUÁ TRÌNH TƢƠNG TÁC TRONG MÔ HÌNH CHUẨN MỞ RỘNG Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết vật ... tương tác U- hạt vector .25 2.4.3 Các đỉnh tương tác U- hạt tensor .25 CHƢƠNG 3: CÁC QUÁ TRÌNH TƢƠNG TÁC KHI TÍNH ĐẾN SỰ THAM GIA CỦA U- HẠT TRONG MÔ HÌNH CHUẨN MỞ RỘNG .26 3.1 Sự sinh ... OU , U U U    LL Ud L L  D LL OU , EE Ud E R  D  ER OU ,  Ud  R  D  R OU , U U ~ U ~ ~     QQ Ud Q L  D  QL   OU , UU Ud U R   D U R   OU ,  DD Ud D R...
 • 47
 • 453
 • 1

Nghiên cứu một số khía cạnh lý thuyết trong hình CSDL quan hệ

Nghiên cứu một số khía cạnh lý thuyết trong mô hình CSDL quan hệ
... việc nghiên cứu phát triển hình sở liệu như: CSDL phân tán, CSDL suy diễn Hiện có nhiều vấn đề CSDL nghiên cứu giải Với mục đích tiếp tục nghiên cứu số khía cạnh thuyết hình CSDL quan hệ ... Phần lớn hệ quản trị CSDL sử dụng thực tiễn thiết kế hình quan hệ, nhiều sản phẩm phần mềm tạo sử dụng rộng rãi có hiệu Việc tiếp tục nghiên cứu khía cạnh thuyết hình CSDL quan hệ tạo ... Một số toán NP-C hình quan hệ Chương trình bày khía cạnh thuyết sở liệu, đỏnh giỏ độ phức tạp cỏc thuật toỏn cỏc hệ sở liệu, vấn đề đề cập sách CSDL giới thiệu báo sách nghiên cứu sâu lý...
 • 4
 • 83
 • 0

Luận văn thạc sỹ hình chuỗi thời gian mở trong sự báo chuỗi thời gian hình một số thuật toán dự báo trong hình chuỗi thời gian mờ

Luận văn thạc sỹ mô hình chuỗi thời gian mở trong sự báo chuỗi thời gian mô hình một số thuật toán dự báo trong mô hình chuỗi thời gian mờ
... 39 Một số khái niệm 39 1.1 Định nghĩa tập mờ chuỗi thời gian mờ 39 1.2 Một số định nghĩa liên quan đến chuỗi thời gian mờ 40 hình số thuật toán dự báo hình chuỗi thời gian ... : Hình 2.6 Minh hoạ phương pháp giải mờ 43 44 45 CHƢƠNG MỘT SỐ THUẬT TOÁN CƠ BẢN TRONG CHUỖI THỜI GIAN MỜ VÀ MỘT SỐ THUẬT TOÁN CẢI TIẾN Một số khái niệm 1.1 Định nghĩa tập mờ chuỗi thời gian mờ ... dự báo nhiệt độ thời tiết… Tuy nhiên xét độ xác dự báo, số thuật toán cho kết chưa cao Để nâng cao độ xác dự báo, số thuật toán cho moo hình chuỗi thời gian mờ liên tiếp đưa Chen sử dụng hình...
 • 87
 • 134
 • 0

NGHIÊN cứu THỰC NGHIỆM đặc TÍNH MA sát TRONG HÌNH mài mòn BA đối TƯỢNG

NGHIÊN cứu THỰC NGHIỆM đặc TÍNH MA sát TRONG mô HÌNH mài mòn BA đối TƯỢNG
... chiều dày lớp hạt tăng lực ma sát, làm tăng hệ số ma sát KẾT LUẬN Trong nghiên cứu này, đặc tính ma sát hình mài mòn đối tượng nghiên cứu thực nghiệm với thông số thực nghiệm thay đổi phạm vi ... 1,678·10-7 -4,329·10-7 3.3 Thảo luận đặc tính ma sát hình mài mòn đối tượng Tính chất ma sát hình mài mòn đối tượng phụ thuộc chủ yếu vào chế tiếp xúc ma sát hạt mài, bề mặt tiếp xúc mẫu đĩa Do ... quay Hình b) Fn Fn Mẫu Mẫu hmẫu hmẫu Fr Đĩa quay Hạt mài mòn Fr Đĩa quay w w a) b) Hình 1: hình mài mòn đối tượng a) hình mài mòn đối tượng b) Quá trình mài mòn mẫu đĩa quay hình mòn đối...
 • 8
 • 202
 • 0

Một số thuật toán tìm phủ trong hình dữ liệu dạng khối

Một số thuật toán tìm phủ trong mô hình dữ liệu dạng khối
... Nu X -ằ YZ, z -ằ w v thỡ X -ằ YZW 1.3.2 H tiờn Amstrong[7] Gi R l quan h trờn thuc tớnh u Khi ú vi cỏc thuc tớnh X, Y, z ỗ U ta cú h tiờn Amstrong nh sau: 1- Phn x: Nu Y ỗ X thỡ X -ằ Y 2- Tng ... tớnh v Y C x + T nh ngha x + ta cú X Ai, ỏp dng h tiờn Amstrong cho mi i suy X > Y nh lut hp Ngc li, gi s ta cú X *Y, ỏp dng h tiờn Amstrong cho mi i ta cú X > Aj, AGY nh lut tỏch, suy Ai e x ... Return (Nonredun(G)); End phc thut toỏn: O(np); Trong ú: p l s lng ph thuc hm F, a l s lng thuc tớnh khỏc F, n=ap l di d liu nhp vo 1.6 Kt lun chng Trong chng ny ó trỡnh by mt s cỏc khỏi nim c...
 • 75
 • 199
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số đặc tính cơ bản của cộng đồngnghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn escherichia coli phân lập từ ngan bệnh và biện pháp phòng trị 2010nghiên cứu một số đặc tính sinh học của virus lở mồm long móng type o phân lập ở lợn tạiđiều tra thành phần côn trùng bắt mồi sâu hại đậu tương một số đặc tính sinh học của loài harpalus sinicus hope carabidae; coleoptera vụ đông xuân 2005 2006 tại chương mỹ hà tâyphân lập và xác định một số đặc tính sinh học của virus viêm gan vịt cường độc lưu hành trên đàn vịt tại một số tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu longmột số đặc điểm nghệ thuật trong tác phẩm tội ác và trừng phạt của đoxtoiexkiphân lập xác định một số đặc tính sinh học của vi khuẩn pasterunelle muntocida streptococcusuismột số đặc tính nổi bậtmột số đặc tính của kiểu arraymột số đặc tính của enzyme cố địnhmột số đặc tính truyền dẫn của sợi quangmột số đặc tínhhóa chất nguy hiểm là hóa chất có một hoặc một số đặc tính nguy hiểm sau đâymot so dac tinh sinh hoc cua de va van de chan nuoi de o viet nammột số đặc tính sinh họcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây