Nghiên cứu môi trường nuôi cấy tạo quả thể nấm nhộng trùng thảo

NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO CORDYCEPS MILITARIS

NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO CORDYCEPS MILITARIS
... mt s mụi trng nuụi cy nm Cordyceps militaris xỏc nh mụi trng ti u cho nm Cordyceps militaris phỏt trin 1.2 Nghiờn cu ảnh hởng ca thi gian n s phỏt trin ca nấm Cordyceps militaris 1.3 Xỏc nh giỏ ... trng phỏt trin ca nm Cordyceps militaris trờn mụi trng thớch hp Bc u xỏc nh giỏ tr dc liu ca nm Cordyceps militaris b Yờu cu Xỏc nh c thnh phn mụi trng nuụi cy cho nm Cordyceps militaris phát triển ... Cordyceps Gunnii [2] Ti Quc gia Hong Liờn, tnh Lo Cai ó phỏt hin nm THT Cordyceps militari (Nấm nhộng trùng thảo) [3] Nm 2009, Phm Th Thựy ó thu thp Quc gia Cỳc Phng, tnh Ninh Bỡnh ngun nm Cordyceps...
 • 44
 • 7,428
 • 123

NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY NẤM ĐỰNG TRÙNG HẠ THẢO CORDYCEPS MILITARIS

NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY NẤM ĐỰNG TRÙNG HẠ THẢO CORDYCEPS MILITARIS
... triển nấm Đụng trùng hạ thảo Cordyceps militaris ba môi trường Czapek-Dox, PDA, MYPS Từ xác định môi trường tối ưu cho nấm Cordyceps militaris phát triển I Nghiên cứu môi trường nuôi cấy nấm Cordyceps ... phần hoá học nấm Cordyceps militaris Phương pháp nghiên cứu 2.1 Nghiên cứu môi trường nuôi cấy nấm Cordyceps militaris để xác đinh môi trường tối ưu a Một số môi trường sử dụng: + Môi trường Czapek ... môi trường nuôi cấy thích hợp nấm Đụng trùng hạ thảo Việt Nam, giao thực đề tài: “NGHIấN CỨU MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY NẤM ĐễNG TRÙNG HẠ THẢO CORDYCEPS MILITARIS ” Mục đích yêu cầu đặt a Mục đích Nghiên...
 • 47
 • 862
 • 3

Nghiên cứu môi trường động lực học quá trình phanh liên hợp của máy vận chuyển trên dường bồi dốc

Nghiên cứu môi trường động lực học quá trình phanh liên hợp của máy vận chuyển trên dường bồi dốc
... cụm phanh rơ moóc - Mô động lực học trình phanh liên hợp máy - Khảo sát động lực học liên hợp máy chuyển động v phanh với tốc độ ban đầu khác - Khảo sát động lực học liên hợp máy chuyển động v phanh ... mô hình động lực học trình phanh liên hợp máy vận chuyển đờng đồi dốc 1.2 Mục đích, nhiệm vụ đề tài 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu khảo sát mô hình động lực học trình phanh liên hợp máy đờng dốc, thời ... thống học hệ nhiều vật, giúp cho việc mô toán học trình chuyển động liên hợp máy, trình phanh đợc thuận lợi Vì b i toán động lực học liên hợp máy phanh, nhằm mục đích mô toán học yếu tố vận tốc,...
 • 98
 • 339
 • 1

Nghiên cứu môi trường động lực học quá trình phanh liên hợp của máy vận chuyển trên dường bồi dốc

Nghiên cứu môi trường động lực học quá trình phanh liên hợp của máy vận chuyển trên dường bồi dốc
... cụm phanh rơ moóc - Mô động lực học trình phanh liên hợp máy - Khảo sát động lực học liên hợp máy chuyển động v phanh với tốc độ ban đầu khác - Khảo sát động lực học liên hợp máy chuyển động v phanh ... mô hình động lực học trình phanh liên hợp máy vận chuyển đờng đồi dốc 1.2 Mục đích, nhiệm vụ đề tài 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu khảo sát mô hình động lực học trình phanh liên hợp máy đờng dốc, thời ... thống học hệ nhiều vật, giúp cho việc mô toán học trình chuyển động liên hợp máy, trình phanh đợc thuận lợi Vì b i toán động lực học liên hợp máy phanh, nhằm mục đích mô toán học yếu tố vận tốc,...
 • 98
 • 222
 • 0

Nghiên cứu môi trường dinh dưỡng nhân sinh khối nấm isaria tenuipes để ứng dụng phòng trừ sâu khoang spodopptera litura (fab ) hại cây trồng luận văn thạc sĩ nông nghiệp

Nghiên cứu môi trường dinh dưỡng nhân sinh khối nấm isaria tenuipes để ứng dụng phòng trừ sâu khoang spodopptera litura (fab ) hại cây trồng luận văn thạc sĩ nông nghiệp
... cứu môi trường dinh dưỡng nhân sinh khối nấm Isaria tenuipes để ứng dụng phòng trừ sâu khoang Spodoptera litura (Fab. ) hại trồng 15 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lựa chọn môi trường dinh dưỡng ... cho trình nhân sinh khối chủng nấm Isaria tenuipes để ứng dụng phòng trừ sâu khoang Spodoptera litura (Fab. ) hại trồng Nội dung nghiên cứu (i) Nghiên cứu lựa chọn chủng nấm môi trường nhân giống ... biện pháp phòng trừ sinh học sâu khoang hại trồng nấm sinh côn trùng Việt Nam Yêu cầu phạm vi nghiên cứu 16 * Nghiên cứu môi trường dinh dưỡng nhân sinh khối nấm theo định hướng ứng dụng, bước...
 • 117
 • 1,035
 • 5

Nghiên cứu môi trường dinh dưỡng nhân sinh khối nấm isaria tenuipes để ứng dụng phòng trừ sâu khoang spodopptera litura (fab ) hại cây trồng

Nghiên cứu môi trường dinh dưỡng nhân sinh khối nấm isaria tenuipes để ứng dụng phòng trừ sâu khoang spodopptera litura (fab ) hại cây trồng
... cứu môi trường dinh dưỡng nhân sinh khối nấm Isaria tenuipes đế ứng dụng phòng trừ sâu khoang Spodopíera liíura (Fab. ) hại trồng Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lựa chọn môi trường dinh dưỡng ... biện pháp phòng trừ sinh học sâu khoang hại trồng nấm sinh côn trùng Việt Nam Yêu cầu phạm vi nghiên cứu * Nghiên cứu môi trường dinh dưỡng nhân sinh khối nấm theo định hướng ứng dụng, bước ... cho trình nhân sinh khối chủng nấm Isarỉa tenuỉpes đế ứng dụng phòng trừ sâu khoang Spodoptera lỉtura (Fab. ) hại trồng Nội dung nghiên cứu (i) Nghiên cúu lựa chọn chủng nấm môi trường nhân giống...
 • 176
 • 474
 • 0

[Luận văn]nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ, phương pháp khai thác đến kết quả thu tế bào trứngmôi trường nuôi cấy, đông lạnh đến kết quả thụ tinh ống nghiệm trứng

[Luận văn]nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ, phương pháp khai thác đến kết quả thu tế bào trứng và môi trường nuôi cấy, đông lạnh đến kết quả thụ tinh ống nghiệm trứng bò
... ng ó c th tinh v i ph n mụi tr ng cú tinh trựng b b i Nhu c u s d ng k thu t Swim-up cú th l n hn ch t l ng tinh trựng v ho t l c tinh trựng kộm 2.5.2.2 K thu t l c qua mng l c thu tinh (phõn ... t m nh c a tinh trựng K thu t Swim-up tr thnh m t k thu t cú th ch p nh n c thu c tinh trựng cú ho t l c cao dựng cho TTON bũ K thu t Swim- up th ng liờn quan n vi c gi i ụng tinh trựng v ... k t o tinh bo s c p, sau ú tinh bo s c p quỏ trỡnh phõn bo gi m nhi m t o cỏc tinh t n b i, nh ng tinh t n b i ú c bi t hoỏ thnh tinh trựng v gi i phúng vo lũng ng sinh tinh Kớch th c tinh trựng...
 • 101
 • 446
 • 0

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ, MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY, KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG ĐẾN SỰ TĂNG SINH CỦA TẢO PLATYMONAS SP. " pdf

BÁO CÁO
... sinh trưởng Sự sinh trưởng tảo Platymonas môi trường Walne ure khác biệt Tảo Platymonas sinh tưởng tốt môi trường rỉ đường môi trường biogas Kích thích tăng trưởng thực vật có ảnh hưởng đến tăng ... kỳ tăng trưởng tế bào KẾT LUẬN Trong khoảng nồng độ nuôi cấy ban đầu từ – 15% tăng sinh tảo Platymonas tăng theo gia tăng nồng độ nuôi cấy ban đầu Môi trường Walne môi trường tối ưu cho tảo Platymonas ... Ngaøy Biểu đồ Mật độ tảo nuôi cấy môi trường khác Ảnh hưởng NAA (naphtyl axetic acid) lên hình thái tăng sinh tảo Platymonas Hình dạng tế bào tảo có khác biệt xử lý kích thích tố nồng độ khác So với...
 • 8
 • 376
 • 1

BÁO CÁO KHOA HỌC: "NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY LÊN TỶ LỆ BIẾN DỊ CỦA CÂY DỨA CAYEN TRONG QUÁ TRÌNH NHÂN GIỐNG IN-VITRO" doc

BÁO CÁO KHOA HỌC:
... giống dứa in-vitro, tạo giống dứa khoẻ, bệnh, giảm tỷ lệ biến dị, tiến hành nghiên cứu: Ảnh hưởng điều kiện môi trường nuôi cấy lên tỷ lệ biến dị dứa Cayen trình nhân giống in vitro” II VẬT LIỆU, ... nhanh dứa Cayen III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Ảnh hưởng mật độ nuôi cấy lên tỷ lệ phát sinh chồi biến dị Để nghiên cứu ảnh hưởng mật độ nuôi cấy lên sinh trưởng phát sinh chồi biến dị, cấy chồi dứa ... hệ số nhân vừa hạn chế mức thấp phát sinh chồi biến dị Hình Ảnh hưởng mật độ nuôi cấy lên sinh trưởng tỷ lệ biến dị chồi Ảnh hưởng thể tích môi trường dinh dưỡng lên sinh trưởng chồi tỷ lệ chồi...
 • 18
 • 287
 • 0

NGHIÊN cứu tận DỤNG nước THẢI GIÀU CHẤT DINH DƯỠNG làm môi TRƯỜNG NUÔI cấy VI tảo SPIRULINA PLATENSIS để tạo SINH KHỐI

NGHIÊN cứu tận DỤNG nước THẢI GIÀU CHẤT DINH DƯỠNG làm môi TRƯỜNG NUÔI cấy VI tảo SPIRULINA PLATENSIS để tạo SINH KHỐI
... tài: Tận dụng nước thải giàu chất dinh dưỡng để tạo môi trường nuôi cấy vi tảo Spirulina platensis Tìm hiểu khả xử lý nước thải chăn nuôi heo xử lý vi tảo Spirulina platensis Thu sinh khối tảo Spirulina ... plantensis loại nước thải khác Cần sâu nghiên cứu trình tạo sản phẩm có ích đời sống từ vi tảo Spirulina plantensis Nếu có điều kiện nên thí nghiệm trình xử lý nước thải nhờ vi tảo Spirulina plantensis ...  NM : NT VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2 Phƣơng pháp B - Nuôi xử lý nƣớc thải Chọn tỷ lệ pha loãng tối ưu nuôi xử lý nước thải Nuôi mô hình xử lý nước thải (TN2)  COD P-PO43-  N-NO2-...
 • 35
 • 428
 • 2

Nghiên cứu sự phát triển của hệ sợi nấm Hương (Lentinula edodes) trong môi trường nuôi cấy lỏng

Nghiên cứu sự phát triển của hệ sợi nấm Hương (Lentinula edodes) trong môi trường nuôi cấy lỏng
... giống phát triển tốt môi trường rắn làm sở cho nghiên cứu phát triển chủng giống môi trường nuôi cấy lỏng 3.1.2 Sự phát triển chủng nấm Hương khác môi trường lỏng Đối tượng nghiên cứu chủng nấm Hương ... đề tài Nghiên cứu phát triển hệ sợi nấm Hương (Lentinula edodes) môi trường nuôi cấy lỏng 1.2 Mục đích Yêu cầu 1.2.1 Mục đích Thu sinh khối sợi nấm Hương qua trình nuôi cấy môi trường lỏng 1.2.2 ... 3.1.1 Sự phát triển chủng nấm Hương khác môi trường thạch PDA Để đánh giá so sánh phát triển chủng nấm Hương, tiến hành nuôi chủng nấm môi trường nuôi cấy rắn (môi trường thạch PDA) Đối tượng nghiên...
 • 42
 • 1,202
 • 15

Nghiên cứu sự phát triển của hệ sợi nấm Hương (Lentinula edodes) trong môi trường nuôi cấy lỏng

Nghiên cứu sự phát triển của hệ sợi nấm Hương (Lentinula edodes) trong môi trường nuôi cấy lỏng
... Chè sử dụng toàn giới, xem loại thức uống mang tính toàn cầu Cùng với phát triển khoa học kỹ thuật, nhiều công trình nghiên cứu chứng minh lợi ích chè Bên cạnh chức giải khát, chè có tác dụng sinh ... dụng sinh lý rõ rệt sức khỏe người Thành phần caffein số alkaloid khác chè có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương, vỏ đại não làm cho tinh thần minh mẫn, giảm mệt nhọc sau lao động Chè có ... tinh thần người Có nhiều loại chè loại chè có tính chất cảm quan đặc trưng riêng màu sắc, mùi, vị, hương. Màu trà tùy vào độ ô-xy hóa (hay độ lên men) trà trước chế biến Mỗi loại trà khác có tác dụng...
 • 3
 • 381
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của hóa chất khử trùngmôi trường nuôi cấy trong nhân giống lan đuôi chồn bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào pptx

Nghiên cứu ảnh hưởng của hóa chất khử trùng và môi trường nuôi cấy trong nhân giống lan đuôi chồn bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào pptx
... trùng môi trường nuôi cấy nhân giống phong lan Đuôi Chồn (Rhynchostylis retusa [L.] Blume) phương pháp nuôi cấy tế bào" II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vật liệu nghiên cứu Quả lan Đuôi Chồn ... loài lan Đuôi Chồn chưa nghiên cứu nhiều, nghiên cứu nhân giống Từ thực tế trên, việc nghiên cứu nhân giống lan Đuôi Chồn cần thiết Phạm vi báo trình bày kết "Nghiên cứu ảnh hưởng hóa chất khử trùng ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN Kết nghiên cứu ảnh hưởng hóa chất khử trùng đến tỷ lệ sống hạt lan Đuôi Chồn Kết nghiên cứu ảnh hưởng hóa chất khử trùng Clorox đến tỷ lệ sống mẫu hạt nuôi cấy (hạt phong lan Đuôi...
 • 8
 • 845
 • 13

nghiên cứu khoa học ' nuôi cấy mô một số giống keo lai mới chọn tạo '

nghiên cứu khoa học ' nuôi cấy mô một số giống keo lai mới chọn tạo '
... PHÁP NGHIÊN CỨU Vật liệu nuôi cấy - Vật liệu dùng nuôi cấy chồi lấy từ gốc dòng keo lai BV71, BV73, BV75 năm tuổi - Các thí nghiệm nhân giống nuôi cấy tiến hành phòng nuôi cấy Trung tâm Nghiên ... phương thức nhân giống làm bệnh có hiệu để đưa nhanh giống lâm nghiệp chọn tạo vào sản xuất Trong nghiên cứu chọn giống cho keo lai, trung tâm Nghiên cứu Giống rừng thuộc ệViện Khoa học Lâm nghiệp ... NUÔI CẤY MÔ MỘT SỐ GIỐNG KEO LAI MỚI CHỌN TẠO Đoàn Thị Mai, Nguyễn Thị Mỹ Hương, Vũ Thị Ngọc Trần Thanh Hương, Văn Thu Huyền Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT Phương pháp nhân giống nuôi...
 • 7
 • 219
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu môi trường nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo cordiceps militarismôi trường nuôi cấy tảo spirulinakhảo sát môi trường nuôi trồng ra quả thểkết quả nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến sinh khối của các chủng đã tuyển chọnkết quả nghiên cứu ảnh hưởng của ph môi trường nuôi cấy đến sinh khối của các chủng vi khuẩnphương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến sinh khối của các chủng vi khuẩnphương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của ph môi trường nuôi cấy đến sinh khối của các chủng vi khuẩnkết quả nghiên cứu mới nhất về cây lược vàngnghiên cứu môi trường nhân nuôi tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng và đánh giá khả năng gây bệnh của tuyến trùng đối với nhộng sâu xanh helicoverpa armigerakết quả xử lý và chế biến trái thanh longthành dịch quả làm môi trường nuôi cấy nấm men2 các kết quả kiểm tra qui trình phân tích thực hiện trên mẫu kiểm chứng srm được cung cấp bởi viện nghiên cứu môi trường quốc gia nhật bảnmôi trường nuôi cấynghiên cứu môi trườngnghiên cứu môi trườngmôi trường nuôi cấy không liên tục07 11 K Nhiem Nutritional interventions for reducing morbidity and mortality in people with HIVThông tư 07 dành cho Điều dưỡng | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnVitamin D for the management of asthmahttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anNkcybkN6Mk9iaHcQuy đinh về trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân áp dụng trong TCThttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anM0ZndDVRc1lIbDQhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anUWJPTDJIR29MUFkIVIG in ADEM treatment(1)PREVENTION OF POST OPERATIVE VOMITINGCS BN có KTTW 30 11 2016https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anNzRnSGV1elJwREUupload files KimLien KT%20hut%20dam%20kin.pdf1.LLM 2017.10.17 73542be NQHDQT ngay 13102017 ve thoai mot phan von tai LILAMA 451.pdfhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anTHJmd2ozLVJsbnchttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3aneXU3Y2NPQmwtWDg17. Thong tu 131 2010 TT BTCKT hut dam MUI MIENGVein of galen malformationSpeech therapy in treatment children language disorders | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnSerum Albumin vs Outcomes in Critically Ill Children | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn