CÔNG tác kế TOÁN tại CÔNG TY cổ PHẦN dược BÌNH lục

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BÌNH LỤC

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BÌNH LỤC
... đổi nhằm củng cố hoàn thiện khâu kế toán công ty Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá , tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ hàng hoá công ty cổ phần dược bình lục ... hoàn thiện công tác quản lý nói chung công tác kế toán hàng hoá , tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ hàng hoá nói riêng công ty cổ phần dược Bình Lục: Về công tác quản lý công tác kế toán ... tế công tác kế toán hàng hoá , tiêu thụ hàng hoá , xác định kết tiêu thụ hàng hoá công ty cổ phần dược Binh Lục em có số nhận xét công tác kế toán nói chung kế toán hàng hoá , tiêu thụ hàng hoá...
 • 8
 • 118
 • 0

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BÌNH LỤC

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BÌNH LỤC
... khoản kế toán thống theo định số 1141/TC/QĐ/CĐKT tài ban hành ngày 01/11/1995 II Thực tế công tác kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Công ty cổ phần dược Bình Lục Công tác tổ chức kinh doanh tiêu ... rõ rệt Tổ chức công tác kế toán Công ty * Trong Công ty cổ phần dược Bình Lục công tác kế tóan tổ chức tập trung quản lý cấp , chứng từ tập trung phòng kế toán Công ty * Hiện Công ty áp dụng hình ... phòng kế toán nhận chứng từ tính toán vào sổ Do mô hình Công ty nhỏ chủ yếu kinh doanh nên máy kế toán gọn nhẹ Sơ đồ tổ chức máy kế toán công ty Kế toán trưởng Thủ quỹ Kế toán viên  Kế toán trưởng:...
 • 45
 • 913
 • 3

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro của công ty Cổ phần dược Bình Lục

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro của công ty Cổ phần dược Bình Lục
... dược Bình Lục, em chọn đề tài: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro công ty Cổ phần dược Bình Lục Qua góp phần làm rõ mặt đạt tồn công tác quản trị rủi ro công ty Cổ phần dược Bình Lục Tổng quan ... hang năm công ty, …) 2.4 Một số kết luận công tác quản trị rủi ro Công ty CP Dược Bình Lục 2.4.1 Kết đạt công tác quản trị rủi ro Công ty Công ty đạt số thành công công tác quản tri rủi ro là: Thứ ... hỗ trợ công tác quản trị rủi ro Hoàn thiện phận hành trực tiếp quản công tác quản trị rủi ro công ty Một phận riêng trực tiếp quản quản trị rủi ro quan trọng công ty Vì vậy, công ty cần...
 • 47
 • 413
 • 1

luận văn khoa quản trị doanh nghiệp Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro của công ty Cổ phần dược Bình Lục

luận văn khoa quản trị doanh nghiệp Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro của công ty Cổ phần dược Bình Lục
... phần dược Bình Lục, em chọn đề tài: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro công ty Cổ phần dược Bình Lục Qua góp phần làm rõ mặt đạt tồn công tác quản trị rủi ro công ty Cổ phần dược Bình Lục Tổng ... hang năm công ty, …) 2.3 Một số kết luận công tác quản trị rủi ro Công ty CP Dược Bình Lục 2.3.1 Kết đạt công tác quản trị rủi ro Công ty Công ty đạt số thành công công tác quản tri rủi ro là: Thứ ... kinh doanh 2.2 Thực trạng công tác quản trị rủi ro Công ty CP Dược Bình Lục 2.2.1 Các rủi ro thường gặp công ty cổ phần dược Bình Lục 2.2.1.1 Rủi ro hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Rủi ro...
 • 50
 • 131
 • 0

Công tác kế toán ở C.ty cổ phần may Lê Trực

Công tác kế toán ở C.ty cổ phần may Lê Trực
... xưởng may Phân xưởng may Phòng điện Phần Tổ chức công tác kế toán công ty cổ phần may trực 2.1 Cơ cấu tổ chức máy kế toán a Tổ chức máy kế toán - Toàn công tác kế toán đợc thực phòng kế toán ... thức tổ chức sổ kế toán Công ty cổ phần may Trực (Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng , hình thức sổ kế toán Công ty) a Hình thức tổ chức sổ kế toán Công ty cổ phần may Trực dùng hình thức ... Phần Giới thiệu khái quát chung công ty cổ phần may trực 1.1 Quá trình hình thành phát triển doanh nghiệp Công ty cổ phần may Trực đợc thành lập ngày 01/01/2000 Trớc công ty sở may công...
 • 55
 • 648
 • 4

luận văn kế toán TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÀN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI TÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH BẢO SƠN

luận văn kế toán TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÀN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI TÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH BẢO SƠN
... Hiện Khách sạn Bảo Sơn không ngừng nâng cao,học hỏi nhằm phát triển nữa,đạt thành công cao Khách sạn Bảo Sơn thuộc công ty cổ phần tập đoàn đầu xây dựng du lịch Bảo Sơn, đây tập đoàn lớn Việt ... 2 Báo cáo tổng hợp Khoa: Khách sạn – Du lịch 1.2 Cơ cấu tổ chức máy công ty Tổng giám đốc Công Đoàn G Đ điều hành Phòng du lịch V.P giám đốc Phòng nhân Trợ lý điều ... Phòng nhân - Khách sạn Bảo Sơn Kết kinh doanh: Nhìn vào bảng kết kinh doanh khách sạn Bảo Sơn, dịch vụ lưu trú đóng góp lớn vào tổng doanh thu khách sạn chiếm gần 60% tổng doanh thu khách sạn...
 • 13
 • 122
 • 0

Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại tông ty cổ phần dược vật tư y tế quảng nam

Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại tông ty cổ phần dược vật tư y tế quảng nam
... TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH 1.4.1 Th t c ki m soát chu trình mua hàng 1.2.4 R i ro có th x y chu trình mua hàng toán - Y u c u mua hàng: Đ y ch ng t kh i ñ u cho chu trình mua - Ngư i th m quy n có ... mua vào toán K toán ghi nh n ñúng giá tr th c t giá v n hàng nh p kho t i Công ty T i công ty, x y d ng th t c ki m soát ñ i v i chu trình mua Công ty x y d ng th t c ki m soát n i b chu trình mua ... sinh t i công ty Qua nghiên c u lý lu n v ki m soát n i b chu trình mua hàng toán chung ki m soát n i b chu trình mua hàng toán nói riêng t i Công ty c ph n dư c v t y t Qu ng Nam nói riêng,...
 • 13
 • 342
 • 1

tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại tông ty cổ phần dược vật tư y tế quảng nam tóm tắt

tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại tông ty cổ phần dược vật tư y tế quảng nam tóm tắt
... TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH 1.4.1 Th t c ki m soát chu trình mua hàng 1.2.4 R i ro có th x y chu trình mua hàng toán - Y u c u mua hàng: Đ y ch ng t kh i ñ u cho chu trình mua - Ngư i th m quy n có ... mua vào toán K toán ghi nh n ñúng giá tr th c t giá v n hàng nh p kho t i Công ty T i công ty, x y d ng th t c ki m soát ñ i v i chu trình mua Công ty x y d ng th t c ki m soát n i b chu trình mua ... sinh t i công ty Qua nghiên c u lý lu n v ki m soát n i b chu trình mua hàng toán chung ki m soát n i b chu trình mua hàng toán nói riêng t i Công ty c ph n dư c v t y t Qu ng Nam nói riêng,...
 • 13
 • 295
 • 1

Công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dược và thiết bị y tế hà tĩnh.doc

Công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dược và thiết bị y tế hà tĩnh.doc
... Nga PHẦN THỰC TRẠNG KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TĨNH A Khái qt chung cơng ty: Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY 1.Lịch sử hinh cơng ty - Ng y 10/3/1960 ... vào Bộ m y quản lý tài góp phần khơng nhỏ vào kết chung tồn Cơng ty Về tổ chức m y kế tốn Cơng ty Cơng ty áp dụng mơ hình tổ chức kế tốn phân tán Đặc điểm Cơng ty cổ phần dược thiết bị y tế ... TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TĨNH I.NHẬN XẾT CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY DƯỢC Qua thời gian thực tập, với mục đích tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn nói...
 • 41
 • 516
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định tại công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà (2).doc

Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định tại công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà (2).doc
... trạng công tác kế toán tài sản cố định khấu hao tài sản cố định công ty cổ phần dợc phẩm Nam I Khái quát công ty cổ phần dợc phẩm nam Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty cổ phần ... lớn: Phần I: Cơ sở lý luận công tác kế toán TSCĐ khấu hao TSCĐ công ty cổ phần dợc phẩm Nam Phần II: Thực trạng công tác kế toán tài sản cố định khấu hao tài sản cố định Công ty Cổ phần Dợc phẩm ... việc hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ đơn vị Do lựa chọn trình bày chuyên đề: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định khấu hao tài sản cố định công ty Cổ phần dợc phẩm Nam Chuyên đề gồm phần...
 • 67
 • 326
 • 4

Công tác hoạch toán kế toán tại C.ty khí ôtô 3 -2

Công tác hoạch toán kế toán tại C.ty cơ khí ôtô 3 -2
... cấp 33 4 (33 8.2) (33 8 .3) (33 8.4) 286.046.862 8. 433 .259 101.204.249 5 .36 0. 934 1.688.655 2.024.095 12. 030 . 730 3. 789.615 4.542 .34 7 39 Cộng có TK (33 8.2, 33 8 .3, 33 8.4) 17 .39 1.664 5.478.280 6.566. 432 ... 209.811 .30 0 kế toán tiến hành định khoản: Nợ TK 33 4: 209.811 .30 0 Có TK 111: 209.811 .30 0 Từ chứng từ cuối tháng kế toán tiến hành vào sổ TK 33 4, TK 33 8: Đơn vị: Công ty khí Sổ TK 33 4 ôtô 3- 2 Số ... 4.857 .33 2.729 C NVTT 28.8 53. 332 .729 Tiền 21 .37 5. 836 .39 7 4.856.6 23. 432 2.260.8 73. 000 28.8 53. 332 .729 Nguồn: Bảng tổng kết TS năm 2001 - Kết sản xuất kinh doanh công ty: kết sản xuất kinh doanh công...
 • 104
 • 232
 • 1

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2
... T9 /20 06 475 29 3 1 82 4 62 290 1 72 426 22 6 20 0 436 22 3 21 3 500 27 9 22 1 520 28 7 23 3 57 40 27 15 55 40 21 15 50 39 28 11 48 35 27 11 48 34 30 11 45 34 30 11 26 5,5% 13 2, 7% 28 5,9% 21 4,4% 19 4,0% 26 ... 1,9% 25 5,4% 20 4,3% 20 4,3% 24 5,6% 2, 1% 26 6,1% 17 4,0% 20 4,7% 25 7,3% 12 3,5% 27 7,8% 16 4,7% 12 3,5% 22 6,6% 11 3,3% 26 7,8% 14 4 ,2% 2, 4% 22 6,5% 11 3 ,2% 34 10,0% 47 1,5% 15 4,4% 39 8,4% 23 2 ... 101.751 .25 5.8 32. 400 137.038.88 24 4. 622 .53 5.557.801 19 .22 4.67 2. 563 .29 33 .26 7. 526 2 277.890.058 622 3 Chi phớ NCTT - PX ch phm 38.416.500 33.0 62. 236 1.806.000 34. 327 .000 69.695 .23 6 1.583.469 5.7 62. 475...
 • 70
 • 235
 • 1

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Nam á

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Nam á
... I: lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp Chương II: Thực trạng công tác kế toán bán hàg xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần dược thiết bị y tế Nam Chương III: Nhận ... I.QUÁ TRÌNH HÌNHTHÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM Á 1.1.Tìm hiểu công ty cổ phần dược thiết bị y tế nam Công ty cổ phần dược thiết bị y tế Nam thành lập từ ng y ... đó ,Công ty cổ phần dược thiết bị y tế Nam trọng quan tâm đến khâu quản lý hàng hoá,tổ chức hạch toán kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty mowis lập nên Công ty tất trọng tới công tác mở...
 • 20
 • 290
 • 0

Công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dược và thiết bị y tế hà tĩnh

 Công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dược và thiết bị y tế hà tĩnh
... cỏc huyn trc thuc, chi nhỏnh ti H Ni Mng li cung ng thuc ca Cụng ty c phn Dc v TBYT H Tnh CễNG TY -XNDTW CT XND TNH BN CễNG TY CP DC NGUềN KHC V TBYT H TH T.T.T.M DC TTYT 18 HIU THUC 18 BV TUYN ... trin cỏc qu d phũng, phờ chun quyt toỏn cỏc n v trc thuc (18 n v huyn thnh) duyt quyt toan ton cụng ty Quyt nh chuyn nhng, mua bỏn cm c cỏc loi ti sn ton cụng ty (quyt nh vic c cỏc chc danh Nh ... DUNG CễNG TC K TON TI CễNG TY T chc b m y k toỏn: L mt cụng ty cú quy mụ va, t chc hot ng trung trờn cựng mt a bn vy cụng ty ó t chc hỡnh thc k toỏn trung Vi hỡnh thc ny m bo s trung thng nht ca...
 • 41
 • 274
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần dược - vật tư thú y Nghệ An

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần dược - vật tư thú y Nghệ An
... nghiệp công tác kế toán công ty cổ phần dợc vật t y tế nghệ an I- Đặc điểm tình hình chung ctcp dợc- vật t y tế nghệ an Quá trình hình thành phát triển phát triển ctcp dợc- vật t y tế nghệ an - Ng y ... toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty Em xin chân thành cảm ơn! Cao thị Tâm lớp 6ckt2 Phần ... công nghệ tổ chức sản xuất m y quản lý Công Ty Cổ Phần Dợc Vật T Y Tế Nghệ An 6.1 Đặc điểm quy trình công nghệ Sản phẩm Công Ty Cổ Phần Dợc Vật T Y Tế Nghệ An có uy tín chiếm u thị trờng, đặc...
 • 81
 • 218
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận vănhoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần thương binh trường sơn potnhận xét chung về công ty cổ phần dược phẩm twii và công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm tại công tymột số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần dược phẩm twiiphần ii những vấn đề chung về doanh nghiệp và công tác kế toán tại công ty cổ phần dược vật tư y tế nghệ anthực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dược vật tư y tế nghệ anphần iii một số nhận xét và ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đường bình định 46một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng dược phẩm tại công ty cổ phần dược phẩm nam hà chi nhánh tại hà nộichuyên đề thực tập kiểm tra hệ thống thông tin kế toán tại công ty cổ phần dược phẩm hà nộihoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần dược trung ương mediplantexhoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần thương binh đoàn kếtphần ii hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần dược phẩm twiiphần iii một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương bhxh bhyt kpcđ ở công ty cổ phần dược vật tư y tế nghệ annhững nhận xét về công tác kế toán tiền lương bhxh bhyt kpcđ ở công ty cổ phần dược vật tư y tế nghệ anmột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần dược vật tư y tế nghệ anphần ii thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đường bình định 21Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ cây