Báo cáo thực tập tại chi nhánh điện lực hà nam

báo cáo thực tập tại chi nhánh NHN0 PTNT nội

báo cáo thực tập tại chi nhánh NHN0 PTNT hà nội
... thực tập tổng hợp NHN0 & PTNT Nội, hướng dẫn tận tình cô giáo PGS TS Trịnh Thị Thơ Thơ hướng dẫn nhiệt tình cán nhân viên NHN0 & PTNT nội Em hoàn thành báo cáo tổng hợp Do kinh nghiệm thực ... đốc chi nhánh đạo, kiểm tra hoạt động tín dụng chi nhánh NHN0 & PTNT trực thuộc địa bàn - Tổng hợp, báo cáo kiểm tra chuyên đề theo quy định - Thực nhiệm vụ khác Giám đốc Chi nhánh NHN0 & PTNT ... trình 03 Thành uỷ cấp,+các ngành Nội thực nguồn trung nội- vềVới xoákết đói cấu giảmcủa nghèo trênvốn điạ bàn Hàdài Nội. hạn chi m 40%, NHN0 & PTNT- Chất lượng tín dụng: nợ hạn chi m 2,85%...
 • 22
 • 35
 • 0

Báo cáo thực tập tại Công ty Điện lực Giang và vấn đề Quản trị Marketing

Báo cáo thực tập tại Công ty Điện lực Hà Giang và vấn đề Quản trị Marketing
... hợp ĐIỆN LỰC QUẢN BẠ P.Kỹ thuật ĐIỆN LỰC THỊ XÃ ĐIỆN LỰC YÊN MINH ĐIỆN LỰC ĐỒNG VĂN ĐIỆN LỰC QUANG BÌNH ĐIỆN LỰC BẮC MÊ ĐIỆN LỰC MÈO VẠC ĐIỆN LỰC SU PHÌ ĐIỆN LỰC XÍN MẦN ĐIỆN LỰC VỊ XUYÊN ĐIỆN LỰC ... Khánh Hải - Lớp QT105A3 24 Báo cáo thực tập tốt nghiệp CÔNG TÁC QUẢN TRỊ MARKETING TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ GIANG 3.1 Tổng quan công tác quản trị Marketing Trung tâm Viễn thông ... - Công ty Điện lực quản lý Ban Giám đốc Giám đốc người lãnh đạo cao hoạt động quản lý điều hành Công ty Điện lực, đại diện pháp nhân Công ty Điện lực chịu trách nhiệm kết kinh doanh Công ty Điện...
 • 53
 • 288
 • 1

Báo cáo thực tập tại chi nhánh công ty cpđtxd và ptnt tai điện biên

Báo cáo thực tập tại chi nhánh công ty cpđtxd và ptnt tai điện biên
... SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CN CÔNG TY CPĐTXD& PTNT TẠI ĐIỆN BIÊN 1.1 Lịch sử hình thành phát triển của CN Công ty CPĐTXD &PTNT Điện Biên CN Công ty CPĐTXD &PTNT Điện Biên doanh nghiệp hình thành theo ... THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỒNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CN CÔNG TY CPĐTXD& PTNT TẠI ĐIỆN BIÊN PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CN CÔNG TY CP ĐTXD &PTNT TẠI ĐIỆN BIÊN ... tỉnh Điện Biên CN Công ty CPĐTXD& PTNT Điện Biên thành lập hoạt động ngày 22 tháng 03 năm 2006 CN Công ty bước phát triển sản xuất kinh doanh chi u rộng lẫn chi u sâu Ngày CN Công ty CPĐTXD&PTNT...
 • 32
 • 194
 • 0

Báo cáo thực tập tại Chi nhánh ngân hàng Công Thuơng Hai Bà Trưng.PDF

Báo cáo thực tập tại Chi nhánh ngân hàng Công Thuơng Hai Bà Trưng.PDF
... II.Co cao to chat cim chi nhanh Ngan hang Cong thuong Hai BA Tnmg I MO birth to chic chi Nth NHCT Hai BA Thaw Chinc nang, nhiem vu cim cat phang nghiep vu cia Chi nhanh NHCT Hai B Trung 11 III ... tong hop chi nhanh NHCT Hai Ba Tnrng MVC LVC 1.61 MC1 DAu PHAN TONG QUAN VE CHI NHANH NGAN HANG GONG THUONG HAI BA TRUNG I Lich sir hinh va ph& hien can chi nhanh NgAn hang Cong thuong Hai BA ... mks chi nhanh Ngan hang Cong thuong Hai Bit tnrng thbi gian Le Van Anh _ A08006 Tung I Bao cao thgc t4p t6ng hcop chi nhanh NHCT Hai BA Tnmg PHAN TONG QUAN St CHI NHANH NGAN HANG CONG THUONG HAI...
 • 33
 • 1,012
 • 12

Báo cáo thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cầu Giấy.docx

Báo cáo thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cầu Giấy.docx
... tổng hợp Nam .Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Cầu Giấy hình thành sở chi nhánh cấp II – Ngân hàng Đầu Phát triển khu vực Từ Liêm trực thuộc chi nhánh Ngân hàng Đầu từ Phát triển Hà Nội ... 4,7 0,19 11,2 3,8 14 Báo cáo tổng hợp Nguồn báo cáo chi nhánh ngân hàng đầu phát triển cầu giấy năm 2005 2006 Chi nhánh thực nghiêm túc tinh thần đạo Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, kiểm ... doanh ngân hàng đầu phát triển Việt Nam, công đoàn ngân hàng đầu phát triển Việt Nam cho hoạt động kinh doanh hoạt động đoàn thể Khó khăn Vì ngân hàng đầu phát triển cầu giấy chi nhánh...
 • 25
 • 1,627
 • 22

Báo cáo thực tập tại Chi nhánh giao dịch công ty liên doanh FnB tại Nội.docx

Báo cáo thực tập tại Chi nhánh giao dịch công ty liên doanh FnB tại Hà Nội.docx
... TổNG QUAN Về DOANHNGHIệP I - QUá TRìNH HOạT ĐộNG Và ĐặC ĐIểM KINH DOANH CủA DOANH NGHIệP 1- Khái quát lịch sử thành lập doanh nghiệp Tên gọi: Chi nhánh giao dịch công ty liên doanh FnB Nội Tên ... kinh doanh doanh nghiệp Chi nhánh công ty liên doanh FnB doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh mặt hàng tiêu dùng nh : bàn chải đánh , cốc giấy loại Trong trình hoạt động kinh doanh việc bán hàng ... lúc công ty tởng nh trì nhng với cố gắng, tâm tất cán công nhân viên công ty, tới công ty liên doanh FnB ngày trở nên lớn mạnh công ty có uy tín thị trờng Để đạt đợc kết trên, toàn thể cán công...
 • 22
 • 327
 • 1

Báo cáo thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đống Đa

Báo cáo thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đống Đa
... dẫn khách hàng tới giao dịch chi nhánh sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Phần 2:Hoạt động Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa giai đoạn 2004 - 2006 2.1 Hoạt động chi nhánh NHCT Đống Đa * Hoạt ... phận tách rời ngân hàng chúng có mối quan hệ hữu chặt chẽ với Bảng 1.1: Mô hình tổ chức NHCT Đống Đa Chi nhánh ngân hàng công thương Đống Đa P.Khách hàng số P.Tổ chức hành P.Khách hàng số P.Thông ... đốc phó giám đốc .3 Phần 2:Hoạt động Chi nhánh Ngân hàng .7 Công thương Đống Đa giai đoạn 2004 - 2006 2.1 Hoạt động chi nhánh NHCT Đống Đa Ngân hàng cung cấp tất dịch vụ toán không...
 • 22
 • 1,176
 • 12

báo cáo thực tập tại chi nhánh Công ty XNK vật tư kỹ thuật REXCO tại Nội

báo cáo thực tập tại chi nhánh Công ty XNK vật tư kỹ thuật REXCO tại Hà Nội
... Thực trạng kế toán hàng hóa tiêu thụ hàng hóa Chi nhánh Công ty CP XNK vật kỹ thuật REXCO Nội 2.1 Đặc điểm hàng hóa hình thức tiêu thụ hàng hóa Chi nhánh Công ty Cổ phần XNK vật kỹ thuật ... nghiệp Chương Tổng quan Chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật kỹ thuật REXCO Nội 1.1.Lịch sử hình thành phát triển Chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật kỹ thuật REXCO Nội Trong năm gần với ... hàng hóa Chi nhánh Công ty CP XNK vật kỹ thuật REXCO 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán hàng hóa tiêu thụ hàng hóa Chi nhánh Công ty CP XNK vật kỹ thuật REXCO 3.1.1 Những ưu điểm công tác hạch...
 • 63
 • 778
 • 4

Báo cáo thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Hạ

Báo cáo thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Hạ
... đốc Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Láng Hạ đợc thành lập thức vào hoạt động từ 17/3/1997 Sự đời Chi nhánh Ngân hàng Nông ... thể đựoc quan tâm phát triển Qua năm Chi Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Láng Hạ đợc Đảng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam tặng giấy khen tập thể sở Đảng ... đốc Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn năm 2000, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Láng Hạ xác định mục tiêu đề giải pháp thực trọng tâm Kết đến 31/12/2000 chi nhánh...
 • 39
 • 1,131
 • 7

Báo cáo thực tập tại Chi nhánh Công ty ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và chuyển giao công nghệ mới

Báo cáo thực tập tại Chi nhánh Công ty ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và chuyển giao công nghệ mới
... chi nhánh * Chức năng: Chi nhánh thực đầy đủ tiêu kế hoạch Công ty giao Cụ thể: Thông tin hai chi u Công ty chi nhánh để mở hoạt động Công ty tỉnh phía Bắc phục vụ cho việc chuyển giao công nghệ, ... mục đích kinh doanh Công ty Nghiên cứu triển khai ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật nhằm sử dụng khai thác tài nguyên thiên nhiên địa phơng ứng dụng chuyển giao công nghệ mới, sản xuất sản phẩm ... động Chi nhánh Công ty ứng dụng KHKT chuyển giao công nghệ thời gian qua (từ 2000 - 2002) I Nhiệm vụ Chi nhánh Chi nhánh phạm vi hoạt động toàn miền Bắc với chức nhiệm vụ đợc nêu phần chi nhánh...
 • 14
 • 409
 • 0

Báo cáo thực tập tại chi nhánh Ngân hàng công thương Ba Đình

Báo cáo thực tập tại chi nhánh Ngân hàng công thương Ba Đình
... hoạt động, với chức Ngân hàng chuyên doanh, tổ chức chi nhánh NHCT quận Ba Đình trực thuộc chi nhánh Ngân hàng công thơng phố Hà Nội Hoạt động chi nhánh Ngân hàng công thơng Ba Đình lúc cha thoát ... Tổng quan chung chi nhánh Ngân hàng Công Thơng khu vực Ba Đình I Lịch sử hình thành trình phát triển Chi nhánh Ngân hàng công thơng khu vực Ba Đình - tiền thân chi điếm Ngân hàng Đội cấn đợc ... doanh chi nhánh NHCT khu vực Ba Đình Chi nhánh NHCT khu vực Ba Đình xây dựng chức nhiệm vụ 11 phòng ban chi nhánh theo mô hình đại hóa nh sau: Giám đốc Phó giám đốc Phòng khách hàng Phòng khách hàng...
 • 29
 • 495
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập tại chi nhánh ntnobáo cáo thực tập tại chi nhánh ngân hàng bidv hà nộibáo cáo thực tập tại chi nhánh công ty du lịch hạ long quảng ninhbáo cáo thực tập tại chi nhánh viettel hà nội 1báo cáo thực tập tại công ty điện lực cầu giấybao cao thuc tap tai cong ty dien lucbáo cáo thực tập tại công ty điện lực phú thọbáo cáo thực tập tại siêu thị điện máybáo cáo thực tập tại chi cục thuế huyện kỳ sơnbáo cáo thực tập tại nhà máy điện uông bíbao cao thuc tap tai nha may dienbao cao thuc tap tai chi cuc thuebao cao thuc tap tot nghiep nhanh dien cong nhiep va dan dung o nha maybao cao thuc tap ve cong ty dien lucbìa báo cáo thực tập trường đại học điện lựcchuyen truong2CSA viet17012010 DCica SMARTGoalWorksheetkey market leader book2market leader coursebooks and audio full1Microsoft word training manualMine sweeperML newedition intermediatebài tập trắc nghiệm chủ đề tổ hợp – xác suất có đáp án và lời giải chi tiếtPP GIẢI bài tập bài 16training 1 question (2)MÔN tài CHÍNH TIỀN tệ 2Ebook Sinh lý thực vật nông nghiệp Phần 2Ebook Sinh lý thực vật ứng dụng Phần 2HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ NHÂN sự tại CÔNG TY cổ PHẦN xây lắp THỪA THIÊN HUẾCác trang trong thể loại “thuật ngữ pháp lý”Thực trạng loãng xương ở phụ nữ mãn kinh trên 5 năm độ tuổi 5070 tại TP. Thái BìnhNhững nét văn hóa đặc trưng của người NhậtTập đồ tiếng Anh (alphabet)học tiếng Anh cho bé