Phân tích luận điểm của hồ chí minh “ thắng đế quốc, phong kiến tương đối dễ,thắng bần cùng và lạc hậu khó hơn nhiều”

Phân tích luận điểm của hồ chí minh thắng đế quốc, phong kiến tương đối dễ,thắng bần cùng lạc hậu khó hơn nhiều

Phân tích luận điểm của hồ chí minh “ thắng đế quốc, phong kiến tương đối dễ,thắng bần cùng và lạc hậu khó hơn nhiều
... hai mục đích Hồ Chí Minh cho thắng đế quốc phong kiến tương đối dễ, thắng bần lạc hậu khó nhiều, cách mạng xã hội chủ nghĩa cách mạng vĩ đại, vẻ vang cách mạng gay go nhất, phức tạp, khó khăn nhất, ... Hà Nội 1995 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1995 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1995 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc ... độ phong kiến thực dân vốn quốc gia có diện tích lớn, đông dân, tài nguyên thiên nhiên phong phú thống trị phong kiến thực dân làm cho kinh tế Trung Quốc lâm vào khủng hoảng, nghèo nàn, lạc hậu...
 • 21
 • 993
 • 2

Phân tích luận điểm của hồ chí minh vì lợi ích mười năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người vận dụng vào phân tích công cuộc đổi mới hiện nay ở việt nam

Phân tích luận điểm của hồ chí minh “ vì lợi ích mười năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người “ vận dụng vào phân tích công cuộc đổi mới hiện nay ở việt nam
... tháng năm 1958 ) , Bác dặn: lợi ích mười năm phải trồng lợi ích trăm năm phải trồng người Bác Hồ coi trọng việc trồng trồng người lợi ích quốc gia, lợi ích toàn dân tộc Trồng ... Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đề cao, nêu cao, nêu bật vai trò GD-ĐT, xây dựng người XHCN vŕ coi chiến lược lâu dài Với câu nói tiếng: lợi ích mười năm phải trồng lợi ích trăm năm phải trồng người" ... cán bộ”, “có gan cất nhắc cán bộ”, dụng nhân dụng mộc” vě “muôn việc thŕnh công hay thất bại cán tốt hay kém” Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiệp trồng người quy tụ mẫu người mẫu người, xây...
 • 11
 • 3,379
 • 10

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh Vì lợi ích mười năm thì phải trồng, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Vận dụng phân tích thực tiễn Việt Nam hiện nay

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh “ Vì lợi ích mười năm thì phải trồng, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Vận dụng phân tích thực tiễn Việt Nam hiện nay
... giáo dục hệ trẻ Trồng trồng người ' 'trồng' ' Nhưng trồng lợi ích mười năm, trồng người lại lợi ích trăm năm Sự khác biệt khác biệt chất; trồng lợi ích trước mắt, trồng người lợi ích lâu dài Và vậy, ... hoá phải phát triển người Việt Nam toàn diện, người phải coi giá trị tối cao mục ích nghiệp đầy khó khăn, phức tạp tất yếu Nói tóm lại tư tưởng Bác, lời dạy Bác lợi ích mười năm phải trồng ... hóa đất nước thời kì hội nhập phát triển 2.2 .Vận dụng phân tích thực tiễn Việt Nam Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khoá VII (từ 24/11/1993 đến 1/12/1993) Đại...
 • 8
 • 3,137
 • 48

phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: “vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây,vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Vận dụng phân tích thực tiễn Việt Nam hiện nay

phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: “vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây,vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Vận dụng phân tích thực tiễn Việt Nam hiện nay
... giáo dục toàn quốc ngày 13/9/1958 “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây,vì lợi ích trăm năm phải trồng người” Lời dạy Bác trở thành chân lý, thấm sâu vào người Việt Nam Chân lý giáo dưỡng chứa đựng ... trồng cây” đăng báo Nhân dân ngày 5/2/1969 Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người” Đó hai câu mở đầu nói Bác Hồ lớp học trị giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc ... mục ích việc trồng cây: trồng cây” trồng Người”, “Nông dân phải trồng chuẩn bị làm nhà ở” đăng báo Nhân dân ngày 30/5/1959, cuối “Tết trồng cây” đăng báo Nhân dân ngày 5/2/1969 Vì lợi ích mười...
 • 11
 • 2,665
 • 9

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” Vận dụng phân tích thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: “ Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” Vận dụng phân tích thực tiễn Việt Nam hiện nay.
... Nhà nước cần phải quán triệt việc chăm sóc, bồi dưỡng phát triển nhân tố người III Quay lại với luận điểm ban đầu lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người”, có lẽ ... 13/9/1958, Bác dặn : lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người” Chúng ta phải đào tạo người công dân tốt cán tốt cho Nhà nước Nhân dân, Đảng, Chính phủ giao nhiệm ... Nghĩa , Hà Đông , Bác Hồ dặn : Phải tiếp tục trồng Trồng phải ý chăm sóc, trồng sống Trồng ít, trồng vừa mà trồng nhiều mà có nhiều chết Nếu năm ,mỗi người trồng cây, năm có đủ gỗ làm nhà ,đóng...
 • 11
 • 1,191
 • 1

LUẬN VĂN: Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh “Nước Việt Nam là một, dân Việt Nam là một" doc

LUẬN VĂN: Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh “Nước Việt Nam là một, dân Việt Nam là một
... chọn đề tài: Phân tích luận điểm Hồ Chí Minh “Nước Việt Nam một, dân Việt Nam một” Đây đề tài hay có nội dung ý nghĩa to lớn, học sâu sắc cho hệ 1 Lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin 1.1 Lý luận chung ... đại đoàn kết Hồ Chí Minh Nội dung luận điểm 3.1 Đại đoàn kết dân tộc đại đoàn kết toàn dân Đứng lập trường giai cấp công nhân quan điểm quần chúng, Hồ Chí Minh đề cập vấn đề DÂN NHÂN DÂN cách rõ ... liên hiệp quốc dân Việt Nam (1946) Mặt trận liên việt (3/1951) Mặt trận tổ quốc Việt Nam (1955) Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (12/ 1960) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1976) Nhờ có...
 • 16
 • 819
 • 2

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất chắc chắn nhất cách mạng nhất là chủ nghĩa mác – lênin

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất chắc chắn nhất cách mạng nhất là chủ nghĩa mác – lênin
... dân tộc II Chủ nghĩa Mác- Lênin chủ nghĩa chân nhất, chắn nhất, cách mạng 2.1.Vài nét chủ nghĩa Mác- Lênin 2.1.1 Khái niệm chủ nghĩa Mác Lênin hệ thống quan điểm học thuyết khoa học C .Mác, Ăngghen ... hội chủ nghĩa xã hội cộng sản chủ nghĩa III Sự vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin Hồ Chí Minh 3.1 .Chủ nghĩa Mác- Lênin nguồn gốc chủ yếu tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh từ chủ nghĩa ... hoạt động mình, Hồ Chí Minh khẳng định: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin chủ nghĩa chân nhất, khoa học nhất, cách mạng nhất , muốn cách mạng thành công, phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư chủ nghĩa Lê-nin"...
 • 22
 • 7,192
 • 16

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh liện hệ với thực tiễn Việt Nam hiện nay

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh và liện hệ với thực tiễn Việt Nam hiện nay
... cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư Không thầm nhuần đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H 2000, tập 12, tr 511 Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, ... quyền Đảng ta thực thiết thực theo lời dặn Bác Điều Hiến pháp năm 1992 nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu ... chấm dứt chế độ thực dân cũ toàn giới giáng đòn chí tử vào chủ nghĩa thực dân Chính vậy, Đảng ta xứng đáng đảng cầm quyền phải giữ cho vị đảng cầm quyền Đó khẳng định Hồ Chí Minh, cho thân mình,...
 • 11
 • 295
 • 0

Phân tích luận điểm của hồ chí minh “Đảng ta là một đảng cầm quyền …phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch ,phải xứng đáng là người lãnh đạo,là người đày tớ trung thành của nhân dân

Phân tích luận điểm của hồ chí minh “Đảng ta là một đảng cầm quyền …phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch ,phải xứng đáng là người lãnh đạo,là người đày tớ trung thành của nhân dân
... tay bọn người .Người đề cập xây dựng Nhà nước của dân, do dân dân” + Một Đảng trở thành Đảng lãnh đạo quyền Đảng cầm quyền, dân chủ, Hồ Chí Minh Đảng cầm quyền Đảng tiếp tục lãnh đạo đấu tranh ... viên đầy tớ trung thành nhân dân => Từ hai luận điểm :Hồ Chí minh :Đảng người lãnh đạo quyền lực dân Đảng phải có quan hệ máu thịt với nhân dân .Nếu Đảng mối quan hệ mật thiết với nhân dân Đảng ... quyền làm chủ nhân dân. Theo Người ,quyền lực thuộc nhân dân chất ,là nguyên tắc chế độ ,một xa rời nguyên tắc ,Đảng trở thành đối lập với nhân dân. Dân làm chủ ,Đảng lãnh đạo,Đang phải “lấy dân làm...
 • 15
 • 1,483
 • 5

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất chắc chắn nhất cách mạng nhất là chủ nghĩa Mác – Lênin

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất chắc chắn nhất cách mạng nhất là chủ nghĩa Mác – Lênin
... Chủ nghĩa Lê nin chắn 3.1 Quá trình hình thành đặc điểm giới quan tư tưởng Hồ Chí Minh 3.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3.2.1 Hồ Chí Minh tiếp thu chủ nghĩa Mac-Lenin 3.2.2 Vận dụng Hồ Chí Minh Chủ nghĩa ... Tư tưởng Hồ Chí Minh 4.4.1 Tính tất yếu chủ nghĩa xã hội Việt Nam 4.4.2 Quan điểm Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội Tính đắn 5.1 Cơ sở lý luận: 5.1.1: Thắng lợi cách mạng Việt nam 80 năm qua minh chứng ... Chủ tịch Hồ Chí Minh hệ quan điểm vật giới thực dựa phương pháp biện chứng » Thứ năm, tính thống giới quan vật biện chứng vật lịch sử 3.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3.2.1 Hồ Chí Minh tiếp thu chủ nghĩa...
 • 45
 • 510
 • 1

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh nước Việt Nam là một, dân tộc việt nam là môt sông có thể cạn núi có thể mòn sòn chân lý đó không bao giờ thay đổi

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh nước Việt Nam là một, dân tộc việt nam là môt sông có thể cạn núi có thể mòn sòn chân lý đó không bao giờ thay đổi
... quyền quốc gia dân tộc tự định Theo Hồ Chí Minh độc lập tự khát vọng lớn dân tộc thuộc địa theo nguyên tắc: Nước Việt Nam người Việt Nam, dân tộc Việt Nam định, nhân dân Việt Nam không chấp nhận ... bức, bóc lột thực dân, thực quyền dân tộc tự quyết, thành lập nhà nước dân tộc độc lập Vấn đề dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh thời đại cách mạng vô sản đầu kỷ XX luận điểm sau: + Độc lập, ... Hoà bình chân độc lập dân tộc để nhân dân xây dựng sống ấm no hạnh phúc quyền dân tộc Hoà bình tách rời độc lập dân tộc, muốn hoà bình thật phải độc lập thật Hồ Chí Minh nêu: “Nhân dân thành...
 • 3
 • 580
 • 5

Phân tích luận điểm của hồ chí minh “muốn xây dựng XHCN trước hết cần có nhưng con người XHCN” liên hệ thực tiễn xây dựng con

Phân tích luận điểm của hồ chí minh “muốn xây dựng XHCN trước hết cần có nhưng con người XHCN” liên hệ thực tiễn xây dựng con
... đào tạo người Bởi lẽ, mục tiêu cao nhất, động lực định công xây dựng chủ nghĩa xã hội người Trong lý luận xây dựng người xã hội chủ nghĩa, Hồ Chí Minh quan tâm trước hết đến mặt tư tưởng Người ... Con người xã hội chủ nghĩa theo quan niệm Hồ Chí Minh phải người tinh thần lực làm chủ, đạo đức cần kiệm liêm chính, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm Để giải phóng tiềm sẵn người ... quan hệ tốt đẹp người với người; sách xã hội quan tâm thực mực; đạo đức, lối sống xã hội phát triển lành mạnh Người khẳng định: “ muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần người xã...
 • 17
 • 855
 • 4

Phân tích luận điểm của hồ chí minh “nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì

Phân tích luận điểm của hồ chí minh “nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì
... ngàn đời nhân dân ta độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc Người nói “chúng ta tranh tự độc lập dân chết đói, chết rét tự do, độc lập tự do, độc lập không làm Để giữ vững độc lập, tự chủ, để đảm ... làm, ấm no sống đời hạnh phúc” “Nước độc lập dân không hưởng hạnh phúc tự độc lập tự ý nghĩa .“CNXH cho nhân dân đủ ăn, đủ mặc, ngày sung sướng, học, ốm đau thuốc, già không lao động nghỉ, ... làm chủ nhân dân, nhân dân sống ấm no, tự do, hạnh phúc, người phát triển toàn diện, hạnh phúc, lực làm chủ Độc lập tự đòi hỏi phải xóa bỏ tình trạng áp bóc lột, nô dịch dân tộc dân tộc khác...
 • 17
 • 818
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: phân tích luận điểm của hồ chí minh nước độc lập mà người dân không hưởng tự do hạnh phúc thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gìphân tích luận điểm của hồ chí minh muốn cứu nước giải phóng dân tộc không còn con đường nào khác con đường cách mạng vô sản yêu cầu phân tích cơ sở nội dung giá trị ý nghĩatiểu luận phân tích quan điểm của hồ chí minh về những nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng sự vận dụng của đảng ta trong giai đoạn hiện nayphan tich quan diem cua ho chi minh ve dao duc cach mangphân tích quan điểm của hồ chí minh đảng ta là một đảng cầm quyên liên hệ thực tiễn vn hiện nayphân tích quan điểm của hồ chí minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội liên hệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước tacâu 7 phân tích quan điểm của hồ chí minh về tích chất bản chất giai cấp công nhân của nhà nước và sự vận dụng của đảng ta vào xây dựng nhà nước pháp quyền xhcn việt nam hiện nayphân tích các luận điểm của hồ chí minhphân tích các luận điểm của hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộcphân tich luận điểm hồ chí minh thắng đê quốc thì dễ thăng bần cùng lạc hậu khó hơn nhiềuchứng minh luận điểm của hồ chí minhluận điểm của hồ chí minh về dân tộcluận điểm của hồ chí minh về đạo đứcluận điểm của hồ chí minh về xây dựng đảngluận điểm của hồ chí minh về đảng cộng sảngiáo án đạo đức lớp 3 học kỳ 1Luyện tập Trang 46Test ostatochnye znania po angliyskomu yazyku 2017giáo án TNXH lớp 3 HK2Lịch sử học thuyết chính trị phương tây cổ đạiBài Giảng Tư tưởng Hồ Chí MinhVăn hóa kinh doanh trong chiến lược phát triển của doanh nghiệpBÁO CÁO THỰC TẾ SẢN XUẤT NHÀ MÁY PHÂN ĐẠM HÀ BẮCHoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt NamChính sách thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho các trường đại học ở Việt Nam (Nghiên cứu một số trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo)Vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế của Nhật Bản trong thời kỳ tăng trưởng cao 19551973Thuyết trình rủi ro của tín dụng đen có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị cần thiếtTiểu luận rủi ro của tín dụng đen có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị cần thiếtTiểu luận phân tích tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách tiền tệTiểu luận phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngQuản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Sở Giao Dịch – Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt NamBài giảng nhiệt kỷ thuậtQuản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan làng ngang na tỉnh bắc ninh nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống (tt)Bài giảng địa lí 2Anh ngữ sinh động phần 2