Lý luận của chủ nghĩa mác lê nin về khủng hoảng kinh tế và sự vận dụng ở việt nam

luận của chủ nghĩa mác nin về khủng hoảng kinh tế sự vận dụng việt nam

Lý luận của chủ nghĩa mác lê nin về khủng hoảng kinh tế và sự vận dụng ở việt nam
... chủ nghĩa tư mang tính chu kì, khoảng từ đến 12 năm, kinh tế chủ nghĩa lại phải qua khủng hoảng II.Nguyên nhân khủng hoảng kinh tế chủ nghĩa tư bản: Nguyên nhân chủ yếu khủng hoảng kinh tế ... khoảng thời gian kinh tế chủ nghĩa vận động từ đầu khủng hoảng đến đầu khủng hoảng sau Chu kì kinh tế gồm giai đoạn: khủng hoảng, tiêu điều, phục hồi hưng thịnh - Khủng hoảng: giai đoạn khởi ... hoảng nhẹ xảy hai khủng hoảng lớn Ví dụ Mỹ khoảng thời gian từ khủng hoảng 1948- 1949 đến khủng hoảng 19571958 có khủng hoảng trung gian khủng hoảng 1953-1954 Khủng hoảng cấu khủng hoảng xảy ngành,...
 • 15
 • 432
 • 2

luận của chủ nghĩa mác nin về khủng hoảng kinh tế sự vận dụng việt nam

Lý luận của chủ nghĩa mác lê nin về khủng hoảng kinh tế và sự vận dụng ở việt nam
... tế chủ nghĩa tư mang tính chu kì, khoảng từ đến 12 năm, kinh tế chủ nghĩa lại phải qua khủng hoảng II.Nguyên nhân khủng hoảng kinh tế chủ nghĩa tư bản: Nguyên nhân chủ yếu khủng hoảng kinh tế ... khoảng thời gian kinh tế chủ nghĩa vận động từ đầu khủng hoảng đến đầu khủng hoảng sau Chu kì kinh tế gồm giai đoạn: khủng hoảng, tiêu điều, phục hồi hưng thịnh - Khủng hoảng: giai đoạn khởi ... hoảng nhẹ xảy hai khủng hoảng lớn Ví dụ Mỹ khoảng thời gian từ khủng hoảng 1948- 1949 đến khủng hoảng 19571958 có khủng hoảng trung gian khủng hoảng 19531954 - Khủng hoảng cấu khủng hoảng xảy ngành,...
 • 15
 • 898
 • 0

luận của chủ nghĩa mác nin về khủng hoảng kinh tế

Lý luận của chủ nghĩa mác – lê nin về khủng hoảng kinh tế
... B.Phần nội dung: I) luận chủ nghĩa Mác nin khủng hoảng kinh tế 1) Khái niệm: Khủng hoảng kinh tế đề cập tới trình tái sản xuất bị suy sụp tạm thời Thời gian khủng hoảng làm cho xung đột ... vào năm 1825 1836, 1890 1900, 1907 1920, 1920 1929, 1929 1937, 1938 1949, 1949 1958 Mĩ nước khủng hoảng nhiều lần thứ 2, sau chiến tranh giới thứ Mĩ rơi vào khủng hoảng lần thứ ... thiếu khủng hoảng nào, việc phá hoại lực lượng sản xuất làm rối loạn lĩnh vực lưu thông Mỗi khủng hoảng kinh tế qua người ta lại đưa số thống kê tàn phá kinh hoàng Khủng hoảng năm 1929 1933...
 • 15
 • 581
 • 2

LUẬN VĂN: Sự cống hiến của Hồ Chí Minh trong việc làm phong phú thêm những vấn đề lớn trong kho tàng luận của chủ nghĩa Mác-Lê Nin potx

LUẬN VĂN: Sự cống hiến của Hồ Chí Minh trong việc làm phong phú thêm những vấn đề lớn trong kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê Nin potx
... gii phúng dõn tc t tng H Chớ Minh Qua chng ca bi tiờu lun, em ó nờu lờn c s cng hin ca H Chớ Minh vic lm phong phỳ thờm nhng ln kho tng lun ca ch ngha Mỏc-Lờ Nin v lm rừ mi quan h v sc mnh ... Minh ó th hin l mt nh ngoi giao mu mc, va cng rn v nguyờn tc, va mm v sỏch lc, "D bt bin ng bin" Phong cỏch i ngoi ca H Chớ Minh l phong cỏch ng x húa, m ht nhõn l ng x cú lý, cú tỡnh H Chớ Minh ... giỳp phong tro gii phúng dõn tc v phong tro u tranh cỏch mng ca giai cp cụng nhõn, ca nhõn dõn th gii vỡ ho bỡnh, c lp dõn tc, dõn ch v tin b xó hi Ngc li, phong tro gii phúng dõn tc cựng vi phong...
 • 18
 • 321
 • 0

BÀI TIỂU LUẬN-LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - NIN

BÀI TIỂU LUẬN-LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN
... lụ̣t t Nh ng g/c b bóc lộ ́ - Nông nô - Nông dân - Vô sản * G/c công nhân gì? Có nhiều thuật ngữ biểu đạt k/n này: - G/c- v/s : - G/c công nhân làm thuê: - G/c v/s đại: - G/c công nhân đại:  K/n ... -> Từ điều kiện kt-xh, nên g/c công nhân có vai trò lịch sử - • * Đảng ta vận dụng: - Đại hội Đảng lần III (1960) : Xác định cnh-xhcn nhiệm vụ trung tâm thời kỳ độ -> cnxh Xác định c/m-kh-kthuật ... công xh-cscn, mà giai đoạn đầu xh cnxh I Sứ mệnh lịch sử g/c công nhân - Sứ mệnh lịch sử g/c công nhân phạm trù CNXH-KH - Việc phát sứ mệnh lịch sử g/c-cn cống hiến vĩ đại Mác 1 G/c-cn sứ mệnh...
 • 20
 • 188
 • 0

luạn cảu chủ nghĩa mác nin về chủ nghĩa xã hội

lý luạn cảu chủ nghĩa mác lê nin về chủ nghĩa xã hội
... dng xó hi miXH XHCN v XH CSCN = chc nng ch yu 05/28/14 18 Qun lý, XD v phỏt trin kinh t, ci thin khụng ngng i sng VC, TT cho ND Qun VH XH, XD nn VH, P/T GD - T ngi ton din NV i ngoi 05/28/14 ... cụng nhõn thụng qua t chc CS, cú s qun ca NN XHCN 05/28/14 29 Th nht, PTSX XHCN ũi hi phi thay i phng thc sn xut tinh thn - Th hai, l ũi hi ci to tõm lý, ý thc v i sng tinh thn c, t tng, ý ... húa 05/28/14 40 Vn dõn tc v nguyờn tc c bn ca ch ngha Mỏc-L nin vic gii quyt dõn tc Vn tụn giỏo v nguyờn tc c bn ca ch ngha Mỏc-L nin vic gii quyt tụn giỏo 05/28/14 41 a K/n dõn tc (t n/c)...
 • 59
 • 422
 • 0

luận về lạm phát , thực trạng sự vận dụng Việt Nam

Lý luận về lạm phát , thực trạng và sự vận dụng ở Việt Nam
... tăng 8% Tăng trởng kinh tế lạm phát (tỷ lệ %) Năm 1986 1987 1988 1989 Tăng trởng 2,3 3,1 5,1 8,0 Lạm phát 77 4,7 50 5,6 41 0,9 3 4,8 Công chống lạm phát Việt Nam tập trung chủ yếu vào vấn đề: Nối ... biệt -Lạm phát ngầm loại lạm phát giai đoạn ẩn náu, bị kiềm chế t ốc độ tăng giá -Lạm phát công khai loại lạm phát mà tăng giá hàng háo, dịch vụ rõ rệt thị trờng Những hậu lạm phát Qua thực tế lạm ... vấn đề luận lạm phát I Khái niệm Đã có nhiều quan điểm khác lạm phát quan điểm có chắn luận điểm luận Theo L.V.chandeler, D.C cliner với trờng phái lạm phát giá khẳng định :lạm phát tăng...
 • 21
 • 399
 • 0

MỘT SỐ CÂU HỎI VỀNHỮNG NGUYÊN CƠBẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC NIN

MỘT SỐ CÂU HỎI VỀNHỮNG NGUYÊN LÝ CƠBẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN
... Trư ng Đ i H c Sài Gòn Nh ng Nguyên Cơ B n Cu Ch Nghiã Mác - L nin Câu 2: Trình bày thu c tính, tính ch t hai m t s lư ng hàng hóa ? Ý nghĩa c a vi c nghiên c u - Hàng hoá: Là ... i H c Sài Gòn Nh ng Nguyên Cơ B n Cu Ch Nghiã Mác - L nin - Do lao ñ ng t o giá cho hàng hoá nên n n s n xu t hàng hoá c a Vi t Nam hi n ph i ý ñ n lao ñ ng tr u tư ng Câu 3: Các hình thái ... c ngân hàng quy ñ nh Dương Th Ánh Ng c Trang Trư ng Đ i H c Sài Gòn Nh ng Nguyên Cơ B n Cu Ch Nghiã Mác - L nin c Ý nghĩa: Quan ñi m c a Max ñưa ñư c xem s , ti n ñ cho m c ti p theo xác ñ...
 • 98
 • 325
 • 1

Tiểu luận: Quan điểm của chủ nghĩa Mac nin về các chức năng của tôn giáo

Tiểu luận: Quan điểm của chủ nghĩa Mac Lê nin về các chức năng của tôn giáo
... gioi/619017/bung-phat-xung-dot-ton-giao-o-myanmar-tpp.html) II.5 Các chức khác Tôn Giáo: Trên chức Tôn Giáo theo quan điểm Chủ nghĩa Marx – nin Ngoài chức tôn giáo chức khác Chức giao tiếp: chức thể việc tín đồ giao tiếp ... Theo quan điểm Triết học Marx – Nin: Triết học hệ thống tri thức lý luận chung người giới, vị trí vai trò người giới I.2 Tôn giáo: 2.1 Quan điểm tôn giáo hệ tư tưởng chủ nghĩa Marx – Nin: Tôn ... sống, xoa dịu nỗi đau tâm hồn người thời đại II CHỨC NĂNG CỦA TÔN GIÁO THEO QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MARX – LÊ NIN: II.1 Chức “đền bù hư ảo”: 1.1 Chức đền bù hư ảo: Những nỗi đau sức chịu đựng...
 • 14
 • 1,733
 • 5

Quan điểm của chủ nghĩa Mác Nin về việc xây dựng nền văn hóa XHCN trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Sự vận dụngluận này vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê Nin về việc xây dựng nền văn hóa XHCN trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Sự vận dụng lí luận này vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
... văn hóa XHCN cách mạng hội chủ nghĩa B Vận dụng luận vào nghiệp xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc Quan điểm chủ nghĩa Mác - Nin việc xây dựng văn hóa XHCN cách mạng ... mạng hội chủ nghĩa Nền văn hóa, văn hóa XHCN Đặc trưng văn hóa XHCN Tính tất yếu việc xây dựng văn hóa XHCN Nội dung, phương thức xây dựng văn hóa XHCN A Nền văn hóa, văn hóa XHCN VĂN HÓA toàn ... vào nghiệp xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc Bản sắc văn hóa, văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc Việt Nam Văn hóa Việt Nam thời kì đổi thành tựu hạn chế trình hội nhập giới...
 • 30
 • 3,617
 • 43

Bài giảng Những nguyên cơ bản của chủ nghĩa Mác - nin Quy luật chuyển hoá từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất ngược lại

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin Quy luật chuyển hoá từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại
... Quy luật chuyển hoá từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại * Vai trò quy luật vạch cách thức vận động phát triển vật • Những nội dung • Những hình thức bước nhảy vọt • Ý nghĩa ... Khái niệm Chất Lượng Trên sở khái niệm lượng, em xác định: - Lượng nước ? - Lượng Sinh viên? * Khái niệm Chất Lượng - Lượng nước: phân tử nước, lượng số nguyên tử tạo thành nó, tức nguyên tử ... chứng chất lượng - Chất đời thay chất cũ đòi hỏi phải có lượng tương ứng với Đây chiều ngược lại quy luật 15 Hình ảnh chợ Bến Thành xưa để giải thích mối quan hệ biện chứng chất lượng Chợ Bến Thành...
 • 27
 • 505
 • 1

Sử dụng bài tập trong dạy học Những nguyên cơ bản của chủ nghĩa Mác nin về kinh tế chính trị

Sử dụng bài tập trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin về kinh tế chính trị
... trò sử dụng tập nói chung sử dụng tập Những nguyên chủ nghĩa Mác nin kinh tế trị nói riêng Thứ hai, làm rõ thực trạng việc sử dụng tập dạy học Những nguyên chủ nghĩa Mác nin kinh ... , tác giả tập trung nghiên cứu sử dụng tập dạy học kinh tế trị Mác nin 1.1.4 Tác dụng sử dụng tập dạy học Những nguyên chủ nghĩa Mác nin kinh tế trị * Đối với sinh viên Về nhận thức ... nguyên chủ nghĩa Mác nin kinh tế trị nói chung sử dụng tập dạy học Những nguyên chủ nghĩa Mác nin kinh tế trị nói riêng - Thực tiễn: góp phần nâng cao chất lượng dạy học Những nguyên...
 • 96
 • 310
 • 0

Quan điểm của chủ nghĩa Mác- nin về con người vấn đề xây dựng con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa nước ta

Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lê nin về con người và vấn đề xây dựng con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta
... vấn đề ngời đặc biệt vấn đề ngời nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá nớc ta nên em chọn đề tài tiểu luận "Quan điểm chủ nghĩa Mác-L nin ngờivà vấn đề xây dung ngời nghiệp cong nghiệp hoá - hiên đại ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Công nghiệp hoá đại hoá số vấn đề đặt việc xây dựng ngời Việt nam a Tính tất yếu khách quan việc xây dựng ngời nghiệp công nghiệp hoá đại hoá - Con ngời vừa mục tiêu vừa ... khoa học công nghệ điều đòi hỏi phải biết vận dụng chủ nghĩa MacL nin chách khoa học hợp lý sáng tạo để đáp ứng đòi hỏi xã hội II Vấn đề xây dựng ngời nghiệp công nghiệp hoá đại hoá nớc ta Tính...
 • 24
 • 1,760
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: ly luan của chu nghia mac le nin ve khung hoang kinh te va y nghia doi voi viet namsự phát triển lý luận của chủ nghĩa mác lê nin về chủ nghĩa xã hội và con đường của đảng cộng sản việt namly luan cua chu nghia mac le nin ve su menh lich su cua giai cap cong nhan va lien he thuc tien o viet namnguyen ly 2 cua chu nghia mac le ninnguyen ly co ban cua chu nghia mac le nin ve xay dung nen van hoanguyen lí nào của chủ nghĩa mác lê nin có quan điểm toàn diện và quan điểm phát triểnquan điểm của chủ nghĩa mác lê nin về dân chủquan điểm của chủ nghĩa mac lê nin về xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩaquan điểm của chủ nghĩa mac lê nin về nhà nước xã hội chủ nghĩaquan điểm của chủ nghĩa mác le nin về con người và bản chất con ngườiniệm của chủ nghĩa mác lê nin về đăc trưng cơ bản của giai cấp công nhânđiểm của chủ nghĩa mác lê nin về nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânđiểm của chủ nghĩa mác lê nin về vai trò vị trí của tổ chức công đoànkhái lược quan điểm của chủ nghĩa mác lê nin về vị trí và vai trò của con người trong đời sống xã hộilý luận của chủ nghĩa maclenin về kinh tế hàng hóakinh tế thị trường và sự vận dụng ở việt namPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây