kỹ năng viết báo cáo

kỹ năng viết báo cáo

kỹ năng viết báo cáo
... Trong tài li u này, b n s h c c cách t v m t báo cáo, vi t báo cáo nh th cho hi u qu cách trình bày ho c "bán" s n ph m c a Báo cáo Báo cáo Truy n Báo cáo truy n hai ph d n ng i ng pháp di n t thông ... i, báo cáo ph i có nh ng kh thi xác gi i thích nh xác v xác nh c nêu rõ báo cáo M c nh ng mà c n ph i t c báo cáo Sau ây m t s m c tiêu c a báo cáo gi i quy t v n mà v a "M c tiêu c a báo cáo ... c p báo cáo? ng chi ti t b n c n i u a vào báo cáo c báo cáo c a b n? H c n tìm ki m gì? H mu n tìm ki m gì? Và sau c báo cáo c a b n h s làm gì? Các y u t nh h ng n cách th c b n vi t báo cáo...
 • 14
 • 1,967
 • 16

Kỹ năng viết báo cáo: Phương pháp viết hiệu quả

Kỹ năng viết báo cáo: Phương pháp viết hiệu quả
... luận báo cáo: + Phương hướng, mục tiêu phấn đấu tiếp tục + Nhiệm vụ cụ thể khắc phục tồn tại, khuyết điểm - Các biện pháp tổ chức thực hiện: + Những kiến nghị với cấp + Nhận định triển vọng Viết ... giải Phần 3: - Nêu phương hướng, nhiệm vụ để tiếp tục giải biện pháp tổ chức thực hiện, tồn cần giải quyết, nhiệm vụ tiếp tục đặt - Thu thập tài liệu, số liệu để đưa vào viết báo cáo - Chọn lọc ... pháp tổ chức thực hiện: + Những kiến nghị với cấp + Nhận định triển vọng Viết dự thảo báo cáo: - Báo cáo nên viết ngôn ngữ phổ thông, nêu kiện, nhận định, đánh giá, dùng chữ số để minh họa, trình...
 • 4
 • 975
 • 21

kỹ năng viết báo cáo thực tập

kỹ năng viết báo cáo thực tập
... Kỹ viết báo cáo thực tập Phần 1: Viết báo cáo thực tập theo tiêu chuẩn ISO5966 I – Tổng quan tiêu chuẩn ISO5966 1.1 Tiêu ... dung báo cáo khoa học kỹ thuật hình thức trình bày báo cáo o Chuẩn hóa loại báo cáo khoa học kỹ thuật, làm cho việc trao đổi thơng tin thuận tiện dễ dàng o Huớng dẫn người lần đấu tiên viết báo cáo ... thiệu quan thực tập  Nên: 2.1 Giới thiệu quan thực tập (khơng cần gạch dưới)  Khơng nên: 1) Nhập đề : (dư dấu hai chấm) Đại học Hoa Sen – Bộ mơn Truyền thơng trang Kỹ viết báo cáo thực tập  Nên:...
 • 13
 • 489
 • 1

Kỹ năng viết báo cáo thực tập: Viết báo cáo thực tập nhận thức và thực tập tốt nghiệp

Kỹ năng viết báo cáo thực tập: Viết báo cáo thực tập nhận thức và thực tập tốt nghiệp
... logic nội dung báo cáo khoa học kỹ thuật hình thức trình bày báo cáo o Chuẩn hóa loại báo cáo kỹ thuật, làm cho việc trao đổi thông tin thuận tiện dễ dàng o Hướng dẫn người lần viết báo cáo loại  ... Bộ môn Truyền thông Kỹ viết báo cáo thực tập g/ Các phụ lục  Sự cần thiết Phụ lục o Vì hoàn chỉnh báo cáo, để vào Thân làm người đọc tập trung vào chủ đề o Không thể để vào Thân dung lượng lớn ... Kỹ viết báo cáo thực tập Phần 1: Viết báo cáo thực tập theo tiêu chuẩn ISO5966 I - Tổng quan tiêu chuẩn ISO5966 1.1.Tiêu...
 • 13
 • 336
 • 0

Kỹ năng viết báo cáo thực tập pdf

Kỹ năng viết báo cáo thực tập pdf
... Kỹ viết báo cáo thực tập Bài Viết báo cáo thực tập nhận thức thực tập tốt nghiệp Nội dung Phần 1: Viết báo cáo thực tập theo tiêu chuẩn ISO5966 I– Tổng quan ... dung báo cáo khoa học kỹ thuật hình thức trình bày báo cáo o Chuẩn hóa loại báo cáo khoa học kỹ thuật, làm cho việc trao đổi thơng tin thuận tiện dễ dàng o Huớng dẫn người lần đấu tiên viết báo cáo ... 2.3 Viết tham khảo cho website 2.4 Một thí dụ mục “Tài liệu tham khảo” 2.5 Trích dẫn tài liệu người khác Đại học Hoa Sen – Bộ mơn Truyền thơng trang Kỹ viết báo cáo thực tập Phần 1: Viết báo cáo...
 • 14
 • 281
 • 0

kỹ năng viết báo cáo trong kinh doanh và giao tiếp kinh doanh đa văn hóa

kỹ năng viết báo cáo trong kinh doanh và giao tiếp kinh doanh đa văn hóa
... 29 CHƯƠNG VI K NĂNG VI T BÁO CÁO TRONG KINH DOANH 6.1 S c n thi t c a báo cáo vi t k thu t nghiên c u kinh doanh 6.1.1 Báo cáo vi t s c n thi t c a k vi t báo cáo kinh doanh Báo cáo b n thu t ... CL C CHƯƠNG VI K NĂNG VI T BÁO CÁO TRONG KINH DOANH 6.1 S c n thi t c a báo cáo vi t k thu t nghiên c u kinh doanh 6.1.1 Báo cáo vi t s c n thi t c a k vi t báo cáo kinh doanh 6.1.2 K thu ... y u t c u thành văn hóa 21 8.2 Vai trò c a văn hóa giao ti p kinh doanh 22 8.2.1 Văn hóa ng x n i b doanh nghi p 22 8.2.2 Văn hóa ñàm phán kinh doanh c a doanh nghi p ...
 • 33
 • 782
 • 2

Kỹ năng viết báo cáo cho cán bộ khuyến nông ppt

Kỹ năng viết báo cáo cho cán bộ khuyến nông ppt
... Báo cáo phản ánh tâm t, nguyện vọng, nhu cầu nông dân lên quan khuyến nông cấp III Mục đích, ý nghĩa báo cáo khuyến nông Giúp quan khuyến nông cấp nắm đợc tình hình sản xuất nông - lâm ... liệu để theo dõi, đánh giá, tổng kết hoạt động khuyến nông đạo sản xuất 66 IV Kết cấu báo cáo gồm phần Báo cáo khuyến nông viên xã gửi lên quan khuyến nông cấp đại thể gồm phần sau: Mốc thời gian ... hình đợc thực Báo cáo thống kê hàng năm Trên sở báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng vụ mà ta tổng hợp lại thành báo cáo năm Loại báo cáo nên đợc xây dựng từ biểu mẫu thống từ báo cáo hàng tháng...
 • 13
 • 974
 • 0

KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO TRONG KINH DOANH

KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO TRONG KINH DOANH
... thiết báo cáo viết kỹ thuật nghiên cứu kinh doanh Các loại báo cáo viết kinh doanh Một số ứng dụng báo cáo viết thức Sự cần thiết báo cáo viết kỹ thuật nghiên cứu kinh doanh 1.1 Sự cần thiết báo cáo ... Các loại báo cáo viết kinh doanh 2.1 Phân loại đặc điểm báo cáo Các loại báo cáo viết kinh doanh 2.2 Kỹ thuật trình bày báo cáo chính thức Các loại báo cáo viết kinh doanh 2.2 Kỹ thuật trình ... bày báo cáo chính thức Các loại báo cáo viết kinh doanh 2.2 Kỹ thuật trình bày báo cáo chính thức Các loại báo cáo viết kinh doanh 2.2 Kỹ thuật trình bày báo cáo chính thức Các loại báo cáo...
 • 17
 • 1,525
 • 7

Rèn luyện kỹ năng viết báo cáo Địa lý cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông

Rèn luyện kỹ năng viết báo cáo Địa lý cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông
... VIẾT BÁO CÁO ĐỊA LÝ CHO HỌC SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Hệ thống kỹ viết báo cáo Địa cần rèn luyện cho học sinh - Kỹ xác định vấn đề báo cáo Để xác định vấn đề báo cáo thường có hai cách: ... kỹ viết báo cáo Địa cho học sinh 2.1.1 Rèn luyện kỹ viết báo cáo địa phải gắn liền với việc củng cố phát triển kiến thức học theo chuẩn kiến thức, kỹ Để việc rèn luyện kỹ viết báo cáo địa ... người học đạt kết cao 2.2 Quy trình rèn luyện viết báo cáo Địa cho học sinh Bước Xác định mục tiêu rèn luyện kỹ Đây bước khởi đầu quan trọng việc rèn luyện kỹ cho học sinh Viết báo cáo địa lý...
 • 35
 • 2,716
 • 2

Kỹ năng viết báo cáo và đánh giá dự án

Kỹ năng viết báo cáo và đánh giá dự án
... vie CC LOI BO CO Báo cáo kho sỏt Báo cáo nh k (thỏng, quý) Bỏo cỏo t xut Báo cáo tin Bỏo cỏo gia k Báo cáo tng kt Lu ý: NguyenHa- NAPA/ vie Yêu cầu chung ca vit báo cáo Vy, bn bỏo cỏo ... thỏngnm S: /BC-CQBH báo CO Về việc / Nơi nhận: - ; - ; - Lưu: VT, DVST thẩm quyền ký Chữ ký, dấu Họ tên người ký NguyenHa- NAPA/ vie NI DUNG số báo cáo Báo cáo kho sỏt : - Đánh giá kết kho sỏt ... Kin ngh xut vi cp trờn b Báo cáo đột xuất: - Tóm tắt tình hình xảy việc/ nguyên nhân/ biện pháp - Kiến nghị giải a NguyenHa- NAPA/ vie NI DUNG số báo cáo (tip) c Báo cáo tổng kết d ỏn : chi tiết...
 • 59
 • 285
 • 0

HOT Writing a report ( Kỹ năng viết báo cáo )

HOT Writing a report ( Kỹ năng viết báo cáo )
... pie chart A bar chart A pictogram A flow chart An organisational chart An isometric drawing An exploded drawing A cut-away drawing Contrasting backgrounds and type Indexing a report 19 28 46 50 ... presentations Making Management Simple A practical handbook for meeting management challenges Presenting with Power Captivate, motivate, inspire and persuade A Practical Guide to Mentoring Play an active ... example, you may 'wish to record (your) thanks to Mr X' (who assisted you for an hour) and later 'to convey (your) special thanks to Mrs Y' (who helped for a week) If a large number of people assisted...
 • 200
 • 318
 • 0

Kỹ năng lập báo cáo trắc nghiệm

Kỹ năng lập báo cáo trắc nghiệm
... 100,0 Total Với dòng xe, dòng xe ga người yêu thích với 16 người chiếm 61,5% số người tham gia trắc nghiệm, đo xe số người, xe côn người yêu thích 11 Bạn thấy phù hợp với xe mang kiểu dáng nhất? ... mình, hầu hết người chọn xe máy dòng chung để mua vơi 11 người chiếm 42,3% tổng số người tham gia trắc nghiệm, người mua dòng bình dân chiếm 30,8% người muốn mua dòng cao cấp chiếm 26,9% 20 Bạn mong ... tỉnh bật đặc tính nêu 16 Với xe máy bạn ưng ý ,bạn chấp nhận chi trả khoản tiền chênh lệch so với báo giá nhà cung cấp đưa bao nhiêu? Khoan_chenh_lech Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent...
 • 23
 • 205
 • 0

KỸ THUẬT VIẾT báo cáo tự ĐÁNH GIÁ

KỸ THUẬT VIẾT báo cáo tự ĐÁNH GIÁ
... đánh giá III Kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá 3.1 Yêu cầu báo cáo tự đánh giá Một báo cáo tự đánh giá cần phải đáp ứng yêu cầu sau: Báo cáo tự đánh giá viết theo cấu trúc hướng dẫn tự đánh giá ... đồng tự đánh giá đọc góp ý Bước 5: Chỉnh sửa báo cáo gửi phòng, ban, khoa để lấy ý kiến nhận xét Bước 6: Chỉnh sửa lần cuối Hội đồng phê duyệt báo cáo tự đánh giá Đối với báo cáo tự đánh giá, ... chỉnh báo cáo tiêu chuẩn (những báo cáo tiêu chí viết dài, ngắn, lạc văn phong, phải viết lại để đảm bảo chất lượng báo cáo tiêu chuẩn); Các báo cáo tiêu chuẩn hoàn thiện ghép thành báo cáo tự đánh...
 • 4
 • 1,167
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: kỹ năng viết báo cáokỹ năng viết báo cáo tín dụng ngân hàngkỹ năng viết báo cáo tổng hợpkỹ năng viết báo cáo khoa họckỹ năng viết báo cáo hành chínhkỹ năng viết báo cáo bằng tiếng anhkỹ năng viết báo cáo thực tậpkỹ năng viết báo cáo công việckỹ năng viết báo cáo trong kinh doanhcác kỹ năng viết báo cáobài giảng kỹ năng viết báo cáokỹ năng viết báo cáo haykỹ năng viết báo cáo chuyên nghiệpkỹ năng viết báo cáo dự ánkỹ năng viết báo cáo ban kiểm soátUsing role play in teaching english for 10 th graders at nghi son high schoolChương II. §2. Hàm số bậc nhấtĐồ án xử lí nước thiết kế trạm xử lí nước thiên nhiênUsing role play technique to improve the students speaking skill at thuong xuan 2 high schoolUsing some positive teaching techniques to teach life skills effectively through some integrated reading topics for theUSING SONGS TO ENCOURAGE GRADE 10 SCHOOLERS TO LEARN LISTENING SKILL AT THUONG XUAN 3 HIGH SCHOOLUsing useful experiences and reading exercises to improve reading skill for grade 10 studentsWarm up listening part by using english songsThe effects of pre writing activities on the grade 11 and student motivation in writing at trieu son no2 high schoolTÁC ĐỘNG của tín DỤNG VI mô đối với hộ NGHÈO tại VIỆT NAM GIAI đoạn 2012 2014THU hút vốn đầu tư tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHĐẦU tư xây DỰNG cơ sở hạ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN THEO TIÊU CHÍ NÔNG THÔN mới ở HUYỆN hải LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý DỊCH vụ THẺ tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã, PHƯỜNG TRÊN địa bàn THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN QUẢN lý rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN á CHÂU CHI NHÁNH HUẾBiện pháp kỹ thuật an toàn hóa chất và vệ sinh lao động trong trường THPTĐÁNH GIÁ sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG cá NHÂN đối với CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ TIỀN gửi tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾGiúp học sinh giải nhanh các bài tập ankin trong chương trình hóa học THPTGiúp học sinh làm tốt các bài tập muối sunfua phần hóa học vô cơKế toán quản trị phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) và phương pháp quản lý dựa trên cơ sở hoạt động (ABM)