van 9 ky II chuan KTKN 1011

van 9 ky II ( chuan co PP)

van 9 ky II ( chuan co PP)
... v¨n häc nghƯ tht ( 199 6) - T¸c phÈm ®ỵc viÕt vµo n¨m 194 8, +)ViÕt n¨m 194 8, trÝch "MÊy vÊn ®Ị gi¶ H: T¸c phÈm ®ỵc viÕt vµo n¨m t¸c ®Çu míi 24 ti nh÷ng n¨m Êy v¨n häc" ( 195 6) n¨m 194 8, nµo? Nªu hoµn ... phÐp lËp ln ph©n tÝch vµ "Trang phơc" – B¨ng S¬n (SGK – "Trang phơc" (SGK – 9) tỉng hỵp: 9) XÐt vÝ dơ : *) T×m hiĨu v¨n b¶n "Trang phơc" (SGK – 9) - Bè cơc phÇn: H : H·y x¸c ®Þnh bè cơc cđa v¨n ... HS néi dung cÇn ®¹t i T×m hiªu chung : T¸c gi¶, t¸c phÈm : - Chu Quang TiỊm (1 897198 6) lµ - Chu Quang TiỊm (1 897198 6) lµ nhµ mü häc vµ lý ln häc nỉi tiÕng nhµ mü häc vµ lý ln häc nỉi tiÕng...
 • 187
 • 113
 • 0

giao an hoa 9 ky II. chuan KTKN-2011

giao an hoa 9 ky II. chuan KTKN-2011
... VD: Than mỏ, gỗ liệu sau: Than mỏ, gỗ, khí than, xăng, Than mỏ (than gầy, than mỡ than non, than bùn) dầu, khí lò cao Gỗ HS phân loại nhiên liệu Nhiên liệu lỏng VD: Xăng, dầu, rợu ? Than mỏ đợc ... lí metan Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo phân tử khí mêtan GV yêu cầu HS quan sát H 4.4 - Mô hình phân tử metan GV hớng dẫn HS lắp mô hình phân tử metan ? Viết công thức cấu tạo phân tử metan ? ... phân tử metan GV yêu cầu HS quan sát tranh Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất hóa học khí mêtan GV biểu diễn thí nghiệm ? Em cho biết có tợng xảy ? Nêu kết luận tính chất hoá học metan ? Viết PTPƯ...
 • 68
 • 122
 • 0

Ngữ văn 9 kỳ II

Ngữ văn 9 kỳ II
... tác giả ( 192 4 - 2003 ), quê Hà Nội GV cho HS phần thích 195 8 – 198 9: Tổng TK Hội nhà văn Em hiểu tác giả Nguyễn Đình Thi? VN 199 5 : Chủ tịch UB toàn quốc Liên hiệp hội VHNT Hoạt động văn nghệ ... tích, tổng hợp văn nghị luận −Thực hành luyện tập thêm nhà 2/ HD soạn : −Chuẩn bị “ Tiếng nói văn nghệ”  Rút kinh nghiệm : Trang 10 TUẦN 21 Tiết 96 -97 : Tiếng nói văn nghệ Tiết 98 : Các thành ... cuối Tiếng nói văn nghệ đến với người đọc 3/ Con đường văn nghệ đền với người cách mà có khả kỳ diệu đến vậy? đọc khả kỳ diệu ( + Lí giải tác giả, xuất phát từ đâu mà văn Sức mạnh văn nghệ bắt...
 • 160
 • 2,584
 • 6

Bộ đề kiểm tra văn 9 kỳ II

Bộ đề kiểm tra văn 9 kỳ II
... từ Phần II/ Tự luận (5.5 điểm) Cảm nhận suy nghĩ em tình cảm cha Nói với Y phơng ======================== Phòng GD tiên yên Trờng PTCS Điền Xá hớng dẫn chấm kiểm tra học kỳ II môn Ngữ Văn - Lớp ... - Lớp Phần I/ Trắc nghiệm (4.5 điểm, gồm câu - câu 0.5 điểm) Câu Đáp án A C A B C A C C A Phần II/ Tự luận (5.5 điểm) I/ Yêu cầu chung cần đạt 1, Nội dung: * Cha nói với tình yêu thơng cha mẹ, ... bài, kết Bài viết cảm xúc chân thành Ngôn ngữ sáng, diễn đạt lu loát, không mắc lỗi tả, ngữ pháp II, Biểu điểm: 1, Hình thức: 1,5 điểm (Mắc 5-8 lỗi tả trừ điểm Mắc 4-5 lỗi câu trừ điểm) 2, Nội...
 • 3
 • 738
 • 10

PPCT Ngữ văn 9 kỳ II

PPCT Ngữ văn 9 kỳ II
... Tập làm văn) HS trình bày ATGT Trả Tập làm văn số Biên Rô - bin xơn đảo hoang Tổng kết ngữ pháp Luyện tập viết văn Hợp đồng Bố Ximông Ôn tập truyện Tổng kết ngữ pháp (tiếp) Kiểm tra Văn (phần ... 28 29 30 31 31 32 32 33 33 34 34 131 132 133 134 135 136 137 138 1 39 140 141 142 143 144 145 146 147 148 1 49 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1 59 160 161 162 163 164 165 166 167 168 1 69 170 ... Việt Luyện tập viết hợp đồng Tổng kết Văn học nớc Bắc Sơn Tổng kết Tập làm văn Tôi Tôi (tiếp) Tổng kết Văn học Kiểm tổng hợp cuối năm Th, điện Trả kiểm tra Văn Trả kiểm tra Tiếng Việt Trả kiểm...
 • 3
 • 238
 • 0

16 bo det thi ngu van 9 ky II(co dap an)

16 bo det thi ngu van 9 ky II(co dap an)
... 11 : Bài thơ “ Viếng lăng Bác ” Viễn Phương viết vào năm ? A 197 5 B 197 6 C 197 7 D 197 8 Câu 12 :Bài thơ in tập “ Như mùa xuân ” ( 197 8 ) hay sai ? A Đúng B Sai Câu 13 : Viễn phương tên thật Phan ... - Lớp - Thời gian 90 ’ I/ Trắc nghiệm : (4 điểm) Mỗi câu 0,4 đ Vòng tròn vào chữ đầu câu mà em cho Câu : Bài văn "Bàn đọc sách " tác giả nào? A Nguyễn Thi p B Chu Quang Tiềm C Nguyễn Quang Sáng ... b/ Quê hương c/ Bến quê d/ Đường quê 2/Tác phẩm sáng tác nhà văn : a/Nguyễn Huy Thi p b/Nguyễn Huy Châu c/ Lê Minh Châu d/Nguyễn Minh Châu 3/Nội dung tác phẩm Bến Quê thể : a/ Suy nghĩ trải nghiệm...
 • 29
 • 356
 • 3

Kiểm tra định kỳ văn 9 kỳ II

Kiểm tra định kỳ văn 9 kỳ II
... Trờng THCS Bến Quan Họ Tên : Lớp : Điểm Thứ ngày Tháng Năm 20 09 Kiểm tra tiết Môn : Văn Phần thơ đề chẵn Lời phê thầy , cô giáo Cõu 1: (1 iờ m) Ghi la i tờn bai th sang...
 • 4
 • 193
 • 0

16 bo det thi ngu van 9 ky II(co dap an).doc

16 bo det thi ngu van 9 ky II(co dap an).doc
... 11 : Bài thơ “ Viếng lăng Bác ” Viễn Phương viết vào năm ? A 197 5 B 197 6 C 197 7 D 197 8 Câu 12 :Bài thơ in tập “ Như mùa xuân ” ( 197 8 ) hay sai ? A Đúng B Sai Câu 13 : Viễn phương tên thật Phan ... - Lớp - Thời gian 90 ’ I/ Trắc nghiệm : (4 điểm) Mỗi câu 0,4 đ Vòng tròn vào chữ đầu câu mà em cho Câu : Bài văn "Bàn đọc sách " tác giả nào? A Nguyễn Thi p B Chu Quang Tiềm C Nguyễn Quang Sáng ... b/ Quê hương c/ Bến quê d/ Đường quê 2/Tác phẩm sáng tác nhà văn : a/Nguyễn Huy Thi p b/Nguyễn Huy Châu c/ Lê Minh Châu d/Nguyễn Minh Châu 3/Nội dung tác phẩm Bến Quê thể : a/ Suy nghĩ trải nghiệm...
 • 29
 • 322
 • 1

Đề cương ôn thi Anh văn 9 kỳ II

Đề cương ôn thi Anh văn 9 kỳ II
... rõ nghĩa danh từ đứng trớc nó.Mệnh đè dấu phẩy trớc sau EX: I dont know the girl whom you met yesterday Mệnh đề không xác định mệnh đè không cần thi t phải có để làm chức giới hạn danh từ đứng ... Although I decided to accept this job, although the salary was low In spite of 4.This bed looks very old It belongs to Mr pike This bed, 5.I wrote this letter yesterday This letter 6.My mother asked ... để làm chức giới hạn danh từ đứng trớc nó, nghĩa danh từ đứng trớc rõ.Vì mệnh đè thờng dùng sau danh từ riêng cụm danh từ rõ nghĩa nh: Mr Pike, this man, that girl EX: Mr Pike, who is my neighbor,...
 • 5
 • 828
 • 37

Giáo án Anh văn 9 - kỳ II

Giáo án Anh văn 9 - kỳ II
... things folk g reaches of state of * Answer key: 1-c, 2-g, 3-f, 4-e, 5-d, 6-a, 7-b III Comprehension questions - Show questions (from 1-5 ) on page 51 - Get students to work in pairs to answer the ... clause II Language contents: - Adjectives and adverbs - Adverbs clauses of reason - Adjective + that clause - Conditional sentences type III Techniques: - Role play - Fill in the blanks - Matching ... anskeys: - Picture a: air pollution - Picture b: spraying pesticides - Picture c: garbage dump - Picture d: water pollution - Picture e: deforestation - Picture f: dynamite fishing III Prediction: -...
 • 77
 • 212
 • 1

Ngữ Văn 9 kỳ II (2009-2010)

Ngữ Văn 9 kỳ II (2009-2010)
... đoạn văn văn liên kết đoạn văn? nh câu đoạn văn phải liên kết chặt chẽ với nội dung hình thức -Về nội dung:Các đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung văn bản, câu phải phục vụ chủ đề chung đoạn văn ... Nhận biết công dụng khởi ngữ (câu) nêu đề tài cua câu chứa - Biết đặt câu có khởi ngữ II Chuẩn bị : - Giáo viên : Bảng phụ - Kiến thức khởi ngữ - Học sinh : Chuẩn bị III Tiến trình dạy : ổn ... anh thứ " - Câu b : Chủ ngữ " Tôi " - Câu c : Chủ ngữ " Chúng ta " ? Phân biệt từ ngữ in đậm với chủ - Học sinh so sánh - Về vị trí : Các từ ngữ in đậm đứng ngữ ? trớc chủ ngữ ? Trớc từ in đậm...
 • 109
 • 223
 • 1

Giáo an Đia lý lớp 5 Học kỳ II( chuân KTKN)

Giáo an Đia lý lớp 5 Học kỳ II( chuân KTKN)
... việc nhóm trước lớp làm việc nhóm trước lớp Học sinh khác bổ sung Mời học sinh khác bổ sung Giáo viên sửa chữa giúp học sinh hoàn thiện phần trình bày Bước 3: Giáo viên yêu cầu số học sinh đòa cầu ... phiếu học tập phát cho học sinh học sinh hoàn thành phiếu học tập * Phướng án 2: Nếu có đồ giới giáo viên gọi số học sinh lên bảng châu lục, đại dương nước Việt Nam đồ - Giáo viên tổ chức cho học ... khô bậc giới Châu Phi có quang cảnh tự nhiên : rừng rậm nhiệt đới, rừng thưa xa –van, hoang mạc Các quang cảnh rừng thưa xa – van, hoang mạc có điện tích lớn Mô tả số quang cảnh tự nhiên điển hình...
 • 29
 • 1,037
 • 14

VĂN 9 KỲ II ĐẦY ĐỦ

VĂN 9 KỲ II ĐẦY ĐỦ
... giải thởng HCM năm 199 6 tim nghệ sĩ - Nêu xuất xứ văn ? Tác phẩm + TP đợc viết năm 194 8- Thời kì đầu KCCP- - Viết năm 194 8 ; Trích "Mấy năm XD NT đậm đà vấn đề văn học" xuất năm 195 6 tính DT, đại ... trờng máu lửa: Đờng 9- Nam Lào ( 197 0- 197 1), 50 I Đọc- Tìm hiểu chung Tác giả (SGK- 71) Quảng Trị ( 197 2), Tây Nguyên chiến dịch HCM + Sau 197 5, học ĐHVH, số SV khóa đầu trờng viết văn Nguyễn Du Tác ... IV Củng cố V HBHB: + Hoàn thành BT + Xem Ngày Tiết 96 , 97 Văn bản: Tiếng nói văn nghệ tháng năm Nguyễn Đình Thi A Mục tiêu: - Hiểu đợc nội dung văn nghệ sức mạnh kì diệu đời sống ngời - Hiểu thêm...
 • 136
 • 153
 • 0

Tự chọn Toán 9 Kỳ II chuẩn

Tự chọn Toán 9 Kỳ II chuẩn
... nội dung toán ? Bài 44 : - Học sinh đọc nội dung toán - HS : nêu cách chọn ẩn Bài toán ta nên chọn ẩn nh ? Nêu đại lợng biết, cha biết ? - HS : nêu đại lợng biết, cha biết phân tích toán GV ... kỹ giải loại toán đợc đề cập đến sách giáo khoa Học sinh biết phân tích toán qua việc tìm hiểu đề bài, biết đặt lựa chọn ẩn cách phù hợp nhất; Vận dụng : Học sinh vận dụng cách thực toán để làm ... cách khác để giải toán - Học sinh biết cách giải toán cách lập hệ phơng trình Học sinh giải thành thạo toán lập hệ phơng trình - Học sinh đợc tìm hiểu, đợc tiếp cận với loại toán suất - Học sinh...
 • 25
 • 553
 • 15

Xem thêm