Nghiên cứu điều trị bệnh thoái hóa khớp gối nguyên phát bằng liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân

Nghiên cứu điều trị bệnh thoái hóa khớp gối nguyên phát bằng liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân (FULL TEXT)

Nghiên cứu điều trị bệnh thoái hóa khớp gối nguyên phát bằng liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân (FULL TEXT)
... GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI BI HI BèNH NGHIÊN CứU ĐIềU TRị BệNH THOáI HóA KHớP GốI NGUYÊN PHáT BằNG LIệU PHáP HUYếT TƯƠNG GIàU TIểU CầU Tự THÂN Chuyờn ngnh: Ni- xng khp Mó s : 62720142 ... s dng [31, 108] Thi gian cho quỏ trỡnh chun b PRP khỏc tựy thuc vo k thut s dng nhng thng khụng quỏ gi Ly mỏu: ly mỏu tnh mch, lng mỏu ly tựy thuc vo v trớ tn thng v yờu cu iu tr: iu tr bnh THK ... (MRI Osteoarthitis Knee Score) [73] Hin khụng cú khuyn cỏo nờn la chn phng phỏp c no, vic la chn tựy thuc vo mc ớch s dng [60, 74] Tuy nhiờn thang im KOSS ó chng t cú th s dng ỏnh giỏ tt cỏc thnh...
 • 183
 • 276
 • 1

Nghiên cứu điều trị bệnh thoái hóa khớp gối nguyên phát bằng liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân

Nghiên cứu điều trị bệnh thoái hóa khớp gối nguyên phát bằng liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân
... dụng liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân điều trị bệnh thoái hóa khớp gối nguyên phát Vì tiến hành thực đề tài Nghiên cứu điều trị bệnh thoái hóa khớp gối nguyên phát liệu pháp huyết tương ... Nam chưa có nghiên cứu hệ thống ứng dụng liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân điều trị bệnh THK gối 1.2 LIỆU PHÁP HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU TỰ THÂN 1.2.1 Huyết tương giàu tiểu cầu 1.2.1.1 ... tương giàu tiểu cầu tự thân với hai mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh thoái hóa khớp gối nguyên phát Đánh giá hiệu tính an toàn liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân...
 • 170
 • 206
 • 0

Nghiên cứu điều trị bệnh thoái hóa khớp gối nguyên phát bằng liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân (TT)

Nghiên cứu điều trị bệnh thoái hóa khớp gối nguyên phát bằng liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân (TT)
... tới điều trị nguyên nhân bệnh THK 1.2 LIỆU PHÁP HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU TỰ THÂN 1.2.1 Huyết tương giàu tiểu cầu Huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) thể tích huyết tương tự thân có nồng độ tiểu cầu ... toàn liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân điều trị bệnh thoái hóa khớp gối nguyên phát *Tính cấp thiết đề tài: tìm biện pháp điều trị an toàn, hiệu quả, tự nhiên hợp sinh lý, góp phần điều ... TOÀN CỦA LIỆU PHÁP HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU TỰ THÂN 3.3.1 Đánh giá hiệu điều trị liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân 3.3.1.1 Đánh giá hiệu điều trị lâm sàng Trong số 84 BN (122 khớp) thời...
 • 31
 • 104
 • 0

Nghiên cứu điều trị bệnh thoái hóa khớp gối nguyên phát bằng liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân

Nghiên cứu điều trị bệnh thoái hóa khớp gối nguyên phát bằng liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân
... tới điều trị nguyên nhân bệnh THK 1.2 LIỆU PHÁP HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU TỰ THÂN 1.2.1 Huyết tương giàu tiểu cầu Huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) thể tích huyết tương tự thân có nồng độ tiểu cầu ... TOÀN CỦA LIỆU PHÁP HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU TỰ THÂN 3.3.1 Đánh giá hiệu điều trị liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân 3.3.1.1 Đánh giá hiệu điều trị lâm sàng Trong số 84 BN (122 khớp) thời ... 3.3.1.2 Đánh giá hiệu liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân CLS Đánh giá hiệu liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân HA SÂ Bảng 3.28: Đánh giá hiệu điều trị SÂ bề dày sụn khớp Chênh lệch...
 • 48
 • 132
 • 0

Nghiên cứu thực trạng bệnh thoái hóa khớp gối và hiệu quả nâng cao năng lực chẩn đoán, xử trí của cán bộ y tế xã tại tỉnh hải dương

Nghiên cứu thực trạng bệnh thoái hóa khớp gối và hiệu quả nâng cao năng lực chẩn đoán, xử trí của cán bộ y tế xã tại tỉnh hải dương
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐINH THỊ DIỆU HẰNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BỆNH THOÁI HOÁ KHỚP GỐI VÀ HIỆU QUẢ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ CỦA CÁN BỘ Y TẾ XÃ TẠI ... chẩn đoán xử trí số bệnh phổ biến cộng đồng cán y tế trạm y tế 44 1.4.3 Tình hình chẩn đoán, điều trị bệnh THK gối y tế tuyến sở 45 1.5 Tình hình nghiên cứu bệnh thoái hóa khớp gối ... hoá khớp gối cộng đồng quan tâm Để góp phần tìm hiểu vấn đề n y, tiến hành đề tài: Nghiên cứu thực trạng bệnh thoái hoá khớp gối hiệu nâng cao lực chẩn đoán, xử trí cán y tế Hải Dương với...
 • 175
 • 2,780
 • 26

nghiên cứu thực trạng bệnh thoái hóa khớp gối và hiệu quả nâng cao năng lực chẩn đoán, xử trí của cán bộ y tế xã tại tỉnh hải dương bản tóm tắt tiếng anh

nghiên cứu thực trạng bệnh thoái hóa khớp gối và hiệu quả nâng cao năng lực chẩn đoán, xử trí của cán bộ y tế xã tại tỉnh hải dương bản tóm tắt tiếng anh
... usually much higher than those who not regularly carry heavy loads (31.6% compared with 10.1%) Similarly, the prevalence of knee OA in the people walking for many hours a day was mostly higher ... very high in Hai Duong province This may be due to the characteristics of the farmers (98.8%) mainly manual workers, especially those who often have to carry heavy loads and walking for many hours ... if any increase in body weight by kg, the risk increases to 35%, they suggest that inflammation is a key factor promoting the progression of obesity-related diseases OA, inactivities lifestyle...
 • 24
 • 332
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thực trạng bệnh thoái hóa khớp gối và hiệu quả nâng cao năng lực chẩn đoán, xử trí của cán bộ y tế xã tại tỉnh hải dương

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thực trạng bệnh thoái hóa khớp gối và hiệu quả nâng cao năng lực chẩn đoán, xử trí của cán bộ y tế xã tại tỉnh hải dương
... thiệp nâng cao lực chẩn đoán xử trí bệnh THK gối cán trạm y tế tỉnh Hải Dương 23 24 5.2.1 Về kiến thức chẩn đoán, điều trị tư vấn bệnh THK gối CBYT trước can thiệp - Trình độ CBYT xã: y ... MỚI CỦA LUẬN ÁN Mô tả thực trạng bệnh thoái hóa khớp gối người từ 40 tuổi trở lên 02 thuộc huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương; Đánh giá hiệu mô hình can thiệp nâng cao lực chẩn đoán xử trí bệnh thoái ... thiệp nâng cao lực chẩn đoán xử trí bệnh THK gối cán trạm y tế tỉnh Hải Dương, tiến hành vấn 290 y, bác sỹ làm việc TYT với 03 mẫu phiếu điều tra dựa tình lâm sàng THK gối Kết cho th y: -...
 • 25
 • 832
 • 0

Nghiên cứu thực trạng bệnh thoái hoá khớp gối và hiệu quả nâng cao năng lực chẩn đoán, xử trí của cán bộ y tế xã tại Hải Dương

Nghiên cứu thực trạng bệnh thoái hoá khớp gối và hiệu quả nâng cao năng lực chẩn đoán, xử trí của cán bộ y tế xã tại Hải Dương
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐINH THỊ DIỆU HẰNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BỆNH THOÁI HOÁ KHỚP GỐI VÀ HIỆU QUẢ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ CỦA CÁN BỘ Y TẾ XÃ TẠI ... Xquang bệnh thoái hoá khớp gối: 74 .78 3.1.8 Thoái hoá khớp gối y u tố liên quan 79 3.2 Nhận xét thực trạng chẩn đoán xử trí bệnh thoái hoá khớp gối cán y tế (CBYT) trạm y tế ... hoá khớp gối cộng đồng quan tâm Để góp phần tìm hiểu vấn đề n y, tiến hành đề tài: Nghiên cứu thực trạng bệnh thoái hoá khớp gối hiệu nâng cao lực chẩn đoán, xử trí cán y tế Hải Dương với...
 • 177
 • 311
 • 0

hiệu quả bước đầu tiêm nội khớp huyết tương giầu tiểu cầu tự thân điều trị thoái hóa khớp gối nguyên phát

hiệu quả bước đầu tiêm nội khớp huyết tương giầu tiểu cầu tự thân điều trị thoái hóa khớp gối nguyên phát
... VẤN ĐỀ Mục tiêu: Bước đầu đánh giá hiệu liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) tự thân tiêm nội khớp điều trị bệnh thoái hóa khớp gối nguyên phát TỔNG QUAN Bệnh thoái hóa khớp- Cơ chế bệnh ... Rheumatology TỔNG QUAN Liệu pháp PRP tự thân điều trị thoái hóa khớp gối: PRP thể tích huyết tương tự thân có nồng độ tiểu cầu cao gấp nhiều lần (2-8 lần) mức PRP chứa: - Tiểu cầu tiết yếu tố tăng trưởng ... cải thiện chức vận động khớp gối - Những tiến điều trị thoái hóa khớp gối: PRP, tế bào gốc, ghép sụn, liệu pháp gene… ĐẶT VẤN ĐỀ Liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân (PRP): - Thúc đẩy nhanh...
 • 31
 • 862
 • 6

Liệu pháp mới trong điều trị bệnh thoái hóa khớp pptx

Liệu pháp mới trong điều trị bệnh thoái hóa khớp pptx
... sung chất nhờn vào ổ khớp liệu pháp điều trị có hiệu tốt bệnh thoái hóa khớp, đặc biệt bệnh thoái hóa khớp gối Trước chế phẩm hyaluronic acid sử dụng điều trị số bệnh như: bệnh khô mắt (dạng thuốc ... (hyaluronate sodium) trực tiếp vào ổ khớp phương pháp điều trị có hiệu lâm sàng bệnh thoái hóa khớp giúp bệnh nhân giảm đau vận động khớp dễ dàng Phương pháp điều trị áp dụng lâm sàng Nhật Bản Italia vào ... rõ ràng mật độ tế bào sụn khớp bề mặt khớp bị tổn thương sau liệu pháp tiêm HA vào ổ khớp gối bệnh nhân thoái hóa khớp Các chế phẩm chất nhờn (HA) áp dụng tiêm nội khớp chiết suất từ mào gà,...
 • 4
 • 273
 • 2

Thuốc điều trị bệnh thoái hóa khớp pdf

Thuốc điều trị bệnh thoái hóa khớp pdf
... trọng cho bệnh nhân nhiễm trùng khớp, da, hay hội chứng phụ thuộc corticoid Thuốc chống thoái hóa khớp tác dụng chậm: Đây nhóm thuốc điều trị có tác dụng chậm (thường sau 2- tuần) hiệu điều trị trì ... tiêm bắp tiêm tĩnh mạch điều trị bệnh thoái hóa khớp Đây sai lầm mà nhiều bệnh nhân hay thầy thuốc không chuyên khoa hay mắc Đường tiêm nội khớp có hiệu dấu hiệu chức bệnh giảm đau, cải thiện ... di-antalvic) Thuốc kháng viêm giảm đau không steroid (NSAIDs): Đây nhóm thuốc điều trị triệu chứng tác dụng nhanh Do bệnh thoái hóa khớp có kèm tượng viêm màng hoạt dịch khớp nên việc dùng thuốc nhóm...
 • 5
 • 225
 • 0

Điều trị bệnh thoái hóa khớp bằng tế bào gốc pdf

Điều trị bệnh thoái hóa khớp bằng tế bào gốc pdf
... nguồn gốc trung mô vào khớp bị thoái hóa, tế bào gốc biệt hóa thành tế bào sinh sụn, từ tạo tế bào sụn để tái tạo sụn khớp bị tổn thương Tế bào gốc diện nhiều quan thể Thực điều trị thoái hóa khớp ... hoạt hóa tế bào Kết thu hàng triệu tế bào gốc hoạt hóa Cuối bước tiêm tế bào gốc hoạt hóa vào khớp gối thoái hóa Kỹ thuật đưa tế bào gốc vào khớp có hai cách: cách thứ tiêm trực tiếp tế bào gốc ... bào gốc phôi, tế bào gốc thai, tế bào gốc từ dây rốn tế bào gốc từ người trưởng thành Trong đó, việc sử dụng tế bào gốc nguồn gốc từ người trưởng thành (adult stem cells- ASCs) khả thi Tế bào gốc...
 • 5
 • 273
 • 2

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh thoái hóa khớp trong y học p10 pptx

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh thoái hóa khớp trong y học p10 pptx
... sụn khớp; hoạt hóa tợng dị hóa, nguồn gốc g y viêm va đau va vĩnh cửu hóa trình thoái hóa khớp va viêm nhiễn khớp B Phá vỡ quân bình thoái hoá va tái tạo chất lợng sụn khớp; hoạt hóa tợng dị hóa, ... va hình ảnh X quang mọc gai xơng D Nội soi khớp: th y tổn thơng thoái hoá sụn khớp E T y thuộc giai đoạn bệnh lý có đủ A, B, D la đặc trng thoái hóa khớp Nên chọn lựa thái độ điều trị nao sau thoái ... trị triệu chứng, phục hồi chức khớp va điều trị nguyên nhân 536 Copyright@Ministry Of Health D Điều trị triệu chứng, phục hồi chức khớp va ý phòng bệnh điều trị nguyên nhân E Tất câu Bai thuốc...
 • 5
 • 207
 • 0

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh thoái hóa khớp trong y học p9 potx

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh thoái hóa khớp trong y học p9 potx
... câu Nguyên nhân g y nên thoái hóa khớp nguyên phát la A Sự lão hóa, y u tố giới va di truyền B Y u tố giới, lão hóa va chuyển hóa C Y u tố giới, di truyền va chuyển hóa D Y u tố giới, lão hóa, ... bóp vùng thắt lng Động viên ngời bệnh vận động, tập nhẹ nhang, thờng xuyên để tránh cứng khớp cột sống dính khớp d Thoái hóa cột sống có đợt cấp co cứng Phép trị: khu phong, tán han, trừ thấp, ... tố giới, lão hóa, thêm nội tiết ngời phụ nữ E Sự lão hóa y u tố giới, va dị dạng, bẩm sinh Mô tả nao sau nêu xác sinh bệnh học va thoái hóa khớp (THK) ...
 • 5
 • 156
 • 0

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh thoái hóa khớp trong y học p8 docx

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh thoái hóa khớp trong y học p8 docx
... 531 Copyright@Ministry Of Health 4.2 Điều trị theo y học cổ truyền 4.2.1 Phép trị chung Phải ôn thông kinh lạc, hanh khí hoạt huyết, bổ can thận, bổ khí huyết, khu phong, tán han, ... Xoa bóp: tập luyện xuyên khớp, chống cứng khớp; xoa bóp chi đau, giúp tăng tuần hoan va dinh dỡng b Thoái hóa khớp chi trên, va đốt xa ban tay Bai Quyên tý thang (Bạch truật tuyển phơng) gồm: ... độc, thống Tá Ha thủ ô Bổ huyết Tá Sinh địa Bổ huyết, bổ can thận Tá 4.2.2 Điều trị cụ thể a Thoái hóa vùng eo lng xuống tới chân (khớp cột sống thắt lng, khớp háng, khớp gối, gót chân) Bai Độc...
 • 5
 • 194
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thuốc điều trị bệnh thoái hóa khớp gốiđiều trị bệnh thoái hóa khớp gốicách điều trị bệnh thoái hóa khớp gốiđiều trị bệnh thoái hóa khớp hángphương pháp điều trị bệnh thoái hoá khớpcách điều trị bệnh thoái hóa khớpcác phương pháp điều trị bệnh thoái hóa khớpthuốc điều trị bệnh thoái hóa khớpđiều trị bệnh thoái hóa khớpcách chữa trị bệnh thoái hóa khớp gốinghiên cứu vai trò của siêu âm trong thoái hóa khớp gối nguyên phátbệnh thoái hóa khớp gối và cách điều trịđiều trị bệnh thoái hóa đốt sống cổđiều trị bệnh thoái hoá cột sốngđiều trị bệnh thoái hóa cột sống lưngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấm