NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI CHĂN NUÔI GIA CẦM VÀ GIẢI PHÁP CAN THIỆP TẠI HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI

Nghiên cứu thực trạng môi trường, sức khỏe của người chăn nuôi gia cầm giải pháp can thiệp tại huyện phú xuyên, nội

Nghiên cứu thực trạng môi trường, sức khỏe của người chăn nuôi gia cầm và giải pháp can thiệp tại huyện phú xuyên, hà nội
... QUAN 1.1 Thực trạng môi trƣờng chăn nuôi gia cầm sức khỏe ngƣời lao động chăn nuôi gia cầm 1.1.1 Thực trạng điều kiện - môi trƣờng chăn nuôi gia cầm Có đến 80% số hộ nông dân chăn nuôi gia cầm, có ... nghiệp chăn nuôi gia cầm gây KẾT LUẬN Thực trạng môi trƣờng làm việc, sức khoẻ, kiến thức, thực hành phòng bệnh ngƣời chăn nuôi gia cầm + Thực trạng vệ sinh chăn nuôi: - Chuồng, trại nuôi gia cầm ... 11 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.2 Thực trạng môi trƣờng làm việc, sức khoẻ, kiến thức, thực hành phòng bệnh ngƣời chăn nuôi gia cầm 3.2.1 Thực trạng môi trƣờng chăn nuôi gia cầm Bảng 3.3: Kết...
 • 55
 • 398
 • 0

Nghiên cứu thực trạng môi trường, sức khỏe của người chăn nuôi gia cầm giải pháp can thiệp tại huyện phú xuyên, nội

Nghiên cứu thực trạng môi trường, sức khỏe của người chăn nuôi gia cầm và giải pháp can thiệp tại huyện phú xuyên, hà nội
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI HÀ HỮU TÙNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI CHĂN NUÔI GIA CẦM VÀ GIẢI PHÁP CAN THIỆP TẠI HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI Chuyên ... nuôi gia cầm cần thiết, tiến hành đề tài: Nghiên cứu thực trạng môi trường, sức khỏe người chăn nuôi gia cầm giải pháp can thiệp huyện Phú xuyên, nội với mục tiêu sau: Mô tả thực trạng môi ... 1.1 Thực trạng môi trường chăn nuôi gia cầm sức khỏe người lao động chăn nuôi gia cầm .3 1.1.1 Thực trạng điều kiện - môi trường chăn nuôi gia cầm .3 1.1.2 Thực trạng sức khoẻ người...
 • 175
 • 850
 • 1

nghiên cứu thực trạng môi trường, sức khỏe của người chăn nuôi gia cầm giải pháp can thiệp tại huyện phú xuyên, nội bản tóm tắt

nghiên cứu thực trạng môi trường, sức khỏe của người chăn nuôi gia cầm và giải pháp can thiệp tại huyện phú xuyên, hà nội bản tóm tắt
... nghiệp chăn nuôi gia cầm gây KẾT LUẬN Thực trạng môi trường làm việc, sức khoẻ, kiến thức, thực hành phòng bệnh người chăn nuôi gia cầm + Thực trạng vệ sinh chăn nuôi: - Chuồng, trại nuôi gia cầm ... 11 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.2 Thực trạng môi trường làm việc, sức khoẻ, kiến thức, thực hành phòng bệnh người chăn nuôi gia cầm 3.2.1 Thực trạng môi trường chăn nuôi gia cầm Bảng 3.3: Kết đo ... 35 bảng, biểu, hình, sơ đồ phụ lục 3 Chương TỔNG QUAN 1.1 Thực trạng môi trường chăn nuôi gia cầm sức khỏe người lao động chăn nuôi gia cầm 1.1.1 Thực trạng điều kiện - môi trường chăn nuôi gia...
 • 24
 • 243
 • 0

tóm tắt luận án tiếng anh nghiên cứu thực trạng môi trường, sức khỏe của người chăn nuôi gia cầm giải pháp can thiệp tại huyện phú xuyên, nội

tóm tắt luận án tiếng anh nghiên cứu thực trạng môi trường, sức khỏe của người chăn nuôi gia cầm và giải pháp can thiệp tại huyện phú xuyên, hà nội
... statistically significant - The average amount of mold in Dai Xuyen was 4.057,6 ± 4.330,1 spores/m3, Hong Thai commune was 14.421,1 ± 15.297,6 spores/m3 The difference was statistically significant - The ... changes significantly sanitation practices and prevent husbandry disease At the household had a 19 team intervention on waste treatment by manual methods, the rate of change was significantly different, ... - The majority of poultry farmers lack knowledge on diseases of poultry can infect humans (34,5% of avian influenza that can infect humans) 22 - Knowledge of safe poultry sanitation is poor: cleaning...
 • 24
 • 289
 • 0

nghiên cứu thực trạng môi trƣờng, sức khỏe của ngƣời chăn nuôi gia cầm giải pháp can thiệp tại huyện phú xuyên, nội

nghiên cứu thực trạng môi trƣờng, sức khỏe của ngƣời chăn nuôi gia cầm và giải pháp can thiệp tại huyện phú xuyên, hà nội
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI HÀ HỮU TÙNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG MÔI TRƢỜNG, SỨC KHỎE CỦA NGƢỜI CHĂN NUÔI GIA CẦM VÀ GIẢI PHÁP CAN THIỆP TẠI HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI Chuyên ... nuôi gia cầm cần thiết, tiến hành đề tài: Nghiên cứu thực trạng môi trƣờng, sức khỏe ngƣời chăn nuôi gia cầm giải pháp can thiệp huyện Phú xuyên, nội với mục tiêu sau: Mô tả thực trạng môi ... 1.1 Thực trạng môi trường chăn nuôi gia cầm sức khỏe người lao động chăn nuôi gia cầm 1.1.1 Thực trạng điều kiện - môi trường chăn nuôi gia cầm 1.1.2 Thực trạng sức khoẻ người...
 • 163
 • 153
 • 0

Nghiên cứu thực trạng môi trường sức khoẻ ở làng nghề làm bún Phú Đô huyện Từ Liêm thành phố Nội. Đề xuất một số giải pháp can thiệp

Nghiên cứu thực trạng môi trường sức khoẻ ở làng nghề làm bún Phú Đô huyện Từ Liêm thành phố Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp can thiệp
... trạng môi trờng - sức khoẻ làng nghề làm bún Phú Đô, huyện Từ Liêm thành phố Nội Đề xuất số giải pháp can thiệp với mục tiêu nghiên cứu sau: Đánh giá thực trạng số yếu tố môi trờng sức khoẻ ... trờng sức khoẻ làng nghề làm bún thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm Thành phố Nội Đánh giá hiệu can thiệp truyền thông giáo dục sức khoẻ môi trờng làng nghề làm bún Phú Đô 3 CHƯƠNG 1.2.5.2 ... nghiên cứu sức khoẻ môi trờng Một số khái niệm sức khoẻ, môi trờng; Một số yếu tố môi trờng tác động lên sức khoẻ Tổng quan phơng pháp nghiên cứu sức khoẻ, môi trờng 1.2 Làng nghề yếu tố môi trờng...
 • 15
 • 639
 • 2

Nghiên cứu tình hình tiêu chảy ở lợn từ 1 đến 6 tháng tuổi biện pháp phòng trị tại huyện Phú Lương – tỉnh Thái Nguyên.

Nghiên cứu tình hình tiêu chảy ở lợn từ 1 đến 6 tháng tuổi và biện pháp phòng trị tại huyện Phú Lương – tỉnh Thái Nguyên.
... 17 . 562 95.3 91 17. 312 91. 280 17 .10 8 98.3 56 Ngô 3.278 8.388 3.2 96 9.088 3. 310 11 .9 21 Lạc 3 61 1 . 16 7 360 1. 163 3 61 1 . 16 8 Khoai tây 67 5 3.337 67 7 3. 61 2 68 8 3.8 86 Rau màu 1. 5 36 13 2.000 1. 539 13 5. 61 6 1. 5 51 ... Nghiên cứu tình hình tiêu chảy lợn từ 18 đến tháng tuổi biện pháp phòng trị huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên” * Mục đích đề tài Điều tra tình hình mắc tiêu chảy lợn từ đến tháng tuổi huyện Phú Lương, ... tả lợn 566 566 10 0 Vắc xin tụ - dấu lợn 86 566 566 10 0 Công tác điều trị Khỏi Bệnh phân trắng lợn 11 8 96, 72 Bệnh suyễn lợn 32 30 93,75 Bệnh ghẻ lợn 19 19 10 0 Phối giống lợn 11 11 10 0 Thiến lợn...
 • 51
 • 88
 • 0

Đánh giá sử dụng thức ăn công nghiệp đến hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt trong các hộ nông dân tại huyện phú xuyên tây

Đánh giá sử dụng thức ăn công nghiệp đến hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt trong các hộ nông dân tại huyện phú xuyên  hà tây
... v hiệu kinh tế sử dụng loại thức ăn công nghiệp chăn nuôi lợn thịt địa b n huyện - Tìm hiểu ảnh hởng số yếu tố đến kết v hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt hộ nông dân đặc biệt l việc sử dụng thức ... 4.4.4 Đánh giá chung tình hình phát triển chăn nuôi lợn hộ nông dân huyện Phú Xuyên 114 4.4.5 Đánh giá tiềm phát triển việc sử dụng thức ăn công nghiệp chăn nuôi lợn thịt hộ nông dân huyện ... sở đánh giá thực trạng sử dụng thức ăn công nghiệp chăn nuôi lợn thịt, từ góp phần đề xuất giải pháp phù hợp nhằm để nâng cao hiệu kinh tế việc sử dụng thức ăn công nghiệp chăn nuôi lợn thịt hộ...
 • 143
 • 727
 • 17

Nghiên cứu thực trạng môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Nội - Những giải pháp về xúc tiến quản lý.DOC

Nghiên cứu thực trạng môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Hà Nội - Những giải pháp về xúc tiến và quản lý.DOC
... - 91 0.5 16 15 278 47 1992 -3 -9 34 76 81 - 54 -4 1993 -2 15 13 - 13 0.04 1994 -2 15 13 - 13 0.04 Nguồn: T liệu từ Th viện Quốc gia 12 Nội -2 000 FDI project 2000 phần ii Thực trạng đầu t trực ... 2000 60 65 - Đối với nội: Năm 1989 có quốc gia đầu t vốn vào Nội, năm 2000 thu hút đợc 40 quốc gia đầu t vốn vào Nội (tăng gấp 9,5 lần) Sự gia tăng quốc gia đầu t vốn vào Nội qua năm ... project 2000 phần iii định hớng đầu t trực tiếp nớc Ngoài vào nội đến năm 2020 I Những định hớng chung phát triển kinh tế-xã hội đầu t trực tiếp nớc 51 Nội -2 000 FDI project 2000 ...
 • 73
 • 495
 • 0

Nghiên cứu thực trạng chăm sóc sức khỏe tại xã Tân Lập

Nghiên cứu thực trạng chăm sóc sức khỏe tại xã Tân Lập
... pháp nghiên cứu 2.1.Địa điểm nghiên cứu : Nghiên cứu tiến hành hai Tân Lập Nam Cờng huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn Trong Tân Lập đợc chọn can thiệp, Nam Cờng đối chứng nằm sát Tân Lập ... tiến hành nghiên cứu với mục đích Mục tiêu chung: Mô tả thực trạng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ sử dụng dịch vụ y tế x ã Tân Lập núi huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn Mục tiêu cụ thể : Mô tả thực trạng nhu ... Phần III Kết nghiên cứu 3.1.Nhu cầu chăm sóc sức khoẻ: 3.1.1 Tình hình mắc bệnh cấp tính: -Tiến hành điều tra ngang 776 hộ gia đình với 3868 ngời hai Tân Lập (xã can thiệp) Nam Cờng (xã đối chứng)...
 • 40
 • 491
 • 6

Nghiên cứu thực trạng môi trường khuyến tri thức tại các công ty tư nhân thuộc lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam cơ sở để tăng cường nâng cao quản trị tri thức (2)

Nghiên cứu thực trạng môi trường khuyến tri thức tại các công ty tư nhân thuộc lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam cơ sở để tăng cường và nâng cao quản trị tri thức (2)
... khuyến tri thức quản trị tri thức 1.4 Ý nghĩa nghiên cứu Nghiên cứu góp phần việc đưa chiều hướng quản trị tri thức Nghiên cứu cung cấp cho quản trị viên nhà lãnh đạo ý ng mô hình quản trị tri thức ... nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm tìm câu trả lời cho câu hỏi lớn sau: Môi trường khuyến tri thức công ty giáo dục vấn lựa chọn nghiên cứu gì? Các biến có ảnh hưởng đến môi trường khuyến tri ... mô công ty Giả thiết tỷ trọng giá trị tổng thể tri thức chuyên sâu đo lường công ty cho khuyến tri thức Nói cách khác, công ty đạt điểm cao tỷ trọng giá trị tri thức môi trường khuyến tri thức...
 • 26
 • 192
 • 0

Nghiên cứu thực trạng môi trường khuyến tri thức tại các công ty tư nhân thuộc lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam cơ sở để tăng cường nâng cao quản trị tri thức

Nghiên cứu thực trạng môi trường khuyến tri thức tại các công ty tư nhân thuộc lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam cơ sở để tăng cường và nâng cao quản trị tri thức
... knowledge; and (3) quality and quantity of knowledge used The quantity and quality of knowledge used has an influence on the business objectives in that they separate typical management objectives ... Management offered by Southern Luzon State University, Republic of the Philippines in collaboration with Thai Nguyen University, Socialist Republic of Vietnam DR TERESITA V DELA CRUZ DR WALBERTO A MACARAAN ... friends of EduTrust and Vietnam Chamber of Commerce and Industry in Hanoi and Ho Chi Minh City At the EduTrust, thanks are due to colleagues of the office of the Chairman Vietnam Chamber of Commerce...
 • 157
 • 173
 • 0

Đề cương nghiên cứu: Thực trạng môi trường nước sự phát triển của Thủ Đô Nội pps

Đề cương nghiên cứu: Thực trạng môi trường nước và sự phát triển của Thủ Đô Hà Nội pps
... vấn đề nghiên cứu đề tài Chương : Phương pháp nghiên cứu kết phân tích vấn đề Thực trạng ô nhiễm nguồn nước Nội ảnh hưởng tới phát triển thành phố” 3.1) Hệ phương pháp nghiên cứu vấn đề - ... _Tìm hiểu thực trạng nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước Nội _Ảnh hưởng ô nhiễm nước tới phát triển thành phố _Đưa số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nước cho thành phố ... đến nước Chính mà hàng ngày có lượng lớn nước ược tiêu thụ đồng thời ngần nước thải môi trường Nội thành phố lớn Việt Nam Lượng nước thải thành phố thải hàng ngày lớn , nhiên hệ thống xử lí nước...
 • 5
 • 4,569
 • 42

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thực trạng thủy sinh vật lạ xâm nhập thủy vực việt nam và giải pháp quản lýđề cương nghiên cứu thực trạng môi trường nước và sự phát triển của thủ đô hà nội ppskhóa luận thực trạng chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi cô đơnthực trạng chất lượng tiêm chủng mở rộng và đánh giá một số giải pháp can thiệp tại tuyến xã huyện đà bắc tỉnh hoà bình năm 2007 2008nghiên cứu thực trạng thị trườngnghiên cứu hiện trạng môi trường mỏ than hà lầm – tkvphương pháp nghiên cứu thực trạng phong cách quản lý của hiệu trưởng trường trung học phổ thôngkhảo sát đánh giá thực trạng chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo việt namluận văn tài nguyên môi trường đánh giá thực trạng đăng ký cấp giấy chứng nhận lập hồ sơ địa chính và đăng ký biến động tại huyện phú xuyên – tp hà nộithực trạng môi trường kinh doanh của các công ty cho thuê tài chính thành viên của các ngân hàng thương mại việt namthực trạng môi trường kinh doanh của công tythực trạng môi trường cạnh tranh của việt nam trước khi gia nhập wtokết quả nghiên cứu thực trạng chất lượng cuộc sống của dân cư huyện ninh phước giai đoạn 2000 2009nhan thuc ve cham soc suc khoe cua nguoi cao tuoinahn thuc ve cham soc suc khoe cua nguoi cao tuoi o nong thonĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây