BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI
... a/ Bối cảnh quốc tế (có nhóm vấn đề) Thứ đặc điểm, xu chung thời đại ngày Thứ hai nhận định, đánh giá CNXH trước Thứ ba nhận định, đánh giá chủ nghĩa tư đại Thứ tư đánh giá tình hình nước phát ... nước nhà định trở thành nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc - Đảng kêu gọi tất đảng viên Đảng, toàn thể đồng bào Việt Nam nước nước mang hết tinh thần nghị lực phấn đấu thực thắng lợi ... bước tiến hành tổ chức trị, Đảng * V.I.Lênin: Cương lĩnh tuyên ngôn vắn tắt, rõ ràng xác nói lên tất điều mà Đảng muốn đạt mục đích mà Đảng đấu tranh * Theo quan niệm Đảng ta: Cương lĩnh trị văn...
 • 15
 • 6,593
 • 79

Bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII

Bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII
... công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí - Từ nghị Đại hội Đảng, vạch nghị phù hợp với sở Quảng minh, ngày 30 tháng 05 năm 2016 Đảng viên Trần Minh Hà ... nhũng, lãng phí: - Đổi phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền Đảng: Đề xuất, kiến nghị giải pháp -Phát huy kết đạt được, khắc phục, đổi phương thức, lề lối làm việc lỗi thời - Đẩy mạnh công tác ... hướng công nghiệp hoá, đại hoá: tỷ trọng công nghiệp dịch vụ GDP tăng, đạt 83% - Giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội bảo đảm, đời sống Nhân...
 • 4
 • 42,012
 • 1,665

BÀI THU HOẠCH học tập nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng

BÀI THU HOẠCH học tập nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng
... trật tự an toàn hội, để học sinh trường có chỗ đứng xã hội, khẳng định thương hiệu nhà trường Những đề xuất kiến nghị mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp để tổ chức thực Nghị Đại hội XII Đảng đơn vị ... Tiếp tục học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu xã hội, gương cho sinh viên noi theo Để thực mục tiêu hội nhập quốc tế thân xác định phải đầu tư học tập ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu dạy học song ... đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn hội Mở rộng đưa vào chiều sâu quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiệu hội nhập quốc tế điều kiện mới,...
 • 5
 • 219,394
 • 5,257

bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng lần thứ 12

bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng lần thứ 12
... trng 1-2 lần/ tháng Sinh hot chuyên môn lần/ tháng Họp công đoàn lần/ tháng Họp phụ huynh học sinh lần/ năm (u nm, gia nm v cui nm) 4.2 Công tác hoạt động tổ chuyên môn a Nội dung, kế hoạch đạo ... chức dự giờ, thăm lớp giáo viên ớt nht lần/ học kỳ Kiểm tra hồ sơ, đánh giá xếp loại giáo viên (1 lần/ thỏng) Có kế hoạch bồi dỡng học sinh khá, giỏi, phụ đạo học sinh yếu Thc hin tớch hp dy hc Ting ... toàn diện, thực chất Tập trung thực tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học: Triển khai tốt việc nâng cao chất lợng dạy - học toàn diện lớp Đẩy mạnh đổi PPDH đánh giá kết học tập học sinh Thực tốt vận...
 • 27
 • 37,513
 • 116

Bài thu hoạch học tập tư tưởng HỒ CHÍ MINH

Bài thu hoạch học tập tư tưởng HỒ CHÍ MINH
... theo tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh -Là giáo viên làm việc môi trường giáo dục thân lấy tiêu chuẩn đạo đức làm thước đo, tiêu chí phấn đấu cho sống làm việc theo gương tưởng đạo đức Hồ Chí ... phí, quan liêu” tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” Chủ tịch Hồ Chí Minh a./Những nội dung cần quán triệt chuyên đề tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan ... điểm tưởng (bệnh chủ quan), khuyết điểm quan hệ (bệnh hẹp hòi), khuyết điểm cách nói, cách viết (bệnh ba hoa) 2./Những nội dung cần quán triệt chuyên đề tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh...
 • 4
 • 12,197
 • 152

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
... văn minh việc tổ chức ma chay, cưới xin Thấm nhuần đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh thân sống làm việc xí nghiệp may Công ty 20 Tôi luôn tự nhủ phải sống rèn luyện cho thân theo gương sáng Hồ Chí Minh ... đình đến cộng đồng, xã hội Bất kể lĩnh vực thực hành tiết kiệm Để thực hành tiết kiệm theo gương Hồ Chí Minh chủ trương Đảng, Nhà nước, phải: - Tự rà soát sản xuất, tiêu dùng gia đình, cộng đồng, ... “Ra tắt vào bật” thiết bị điện Hạn chế sử dụng thiết bị điện có công suất lớn vào cao điểm (từ 18 đến 22 hàng ngày) + Tiết kiệm việc ma chay, cưới xin: Thực tổ chức ma chay cưới xin theo nếp...
 • 3
 • 43,414
 • 476

bai thu hoach học tạp và làm theo tam guơng hcm

bai thu hoach học tạp và làm theo tam guơng hcm
... viên, kiểm tra, giám sát việc làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh * Phát huy vai trò nêu gơng học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh B Phơng hớng hành động học tập làm th eo t tởng, gơng đạo đức ... nhiệm vụ vẻ vang giai đoạn cách mạng Bốn nhằm đa vận động Học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh vào chiều sâu; đẩy mạnh việc làm theo gơng Bác cán bộ, đẩng viên nhân dân T tởng Hồ Chí Minh ... Tiếp tục dành thời gian để đọc sách, báo, tạp trí viết t tởng, tấp gơng đạo đức Hồ Chí Minh; Theo dõi chơng trình truyền thanh, Bài thu hoạch: Học tập làm theo t tởng, gơng đạo đức Hồ Chí Minh nâng...
 • 7
 • 3,668
 • 27

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM 2009

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM 2009
... giám sát việc làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh * Phát huy vai trò nêu gơng học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh B Phơng hớng hành động học tập làm th eo t tởng, gơng đạo đức Hồ Chí Minh ... nớc, tinh thần tập thể; đẩy mạnh tu dỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; chống chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, cục bộ, địa phơng Bài thu hoạch: Học tập làm theo t tởng, gơng đạo đức Hồ Chí Minh ... đọc sách, báo, tạp trí viết t tởng, tấp gơng đạo đức Hồ Chí Minh; Theo dõi chơng trình truyền thanh, Bài thu hoạch: Học tập làm theo t tởng, gơng đạo đức Hồ Chí Minh nâng cao ý thức trách nhiệm,...
 • 7
 • 5,216
 • 42

Bai thu hoach hoc tap tu tuong HO CHI MINH

Bai thu hoach hoc tap tu tuong HO CHI MINH
... Chí Minh “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” +Tiết kiệm -Tiết kiệm “là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi” Tiết kiệm bủn xỉn, mà việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ ... phẩm chất kém, kẻ xấu thoả sức đục khoét ngân sách tài sản quốc gia Nó phá ho i đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên; đồng thời làm tiêu hao cải nhà nước nhân dân Nó làm cho tổ chức Đảng quan Nhà ... đấu cho sống làm việc theo gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh -Tôi giữ sạch, gương sáng cho học sinh noi theo *Giải pháp thực : -Thường xuyên trau dồi, học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh...
 • 4
 • 2,965
 • 14

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
... trời rét ngọt, ma bụt Từ mẩu truyện , học Bác làm xúc động Tôi xác định cho phải học tập Bác học quỹ thời gian học tôi: Tôi vận dụng học quỹ thời gian vào công tác giảng dạy mình.Là giáo viên ... em hiểu nhanh, bớc cho em làm hớng dẫn tập nhà đặc biệt trọng toàn dạy em phải biết vận dụng vào làm tập sau vận dụng thực tế sống Qua thời gian nhận thấy kết học tập em đợc nâng lên rõ rệt ... lãnh đạo , ông bà nội, ngoại lại xa ) Tôi xin với ban giám hiệu nhà trờng cho học lớp trung cấp tin học huyện tổ chức , hoàn thành khoá học trở trờng mạnh dạn đa công nghệ thông tin vào tiết học...
 • 3
 • 7,397
 • 61

bai thu hoach hoc tap dao duc ho chi minh

bai thu hoach hoc tap dao duc ho chi minh
... chng tham ụ lóng phớ, quan liờu phi cú t chc v k hoch, trin khai cỏc cp cỳng thc hin, t chc cỏc cuc hc v ng tuyờn truyn cỏc cp cựng thc hin Giao cho nhõn dõn giỏm sỏt v kim tra II Những kết cụ ... thc o, tiờu phn u cho mỡnh sng v lm vic theo tm gng t tng o c H Chớ Minh - Tụi s luụn gi mỡnh sch, xng ỏng vi lời Bác ó dy - Thng xuyờn trau di, hc v lm theo Tm gng o c H Chớ Minh - Luụn gi gỡn ... nhng, lóng phớ : Tụi luụn rốn luyn bn thõn mỡnh theo tiờu chun tm gng o c H Chớ Minh, thng xuyờn hc v lm theo H Chớ Minh ; núi khụng vi tham nhng, quan liờu, lóng phớ bệnh thành tích giáo dục -Cựng...
 • 3
 • 7,871
 • 31

Bai thu hoach hoc tap va lam theo tam guong dao duc HCM

Bai thu hoach hoc tap va lam theo tam guong dao duc HCM
... đức cách mạng; hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang giai đoạn cách mạng Bốn nhằm đa vận động Học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh vào chiều sâu; đẩy mạnh việc làm theo gơng Bác cán bộ, đẩng viên nhân ... tổ chức, hớng dẫn với động viên, kiểm tra, giám sát việc làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh * Phát huy vai trò nêu gơng học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh B Phơng hớng hành động học tập ... (vật chất tinh thần) nhân dân Tiếp theo tôn trọng quyền làm chủ nhân dân - phải để dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra Không đợc tự cao tự đại, khinh rẻ chê bai dân * Các giải pháp nhằm nâng...
 • 6
 • 3,627
 • 34

Bài thu hoạch học tập .........HCM

Bài thu hoạch học tập .........HCM
... Trang Người viết thu hoạch Bùi Thị Sáu Bài thu hoạch năm học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Trang Bùi Thị Sáu ... làm theo"Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" 1.Những việc tổ chức làm theo(Cụ thể): Trang Bài thu hoạch năm học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Bùi Thị Sáu - Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo ... bình, mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp, đồng chí để tiến Những kiến nghị, đề xuất Trang Bài thu hoạch năm học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Bùi Thị Sáu Mỗi cán bộ, phải thật thấm nhuần đạo...
 • 5
 • 411
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài thu hoạch học tập và làm theobài thu hoạch học tập tư tưởng hồ chí minhbài thu hoạch học tập tư tưởng hcm 2013bài thu hoạch học tập tấm gương đạo đức hcmbài thu hoạch học tập đạo đức hồ chí minhbài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh giáo viênbài thu hoạch học tập tư tưởng hồ chí minh nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân nói đi đôi với làmbai thu hoach hoc tap dao duc ho chi minh nam 2014bài thu hoạch học tập tư tưởng hồ chí minh ve neu cao tinh than trach nhiem chong chu nghia ca nhanbai thu hoach hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh ve neu cao tinh than trach nhiem ca nhan va noi di doi voi lambài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân nói đi đôi với làmbài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minhbài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2014bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2012bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2014Some teaching methods help improve students’ speaking skill at high schoolNghiên cứu, đánh giá tượng ngưng tụ lỏng sử dụng mô hình mô tích hợp vỉa – giếngBÀI TIỂU LUẬN TRANG BỊ ĐIỆNCách làm đồ dùng dạy học mô hình động quá trình tự nhân đôi ADNChuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần cấu trúc tế bào sinh học 10Dạy học tích hợp theo dự án chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái và vấn đề phát triển bền vững”XÂY DỰNG CẤU HÌNH THÍ NGHIỆM GAMMA TÁN XẠGiáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường họcHướng dẫn học sinh rèn luyện ký năng giải các bài toán về dãy con liên tiếpKinh nghiệm giúp học sinh giải nhanh một số dạng bài tập di truyền hoán vị gen, tương tác gen hay và khóMột số dạng bài tập ôn luyện học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay phần vi sinh vật sinh học 10 và bài tập sinh học 11Một số kinh nghiệm ôn luyện giúp học sinh THPT nâng cao điểm thi môn sinh học trong kỳ thi THPT quốc gia với mục đích xét tuyển đại học, cao đẳngMột số phương án cải tiến cách làm trong các tiết thực hành phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật sinh học 11 cơ bản tại trường THPTạo tình huống gợi vấn đề và hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề khi học bài 11; 12 chương trình sinh học 12 cơ bảnGiáo án Mĩ thuật 1 chủ đề 1Phương pháp giải bài tập các quy luật di truyền của men đencông nghệ quang thụ động tốc độ Gigabit GPONBài 23. Ẩn dụPhương pháp giải các dạng bài tập phần cấu trúc, cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THPT nguyễn hoàngBài 19. So sánh