Bài giảng dự báo tài chính

TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH FUZZY LOGIC ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN DỰ BÁO TÀI CHÍNH

TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH FUZZY LOGIC ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN DỰ BÁO TÀI CHÍNH
... Phương pháp xây dựng hình Như nói phần giới thiệu FuzzyLogic, có nhiều hình phục vụ cho việc xây dựng hệ Fuzzy Logic, khóa luận tốt nghiệp, sử dụng hai hình hình tam giác hình hình thang ... trình xây dựng hình đưa chức ứng dụng hình việc tạo hệ thống dự báo giá chứng khoán tương lai Chương III báo cáo lại trình xây dựng hình thí nghiệm đánh giá độ xác so với thực tế hình ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Trần Bá Nghiệp TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH FUZZY LOGIC ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN DỰ BÁO TÀI CHÍNH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Các Hệ Thống Thông Tin...
 • 63
 • 727
 • 0

LUẬN VĂN:TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH FUZZY LOGIC ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN DỰ BÁO TÀI CHÍNH pdf

LUẬN VĂN:TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH FUZZY LOGIC ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN DỰ BÁO TÀI CHÍNH pdf
... Phương pháp xây dựng hình Như nói phần giới thiệu FuzzyLogic, có nhiều hình phục vụ cho việc xây dựng hệ Fuzzy Logic, khóa luận tốt nghiệp, sử dụng hai hình hình tam giác hình hình thang ... trình xây dựng hình đưa chức ứng dụng hình việc tạo hệ thống dự báo giá chứng khoán tương lai Chương III báo cáo lại trình xây dựng hình thí nghiệm đánh giá độ xác so với thực tế hình ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Trần Bá Nghiệp TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH FUZZY LOGIC ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN DỰ BÁO TÀI CHÍNH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Các Hệ Thống Thông Tin Cán...
 • 63
 • 342
 • 0

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 8: Lập dự toán tài chínhdự báo các BCTC

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 8: Lập dự toán tài chính và dự báo các BCTC
... 8-3 Các bước lập dự toán tài Dự báo doanh thu Dự báo tài sản cần thiết để phục vụ cho doanh thu tăng thêm Dự báo nguồn ngân quỹ tạo từ HĐSXKD Dự báo nguồn ngân quỹ cần huy ... : Ts Trần Viết Hoàng – Th.s Trần Hùng Sơn - 12 Dự báo BCTC theo PP % doanh thu Dự báo DT dựa tốc độ tăng DT dự kiến Dự báo khoản mục theo tỷ lệ % DT dự kiến Chi phí Tiền Khoản phải thu VNU HCMC ... Trần Hùng Sơn - 14 Các nguồn tài trợ cần để tài trợ cho TS tăng thêm Từ giả định xác lập, xác định: TS cần phải có DT tăng Xác định nguồn tài trợ AFN là: Tài sản cần phải có trừ nguồn tài trợ tạo...
 • 20
 • 637
 • 0

Bài giảng quản trị tài chính chương IV dự toán tiền mặt và báo cáo dòng tiền

Bài giảng quản trị tài chính chương IV dự toán tiền mặt và báo cáo dòng tiền
... thành báo cáo dòng tiền • 1.Hình thức báo cáo dòng tiền • 2.Hai phương pháp lập báo cáo dòng tiền • 3.Một ví dụ đơn giản www.ask.edu.vn 34 Lập báo cáo dòng tiền • Về hình thức, báo cáo dòng tiền ... tin đáng ý www.ask.edu.vn 14 LẬP NGÂN SÁCH TIỀN MẶT • Chuẩn bị ngân sách tiền mặt: Dòng tiền thu vào – Dòng tiền chi • Có nhiều cách lập ngân sách tiền mặt cho quý: – Nhiều doanh nghiệp lớn triển ... phải thu trước thành tiền mặt Dòng tiền vào từ việc thu khoản phải thu www.ask.edu.vn 16 LẬP NGÂN SÁCH TIỀN MẶT • Để dự đoán số tiền công ty thu từ khoản phải thu phải dự báo doanh thu sách tín...
 • 45
 • 1,407
 • 0

Bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ - chương 3 - Bảo hiểm

Bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ - chương 3 - Bảo hiểm
... ngữ bảo hiểm • • • Đồng bảo hiểm (co-insurance): “Là việc từ hai công ty bảo hiểm trở lên liên kết với bảo hiểm cho đối tượng” Bảo hiểm trùng (double insurance): “Là tượng bảo hiểm tài sản, tài ... người bảo hiểm phải nộp phí bảo hiểm cho người bảo hiểm Xét phương diện tài chính: Bảo hiểm phạm trù tài gắn liền với trình hình thành, phân phối sử dụng quỹ bảo hiểm I Khái niệm bảo hiểm ... CHUNG VỀ BẢO HIỂM • Khái niệm Bảo hiểm • Đặc điểm Bảo hiểm • Phân loại • Vai trò • Các nguyên tắc quản Bảo hiểm B BẢO HIỂM KINH DOANH • Khái niệm • Phân loại • Nguồn hình thành quỹ Bảo hiểm •...
 • 24
 • 1,498
 • 7

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 4: Phân tích báo cáo tài chính

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 4: Phân tích báo cáo tài chính
... so sánh ngành,(c) phân tích tỷ trọng, (d) phân tích % thay đổi nào? Một số hạn chế việc phân tích tỷ số tài gì? VNU HCMC , Gv hướng dẫn : Viết Hoàng – Hùng Sơn – Thanh Trúc 4-4 8 24 ... Hùng Sơn – Thanh Trúc 4-6 Năm loại tỷ số tài để phân tích, tỷ số nói lên điều gì? Thanh khoản: Công ty chi trả khoản đến hạn hay không? Quản lý tài sản: Công ty có đủ tài sản cho hoạt động không? ... 1.8% 3.0% 1.1% 1.1% EBT 4.3% -2 .7% 6.0% 5.9% Taxes 1.7% -1 .1% 2.4% 2.4% NI 2.6% -1 .6% 3.6% 3.6% VNU HCMC , Gv hướng dẫn : Viết Hoàng – Hùng Sơn – Thanh Trúc 4-3 2 16 Phân tích tỷ trọng BCTN Công ty...
 • 24
 • 496
 • 1

bài giảng pháp luật tài chính đầy đủ, dễ hiểu

bài giảng pháp luật tài chính đầy đủ, dễ hiểu
... dung quy phạm pháp luật, pháp luật thu ngân sách Nhà nước bao gồm phận sau: - Pháp luật thu ngân sách Nhà nước từ thuế - Pháp luật thu ngân sách Nhà nước từ phí, lệ phí - Pháp luật khoản thu ... tiền mặt, số dư tài khoản tiền gửi đơn vị dự toán để quan chủ quản cấp (hoặc quan tài cấp) xem xét trước thông báo duyệt Học viện Tài chính, Giáo trình Quản lý Tài công , nxb Tài 2005, tr 98 ... tài chính, Cơ quan thuế, CQ hải quan, CQ khác BTC ủy quyền kho bạc NN) chủ thể đóng góp khoản thu NS theo nghĩa vụ dựa tinh thần tự nguyện Pháp luật thu ngân sách Nhà nước hệ thống văn pháp luật...
 • 34
 • 225
 • 0

slite bài giảng công ty tài chínhcông ty bảo hiểm

slite bài giảng công ty tài chínhcông ty bảo hiểm
... NỘI DUNG CÔNG TY TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH • 1.1 CÔNG TY TÀI CHÍNH • 1.2 CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH • 1.3 CÔNG TY TÀI CHÍNH VÀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM 2 CÔNG TY BẢO HIỂM • ... công ty môi giới bảo hiểm Bảo hiểm TNNN cho luật sư Bảo hiểm TNNN cho công ty chứng khoán Bảo hiểm TNNN cho công ty quản lý Bảo hiểm TNNN nhà thiết kế xây dựng công trình Bảo hiểm TNNN Nhà thầu ... đồng bảo hiểm • Hợp đồng bảo hiểm sự thỏa thuận bên mua bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho...
 • 45
 • 302
 • 2

Bài giảng phân tích tài chính dự án đầu tư

Bài giảng phân tích tài chính dự án đầu tư
... tÝch ®é nh¹y Hiệu dự án phụ thuộc vào nhiều yếu tố dự báo lập dự án Các số liệu dự báo thường bò sai lệch, dự báo khoảng thời gian ng đối dài Thông thường phân tích người ta dự kiến số tình ... người ta dự kiến số tình thay đổi bất lợi xảy ng lai (tính theo phần trăm, từ 1020%) từ tính lại tiêu hiệu theo phương pháp sử dụng, tiêu đạt dự án xem ổn đònh chấp nhận ...
 • 12
 • 375
 • 0

Bài giảng quản trị tài chính chương 3 thẩm định và đánh giá dự án đầu tư

Bài giảng quản trị tài chính  chương 3 thẩm định và đánh giá dự án đầu tư
... 2.000 3. 320 4.000 2.000 3. 320 4.000 2.000 3. 320 4.000 2.000 3. 320 4.000 2.000 3. 320 NPV (k=15%) = 1.129 ,3 Khấu hao nhanh PV Dt CF -10.000 4.000 4.000 4000 4.000 2.400 3. 456 4.000 1.440 3. 130 4.000 ... 1 03 tr.VN, thi gian nm Chi phớ s dng t bn l 10%/nm 16 NPV ca tng dõy chuyn (trng hp cỏc CF u hng nm) : NPVA = - 30 0 + 72 x PVFA (10%,6) = - 30 0 + 72 x 4 ,35 53 = 13, 582 tr VN NPVB = - 420 + 1 03 ... /(10 tr +40 tr.) PP = 2,2 nm = nm thỏng 12 ngy 37 THI GIAN HON VN Cể CHIT KHU Năm CFt Hiện hóa CF với k=10% Cộng dồn -80 -80 30 40 50 30 27,2 73 33, 056 37 ,565 20,490 - 80 -52,727 -19,671 17,894 Thi...
 • 76
 • 91
 • 0

Bài giảng phân tích tài chính chương 12 ước lượng dòng tiền và thẩm định dự án đầu tư

Bài giảng phân tích tài chính  chương 12 ước lượng dòng tiền và thẩm định dự án đầu tư
... R&D, phí thiết kế Đầu vào thiết bò Đầu nhà xưởng Đầu vào đất Đầu vào vốn lưu động Chi phí thành lập Hoạt động kinh doanh Tái đầu vào tài sản cố đònh Tái đầu vào tài sản lưu động ... phí dự án Như tách ch biệt đònh tài trợ khỏi đònh đầu nhằm hiểu rõ thêm tính chất khả thi tài thân dự án, tức so sánh nh dòng ng tiền phát sinh từ tài sản dự án với chi phí bỏ để có dự án đó, ... toán Mà Mà việ việc đánh nh giá giá dự án phả phải dựa vào dò dòng ng tiề tiền sắ chi dự kiế kiến nhậ nhận đươ ng lai nế dự án đươ thự thực hiệ B.1: Nguyên tắc ùc lượng ng ngân lưu tăng...
 • 14
 • 257
 • 0

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp bảo hiểm chương 2 TS hồ thủy tiên

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp bảo hiểm chương 2  TS hồ thủy tiên
... CHƯƠNG GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN Bao gồm nội dung: Lợi tức tỷ suất lợi tức Lãi kép giá trị tương lai Giá trị tương lai khoản trợ cấp thường niên Giá trị khoản tiền Giá trị khoản ... sau Giá trị tương lai khoản trợ cấp thường niên - Giá trị tương lai khoản trợ cấp thường niên trả trước FVAd FVAd = PP x {FVIFA(n+1,i) -1} - Giá trị tương lai dòng tiền thay đổi Giá trị khoản ... sau (Annuity ordinary) Giá trị tương lai khoản trợ cấp thường niên  Khoản trợ cấp thường niên trả trước (Annuity due) Giá trị tương lai khoản trợ cấp thường niên - Giá trị tương lai khoản trợ cấp...
 • 11
 • 225
 • 0

Bài giảng phân tích tài chính chương 3 báo cáo tài chính, dòng tiền

Bài giảng phân tích tài chính  chương 3 báo cáo tài chính, dòng tiền
... phòng giảm giá hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác 14, 637 10,2 03 - 13, 005 - 13, 115 -8,466 129, 236 96,625 204,892 - - - 133 ,0 13 100,720 207,925 -3, 778 -4,095 -3, 033 222 437 24,118 VNU HCMC , Gv hướng ... 170,556 31 8,252 30 5,885 7, 030 227, 739 672,848 101,958 258,558 407,646 Phải thu khách hàng 73, 862 176 ,39 4 135 ,074 Trả trước cho người bán 12 ,35 9 3, 916 26,2 43 - - - 14,105 81,159 230 ,725 23, 888 Tiền ... hạn Tài sản dài hạn khác - - - 6,879 10,029 178,1 23 169 ,36 9 212,176 636 ,30 3 - - - 1 ,31 4 3, 511 1,858 VNU HCMC , Gv hướng dẫn : Viết Hồng – Hùng Sơn – Thanh Trúc - 33 Nguồn vốn 833 ,702 1,512,613...
 • 20
 • 237
 • 0

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp bảo hiểm chương 1 TS hồ thủy tiên

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp bảo hiểm chương 1  TS hồ thủy tiên
... 1. 817 .7 61 1.902.582 Đầu tư tài n hạn 10 22 .13 2 714 . 419 888.029 955. 412 TÀI SẢN DÀI HẠN 1. 554.649 1. 834.030 1. 3 91. 647 1. 205.378 Đầu tư tài dài hạn 1. 039.338 1. 358.635 1. 132.974 972 .11 2 T CỘNG TÀI ... HỌC Chương 1: Tổng quan quản trị tài cơng ty bảo hiểm Chương 2: Quản trị tài sản nợ (dự phòng ngh vu cơng ty bảo hiểm Chương 3: Quản trị tài sản có cơng ty bảo hiểm (quan trị hoạt động đầu tư) Chương ... cơng ty bảo hiểm Tái bảo hiểm bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm Vì cơng cụ quan trọng cho: - Quản trị rủi ro: - Quản trị tài chính: 1. 1 Mục tiêu cơng ty bảo hiểm Vấn đề lại nên đưa định tái bảo hiểm nào?...
 • 42
 • 205
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập dự báo tài chính doanh nghiệpbài giảng phân tích tài chính dự án đầu tưbài giảng quản lý tài chính dự ánbài giảng thẩm định tài chính dự ánbài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ chương 3 bảo hiểmdự báo tài chínhbài giảng quản trị tài chínhbài giảng dự báo nhu cầu vật tưbài giảng mô hình tài chínhbài giảng phân tích tài chínhbài giảng thị trường tài chínhbài giảng hệ thống tài chínhbài giảng đầu tư tài chínhdự báo tài chính việt nambài giảng kiểm toán tài chínhĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 48. QuảBài 43. Rễ cây