Bài giảng Chu trình ngân sách

Bài giảng Chu trình ngân sách

Bài giảng Chu trình ngân sách
... pháp soạn lập ngân sách  Ví dụ chu trình ngân sách EU  Chu trình ngân sách Việt Nam:  Lập dự toán ngân sách  Chấp hành ngân sách  Quyết toán ngân sách  Phương pháp soạn lập ngân sách Phương ... expenditure Ví dụ chu trình ngân sách EU  May  July („perusal“)  October  November  December Ví dụ chu trình ngân sách EU Chu trình ngân sách Việt Nam Lập dự toán ngân sách Chấp hành ngân sách Quyết ... sách dựa vào những người công việc có → Ngân sách trì  VD: Ngân sách cho đợt tuyển sinh CT Ngân sách cho lớp chất lượng cao Ví dụ chu trình ngân sách EU -BASIC TERMS  Financial perspective...
 • 67
 • 401
 • 0

Bài giảng Chu trình của dự án đầu tư

Bài giảng Chu trình của dự án đầu tư
... ĐỊNH DỰ ÁN CHU TRÌNH CỦA DỰ ÁN ĐÀM PHÁN XÁC ĐỊNH DỰ ÁN  NGHIÊN CỨU CƠ HỘI ĐẦU TƯ #  XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN #  SÀNG LỌC CÁC Ý ĐỒ CỦA DỰ ÁN *  NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI @ NGUỒN HÌNH THÀNH DỰ ... CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐỂ TIẾN HÀNH ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN … 21 XÁC ĐỊNH DỰ ÁN CHU TRÌNH CỦA DỰ ÁN ĐÀM PHÁN 22 ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  XEM XÉT MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN CÓ THỰC HIỆN KHÔNG?  CÓ VƯT CHI PHÍ KHÔNG? ... ĐỊNH DỰ ÁN CHU TRÌNH CỦA DỰ ÁN ĐÀM PHÁN 15 TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN  NHÓM A: THUỘC THẨM QUYỀN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  NHÓM B: THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  NHÓM CÁC DỰ...
 • 30
 • 1,923
 • 2

Bài giảng chu trình sinh địa hóa pps

Bài giảng chu trình sinh địa hóa pps
... khí – Chiếm 5– 8% tổng số N Chu trình N – – Sinh vật chuyển hóa N2  NH3 Vi khuẩn chuyển hóa NH3  NO2 NO3 Chu trình N – Vi khuẩn Phản ứng khử (N2) thành( NH3) vi sinh vật với có mặt xúc tác ... giản:  NH4+  NO3- Chu trình N Bước 1: Fixation: Chuyển hóa từ dạng khí (N2) sang dạng hợp phần khác để thực vật hấp thu được: NH3 nitơ hữu (organic nitrogen) Chu trình N Sinh vật  Vi khuẩn ...  Chuyển hóa từ NO3- thành khí N2 điều kiện kỵ khí Do tham gia vi khuẩn: Pseudomonas Chu trình N Inputs outputs N  Input Cố định N,  Nước mưa (NH4+, NO3-),  Phân động vật  Tàn tích  Chu trình...
 • 30
 • 927
 • 0

chu trình ngân sách nhà nước và các nội dung liên quan đến ngân sách nhà nước

chu trình ngân sách nhà nước và các nội dung liên quan đến ngân sách nhà nước
... cần tiến hành cấp phát phạm vi vốn ngân sách nhà nước điều kiện khả thu bị hạn chế 2.3 Quyết toán ngân sách nhà nước Quyết toán ngân sách nhà nước khâu cuối chu trình quản lí NSNN Thông qua toán ... khoản lệ phí quan nhà nước quản lý nộp vào NSNN; phí quan nhà nước thu nộp toàn vào NSNN; phí không gắn với kết trực tiếp cua quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập phí thu từ dịch vụ nhà nước đầu ... sang ngân sách năm sau, nên trình thực hiện, vài Bộ, ngành, địa phương thực chuyển nhiệm vụ chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau cách tràn lan Vì vậy, việc chuyển nhiệm vụ chi chuyển nguồn ngân...
 • 15
 • 17,510
 • 87

Bài giảng về luật ngân sách nhà nước

Bài giảng về luật ngân sách nhà nước
... Kiểm toán Nhà nước để Quốc hội xem xét, định dự toán ngân sách nhà nước, định phân bổ ngân sách trung ương, định dự án, công trình quan trọng quốc gia, phê chuẩn toán ngân sách nhà nước 2.4.3 ... động tra lĩnh vực ngân sách nhà nứơc  II Pháp luật họat động Kiểm tóan Nhà nứơc  III Xử lý vi phạm lĩnh vực ngân sách nhà nứơc I Chế độ pháp lý hoạt động tra lĩnh vực ngân sách nhà nứơc 1.1 Khái ... tế ngân sách Quốc hội quan khác Quốc hội, Chính phủ việc xem xét, thẩm tra báo cáo dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà...
 • 34
 • 739
 • 1

bài giảng hoạch định ngân sách vốn đầu tư tổng quan về hoạch định ngân sách vốn

bài giảng hoạch định ngân sách vốn đầu tư tổng quan về hoạch định ngân sách vốn
... NỘI DUNG I Quyết định đầu II Hoạch định ngân sách vốn I QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ Khái niệm:  Đầu hy sinh giá trị chắn để đổi lấy giá trị không chắn (nhưng lớn hơn) ng lai  Đầu thể DN sử dụng ... kết thúc II HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN Bước Các đề xuất dự án đầu Bước Ước tính dòng tiền Bước Thẩm định dự án đầu Bước Xem xét thành dự án sau thực dự án II HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN (3.1) ... lượng vốn đầu vào tổng giá trị tài sản giá trị phận tài sản (TSCĐ TSLĐ)  Gắn liền với phía bên trái bảng cân đối kế toán  Quyết định đầu gồm định đầu ngắn hạn định đầu dài hạn  Là định...
 • 32
 • 216
 • 0

bài giảng hoạch định ngân sách vốn đầu tư ước tính dòng tiền

bài giảng hoạch định ngân sách vốn đầu tư ước tính dòng tiền
... Hãy ước tính dòng tiền cho dự án 4 CÁC VẤN ĐỀ KHÁC (1) Các vấn đề ước tính dòng tiền: Sự không chắn ng lai (2) Thực tiễn ước tính dòng tiền cho hoạch định ngân sach vốn (3) Vấn đề đạo đức ước ... gia tăng thêm vốn luân chuyển 2 CÁCH XÁC ĐỊNH DÒNG TIỀN  Lưu ý: (3) Đối với dự án đòi hỏi chi tiêu vốn thời gian năm trước phát sinh dòng tiền thu vào dương đầu tính giá dòng tiền chi với ... NỘI DUNG Các nguyên tắc xác định dòng tiền Cách thức xác định dòng tiền Ước dòng tiền cho DA mở rộng-thay Các vấn đề khác NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH CF  Dòng tiền (Cash Flow) bảng dự toán thu...
 • 28
 • 326
 • 0

Bài giảng Hoạch định ngân sách vốn đầu tư CÁC TIÊU CHUẨN HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN ĐẦU TƯ

Bài giảng Hoạch định ngân sách vốn đầu tư CÁC TIÊU CHUẨN HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN ĐẦU TƯ
... kê giáo trình – trang 248) để thẩm định dự án đầu tư? 3.CHỈ SỐ SINH LỢI- PI  Chỉ số sinh lợi (PI) dự án giá trị dòng tiền dự án đầu so với vốn đầu ban đầu  PI cho thấy đồng chi phí bỏ ... khác cho dự án, thông qua tiêu IRR nhà đầu đánh giá nguồn đầu thích hợp Bởi họ biết khoảng chênh lệch IRR r  đánh giá khả bù đắp chi phí sử dụng vốn dự án đầu so với tính rủi ro 2.TỶ ... VỐN - PP  Thời gian thu hồi vốn - PP khoảng thời gian thu hồi lại vốn đầu ban đầu thời gian cần thiết để dòng tiền tạo từ dự án đủ bù đắp chi phí đầu ban đầu cho dự án 𝑛 𝐶𝐶𝐹𝑡 | 𝑡=0 𝐶 𝑃𝑃...
 • 46
 • 306
 • 0

bài giảng chu trình citric

bài giảng chu trình citric
...  Cung cấp nhiều lượng  Sản phẩm trung gian chu trình acid citric điểm bắt đầu cho nhiều đường sinh tổng hợp Chu trình acid citric Chu trình acid citric  Oxy hóa kiểm soát    Tương tự việc ...   Chu trình acid tricarboxylic (TCA) (do chất trung gian tricarboxylat) Chu trình Krebs (Tên nhà hóa sinh Hans Krebs) Các phản ứng  Chu trình    Tái tạo oxaloacetat, chất mở đầu chu trình, ... trình, bước cuối chu trình Chu trình phản ứng enzym, xúc tác chuyển hóa vô tận nhóm acetyl Carbon vào:  carbon vào chu trình carbon dạng CO  Gồm phản ứng xúc tác enzym  Vận chuyển đôi điện...
 • 20
 • 123
 • 0

bài giảng kế toán ngân sách

bài giảng kế toán ngân sách
... thông Kế toán tiền gửi ngân hàng 2.1 Kế toán tiền gửi không kỳ hạn 2.2 Kế toán tiên gửi có kỳ hạn 2.3 Kế toán tiền gửi chuyên thu 2.4 Kế toán lãi tiền gửi phí toán Kế toán tiền mặt ngân hàng ... 3853, 3863 – LCC LKB Kế toán hoàn trả khoản thu ngân sách 3.3 Kế toán hoàn trả thuế thu nhập cá nhân 3.3.1 Trong năm ngân sách thời gian chỉnh lý toán ngân sách Kế toán hạch toán tương tự điểm ... khác Kế toán tiền mặt 1.1 Kế toán tiền mặt quỹ 1.2 Kế toán tiền mặt chuyển 1.3 Kế toán tiền mặt thu theo túi niêm phong 1.4 Kế toán tiền thừa 1.5 Kế toán phí đổi tiền không đủ t.chuẩn lưu thông Kế...
 • 63
 • 643
 • 2

Slide bài giảng Kế toán ngân sách nhà nước và các nghiệp vụ kho bạc

Slide bài giảng Kế toán ngân sách nhà nước và các nghiệp vụ kho bạc
... ti chớnh cỏc cp Cỏc b Phm Hong Phng Khoa Ti chớnh cụng - HVTC Cỏc c quan ngang b 1.3 Nhim v KT NSNN DT thu chi NSNN, Các kho n thu, chi NSNN Vay trả nợ vay, Các quĩ tài Vốn tiền, Tạm ứng, cho ... giao t ch, giao kho n, bng DT, LCT; DT giao t ch, giao kho n khỏc TK 9327, 9328, 9329 DT chi TX giao nm cp bng KF khụng giao t ch, giao kho n, bng DT, LCT; DT khụng giao t ch, giao kho n khỏc TK ... qun CT nh khon, ghi s Phm Hong Phng Khoa Ti chớnh cụng - HVTC 12 1.5.2 T chc h thng k toỏn - 04/21/16 Yờu cu ca h thng k toỏn H thng k toỏn Giỏ tr cỏc on mó h thng KT Phm Hong Phng Khoa Ti...
 • 97
 • 573
 • 8

Bài giảng thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình ngân sách nhà nước

Bài giảng thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình ngân sách nhà nước
... THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC I THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ: Việc quản lý, toán vốn đầu vốn nghiệp có tính chất đầu thuộc nguồn vốn ... niên độ ngân sách nhà nước cho dự án chủ đầu lập 4.2 Quyết toán vốn đầu Việc toán vốn đầu hàng năm toán vốn đầu dự án hoàn thành thực theo hướng dẫn Bộ Tài chế độ toán vốn đầu Trường ... Quản lý đầu xây dựng công trình đặc thù Việc quản lý đầu xây dựng công trình bí mật nhà nước thực theo Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 Chính phủ Quản lý đầu xây dựng công trình...
 • 22
 • 681
 • 0

Bài giảng quy trinh viet chu hoa

Bài giảng quy trinh viet chu hoa
... giống phần đầu hoa C, G) vòng xoắn nhỏ chân chữ (giống chân chữ D) Cách viết : đặt bút ĐK 6,viết nét cong dới lợn trở lên ĐK6 , chuyển hớng bút viết tiếp nét lợn dọc (lợn hai đầu) chuyển hớng bút ... đờng kẻ viết nét cong dới chuyển hớng viết tiếp nét cong trái trái tạo vòng xoắn to đầu chữ phần cuối nét cong trái,đến đờng kẻ dừng lại Nét từ điểm dừng bút nét 1, chuyển hớng ngợc lại viết ... dừng lại Nét từ điểm dừng bút nét 1, chuyển hớng đầu bút để viết tiếp nét thẳng đứng ( cuối nét lợn sang trái chút), dừng bút ĐK1 Nét từ điểm dừng bút nét 2, chuyển hớng đầu bút để viết tiếp nét...
 • 9
 • 16,162
 • 100

Bài giảng Quản trị Ngân hàng 2 - PGS.TS. Lâm Chí Dũng và Th.s. Võ Hoàng Diễm Trinh, 2009 docx

Bài giảng Quản trị Ngân hàng 2 - PGS.TS. Lâm Chí Dũng và Th.s. Võ Hoàng Diễm Trinh, 2009 docx
... PGS.TS Lâm Chí Dũng & Th.s Hoàng Diễm Trinh, 20 09 17 Bài giảng Quản trị Ngân hàng CHƯƠNG - ÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG 2. 1 Tổng quan đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng 2. 1.1 ... PGS.TS Lâm Chí Dũng & Th.s Hoàng Diễm Trinh, 20 09 10 Bài giảng Quản trị Ngân hàng - Vào năm 19 82, phủ Mexico & Brazil tuyên bố trì hoãn việc toán khoản nợ khoản vay Phương Tây Hậu ngân hàng ... doanh ngân hàng PGS.TS Lâm Chí Dũng & Th.s Hoàng Diễm Trinh, 20 09 19 Bài giảng Quản trị Ngân hàng Để đáp ứng mục tiêu đánh giá nêu mục 2. 1.1, việc đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng tiến...
 • 119
 • 592
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng chu trình sinh địa hóabài giảng cân đối ngân sách nhà nướcbài giảng môn luật ngân sách nhà nướcbài giảng hoạch định ngân sách vốn đầu tưngân sách nhà nước và quản lý chu trình ngân sách nhà nướcbài giảng kế toán ngân sách nhà nướcbài giảng quản lý ngân sách nhà nướcchu trình ngân sách nhà nước việt nam hiện naythời gian chu trình ngân sách có trùng với năm ngân sách hay khôngquản lý chu trình ngân sách nhà nướcnăm ngân sách và chu trình ngân sáchnhững đặc trưng cơ bản của hoạt động kiểm toán nhà nước đối với chu trình ngân sách nhà nướckhái niệm về ngân sách nhà nước chu trình ngân sách và hoạt động kiểm tra ngân sách nhà nướcbài giảng thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình ngân sách nhà nướcbài giảng tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 43. Rễ cây