Bút ký Công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN CHƯƠNG MỸ TRONG THỜI KỲ MỚI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN CHƯƠNG MỸ TRONG THỜI KỲ MỚI
... nghị dân vận Đảng phạm vi địa phơng Hoạt động Ban Dân vận góp phần nâng cao chất lợng, hiệu công tác dân vận cấp uỷ đảng, góp phần quan trọng việc củng cố, tăng cờng mối quan hệ Đảng với nhân dân ... vậy, để công tác dân vận đảng huyện Chơng Mỹ đạt kết tốt, thời gian tới phải tạo đợc chuyển biến mạnh mẽ, tích cực nhận thức, trách nhiệm cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên ngời dân, sở ... trơng, nghị thành công thực vào sống Khi có đợc niềm tin ủng hộ quần chúng cội nguồn sức mạnh, gốc thắng lợi Trong trình thực công tác dân vận lúc, nơi đảng bộ, quyền huyện Chơng Mỹ đợc nhận thức...
 • 41
 • 330
 • 7

Đặc điểm và phương pháp xử lý tình huống trong công tác dân vận của đảng tiểu luận cao học

Đặc điểm và phương pháp xử lý tình huống trong công tác dân vận của đảng tiểu luận cao học
... thành tình công tác tư tưởng không để phát triển thành công tác dân vận II PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CÔNG TÁC CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG Tình công tác dân vận đảng diễn phức tạp, việc xử tình ... đảng, sách pháp luật nhà nước nhiệm vụ trị địa phương, quan, đơn vị giải đạt kết biện pháp đặc biệt Đặc điểm tình công tác dân vận Thứ nhất: Tình công tác dân vận đảng Tình công tác dân vận đảng ... B.NỘI DUNG I ĐẶC ĐIỂM CỦA TÌNH HUỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG Khái niệm Tình công tác dân vận đảng kiện, biến cố diễn không bình thường, gay cấn, Phức tạp trình tiến hành công tác dân vận cấp ủy,...
 • 12
 • 1,399
 • 14

VẤN ĐỀ KHÂU TRUNG GIAN VỚI CÔNG TÁC TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC

VẤN ĐỀ KHÂU TRUNG GIAN VỚI CÔNG TÁC TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THANH THỦY VẤN ĐỀ KHÂU TRUNG GIAN VỚI CÔNG TÁC TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VIỆT NAM Chuyên ngành: Triết ... II KHÂU TRUNG GIAN VỚI SỰ TỒN TẠI CỦA TÔN GIÁO VÀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2.1 Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin tôn giáo 2.1.1 Tôn giáo, ý thức tôn giáo chủ nghĩa ... khâu trung gian với công tác tôn giáo Đảng thời độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam 48 231 Đ , ì 232 S ã ộ ởV ì ởV ủ N N 48 ủ ý ứ 54 2.3.2.1 Tôn giáo Việt Nam thời kì...
 • 93
 • 322
 • 0

vấn đề khâu trung gian với công tác tôn giáo của đảng trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam

vấn đề khâu trung gian với công tác tôn giáo của đảng trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
... II KHÂU TRUNG GIAN VỚI SỰ TỒN TẠI CỦA TÔN GIÁO VÀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2.1 Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin tôn giáo 2.1.1 Tôn giáo, ý thức tôn giáo chủ nghĩa ... khâu trung gian với công tác tôn giáo Đảng thời độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam 48 231 Đ , ì 232 S ã ộ ởV ì ởV ủ N N 48 ủ ý ứ 54 2.3.2.1 Tôn giáo Việt Nam thời ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THANH THỦY VẤN ĐỀ KHÂU TRUNG GIAN VỚI CÔNG TÁC TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VIỆT NAM Chuyên...
 • 93
 • 106
 • 0

TIỂU LUẬN CAO HỌC : Công tác tư tưởng của đảng trong thời kỳ 1965 1975

TIỂU LUẬN CAO HỌC : Công tác tư tưởng của đảng trong thời kỳ 1965 1975
... chiến thắng giặc Mỹ xâm lợc Sau tác giả kết quả, kinh nghiệm công tác t t tởng thời kỳ 1965- 1975 Với lý em chon đề tài ( Công tác t tởng Đảng thời kỳ 1965- 1975) làm tiểu luận hết môn 2.Tỡnh hỡnh ... bám sát nhiệm vụ trị Đảng thời kỳ để hoạt động đạt hiệu cao Trong thời kỳ lịch sử, công tác t tởng, tất lĩnh vực lý luận, tuyên truyền, cổ động bám sát nhiệm vụ trị Đảng thời kỳ mà cốt lõi t tởng ... 11 30 phút ngày 30-4 -1975, cờ cách mạng phấp phới bay Dinh Độc lập, tổng tiến công dậy Xuân 1975 toàn thắng Chng IV Kinh nghiệm công tác t tởng thời kỳ 1954 -1975 4.1 .Công tác t tởng phải giữ...
 • 22
 • 662
 • 1

CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
... đặt công tác quần chúng Đảng + VỊ TRÍ CỦA CÔNG TÁC DÂN VẬN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG - Tổ chức sở Đảng giữ ví đặc biệt công tác dân vận: + Là cầu nối Đảng nhân dân, trực tiếp vận động nhân dân ... nhân dân phải đa dạng III NHIỆM VỤ, PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG + Bốn là, Công tác vận động nhân dân trách nhiệm Đảng, quyền đoàn thể nhân dân NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ... đạo vừa đầy tớ thật trung thành nhân dân PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG(15phút) 2.1 Tổ chức sở Đảng trực tiếp thực công tác dân vận Dân vận khơng thể dùng báo chương, sách...
 • 13
 • 10,065
 • 33

đề tài thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chi bộ trường thcs

đề tài thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chi bộ trường thcs
... quý báu nhân dân; Thực hành dân chủ chìa khóa vạn giải khó khăn Muốn vận động nhân dân điều phải dân chủ với dân Đoàn kết vận động tất lực lợng ngời dân nội dung cốt lõi công tác dân vận Trong tỏc ... Dõn l gc; dân quý nhất, quan trọng hết Dân gốc dân phải chủ Dân chủ phải đợc hiểu quyền ngời, quyền đợc mu cầu hạnh phúc nh Mất lõi dân gốc dân chủ thành vô nghĩa Ngời khẳng định: Dân chủ quý ... lợng làm dân vận lực lợng hệ thống trị - trớc hết quyền Trong báo Dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: Tất cán quyền, tất cán đoàn thể tất hội viên tổ chức nhân dân phải phụ trách dân vận Điều có...
 • 32
 • 1,213
 • 8

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Chi bộ Trường THCS Xuân Dương

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Chi bộ Trường THCS Xuân Dương
... quý báu nhân dân; Thực hành dân chủ chìa khóa vạn giải khó khăn Muốn vận động nhân dân điều phải dân chủ với dân Đoàn kết vận động tất lực lợng ngời dân nội dung cốt lõi công tác dân vận Trong tỏc ... Dõn l gc; dân quý nhất, quan trọng hết Dân gốc dân phải chủ Dân chủ phải đợc hiểu quyền ngời, quyền đợc mu cầu hạnh phúc nh Mất lõi dân gốc dân chủ thành vô nghĩa Ngời khẳng định: Dân chủ quý ... lợng làm dân vận lực lợng hệ thống trị - trớc hết quyền Trong báo Dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: Tất cán quyền, tất cán đoàn thể tất hội viên tổ chức nhân dân phải phụ trách dân vận Điều có...
 • 32
 • 1,077
 • 3

Skkn Thực trạng và giải pháp công tác Dân vận của chính quyền Huyện Bảo Thắng

Skkn Thực trạng và giải pháp công tác Dân vận của chính quyền Huyện Bảo Thắng
... then chốt, công tác Dân vận có ý nghĩa định Công tác dân vận phải thờng xuyên đổi cho phù hợp với yêu cầu khách quan có tác động mạnh mẽ công tác vận động tầng lớp nhân dân Huyện để thực thắng lợi ... Xuất phát từ tình hình thực tế quyền Huyện Bo Thng, chọn đề tài Thực trạng giải pháp công tác Dân vận quyền Huyện Bo Thng để nhằm gắn vấn đề lý luận đợc nghiờn cu vào thực tiễn để làm sở lâu ... cực kiện toàn máy làm công tác dân vận, đổi hình thức tổ chức phơng pháp hoạt động, vận dụng sáng tạo học sức mạnh tổng hợp vào công tác dân vận Chất lợng hiệu công tác dân vận đợc nâng cao, góp...
 • 14
 • 4,309
 • 57

Vận dụng quan điểm phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Đảng trong thời kỳ đổi mới trong việc xây dựng văn hóa kinh doanh hoặc trong môi trường đào tạo đại học

Vận dụng quan điểm phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Đảng trong thời kỳ đổi mới trong việc xây dựng văn hóa kinh doanh hoặc trong môi trường đào tạo đại học
... pháp cho việc vận dụng quan điểm phát triển văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Đảng thời kỳ đổi việc xây dựng văn hóa kinh doanh doanh nghiệp 3.1 Xây dựng hình tượng doanh nghiệp Thứ quan trọng ... tinh hoa văn hóa nhân loại Quan điểm Đảng xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc văn hóa xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc CHỦ TRƯƠNG giáo dục đào tạo, với khoa học công ... điểm phát triển văn hóa đậm đà sắc dân tộc Đảng thời kỳ đổi “Đôi nét văn hóa việt nam trình vận dụng quan điểm phát triển văn hóa đậm đà sắc dân tộc Đảng thời kỳ đổi mới 01 LỜI MỞ ĐẦU 02 NỘI...
 • 20
 • 449
 • 4

thảo luận đường lối HCM .vcu đề tài Vận dụng quan điểm phát triển nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của Đảng trong thời kì đổi mới trong việc xây dựng văn hoá

thảo luận đường lối HCM .vcu đề tài Vận dụng quan điểm phát triển nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của Đảng trong thời kì đổi mới trong việc xây dựng văn hoá
... thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; văn hóa mà xây dựng văn hóa tiên ti ến, đậm đà sắc dân tộc; văn hóa Việt Nam văn hóa thống đa dạng cộng đồng dân tộc Việt Nam; xây dựng phát triển văn hóa ... dài đất nước Đề tài 2: Vận dụng quan điểm phát huy nguồn nhân lực Đảng thời đổi lĩnh vực đào tạo đại học BÀI LÀM Đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh công đổi mới, thực công ... trạng xây dựng văn hóa kinh doanh nước ta a Tại phải xây dựng văn hóa kinh doanh? Văn hoá kinh doanh tài sản vô hình doanh nghiệp Cùng với phát triển kinh tế thị trường việc xây dựng văn hoá kinh...
 • 11
 • 223
 • 0

tiểu luận cao học Vai trò lãnh đạo công tác tư tưởng của đảng trong giai đoạn hiện nay

tiểu luận cao học Vai trò lãnh đạo công tác tư tưởng của đảng trong giai đoạn hiện nay
... chúng”.[1] Công tác tưởng công tác lý luận hai mặt vấn đề, tác rời Khi mối quan hệ Lênin cho rằng, công tác tưởng công tác lý luận mục đích tự thân, vừa phải phục vụ cho công tác tưởng vừa ... đảng viên gạt bỏ tàn dư tưởng xấu rơi rớt lại tưởng lệch lạc phát sinh Công tác tưởng nhân tố định trực tiếp đến lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng Cùng với công tác tổ chức, công tác ... muốn thực đề tài Vai trò lãnh đạo công tác tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn nay nhằm góp phần tìm hiểu rõ chủ trương, đường lối, sách Đảng, thực trạng công tác tưởng Qua tổng hợp...
 • 29
 • 966
 • 5

Đăng kết hôn của công dân Việt Nam đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước potx

Đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước potx
... Trực tiếp quan hành nhà nước - Thành phần hồ sơ: + Tờ khai đăng kết hôn (theo mẫu quy định); + Đối với người thời hạn công tác, học tập lao động nước nước đăng kết hôn phải có xác nhận quan ... nữ từ mười tám tuổi trở lên; + Việc kết hôn nam nữ tự nguyện định, không bên ép buộc, lừa dối bên nào; không cưỡng ép cản trở; + Việc kết hôn không thuộc trường hợp cấm kết hôn sau: * Người có ... Bên nam Bên nữ Kết hôn lần thứ Chúng cam đoan lời khai thật, việc kết hôn không vi phạm quy định Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam chịu trách nhiệm trước pháp luật cam đoan Đề nghị đăng...
 • 8
 • 415
 • 0

Tiểu luận cuối khóa: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA ĐẢNG BỘ PHƯỜNG BƯỞI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN

Tiểu luận cuối khóa: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA ĐẢNG BỘ PHƯỜNG BƯỞI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN
... Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam công tác Dân vận ChƯƠNG II: thực trạng CÔNG TáC DÂN VặN PHƯờNG Bởi Từ 2004 ĐếN Những nhân tố tác động đến công tác Dân vận phờng Bởi Kết công tác Dân vặn Đảng phờng ... phạm vi nghiên cứu tiểu luận: Cơ sở lý luận phơng pháp nghiên cứu tiểu luận CHƯƠNG I Cơ sở lý luận CÔNG TáC DÂN VậN Quan điểm Mác - Lênin công tác Dân vận T tởng đạo công tác Dân vận Chủ tịch Hồ ... ngũ cán dân vận làm tốt việc kiện toàn Khối dân vận CHƯƠNG PHƯƠNG HƯớNG MộT Số GIảI PHáP CƠ BảN NHằM NÂNG CAO HIệU QUả CÔNG TáC DÂN VậN CủA ĐảNG Bộ PhƯờNG Bởi PHƯơNG HƯớNG CủA ĐảNG Bộ PHƯờNG...
 • 27
 • 5,474
 • 54

Hướng dẫn thực hiện công tác tài chánh của Đảng

Hướng dẫn thực hiện công tác tài chánh của Đảng
... mục phần II ) Công thức tổng quát chi hoạt động công tác đảng: Tổng dự toán chi, đảng sở = Chi mua báo, Chi Đại tạp chí + hội Đảng + Đảng ( có ) Chi khen thưởng + hoạt động công tác đảng Chi định ... hoạt động công tác Đảng cấp trình cấp ủy duyệt, làm sở để quan, đơn vị lập dự toán gửi quan tài cấp - Việc lập dự toán chi hoạt động công tác đảng phận tài quyền cấp đảm nhiệm, cấp ủy TCCS đảng không ... chi hoạt động công tác Đảng theo định 84-QĐ/TW a- Chi hoạt động thường xuyên bao gồm: - Chi mua báo, tạp chí Đảng - Chi tổ chức Đại hội Đảng cấp - Chi khen thưởng hoạt động công tác Đảng - Chi toán...
 • 4
 • 478
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo công tác dân vận của đảng năm 2012quy chế công tác dân vận của đảngnhiệm vụ công tác dân vận của đảngcông tác dân vận của đảngthực trạng công tác dân vận của đảngquan điểm công tác dân vận của đảngnghiệp vụ công tác dân vận của đảngtổng kết công tác dân vận của đảngvai trò công tác dân vận của đảngcông tác dân vận của đảng năm 2012đổi mới công tác dân vận của đảngkhái niệm công tác dân vận của đảngtài liệu về công tác dân vận của đảngquan điểm đổi mới công tác dân vận của đảngvị trí công tác dân vận của đảnggiao an bai nha ba ngoaiUNG DUNG VI SINH TRONG SAN XUAT CHAT MAU THUC PHAMỨNG DỤNG VSV TRONG CNTPLuận văn tốt nghiệp Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODAskkn Giải pháp KHẮC PHỤC NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG VIỆC SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNHskkn Một số dạng bài tập tương tác ứng dụng trên bảng thông minh ActivBoard môn GDQP - ANskkn MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI LẦN THỨBáo cáo tốt nghiệp Đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái F1(♀Landrace x ♂Yorkshire) và khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt của con lai 3 máu ♀(♀Landrace x ♂Yorkshire) x ♂(♀Landrace x ♂Duroc)ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍBáo cáo thực tập cao đẳng Tổng quan về máy vi tính - Huỳnh Trần SơnĐề tài Lập trình mạng trên máy Pocket PCĐề tài nghiên cứu Vẽ hình minh họa bài giảng bằng Microsoft Wordbáo cáo ỨNG DỤNG xử lý ẢNH bám QUỸ đạo CHO TRƯỚC CHO MOBILE ROBOTỨNG DỤNG xử lý ẢNH bám QUỸ đạo CHO TRƯỚC CHO MOBILE ROBOTtlich sử phát triển cờ vua việt nam và thế giớiĐỘNG CƠ THÚC ĐẨYsáng kiến kinh nghiệm Công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu họcsáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp dạy luyện câu cho học sinh Tiểu học theo hướng giao tiếp.skkn Cách xác định trọng âm của từ trong tiếng Anh dành cho học sinh lớp 12skkn Xây dựng hệ thống câu hỏibài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình Sinh học 8