GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 8 TIẾT 24

Giáo Án Âm Nhạc Lớp 1 - Tiết 24

Giáo Án Âm Nhạc Lớp 1 - Tiết 24
... Của Học Sinh - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS ghi - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS trả lời - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS thực - HS lắng nghe - HS học hát theo hướng dẫn GV - HS lắng nghe ... mẫu - GV cho HS nghe qua giai điệu hát vài lần - GV hát mẫu hát cho lớp nghe - GV hỏi cảm nhận HS giai điệu hát - GV nhận xét • Đọc lời ca - GV đọc mẫu lời ca lần - GV cho lớp đọc lại – lần - GV ... Tiếng Chào Theo Em Giáo án âm nhạc khối Hoạt Động Của Giáo Viên  Hoạt động • Giới thiệu hát - GV cho HS biết hát tự chọn ngồi chương trình nhạc sĩ Hà Hải - GV giới thiệu sơ qua hát - GV ghi đề lên...
 • 3
 • 498
 • 1

Giáo Án Âm Nhạc Lớp 2 - Tiết 24

Giáo Án Âm Nhạc Lớp 2 - Tiết 24
... HS lắng nghe - HS theo dõi - HS thực - HS lắng nghe - HS theo dõi - HS thực - HS thực theo u cầu - HS lắng nghe - HS theo dõi - HS thực - HS thực theo u cầu - HS lắng nghe Nghe nhạc Giáo viên: ... - Xem trước để tiết sau học tốt - Nhận xét chung kết thúc tiết học./ -  - Ghi chú: - Giáo án dùng cho khối lớp điểm trường chính, điểm trường Tà Cơm điểm trường Làng Gon - Tất bước lên lớp ... cho HS nghe lại lần - HS lắng nghe - HS trả lời - HS lắng nghe - HS lắng nghe Củng cố - GV định HS nêu nội dung tiết học - GV cho lớp hát lại hát lần - GV nhận xét Dặn dò - GV nhắc HS nhà tập...
 • 3
 • 689
 • 3

Giáo Án Âm Nhạc Lớp 3 - Tiết 24

Giáo Án Âm Nhạc Lớp 3 - Tiết 24
... nhận biết tên số nốt nhạc khng nhạc - GV ơn lại cho HS khng nhạc, khố Son khng nhạc số hình nốt nhạc - GV giới thiệu số nốt nhạc khng (Trong âm nhạc, để ghi độ cao-thấp âm thanh, người ta dùng ... thực - HS lắng nghe - HS thực u cầu - HS theo dõi lắng nghe GV giới thiệu Trang Trường TH Sơn Thủy Giáo án âm nhạc khối - GV cho HS xem hình ảnh vị trí nốt nhạc - HS theo dõi khng nhạc - GV ghi ... bảng - GV cho HS tập nhận biết tên nốt nhạc - GV cho HS thực nhiều lần - GV định vài HS thực lại để kiểm tra - GV nhận xét - HS theo dõi - HS thực - HS thực - HS thực - HS lắng nghe Củng cố - GV...
 • 3
 • 1,057
 • 3

Giáo Án Âm Nhạc Lớp 4 - Tiết 24

Giáo Án Âm Nhạc Lớp 4 - Tiết 24
... nghe - HS thực u cầu - HS thực - HS thực - HS thực theo hướng dẫn - HS thực - HS thực u cầu - HS lắng nghe Trang Trường TH Sơn Thuỷ Giáo án âm nhạc khối 4 Củng cố - GV định HS nêu nội dung tiết ... TĐN số 5, số - GV cho HS nghe lại giai điệu TĐN - GV cho HS nghe thang âm TĐN q trình ơn: Đơ - - Mi - Son – La Đơ - - Mi - Son - GV vào nốt nhạc bài, HS tập nói tên nốt nhạc - GV cho HS ... đọc nhạc, nhóm ghép lời ngược lại - GV nhận xét Giáo viên: Nguyễn Đình Tuấn Hoạt Động Của Học Sinh - HS lắng nghe - HS thực - HS theo dõi, lắng nghe - HS thực - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS...
 • 3
 • 486
 • 4

Giáo Án Âm Nhạc Lớp 5 - Tiết 24

Giáo Án Âm Nhạc Lớp 5 - Tiết 24
... lần Giáo viên: Nguyễn Đình Tuấn Hoạt Động Của Học Sinh - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS ghi - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS trả lời - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS thực - HS lắng nghe - ... nhân - GV định 3 -5 HS trình bày trước lớp - GV chia lớp thành nhóm; nhóm đệm theo phách, nhóm đệm theo nhịp ln phiên - GV nhận xét - HS thực - HS thực - HS thực u cầu - HS lắng nghe Củng cố - GV ... hát theo hướng dẫn GV - HS thực u cầu GV đưa - HS thực u cầu - HS lắng nghe - HS theo dõi Trang Trường TH Sơn Thủy Giáo án âm nhạc khối lượt cách gõ đệm theo nhịp phách - GV cho HS thực lại nhiều...
 • 3
 • 835
 • 2

Giáo Án Âm Nhạc Lớp 4 - Tiết 8

Giáo Án Âm Nhạc Lớp 4 - Tiết 8
... mẫu cho HS nghe - GV hỏi cảm nhận HS giai điệu hát - HS trả lời  Đọc lời ca - GV đọc lời ca qua lần - HS lắng nghe - GV hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu - HS lắng nghe - GV giải thích từ ... " - HS lắng nghe nghóa vó ngựa)  Dạy hát câu - GV đánh đàn theo giai điệu câu ngắn - HS lắng nghe thực bắt nhòp cho HS hát theo Giáo viên: Nguyễn Đình Tuấn Trang Trường TH Sơn Thuỷ Giáo án âm ... TH Sơn Thuỷ Giáo án âm nhạc khối Dạy Phần Nội Dung Nội Dung I Dạy hát Trên ngựa ta phi nhanh Hoạt Động Của Giáo Viên Hoạt Động Của Học Sinh  Hoạt động  Giới thiệu hát - Phong Nhã nhạc só quen...
 • 3
 • 658
 • 5

Giáo Án Âm Nhạc Lớp 1 - Tiết 8

Giáo Án Âm Nhạc Lớp 1 - Tiết 8
... lần - GV cho HS thực lại nhiều lần theo hình thức tổ, nhóm, - GV nhận xét - HS theo dõi - HS thực u cầu - HS thực - HS lắng nghe - HS theo dõi - HS thực - HS lắng nghe Củng cố - GV cho lớp hát ... lắng nghe - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS đọc - HS lắng nghe thực theo u cầu GV - HS thực theo u cầu Trang Trường TH Sơn Thủy Giáo án âm nhạc khối + Giáo viên nhận xét - Câu 3: “Líu lo líu lo” ... sai (nếu có) - GV gọi vài em lên hát lại cho lớp nhận xét - GV nhận xét, đánh giá Nội Dung II Dạy hát kết hợp với hình thức vận động - HS thực - HS thực - HS thực theo u cầu - HS thực - HS lắng...
 • 3
 • 494
 • 6

Giáo Án Âm Nhạc Lớp 5 - Tiết 8

Giáo Án Âm Nhạc Lớp 5 - Tiết 8
... hát - HS lắng nghe - GV đệm đàn cho lớp hát lại hát - HS thực bầu trời xanh - GV gọi đếân HS hát lại cho lớp nhận - HS thực - HS lắng nghe xét - GV nhận xét - HS theo dõi - GV hướng dẫn lớp hát ... Thủy Giáo án âm nhạc khối - GV cho HS nghe lại giai điệu hát - HS thực - GV đệm đàn cho lớp hát lại hát - HS theo dõi - GV tập cho HS hát rõ lời, thể khí phách thực hát theo nhòp - HS thực - GV ... GV cho lớp hát đồng ca - HS thực - GV cho lớp thực luân phiên đến nhuần nhuyễn - HS thực - GV cho HS tập biểu diễn hát theo hình thức tốp ca - HS lắng nghe - GV nhận xét - HS lắng nghe - GV cho...
 • 4
 • 701
 • 5

Giáo Án Âm Nhạc Lớp 3 - Tiết 8

Giáo Án Âm Nhạc Lớp 3 - Tiết 8
... nghe - HS ý theo dõi GV làm mẫu - HS thực - HS thực - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS nghe hát - HS trả lời - HS lắng nghe - HS nghe hát Củng cố - GV cho lớp hát lại “Gà Gáy” vỗ tay theo phách - ... Minh - GV hát cho HS nghe qua hát lần - GV hỏi cảm nhận HS giai điệu hát - GV nhận xét câu trả lời HS - GV hát cho HS nghe lại lần Hoạt Động Của Học Sinh - HS lắng nghe - HS thực - HS thực - HS ... Nội Dung Nội Dung Ơn tập hát Gà Gáy Giáo án âm nhạc khối Hoạt Động Của Giáo Viên  Hoạt động Ơn tập hát Gà Gáy - GV đàn cho HS nhớ lại giai điệu điệu hát - GV cho HS hát lại hát nhiều lần kết...
 • 2
 • 1,207
 • 5

Giáo án âm nhạc lớp 8 KI

Giáo án âm nhạc lớp 8 KI
... Gv yêu cầu cho điểm - Hs lên trình bày phần đặt lời dựa vào nhạc TĐN số 8, 9, 10 -Gv cho hs làm ki m tra 10p Hãy cho biết cảm nhận em nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát hát Lúa Thu Hs trình bày Hs thực...
 • 2
 • 924
 • 2

Giáo án âm nhạc lớp 8 KII

Giáo án âm nhạc lớp 8 KII
... Hồng - Giáo án âm nhạc Giáo viên nhận xét Học sinh hát Giáo viên đàn + huy Giáo viên ghi bảng Giáo viên định Giáo viên hớng dẫn Giáo viên định Giáo viên ghi bảng Giáo viên định II.Ôn Tập đọc nhạc ... Thái Hồng - Giáo án âm nhạc Dặn dò phẩm âm nhạc đời mênh mông - Nghe nhạc dân tộc Việt Nam - Nghe nhạc cổ điển nhạc giao hởng giới Giáo viên đàn - Hát, đọc, xem lại hát TĐN Nhạc lý, Âm nhạc thờng ... Hồng - Giáo án âm nhạc Học sinh nghe Giáo viên giới thiệu tác phẩm Âm nhạc nhạc sĩ SoPanh - Nghe đĩa trích đoạn Học sinh nghe - Nghe đĩa Nhạc buồn - Giáo viên đàn + hát Nhạc buồn đặt lời Giáo viên...
 • 32
 • 1,944
 • 23

GIAÓ ÁN ÂM NHẠC LỚP 9: TIẾT 1 Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường

GIAÓ ÁN ÂM NHẠC LỚP 9: TIẾT 1 Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường
... Năm 19 85, nhạc sĩ Hoàng Lân sáng tác Bóng dáng trường dựa vào kí ức mái trường mà ông gắn bó thân thiết (THPT Nguyễn Huệ, thị xã Hà Đông ... hướng dẫn cách phát âm, sửa sai có Yêu cầu Chọn (F, Tr-5, Disco, Tp 12 4) Hát toàn hát nhắc lại câu kết “càng lắng sâu bóng dáng trường thêm lần nửa Điều khiển - Củng cố bài: tổ đứng chỗ trình ... dấu lặng nốt hoa mĩ Hát mẫu Đàn giai điệu câu lần, hát mẫu hướng dẫn lần, đếm 2 -1 để HS hát Điều khiển - Hát đầy đủ bài: GV hát đoạn a, HS hát đoạn b Sau đổi lại cách trình bày, GV hát HS cần lắng...
 • 2
 • 5,529
 • 12

GIAÓ ÁN ÂM NHẠC LỚP 9: TIẾT 2 Nhạc lí: Giới thiệu về quãng Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng – TDDN số 1

GIAÓ ÁN ÂM NHẠC LỚP 9: TIẾT 2 Nhạc lí: Giới thiệu về quãng Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng – TDDN số 1
... Đô Mi thứ: Rê Pha đúng: Đô Pha đúng: Đô Son trưởng: Đô La thứ: Mi Đô trưởng: Đô Si thứ: Mi Rê đúng: Đô Đô tăng: Pha Si giảm: Si Pha Tập đọc nhạc GIỌNG SON TRƯỞNG TĐN SỐ ... CÂY SÁO * Giọng Son trưởng âm chủ Son có hóa biểu dấu thăng - HS ghi công thức cấu tạo giọng Son trưởng (SGK trang 10 ) - Đàn gam Son trưởng (Tr- 7) cho HS đọc * Tập đọc nhạc: TĐN số Cây sáo ... Minh họa âm (đàn) Ghi bảng Giới thiệu Yêu cầu Đàn Giới thiệu Đàn hướng dẫn Yêu cầu Kiểm tra - Tên quãng theo số bậc số lượng cung âm Ví dụ: Quãng đúng: Đô Đô trưởng: Đô Rê thứ: Mi Pha trưởng: ...
 • 2
 • 7,975
 • 31

GIAÓ ÁN ÂM NHẠC LỚP 9: TIẾT 4 : Học hát bài Nụ cười

GIAÓ ÁN ÂM NHẠC LỚP 9: TIẾT 4 : Học hát bài Nụ cười
... Học hát Ghi NỤ CƯỜI Thuyết trình - Giới thiệu hát: Nụ cười hát Theo dõi phim hoạt hình “Chuột chũi Ê-nốt” họa sĩ A.Xu-khốp trình chiếu Nga năm 1977, bạn nhỏ yêu thích.- Nhạc: V.Sain-xki, lời: ... nam: “Cho trời sáng…ở khắp trời” HS n : Nụ cười tươi…cất tiếng cười Một HS kh : “Để mây…dòng sông sóng xô” Tất hát hòa giọng phần (Lời 2: tương tự lời1) Yêu cầu, đánh Củng cố bài: Thực giá Tổ ... Dạy hát câu, đoạn hết Tập hát lời 1, lời 2: Đàn giai điệu câu lần, yêu cầu HS hát nhẫm theo, sau hát thành tiếng theo đàn Sửa chữa có sai sót Phân công - Hát đầy đủ bài, lời 1: Trình bày HS nam:...
 • 2
 • 4,685
 • 17

GIAÓ ÁN ÂM NHẠC LỚP 1: TIẾT 2 Ôn tập bài : Quê hương tươi đẹp

GIAÓ ÁN ÂM NHẠC LỚP 1: TIẾT 2 Ôn tập bài : Quê hương tươi đẹp
... theo tiết tấu lời ca: Chim ca líu lo Hoa đón chào… x x x x x x x x - Hướng dẫn đứng hát nhún chân nhòp nhàng - Thực theo hướng dẫn -Tập hát theo hướng dẫn Phần kết thúc (7 phút) -F, R037, Tp10 0: ... Cho HS hát đồng thanh: Lần 1, gõ đệm theo phách Lần 2, vỗ tay theo tiết tấu lời ca * Chỉ đònh HS đứng hát nhún chân nhòp nhàng - Giáo dục - Nhận xét - Dặn dò Rút kinh nghiệm: ... phút Hoạt động Hát kết hợp gõ đệm Mục tiêu: Biết vừa hát vừa gõ đệm (vỗ tay) theo phách, theo tiết tấu lời ca - Hướng dẫn hát kết hợp gõ đệm theo phách: Chim ca líu lo Hoa đón chào x x xx x x...
 • 2
 • 1,492
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án âm nhạc lớp 8 tiết 23giáo án âm nhạc lớp 8 tiết 10giáo án âm nhạc lớp 7 tiết 24giáo án âm nhạc lớp 6 tiết 24giáo án âm nhạc lớp 8 tiết 26giáo án âm nhạc lớp 8 tiết 29giáo án âm nhạc lớp 8 tiết 28giao an am nhac lop 8 tiet 12giao an am nhac lop 4 tiet 24giáo án âm nhạc lớp 8 tiết 22giao an am nhac lop 8 tiet 27giao an am nhac lop 4 tiet 8giáo án âm nhạc lớp 8giáo án âm nhạc lớp 5 tiết 14giáo án âm nhạc lớp 5 tiết 15ĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGtieu luan bds2003Prepare 7 teacher book15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh39 TNH kinh phap an thich nhat hanhPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tụcTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu hotính toán hồ nước máiLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trangHình ý quyền Hình ý quyền PDFBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-SupervisorSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMPhuong an phat hanh tang von dieu le 20144. Don de cu Nguyen Hong Quan5. Phieu lay bieu quyetB Chuong trinh - the le bieu quyetBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013