Đề cương ôn tập môn hành chính học

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TÀI CHÍNH HỌC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TÀI CHÍNH HỌC
... lực tài chính, hthốg TC đc tổ chức thành khâu bao gồm tụ điểm vốn phận dẫn vốn tổ chức theo sơ đồ sau: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH DÂN CƯ VÀ TCXH TÀI ... TÀI CHÍNH TRUNG GIAN - Tài doanh nghiệp (còn gọi tài khu vực tài chính) + Là tụ điểm tích tụ tập trung nguồn lực tài gắn với khu vực sản xuất SP dịch vụ cho XH + Đây khâu sở hệ thống tài chính, ... vốn, không cần tách chức độc lập TC Câu 4: Trình bày khái niệm, cấu hệ thống tài chính, phân tích mối liên hệ phận hệ thống tài chính? Trả lời: * Khái niệm hệ thống tài chính: Hệ thống tài tổng...
 • 38
 • 4,933
 • 131

đề cương ôn tập môn hành chính công

đề cương ôn tập môn hành chính công
... tập đoàn xuyên quốc gia nhiên tính toàn cán quản lý 1/13 Bộ công chức hành chỉnh Hoa Kỳ) - Hoạt động Hành công chịu áp lực xã hội định Hành công phù hợp đáp ứng lợi ích cộng đồng, đồng hành Hành ... cộng đồng, đồng hành Hành công với xã hội, nghĩa định hay hoạt động Hành công phải tham khảo ý kiến công chúng, Hành tư không cần quan tâm đến điều - Tài hoạt động: hành công sử dụng mặt khối lượng ... sống, ban hành văn luật để thể luật, triển khai văn pháp luật Nhà nước biến ý tưởng thành sản phẩm cụ thể - Cách tiếp cận Hành công từ thuật ngữ khu vực công: Thì Hành công quản lý quan hành Nhà...
 • 60
 • 608
 • 1

Đề cương ôn tập Môn hành chính công có đáp án

Đề cương ôn tập Môn hành chính công có đáp án
... tập đoàn xuyên quốc gia nhiên tính toàn cán quản lý 1/13 Bộ công chức hành chỉnh Hoa Kỳ) - Hoạt động Hành công chịu áp lực xã hội định Hành công phù hợp đáp ứng lợi ích cộng đồng, đồng hành Hành ... lý định hành nghĩa Toà án giải khiếu kiện hành công dân quan hành theo luật định Đây đặc điểm giai đoạn chưa án hành để xét xử khiếu kiện hành dân + Ngoài xét xử vụ án dân sự, án quyền ... khác biệt hành công hành (có ví dục minh hoạ) Câu 4: Những đặc trưng Hành công Liên hệ thực tiễn hoạt động Hành công Việt Nam để làm rõ đặc trưng Câu Nguyên tắc hoạt động hành công thể điều...
 • 41
 • 2,686
 • 8

đề cương ôn tập môn hành chính nhà nước

đề cương ôn tập môn hành chính nhà nước
... trò quan trọng nghiệp đổi công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn Thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn, đưa công nghệ tiên tiến vào nông nghiệp, nông thôn Thực tốt sách ruộng đất ... dân chủ nhân dân cách mạng XHCN thành công nước nông nghiệp ba lực lượng tách rời nhau, không tổ chức lại, lãnh đạo đắn gccn thông qua ĐCS Do đó liên minh công-nông-trí thức vừa là nòng cốt, ... nhân gia đình Hôn nhân tự nguyện tiến gồm hai mặt tự kết hôn tự ly hôn Nếu tự kết hôn xây dựng phát triển tình yêu chân chính, ly hôn kết cục khó tránh khỏi tình yêu không Ly hôn đáng cần thiết,...
 • 31
 • 1,127
 • 2

đề cương ôn tập môn hành chính công

đề cương ôn tập môn hành chính công
... cận Hành công cần lưu ý số điểm Hành công hoạt động thực thi quyền hành pháp, hành công tác động có tổ chức tuân thủ theo quy tắc pháp luật pháp chế - Cách tiếp cận từ giác độ trị: Hành công ... vực công: Thì Hành công quản lý quan hành Nhà nước chủ thể khác xã hội, Nhà nước tham gia nhiều vào hoạt động mà khu vực tư không làm - Cách tiếp cận coi Hành công khoa học nghệ thuật: + Hành công ... khác biệt hành công hành tư (có ví dục minh hoạ) Câu 4: Những đặc trưng Hành công Liên hệ thực tiễn hoạt động Hành công Việt Nam để làm rõ đặc trưng Câu Nguyên tắc hoạt động hành công thể điều...
 • 33
 • 118
 • 0

đề cương ôn tập môn hành chính công

đề cương ôn tập môn hành chính công
... khác biệt hành công hành tư (có ví dục minh hoạ) Câu 4: Những đặc trưng Hành công Liên hệ thực tiễn hoạt động Hành công Việt Nam để làm rõ đặc trưng Câu Nguyên tắc hoạt động hành công thể điều ... cộng đồng, đồng hành Hành công với xã hội, nghĩa định hay hoạt động Hành công phải tham khảo ý kiến công chúng, Hành tư không cần quan tâm đến điều - Tài hoạt động: hành công sử dụng mặt khối lượng ... tập đoàn xuyên quốc gia nhiên tính toàn cán quản lý 1/13 Bộ công chức hành chỉnh Hoa Kỳ) - Hoạt động Hành công chịu áp lực xã hội định Hành công phù hợp đáp ứng lợi ích cộng đồng, đồng hành Hành...
 • 47
 • 318
 • 0

Đề cương ôn tập môn Tâm lý học lao động

Đề cương ôn tập môn Tâm lý học lao động
... tình Tạo tâm lao động tiền đề để điều khiển trạng thái tâm người lao động Cấu trúc tâm tâm lao động: + Tâm lao động có cấu trúc tâm phong phú đa dạng, bao trùm toàn đời sống tâm người ... thời gian, người ta đề cập đến loại tâm lao động: + Tâm lao động thể chuẩn bị chung hay chuẩn bị trước tinh thần tâm cho người lao động sẵn sàng tham gia lao động + Tâm lao động thể chuẩn bị ... chất, tâm tượng tâm vô thức tâm lao động có xâm nhập ý thức thể chuẩn bị có ý thức chào đón việc xảy lao động để định hướng hoạt động lao động Trong lao động, cần chuẩn bị tốt nội dung tâm lý...
 • 12
 • 4,403
 • 34

Đề cương ôn tập môn tài chính tiền tệ

 Đề cương ôn tập môn tài chính tiền tệ
... dõi thông tin cho Bộ máy Tài Những thông tin mà Bộ máy Tài có từ "Hệ thống thông tin Kế toán", sau chuyển Thông tin Kế toán thành "Hệ thống thông tin Tài chính" Hệ thống "Thông tin Tài chính" ... giảm hệ số nhân tiền - giảm lượng tiền lưu thông b) Hạn chế hạn mức tín dụng công cụ Chính sách tiền tệ để giảm lượng tiền cho vay - giảm lượng tiền lưu thông c) Bán vàng ngoại tệ, bán gtcg nhằm ... tập trung huy động nguồn tài phục vụ cho việc phát triển kinh tế trị xã hội … Các chủ thể tài Bao gồm tài công, tài DN, định chế tài tài tổ chức xã hội, hộ gia đình * Tài công đặc trưng quỹ tiền...
 • 6
 • 2,086
 • 99

Đề cương ôn tập môn quản trị học

Đề cương ôn tập môn quản trị học
... A Không cần có lý thuyết quản trị, người ta quản trị xB Lý thuyết quản trị đời tất yếu xã hội loài người vốn từ lâu có hoạt động quản trị C Lý thuyết quản trị chẳng qua chép hoạt động quản trị ... người D Hoạt động quản trị nội dung, lý thuyết quản trị hình thức mà Có thể hiểu thuật ngữ "Quản trị" sau: A Quản trị trình quản lý B Quản trị bắt buộc người khác hành động C Quản trị tự hành động ... sau không tổ chức: A Cấp bậc quản trị cao kỹ kỹ thuật giảm dần tính quan trọng, tức nhà quản trị cấp cao không đòi hỏi phải có kỹ chuyên môn nghiệp vụ cao nhà quản trị cấp sở B Cấp bậc quản trị...
 • 5
 • 1,111
 • 23

Đề cương ôn tập môn thực vật học

Đề cương ôn tập môn thực vật học
... biệt ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC CỦA CA CAO Thân mộc gỗ nhỏ, nhánh không lông  Lá có phiến tròn dài, lộn ngược, dài 20-30cm, không lông; cuống phù hai đầu; kèm cao 1cm  ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC CỦA CA ... lười ươi Ca cao MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÂY LƯỜI ƯƠI THỰC VẬT HỌC GiỚI THIỆU CHUNG PHÂN LOẠI KHOA HỌC CÂY CA CAO Vị trí phân loại: Ca cao thuộc: Giới thực vật : Plantae Bộ : malvales Họ trôm: Sterculiaceae ... có nhị đực nằm phía có chức sinh sản  Mỗi nhị đực có túi phấn  ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC CỦA CA CAO ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC CỦA CA CAO QUẢ CA CAO Quả to, hình bầu, vỏ sần sùiDài 10-20cm, có u nần...
 • 37
 • 1,304
 • 1

Đề cương ôn tập môn thực vật học

Đề cương ôn tập môn thực vật học
... b ạc h nam,… o Thân cành có tiết diện vuông, có mùi thơm lông tiết tinh dầu thân Lá đơn, mọc đối chéo chữ thập, mọc vòng Hoa không đều, lưỡng tính o Công thức hoa: • • I II • • • • • • • • • ... cây, không cánh họa, thụ phấn nhờ gió hay côn trùng Công thức hoa: ♂K5-7C0A6-12; ♀K3+3C0G(3) (bầu trên) Bộ Hồ đào (Iugladales): • Họ Hồ đào (Iuglaceae): h đ 10 loài, chi.Thân gỗ.Lá kép hình lông ... mẫu Không có cánh hóa, đài gồm – mảnh, màu lục, trắng, đỏ hồng, rời hay dính, tồn Bộ nhị xếp thành vòng; có nhị (chi Rheum) - Công thức hoa: Bộ Đuôi công (Plumbaginales): 4.1.Họ Đuôi công (:...
 • 9
 • 2,536
 • 71

đề cương ôn tập môn Địa lý học kì I- lớp 4

đề cương ôn tập môn Địa lý học kì I- lớp 4
... sa cho ruộng B Để ngăn lũ lụt C Để làm đường giao thông 34 Cảng Hải Phòng nằm bên bờ sông nào? C B C C A C C A A Sông Cấm B Sông Văn úc C.Sông Bạch Đằng 35 Trang phục phổ biến người Nam Bộ gì? ... cho nhân dân 29.Nhà Rông Tây Nguyên dùng để làm gì? A Dùng để sinh hoạt tập thể lễ hội, tiếp khách buôn B Dùng để cất giữ vật quý giá buôn làng C Dùng để dân làng bị thú công A 30.Đất đỏ ba dan ... việc trồng loại công nghiệp nào? A Cây công nghiệp lâu năm ( cà phê, hồ tiêu, chè ) B Cây công nghiệp năm ( thuốc lá, mía … ) C Cây ăn 31.Đà Lạt thành phố tiếng về: A Rừng thông thác nước B Du...
 • 4
 • 4,529
 • 83

Đề cương ôn tập môn dược lý học lâm sàng

Đề cương ôn tập môn dược lý học lâm sàng
...  Phổi viêm từ nhẹ đến nặng Màu nhạt thâm tím Chẩn đoán lâm sàng dựa vào triệu chứng lâm sàng cần phân biệt rõ với bệnh IB, Gumboro, thông qua triệu chứng đặc thù mổ khám… Phòng thuốc vệ sinh ... cứng đau, sau loét hoại tử có mủ Toàn thùy vú sưng to, ấn vào thấy dịch màu hồng chảy  Lâm sàng  Phi lâm sàng  Phương pháp thị  Phương pháp CMT Phòng thuốc vệ sinh phòng bệnh sát trùng chuồng ... Manh tràng xuất huyết điểm, chất chứa lẫn máu  Chẩn đoán lâm sàng dựa vào triệu chứng điển hình, bệnh tích mổ khám  Chẩn đoán phi lâm sàng dựa vào kết mổ khám, xét nghiệm noãn nang phân pp phù...
 • 15
 • 1,207
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập môn hành chính nhà nướcđề cương ôn tập môn hành chính văn phòngđề cương ôn tập môn hành chính côngđề cương ôn tập môn hành chính so sánhđề cương ôn tập môn kinh tế họcđề cương ôn tập môn sinh 7 học kì 2đề cương ôn tập môn xã hội học đại cươngde cuong on tap mon toan 8 hoc ki 2đề cương ôn tập môn sinh 6 học kì 1de cuong on tap mon toan 6 hoc ki 1đề cương ôn tập môn tâm lý họcđề cương ôn tập môn tâm lý học đại cươngđề cương ôn tập môn quản lý học đại cươngđề cương ôn tập môn toán 6 học kì 1đề cương ôn tập môn tài chính quốc tếpower point tiền tệ và lưu thông tiền tệjava tutorialBáo cáo TN đề tài bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại bảo việt hà nội giai đoạn 1998 2001Báo cáo TN đề tài một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tại công ty bảo hiểm nhân thọ hà nộiBáo cáo TN đề tài trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại cty pjicoHuong dan tao ten mien DNSExittất tần tật từ vựng về các loài động vậtPhát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Bắc Ninhđề cương tốt nghiệp tổ chức quy hoạch và thiết kê lập quy hoạch trong tổ chức giao thông đô thịBảo quản sau thu hoạch camtieu luan quan tri tai chinh doanh nghiepso sanh tin nguong ton giao me tinMANAGING PROJECT QUALITYTỔNG hợp TRẮC NGHIỆM hàm sốHoàn thiện công tác tổ chức quản lý bến xe khách tỉnh Lai ChâuCac de kiem tra 1 tiet tieng anh lop 6Thì hiện tại tiếp diễnIELTS READING PRACTICE1EXERCISE FOR LESSON 2PHIẾU bài tập TOÁN 4 tuần 5 (10 10)