HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỰC HÀNH MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 3

Đề cương hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anh lớp 12 Sở Bắc Ninh

Đề cương hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anh lớp 12 Sở Bắc Ninh
... impossible to this work right now A It is impossible for this work to be done right now B.It is impossible for to be done this work right now C This work is impossible to right now D This work is ... the drug soon 47 This book / ought/ read/ on the spot A This book ought be read on the spot B This book ought to been read on the spot C.This book ought to be read on the spot D This book ought ... time/ breakfast/ this morning A I didn’t have time for the breakfast this morning B I didn’t have the time for the breakfast this morning C I didn’t have time for breakfast this morning D I didn’t...
 • 122
 • 789
 • 4

Hướng dẫn ôn thi đại học môn Tiếng Anh

Hướng dẫn ôn thi đại học môn Tiếng Anh
... sau không mệnh đề mà phải danh từ/ đại từ/ danh động từ Đề thi đại học thường yêu cầu em lựa chọn liên từ/ cụm giới từ Để làm dạng em phải quan sát xem sau từ cần điền mệnh đề hay danh từ/ đại ... danh từ không đếm được; danh từ số danh từ số nhiều để chia động từ/ trợ động từ cho Các em cần lưu ý có nhiều từ kết thúc –s danh từ số (ví dụ series) hay có danh từ không kết thúc –s mà danh ... nhân dẫn đến việc tell off) phải mang nghĩa phủ định – irresponsibly đáp án câu 10 Key: D Hint: Sau all danh từ số nhiều Thông thường nhận biết danh từ số nhiều đuôi s nhiên số danh từ môn học...
 • 31
 • 641
 • 1

Huong dan on thi tot nghiep mon tieng Anh

Huong dan on thi tot nghiep mon tieng Anh
... verbs: can, may, must, should, - Danh từ (Nouns): + Danh từ số ít, số nhiều + Danh từ đếm không đếm + Nhận biết số cách hình thành danh từ cách thêm tiếp tố như: -tion, -ment, -er,… - Tính từ (Adjectives): ... đặc biệt - Đại từ (Pronouns): +Cách dùng đại từ quan hệ (Relative pronouns): which, who, that, - Quán từ (Articles): + Cách sử dụng quán từ: a, an, the Æ - Giới từ (Prepositions): + Cách sử dụng ... từ (Pronouns): + Nắm dạng cách dùng đại từ + Cách dùng đại từ quan hệ (Relative pronouns): which, who, that, - Quán từ (Articles): + Nhận biết dạng quán từ: a, an, the - Giới từ (Prepositions):...
 • 5
 • 251
 • 0

tài liệu hướng dẫn ôn thi đại học môn tiếng anh

tài liệu hướng dẫn ôn thi đại học môn tiếng anh
... cho because Nhưng Download tài liệu học tập : http://aotrangtb.com 35 lưu ý thay thể liên từ giới từ sau không mệnh đề mà phải danh từ/ đại từ/ danh động từ Đề thi đại học thường yêu cầu em lựa ... điền mệnh đề hay danh từ/ đại từ/ danh động từ Phần 2: Một số liên từ cụm giới từ thông dụng đề thi đại học Besides (giới từ) có nghĩa “bên cạnh” Nó đứng trước danh từ/ đại từ/ danh động từ Ví dụ: ... nhân dẫn đến việc tell off) phải mang nghĩa phủ định – irresponsibly đáp án câu 10 Key: D Hint: Sau all danh từ số nhiều Thông thường nhận biết danh từ số nhiều đuôi s nhiên số danh từ môn học...
 • 38
 • 736
 • 0

TÀI LIỆU HƯỚNG dẫn ôn THI CÔNG CHỨC môn TIẾNG ANH năm 2017

TÀI LIỆU HƯỚNG dẫn ôn THI CÔNG CHỨC môn TIẾNG ANH năm 2017
... Pronouns and determiners Các chủ đề dùng cho môn thi nói (Topics for speaking test) Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Nội dung chi tiết Chơng 1: Các thời tiếng Anh ( Tenses in English) Các thời (Present ... steel ( không đếm đợc) 13 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Danh từ đếm đợc danh từ thêm số từ vào trớc Ví dụ: cars hours, 100 dollars * Quy tắc biến đổi danh từ số sang số nhiều: Chỉ có danh từ ... ARTICLE) Tiếng Anh có loại quán từ đợc dùng với danh từ : - Quán từ không xác định: a/ an - Quán từ xác định : the * Quán từ không xác định: (a/an) 14 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Chỉ dùng...
 • 59
 • 1,071
 • 14

HƯỚNG dẫn CHẤM bài SOẠN bộ môn TIẾNG ANH UNIT 8 COUNTRY LIFE AND CITY LIFE

HƯỚNG dẫn CHẤM bài SOẠN bộ môn TIẾNG ANH UNIT 8 COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
... LÀM VIỆC TẠI CÁC TRƯỜNG THCS NĂM 2013 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH Thời gian: 90 phút A/ HƯỚNG DẪN CHUNG - Giám khảo phải nắm bắt nội dung trình bày toàn soạn thí sinh để đánh giá cách tổng quát, ... đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm thống Hội đồng chấm Điểm toàn số nguyên, tối đa 100 điểm - Điểm cuối điểm thống hai giám khảo B/ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu Soạn giáo án (70 điểm) PHẦN ... công việc nhà (tối đa điểm) Câu Xử lý tình (30 điểm) Anh (chị) suy nghĩ việc có giáo viên đề kiểm tra môn tiếng Anh bị sai kiến thức? Theo anh (chị) để khắc phục tình trạng giáo viên cần làm gì?...
 • 7
 • 365
 • 0

HƯỚNG DẪN ÔN THI HỌC KỲ 1 tiếng Anh lớp 12 (With key)

HƯỚNG DẪN ÔN THI HỌC KỲ 1 tiếng Anh lớp 12 (With key)
... B C D HƯỚNG DẪN ÔN THI HỌC KỲ MÔN : TIẾNG ANH - KHỐI : 12 (2 012 -2 013 ) A/ PRONUNCIATION a advice a women a throughout a history a power a believed a events a trained a honor 10 a games 11 a interfered ... ANSWER KEYS 10 B C B D C A A B D A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C D C C C B D D B C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B D A D A D B D D B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B A D B C B B B B 41 42 43 44 ... CHÍNH THỨC THI KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học: 2 010 -2 011 MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 Thời gian làm bài: 60 phút; 50 câu trắc nghiệm (Thí sinh làm Phiếu trả lời; Đề thi có 03 trang) Mã đề thi: 13 9 Họ, tên...
 • 31
 • 181
 • 2

Tài liệu Hướng dẫn chấm thi tốt nghiệp môn địa THPT không phân ban 2007 ppt

Tài liệu Hướng dẫn chấm thi tốt nghiệp môn địa THPT không phân ban 2007 ppt
... (3,0đ) 0,5 0,25 0,25 1,0 Nhận xét phân hoá lãnh thổ công nghiệp (Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung kiến thức học) - Công nghiệp nước ta có phân hoá mặt lãnh thổ - Các khu vực ... công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng; công nghiệp khí điện tử; công nghiệp dầu khí; điện; hoá chất sản xuất vật liệu xây dựng * Thí sinh kể ngành cho 0,25đ; thêm ngành cho 0,25đ (Tối đa không ... 0,25 0,25 Câu (2,0đ) ĐỀ II Sự phân bố đất trồng ( Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức kiến thức học) Vùng phân bố chủ yếu đất trồng lương thực, thực phẩm công nghiệp hàng năm: (1,0đ) - Đồng...
 • 3
 • 199
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn chấm thi tốt nghiệp môn địa GD THPT 2009 doc

Tài liệu Hướng dẫn chấm thi tốt nghiệp môn địa GD THPT 2009 doc
... ngành chế biến (dẫn chứng theo bảng số liệu) - Giảm tỉ trọng nhóm ngành khai thác sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước (dẫn chứng theo bảng số liệu) Thuận lợi, khó khăn tài nguyên thi n nhiên ... (2,0 điểm) Câu IV.a (2,0 đ) Kể tên vùng nông nghiệp có cà phê sản phẩm chuyên môn hóa vùng (0,50 đ) Kể vùng nông nghiệp có cà phê sản phẩm chuyên môn hóa : Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Bắc Trung ... trở lên cho 0,50 điểm Tóm tắt tình hình tăng trưởng GDP nước ta từ năm 1990 đến (1,50 đ) - GDP tăng liên tục qua năm (Nêu dẫn chứng tăng trưởng GDP) - Tốc độ tăng trưởng tương đối cao - Các khu...
 • 3
 • 195
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn chấm thi tốt nghiệp môn địa GDTX 2009 pdf

Tài liệu Hướng dẫn chấm thi tốt nghiệp môn địa GDTX 2009 pdf
... nước (dẫn chứng theo bảng số liệu biểu đồ) - Tăng nhanh tỉ trọng thành phần kinh tế Nhà nước (dẫn chứng theo bảng số liệu biểu đồ) - Tăng tỉ trọng thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước (dẫn chứng ... biểu đồ với số liệu năm cho đề Nếu thấy hình quạt phù hợp với tỉ trọng thành phần cho bảng số liệu coi cho điểm theo biểu điểm 1.b Nhận xét thay đổi cấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2006 ... Tăng tỉ trọng thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước (dẫn chứng theo bảng số liệu biểu đồ) 1.c Tính giá trị sản xuất công nghiệp thành phần kinh tế năm 2006 (0,50 điểm) Kết : - Thành phần kinh tế...
 • 3
 • 186
 • 0

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤPTỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2008 - 2009 MÔN HÓA HỌC ppt

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤPTỈNH LỚP 12 – THPT NĂM HỌC 2008 - 2009 MÔN HÓA HỌC ppt
... điểm cho phần sau * Việc chi tiết hóa thang điểm (nếu có) so với thang điểm hướng dẫn chấm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm thống thực tổ chấm thi ... với phương trình phản ứng hóa học mà cân hệ số sai thi u cân (không ảnh hưởng đến giải toán) thi u điều kiện trừ nửa số điểm giành cho Trong phương trình phản ứng hóa học, có từ công thức trở ... andehit acrylic (propenal) b Dùng Br2 CCl4 để phân biệt hai andehit : - CH2=CH-CHO làm màu Br2 CCl4 : CH2=CH-CHO + Br2 CH2Br-CHBr-CHO - HCHO không làm màu Br2 CCl4 Các phương trình phản ứng: [C6H7O2(OH)3]n...
 • 4
 • 255
 • 0

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤPTỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN THI : HOÁ pdf

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤPTỈNH LỚP 12 – THPT NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN THI : HOÁ pdf
... Dựng Br2 CCl4 phõn bit hai andehit : - CH2=CH-CHO lm mt mu Br2 CCl4 : CH2=CH-CHO + Br2 CH2Br-CHBr-CHO - HCHO khụng lm mt mu Br2 CCl4 Cỏc phng trỡnh phn ng: [C6H7O2(OH)3]n + nHONO2 [C6H7O2(OH)2(ONO2)]n ... trờn mu vt l: V = V ' - V = [3,14 (2,54)2 20,08] - [3,14 (2,5)2 20] = 14,281(cm3) Khi lng Ni cn dựng : m = V.D =14,281.8,9 = 127 ,101 (gam) T biu thc ca nh lut Faraay: AIt m.96500.n 127 ,101.96500.2 ... phn l : 7,1 3,55 gam * t chỏy phn : 7, 2, 25 0,175 mol ; nH 2O 0 ,125 mol 44 18 p dng nh lut bo ton nguyờn t: mphn = mC + mH + mO=3,55 gam nCO2 0,25 mO 3,55 12. nCO2 2.nH 2O 3,55 12. 0,175...
 • 4
 • 188
 • 0

Hướng dẫn chi tiết thực hành môn Kinh tế lượng bằng Eview

Hướng dẫn chi tiết thực hành môn Kinh tế lượng bằng Eview
... trên, nhiên, hướng dẫn sử dụng Eviews 6.0 có bổ sung, chỉnh sửa nhiều chổ so với [5] Bài giảng giúp cho sinh viên thực hành tập môn Kinh tế lượng, cho sử dụng Eviews để phân tích kinh tế Eviews hỗ ... Giáo trình kinh tế lượng, Trường ĐH Kinh Tế TPHCM, Lao động - Xã hội, Hoàng Ngọc Nhậm, Giáo trình có viết phần hướng dẫn sử dụng Eviews để tính toán (xem [5]) Bài giảng nhằm mục đích hướng đẫn ... Using Eviews for Undergradual Ecommonetrics, 2Ed, John Wiley& Sons INC., 2001 [4] Nhậm H.N, Liên V.T.B, Thanh N.T.N, Bình D.T.X, Nam N.T.T, Cả N.T Giáo trình kinh tế lượng, Trường ĐH Kinh tế TPHCM,...
 • 49
 • 557
 • 2

Hướng dẫn chấm thi,biểu điểm môn Toán chung.

Hướng dẫn chấm thi,biểu điểm môn Toán chung.
... b) Cho tam giác ABC vuông A Gọi I giao điểm đường phân giác Biết AB = cm, IC = cm Tính BC 0,5 Bài giải: Gọi D hình chiếu vuông góc C đường thẳng BI, E giao điểm  AB CD  BIC có DIC góc   IBC ... góc OAI (so le trong) (4)   Từ (3) (4) ta có: IOA  IAO   OIA cân (đ.p.c.m) 0,5 0,5 Câu (2,0 điểm) a) Tìm nghiệm nguyên phương trình: x + 2y + 2xy + 3y – = (1) 1,0 Bài giải: (1)  (x2 + 2xy...
 • 3
 • 207
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: huong dan on thi cao hoc mon tieng anhhướng dẫn ôn thi công chức môn tiếng anhhướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anh 2014hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anhđề thi học kì môn tiếng anh lớp 3đề thi cuối năm môn tiếng anh lớp 3hướng dẫn chấm thi đại học môn toánhướng dẫn chấm thi đại học môn vănđề thi thực hành môn tin học lớp 9 thi vào thpthướng dẫn chấm học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 thcs năm 2007 2008 docxhướng dẫn kiểm tra cho điểm môn tiếng việt lớp 1on thi tot nghiep mon tieng anh lop 12đề thi hsg tỉnh môn tiếng anh lớp 9đề thi học kì môn tiếng anh lớp 9đề thi tốt nghiệp môn tiếng anh lớp 9TH NCPAP SAU PH U THU TSang loc trat khop hangTắm trẻ 2014 | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnMedical management of vascular anomalies | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnTYPE 2 DIABETES IN THE CHILD AND ADOLESCENTTREATMENT IN BRADYCARDIAPhòng ngừa cúm A H7N9 6 slide | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnPhòng ngừa cúm A H7N9 2 slide | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnCúm A H7N9 6slide | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn cum AH7N9 6 slide14 11 K Ngoai Nieu TreatmentVURQui trình truyền máu | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anZ2M5ZWJ0NHVQMjQQuy đinh về trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân áp dụng trong TCThttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anWGYyckhSOTEtRmMhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anS3B1TlJWRG91UlUvn 24-07-2017 60. 682.QD-UBCK - 21.07.2017 Quyết định sửa đổi QĐTL Chi nhánh Thanh Xuân_signed.pdfPHS CV CBTT HopDHDCDbatthuong2017 signedhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anNzRnSGV1elJwREUupload files KimLien KT%20hut%20dam%20kin.pdfhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3aneXU3Y2NPQmwtWDg