Đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị

Câu hỏi và đáp án đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị

Câu hỏi và đáp án đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị
... động kinh tế, trừ hoạt động kinh tế vượt sức doanh nghiệp Hãy để “bàn tay vô hình” điều tiết kinh tế 15 Adam Smith không đánh giá tiền tệ, coi tiền môi giới giản đơn Đúng Adam Smith không đánh ... hoá, tự kinh tế, tự trao đổi 14 Adam Smith cho Nhà nước phải can thiệp vào tất hoạt động kinh tế, đặc biệt hoạt kinh tế vượt sức doanh nghiệp Sai Adam Smith cho Nhà nước không nên can thiệp vào hoạt ... thông hàng hoá Đúng Adam Smith coi tiền “bánh xe vĩ đại lưu thông” 17 Trong lý luận giá trị lao động, Adam Smith cho giá trị sử dụng định giá trị trao đổi Sai Adam Smith cho giá trị sử dụng không...
 • 4
 • 3,553
 • 40

đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị

đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị
... thuật đại cho kinh tế quốc dân + Tạo điều kiện để khôi phục sở kinh tế cho kinh tế hàng hóa phát triển đẩy mạnh phân công lao động xã hội tạo tính độc lập mặt kinh tế thành phần kinh tế, tạo môi ... +Thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ: nông dân cá thể, thợ thủ công cá thể, tầng lớp tiểu thương - Trong trình cải tạo xây dựng kinh tế xuất thành phần kinh tế mới: + Thành phần kinh tế nhà nước ... Nếu không thực giá trị ( hàng hóa không bán ) không thực đuơcj giá trị sứ dụng hàng hóa Việc thực giá trị hàng hóa giá trị sử dụng hàng hóa bị tách biệt vả không gian lẫn thời gian Giá trị thu...
 • 12
 • 661
 • 22

Đề cương ôn tập môn Kinh tế chính trị Mác Leenin có đáp án

Đề cương ôn tập môn Kinh tế chính trị Mác Leenin có đáp án
... phần kinh tế, " kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể không ngừng củng cố, phát triển Kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày cảng trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Kinh tế ... kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân * Kinh tế tập thể: Là thành phần kinh tế bao gồm sở kinh tế người lao động tự nguyện góp vốn, kinh doanh, tự quản lý Kinh tế tập thể ... hướng điều tiết vĩ mô nên kinh tế - Kinh tế Nhà nước nắm giữ vị trí, lĩnh vực then chốt kinh tế, vì chi phối hoạt động thành phần kinh tế khác toàn kinh tế - Kinh tế Nhà nước nhiệm vụ quan trọng...
 • 33
 • 2,380
 • 29

Đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị

Đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị
... Kỹ sư nông nghiệp điều phải định hướng rõ ràng cho người học hiểu học gì? Học môn gì? Những môn học giúp ích bổ trợ cho môn học khác học xong Kỹ sư tương lai làm việc để phát triển kinh tế – xã ... luật giá trị kinh tế xã hội chủ nghúa, hạn chế hướng dẫn quy luật giá trị hai thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa Đảng ta nêu rõ : “ giai đoạn nước ta kinh tế xã hội chủ nghĩa không chịu ... giá trị kinh tế nước ta • Những tác động tích cực quy luật giá trị: Áp dụng Quy luật giá trị vào kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, thấy mạnh tác động vào hoạt động sản xuất, kinh...
 • 21
 • 1,680
 • 0

Đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị

Đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị
... trò chủ đạo; kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân” Việc xác định phát triển kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước ... cho kinh tế thị trường nước ta phát triển theo định hướng XHCN Tuy nhiên cần phải nhấn mạnh thêm vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước kinh tế nhà nước chiếm tỉ trọng lớn kinh tế quốc dân, mà kinh tế ... với thu hút công nghệ đại, tạo thêm việc làm Có thành phần KT Dự thảo báo cáo trị Đại hội X Đảng xác định: ‘‘Phát triển kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước...
 • 19
 • 71
 • 1

Đề cương ôn tập Môn kinh tế chính trị

Đề cương ôn tập Môn kinh tế chính trị
... lưu thông ( tức tiền tệ để két|) tiền tệ không làm tăng thêm giá trị Như vậy, mâu thuẫn công thức chung rư biểu chỗ: tiền tệ vừa lớn lên lưu thông vừa không tạo lưu thông Đó mâu thuẫn công thức ... dư? Giá trị thặng dư tuyệt đối, giá trị thặng dư tương đối, giá trị thặng dư siêu ngạch? So sánh giống khác giá trị thặng dư tuyệt đối giá trị thặng dư tương đối Giá trị thặng dư, giá trị thặng ... tuyệt đối, giá trị thặng dư tương đối giá trị thặng dư siêu ngạch Giá trị thặng dư: phần giá trị dôi giá trị sức lao động, người công nhân làm thuê tạo bị nhà tư chiếm đoạt giá trị thặng dư phản...
 • 9
 • 330
 • 0

Đề cương ôn tập MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Đề cương ôn tập MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
... liệu học tập CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ Câu : Khái niệm hình thái kinh tế xã hội ? Tại nói phát triển hình thái kinh tế xã hội trình lịch sử tự nhiên? a) Khái niệm hình thái kinh tế xã ... liệu học tập - Cơ sở hạ tầng kết cấu kinh tế đa thành phần có thành phần kinh tế quốc doanh, tập thể nhiều thành phần kinh tế khác Tính chất đan xen kết cấu sở kinh tế vừa làm cho kinh tế sôi động, ... Đồng thời phải quan tâm đến công nghiệp hóa HĐH nông nghiệp kinh tế nông thôn, phát triển toàn diện nông lâm, ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, công nghiệp SX hàng tiêu dùng...
 • 24
 • 232
 • 0

Đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị 15 câu

Đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị 15 câu
... động đông đảo, đợc đào tạo chuyên môn + Kinh tế nhà nớc có mối quan hệ kinh tế nớc rộng lớn tạo điều kiện thành phần kinh tế nhà nớc phát huy vai trò chủ đạo kinh tế nội điạ kinh tế quốc tế Mặc ... mạnh mẽ hình thức kinh tế trang trại thành phần kinh tế tập thể nói chung kinh tế hợp tác lĩnh vực có bớc phát triển Hiện kinh tế hộ gia đình nông thôn phận quan trọng kinh tế tập thể, giữ vai ... cách quan hệ thống trị kinh tế nghị rõ không bỏ qua kinh tế hàng hoá quan hệ kinh tế kinh tế (quan hệ thị trờng, hàng hoá, tiền tệ) + Chúng ta không bỏ qua thành tựu khoa học công nghệ mà chủ nghĩa...
 • 14
 • 235
 • 0

Đề cương ôn tập môn kinh tế phát triển

Đề cương ôn tập môn kinh tế phát triển
... trường tới phát triển kinh tế) Câu (3.0 đ) Tại nói tăng trưởng kinht tế điều kiện cần để phát triển kinh tế ( kèm với nội dung tăng trưởng chưa phải điều kiện đủ để phát triển kinh tế) 1.0 – KN: ... sống kinh tế - xã hội người dân - Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế điều kiện đủ để phát triển kinh tế Tăng trưởng biểu gia tăng lượng, tự chưa phản ánh biến đổi chất kinh tế Để phát triển kinh tế, ... (3,5 đ): Phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường Cho ví dụ minh họa + Các KN: Phát triển bền vững (Có thể bỏ qua), phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường 1,0 đ + Tác động phát triển kinh tế môi...
 • 23
 • 11,551
 • 90

Đề cương ông tập môn kinh tế chính trị

Đề cương ông tập môn kinh tế chính trị
... trò chủ đạo; kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân” Việc xác định phát triển kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước ... cho kinh tế thị trường nước ta phát triển theo định hướng XHCN Tuy nhiên cần phải nhấn mạnh thêm vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước kinh tế nhà nước chiếm tỉ trọng lớn kinh tế quốc dân, mà kinh tế ... với thu hút công nghệ đại, tạo thêm việc làm Có thành phần KT Dự thảo báo cáo trị Đại hội X Đảng xác định: ‘‘Phát triển kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước...
 • 27
 • 205
 • 0

Đề cương ôn tập Môn Kinh tế ngoại thương

Đề cương ôn tập Môn Kinh tế ngoại thương
... công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế mở Tín dụng xuất Trợ cấp xuất Chính sách tỷ giá hối đoái IX Hiệu kinh tế ngoại thương Khái niệm phân loại hiệu kinh tế ngoại thương Phân biệt hiệu kinh tế- xã ... thảo quốc gia “ Thương mại Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Do thương mại Đại Học Ngoại Thương đồng tổ chức, 2003 10 Đề tài NCKH cấp Bộ “ Chính sách ngoại thương trình Công nghiệp hóa, ... Nghiên cứu thương nhân Lập phương án kinh doanh Chương IV Thực hợp đồng mua bán ngoại thương Các công việc thực hợp đồng xuất Các chứng từ ngoại thương Yêu cầu ôn tập: • Nắm vững kiến thức môn học...
 • 5
 • 2,008
 • 28

Đề cương ôn tập môn kinh tế vùng và đáp án

Đề cương ôn tập môn kinh tế vùng và đáp án
... địa hình, động thực vật, khoáng sản - Vùng kinh tế: phân theo tiêu chí kinh tế nguồn lực kinh tế, tổng hợp thể kinh tế, tổ chức ngành/ hoạt động, chức lực kinh tế - Vùng xã hội: phân theo tiêu ... nghiệp, vùng du lịch ) - Vùng đa (vùng có nhiều chức đa dạng phân vùng theo tổ hợp tiêu chí yếu tố có tương tác chặt chẽ với vùng kinh tế – xã hội, vùng kinh tế – hành ) b Sự khác vùng kinh tế ngành ... lịch; & vùng kinh tế nông nghiệp phân chia theo quan điểm sinh thái nông nghiệp ; vùng kinh tế sinh thái thủy sản + Vùng kinh tế tổng hợp: Nhật Bản chia đất nước làm vùng, Pháp chia làm vùng, Canada...
 • 22
 • 852
 • 20

Đề cương ôn tập môn kinh tế quốc tế

Đề cương ôn tập môn kinh tế quốc tế
... Thương mai quốc tế trao đổi hh va dv nc thông qua hđ XK bán XK mua Đặc điểm: đối tượng trao đổi, bên tham gia, thị trường quốc tế, phương thức toán Giá quốc tế biểu tiền giá trị quốc tế hh dv thị ... nhà đtư nc sách thương mại quốc tế: hệ thông quan điểm luật lệ hiệp định quốc tế đc CP sử dụng để điều chỉnh hđ thương mại quốc tế phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH quốc gia tki định xu tự thương ... đầu tư quốc tế giá đối tượng thị trường quốc tế tăng nhanh kích thích nhà đầu tư tăng đt vào lĩnh vực này( chu kì sống sp dài) để tăng lơih nhuận sau đtư Kết thúc đẩy đt quốc tế vào n quốc gia...
 • 18
 • 3,402
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị mác lênindề cương ôn tập môn kinh tế chính trịcâu hỏi và đáp án đề cương ôn tập môn kinh tế chính trịđề cương ôn thi môn kinh tế chính trịđề cương ôn tập môn kinh tế phát triểnđề cương ôn tập môn kinh tế phát triển chuong 3đề cương ôn tập môn kinh tế họcđề cương ôn tập môn kinh tếđề cương ôn tập môn kinh tế vĩ mô 1đề cương ôn tập môn kinh tế vĩ môđề cương ôn tập môn kinh tế lượngđề cương ôn tập môn kinh tế quốc tếđề cương ôn tập môn kinh tế môi trườngđề cương ôn tập môn kinh tế học đại cươngđề cương ôn tập môn kinh tế đầu tưQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Á - chi nhánh Đà NẵngBài 14. Bảo vệ loài vật có íchBài 12. Cảm ơn và xin lỗiBài 8. Ăn, uống hàng ngàyBài 15. Vệ sinh thần kinhBài 13. Hoạt động thần kinhBảng nhân 7Tăng cường kiểm soát thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội Tỉnh Phú YênTính giá thành trên cơ sở hoạt động (ABC) tại công ty TNHH Việt Ý.Tổ chức kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần Vĩnh Cửu.Chương I. §7. Tỉ lệ thứcBài 4. Làm gì để xương và cơ phát triển tốt?Vận dụng tư tưởng của Ph. Ăngghen về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong tác phẩm Biện chứng của tự nhiên vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk LắkChương I. §5. Lũy thừa của một số hữu tỉChương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳngBài 8. Ăn, uống sạch sẽBài 6. Tiêu hoá thức ănBài 5. Cơ quan tiêu hoáChương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB?Chương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5