GIÁ TRỊ CÁC XÉT NGHIỆM AMH, FSH VÀ AFC DỰ ĐOÁN ĐÁP ỨNG BUỒNG TRỨNG TRONG THỤ TINH ỐNG NGHIỆM

chăm sóc bệnh nhân quá kích buồng trứng trong thụ tinh ống nghiệm

chăm sóc bệnh nhân quá kích buồng trứng trong thụ tinh ống nghiệm
... Kcal/ngày, chia thành - ali) 21 - - n: - 10 - nhân ): - nhân 3.4 Theo 22 Thang Long University Library Hình 3.4: nhân gi : : Khi 23 Hình 3.5: nh nhân: Khi 7h: sinh , 24 Thang Long University ... e mm - p ...
 • 37
 • 162
 • 0

Giá trị các xét nghiệm AMH, FSH và AFC dự đoán đáp ứng buồng trứng trong thụ tinh ống nghiệm

Giá trị các xét nghiệm AMH, FSH và AFC dự đoán đáp ứng buồng trứng trong thụ tinh ống nghiệm
... xét nghiệm AMH, FSH AFC dự đoán đáp ứng buồng trứng thụ tinh ống nghiệm” với mục tiêu nghiên cứu sau: So sánh giá trị xét nghiệm AMH, FSH AFC để dự đoán đáp ứng buồng trứng nhiều thụ tinh ống nghiệm ... xét nghiệm AMH, FSH AFC đáp ứng nhiều bệnh nhân thụ tinh ống nghiệm” Y học Thành phố Hồ Chí Minh, tập 18, số 2, tr.16-21 Vương Thị Ngọc Lan, Võ Minh Tuấn (2014) “Giá trị AMH, FSH AFC dự đoán ... đoán AMH, FSH AFC đáp ứng buồng trứng nhiều Không có nhiều nghiên cứu so sánh loại xét nghiệm dự đoán đáp ứng buồng trứng thực dân số nghiên cứu Kết nghiên cứu ghi nhận xét nghiệm AMH, FSH AFC...
 • 27
 • 252
 • 1

Giá trị các xét nghiệm AMH, FSH và AFC dự đoán đáp ứng buồng trứng trong thụ tinh ống nghiệm (FULL TEXT)

Giá trị các xét nghiệm AMH, FSH và AFC dự đoán đáp ứng buồng trứng trong thụ tinh ống nghiệm (FULL TEXT)
... Kết chuyển phôi biến chứng thụ tinh ống nghiệm 73 Bảng 3.7 So sánh giá trị xét nghiệm AMH, FSH AFC dự đoán đáp ứng 75 Bảng 3.8 Giá trị ngưỡng xét nghiệm AMH, FSH AFC dự đoán đáp ứng 76 v Bảng ... So sánh AMH AFC dự đoán đáp ứng nhiều 35 Biểu đồ 3.1 Mức độ đáp ứng buồng trứng 74 Biểu đồ 3.2 Đường cong ROC AMH, FSH AFC dự đoán đáp ứng 75 Biểu đồ 3.3 Đường cong ROC AMH, FSH AFC dự đoán đáp ... cứu so sánh giá trị xét nghiệm AMH, FSH AFC để dự đoán đáp ứng buồng trứng 3 Chúng thực đề tài nhằm trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: Trong số xét nghiệm AMH, FSH AFC, xét nghiệm có giá trị tốt...
 • 186
 • 246
 • 1

Giá trị nồng độ đỉnh estradiol ở những chu kỳ kích thích buông trứng trong thụ tinh trong ống nghiệm

Giá trị nồng độ đỉnh estradiol ở những chu kỳ kích thích buông trứng trong thụ tinh trong ống nghiệm
... vấn đề Do đó, nghiên cứu nhằm đánh giá giá trị nồng độ đỉnh estradiol chu kỳ kích thích buồng trứng có kiểm soát với tỉ lệ có thai bệnh nhân thực thụ tinh ống nghiệm khoa Hiếm Muộn, bệnh viện Hùng ... 5/2008 Tiêu chu n nhận bệnh Các trường hợp thực COH chu kỳ IVF, theo dõi nồng độ estradiol huyết ngày chích hCG, chuyển phôi Tiêu chu n loại trừ Những chu kỳ IVF xin trứng, chu kỳ chuyển phôi ... vị 75=4300) Các số chuyên môn chu kỳ IVF nhóm nồng độ estradiol ≥4300 pg/ml như: số nang noãn trưởng thành, số trứng thu được, số trứng thụ tinh, số phôi dùng cao nhóm nồng độ estradiol ...
 • 14
 • 575
 • 2

đánh giá hiệu quả của hai phác đồ xử trí đáp ứng kém với kích thích buồng trứng trong thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương

đánh giá hiệu quả của hai phác đồ xử trí đáp ứng kém với kích thích buồng trứng trong thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương
... SINH DO TC VềI T CUNG đề tài nghiên cứu sinh Đánh giá hiệu hai phác đồ xử trí đáp ứng với kích thích buồng trứng thụ tinh ống nghiệm bệnh viện Phụ sản trung ơng Hà Nội - 2012 Mục lục T VN ... truyn cỏc bin phỏp trỏnh thai gim t l cú thai ngoi ý mun, gim t l cú thai tui v thnh niờn, phỏ thai ti nhng ni kộm an ton Nu nm 2001, cú 61,1% ngi dõn s dng bin phỏp trỏnh thai hin i thỡ s ny nm ... trỏnh thai hin i ca v thnh niờn núi chung cũn hn ch, c bit nhng nhúm niờn nghốo Ch cú khong 5% niờn nhúm nghốo nht s dng bin phỏp trỏnh thai hin i iu ny dn n t l no phỏ thai Vit Nam cao Trong...
 • 19
 • 238
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HAI PHÁC ĐỒ XỬ TRÍ ĐÁP ỨNG KÉM VỚI KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG TRONG THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HAI PHÁC ĐỒ XỬ TRÍ ĐÁP ỨNG KÉM VỚI KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG TRONG THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG
... BUNG TRNG TRONG THễ TINH TRONG NG NGHIM ề TI NGHIấN CU SINH NH GI HIU QU CA HAI PHC X TR P NG KẫM VI KCH THCH BUNG TRNG TRONG THễ TINH TRONG NG NGHIM TI BNH VIN PH SN TRUNG NG H Ni - 2012 CC CH ... TRNG TRONG THễ TINH TRONG NG NGHIM H Ni - 2012 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI O LAN HNG Khoỏ NCS 30 HC PHN TIN S I SIấU M THEO DếI S PHT TRIN NANG NON CHU K KCH THCH BUNG TRNG TRONG THễ TINH ... noón chớn cú kh nng phúng noón chớn cú th th tinh c Cỏc hormon ca nang noón v c hong th lm thay i NMTC giỳp cho phụi lm t v nu nh ngi ph n khụng th thai thỡ cng gõy kinh nguyt [3], [Error: Reference...
 • 25
 • 371
 • 0

xử trí đáp ứng kém với kích thích buồng trứng trong thụ tinh trong ống nghiệm

xử trí đáp ứng kém với kích thích buồng trứng trong thụ tinh trong ống nghiệm
... Khi phối hợp với FSH để kích thích buồng trứng, chất đối vận GnRH cần đợc tiêm quanh thời điểm có nguy xuất đỉnh LH nội sinh GnRH antagonist đợc sử dụng phác đồ kích thích buồng trứng gồm: Ganirelix ... Reference source not found] Các phác đồ Kích thích buồng trứng TTTON 5.1 Mục đích KTBT TTTON cho nhận noãn Nhằm tăng số lợng nang noãn phát triển buồng trứng chu kỳ điều trị TTTON cho nhận noãn, ... Dị ứng thành phần thuốc - Suy buồng trứng nguyên phát - Nang buồng trứng buồng trứng to bất thờng BTĐN - Dị dạng quan sinh dục không thích hợp cho việc có thai [Error: Reference source not found],...
 • 46
 • 845
 • 4

khảo sát giá trị của xét nghiệm pap via trong tầm soát nhiễm hpv tổn thương tiền ung thư cổ tử cung

khảo sát giá trị của xét nghiệm pap và via trong tầm soát nhiễm hpv và tổn thương tiền ung thư cổ tử cung
... tài “KHẢO SÁT GIÁ TRỊ CỦA PAP VIA TRONG TẦM SỐT NHIỄM HPV VÀ TỔN THƯƠNG TIỀN UNG THƯ CỔ TỬ CUNG , nhằm trả lời câu hỏi nghiên cứu: giá trị VIA so với PAP việc phát tổn thư ng nhiễm HPV tổn thư ng ... thư ng tiền ung thư cổ tử cung sao? Kết hợp VIA với PAP giúp tăng khả phát tổn thư ng nhiễm HPV tổn thư ng tiền ung thư cổ tử cung sao? Mục tiêu ngun phát: Xác định độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị ... khai xét nghiệm PAP, sử dụng VIA xét nghiệm tầm sốt UTCTC nhằm phát trường hợp nghi ngờ có tổn thư ng tiền ung thư cổ tử cung để chuyển đến tuyến cao hơn, nơi mà bệnh nhân làm PAP, soi cổ tử cung, ...
 • 107
 • 221
 • 1

Tổng quan về các biện pháp chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt giá trị của xét nghiệm PSA trong huyết thanh

Tổng quan về các biện pháp chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt giá trị của xét nghiệm PSA trong huyết thanh
... BPSA: BPH -PSA : PSA t cú liờn quan n u phỡ i lnh tớnh TTL; Pro -PSA: tin cht ca fPSA; Intact -PSA: PSA nguyờn vn, gm cỏc dng PSA khụng hot ng; ACT -PSA: PSA gn vi al-antichymotrypsin; API -PSA: PSA ... chớnh l PSA dng t v PSA phc hp PSA t (free -PSA hay fPSA) l dng khụng kt hp vúi bt kỡ protein no , chim t l t 10-30% tng s PSA fPSA cú cỏc di nhúm gm cỏc phõn t nh proPSA, BPSA, intact -PSA( fPSA-l)(40) ... ngoi vic nh lng nng PSA huyt thanh, PSAd, PSAv, nhiu nh nghiờn cu ó i sõu vo cỏc dng phõn t ca PSA Cỏc thụng s PSAd, PSAd vựng chuyn tip, PSAv, PSA theo tui u tớnh toỏn da trờn PSA ton phn ú khụng...
 • 104
 • 461
 • 3

Bài giảng các xét nghiệm nước thải

Bài giảng  các xét nghiệm nước thải
... vườn vào lít nước, lắc để yên 10 phút Lấy 10 ml nước pha loãng thành lít nước cất c Nước sông hồ có chứa nước thải sinh hoạt d Dòng nước sau để lắng trạm xử lý nước thải 5.2.3 Nước pha loãng ... xoáy mạnh để đảm bảo pha trộn tốt hệ thống nước thải thường thiết kế chung cho nước thải, nước mưa, nước thải sinh hoạt Nếu điều kiện chảy rối tự tạo cách thu hẹp dòng chảy vách ngăn Điểm lấy ... theo quy tắc - phải cách chỗ thu hẹp khoảng lần đường kính ống nước thải Cần phải tuân theo quy tắc, điểm lấy mẫu phải nằm chiều sâu 1/3 bề mặt nước 2.2.2 Các trạm xử lý nước thải Khi chọn địa...
 • 15
 • 2,165
 • 0

NGHIÊN cứu đặc điểm HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG từ 1,5TESLA GIÁ TRỊ các CHUỖI XUNG KHUẾCH tán tưới máu TRONG CHẨN đoán NHỒI máu não cấp

NGHIÊN cứu đặc điểm HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG từ 1,5TESLA và GIÁ TRỊ các CHUỖI XUNG KHUẾCH tán và tưới máu TRONG CHẨN đoán NHỒI máu não cấp
... Giỏ tr cỏc chui xung khuch tỏn v ti mỏu 3.1 Giỏ tr ca chui xung DW Bng 2: So sỏnh CHT DW ln v ln MRI MRI Cú tn thng Khụng tn thng Tng s Cú tn thng 37 37 Khụng tn thng 4 Tng s 41 45 Trong s 45 BN ... i quang t ng tnh mch Gadolinium, mỏy tiờm thuc i quang t ng Medrad Cỏc chui xung: FLAIR, T2*, DW, TOF v PW Vi chui xung ti mỏu: ct ton b nhu mụ nóo trờn v di lu, tiờm thuc i quang t 10ml, tc ... mỏu nóo trờn CHT 2.1 Liờn quan v trớ tn thng Bỏn cu tn thng: Trong s 46 bnh nhõn cú 42 BN cú tn thng thc s, Bn l tai bin thoỏng qua Trong s ny cú 15 bnh nhõn tn thng bỏn cu phi, chim 35,8%, trỏi...
 • 5
 • 210
 • 3

Nghiên cứu hiệu quả của phác đồ ngắn/ hMG phác đồ ngắn/rFSH để xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm.

Nghiên cứu hiệu quả của phác đồ ngắn/ hMG và phác đồ ngắn/rFSH để xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm.
... th tinh: 16-18 gi sau ICSI Noón ó th tinh l cú tin nhõn quan sỏt di kớnh hin vi o ngc ỏnh giỏ s noón ó th tinh v s noón khụng th tinh (Ph lc 8) Xỏc nh t l th tinh: T l th tinh = s noón th tinh/ ... Chun b tinh trựng Ngi chng kiờng xut tinh - ngy v ly tinh trựng vo ngy ngi v chc hỳt noón, tinh trựng c lc theo phng phỏp thang nng sau ú s th tinh vi noón (Ph lc 4: Quy trỡnh chun b tinh trựng) ... phm mc ó tinh ch (purified) v tinh ch cao (highly purified) mc ó tinh ch thỡ LH c loi b hu ht sau tinh ch bng khỏng th a dũng nhng cũn cha protein nc tiu, t l FSH:LH = 60:1 mc tinh ch cao...
 • 137
 • 302
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả của phác đồ ngắn hMG phác đồ ngắn rFSH để xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm (tóm tắt)

Nghiên cứu hiệu quả của phác đồ ngắn hMG và phác đồ ngắn rFSH để xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm (tóm tắt)
... phác đồ ngắn/ hMG phác đồ ngắn/ rFSH để xử trí buồng trứng đáp ứng TTTON BVPSTƯ, xin đưa kết luận sau: Phác đồ ngắn/ hMG cho kết tương đương so với phác đồ ngắn/ rFSH về: • Sự đáp ứng buồng trứng, độ ... NGHĨA THỰC TIẾN VÀ ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Nghiên cứu đánh giá hiệu phác đồ ngắn/ hMG phác đồ ngắn/ rFSH để xử trí buồng trứng đáp ứng TTTON Phác đồ ngắn/ hMG cho kết ... KẾT QUẢ KTBT CỦA HAI PHÁC ĐỒ Kết KTBT hai phác đồ đánh giá bàn luận bao gồm: Đáp ứng buồng trứng, số noãn thu sau chọc hút, tỷ lệ huỷ chu kỳ 4.1.1 Bàn luận đáp ứng buồng trứng Đáp ứng buồng trứng...
 • 24
 • 667
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: về giá trị của xét nghiệm il 6 và crp trong dự báo sớm mức độ của viêm tụy cấpvề giá trị của xét nghiệm il 6 và crp huyết thanh trong dự báo sớm mức độ của bệnh nhân viêm tụy cấpgiá trị của xét nghiệm máu lắngcấu tạo giá trị của tư bản là quan hệ tỷ lệ giữa số lượng giá trị các tư liệu sản xuất và giá trị sức lao động để tiến hành sản xuất c vkiểu gen hcv với đáp ứng và dự đoán đáp ứng với điều trịxin trứng làm thụ tinh ống nghiệmxin trứng để thụ tinh ống nghiệmxây dựng mới khu cấp cứu bệnh viện nguyễn đình chiểu đến năm 2020 hoàn chỉnh quy mô 600 giường đầu tư xây dựng nâng cấp về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị đáp ứng là trung tâm y tế cấp vùnggiá trị bình thường của các xét nghiệm chức năng gancác xét nghiệm thông thường đánh giá chức năng gancác xét nghiệm đánh giá chức năng gancác xét nghiệm đánh giá chức năng lọc của thậnnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và giá trị của sinh thiết cắt xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán các tổn thương dạng u ở phổigiá trị các tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh thần cần thiết để ni sống cơng nhângiá trị các tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh thần cần thiết cho gia đình cơng nhânGi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n H ng H i Vi t Nam trong i u ki n h i nh p t ch c kinh t th gi i WTOM t s gi i ph p nh m n ng cao hi u qu s d ng v n t i C ng ty c ng tr nh giao th ng 208 thu c t ng giao th ng 4 B Giao Th ng V n t iph n t ch b o c o t i ch nh t i c ng ty v n t i thu IBài 19. s, rPh n t ch t i ch nh v n ng cao hi u qu t i ch nh c a T ng c ng ty H ng kh ng Vi t NamTh c tr ng cho vay h s n xu t t i Ng n h ng n ng nghi p v ph t tri n n ng th n huy n Kinh M nM t s bi n ph p Marketing nh m m r ng th tr ng m y m c thi t b ng g i c a c ng ty tr ch nhi m h u h n C ng Ngh H NG NAM t i H N IM t s bi n ph p n ng cao hi u qu nghi p v khai th c v n t i chi nh nh Ng n H ng N ng nghi p v ph t tri n n ng th n L ng Hth c tr ng v gi i ph p ho t ng qu ng c o c a Trung t m qu ng c o v d ch v ph t thanh i Ti ng n i Vi t NamX y d ng chi n l c marketing mix cho nh m y nh m ng AnhHo t ng c a c c Ng n h ng th ng m i tr n th tr ng ch ng kho n Vi t NamTh c tr ng qu tr nh c ph n ho doanh nghi p nh n c Vi t Namnh h ng x y d ng v ph t tri n th tr ng ch ng kho n Vi t NamS nh h ng c a ch nh s ch t gi h i o i t i t c ph t tri n kinh t c a Vi t NamT gi h i o i v vi c p d ng ch t gi Vi t NamVai tr c a c ng ty c ph n tr n th tr ng ch ng kho n360 C U TR C NGHI M GI I H N C P N520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n II (301 520)10 b i t p PH P NG D NG File word c l i gi i chi ti tGioi thieu von tai lieu Thu vien Bo Tu phap