Nghiên cứu ứng dụng tỷ số albumincreatinin trong chẩn đoán biến chứng thận ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2

nghiên cứu ứng dụng tỷ số albumincreatinin trong chẩn đoán biến chứng thận bệnh nhân đtđ type 2

nghiên cứu ứng dụng tỷ số albumincreatinin trong chẩn đoán biến chứng thận ở bệnh nhân đtđ type 2
... TrN TH HI NGHIÊN CứU ứNG DụNG Tỷ Số ALBUMIN/CREATININ TRONG CHẩN ĐOáN BIếN CHứNG THậN BệNH NH ÂN ĐáI THáO ĐƯờNG TYPE Chuyờn ngnh: Húa Sinh KHểA LUN TT NGHIP C NHN Y KHOA KHểA 20 09 -20 13 Ngi hng ... ờm Mu 24 h Nam Mu ngu 30 mg/mmol < 30 mg/g nhiờn A/C ...
 • 55
 • 172
 • 1

chẩn đoán biến chứng thận bệnh nhân đái tháo đường type 2 bằng tỷ số albumincreatinin

chẩn đoán biến chứng thận ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 bằng tỷ số albumincreatinin
... định kỳ bệnh nhân ĐTĐ Tỷ lệ biến chứng thận BN đái tháo đường type xét nghiệm định tính bán định lượng tỷ số A/C - Tỷ lệ biến chứng thận gặp 19 BN ĐTĐ type chiếm 32. 8% - Tỷ lệ biến chứng thận sớm ... ♦ Biến chứng mạn tính - Biến chứng vi mạch + Biến chứng mắt + Biến chứng thận - Biến chứng mạch máu lớn + Biến chứng tim mạch - Biến chứng thần kinh - Biến chứng nhiễm trùng 1 .2 Biến chứng thận ... 14 BN ĐTĐ type chiếm 24 .2% - Tỷ lệ biến chứng thận muộn gặpở BN ĐTĐ type chiếm 8.6% TÀI LIỆU THAM KHẢO Tạ Văn Bình (20 06) , Biến chứng mạn tính bệnh đái tháo đường , Bệnh đái tháo đường tăng...
 • 51
 • 488
 • 3

Nghiên cứu thiếu máu cục bộ cơ tim qua điện tim gắng sức bệnh nhân đái tháo đường týp 2

Nghiên cứu thiếu máu cục bộ cơ tim qua điện tim gắng sức ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2
... Chúng nghiên c u áp d ng i lâm sàng i n tim TGS kh o bn T týp M c tiêu nghiên c u c a lu n án: g ng s c ánh giá t l thi u máu c c b tim qua i n tim b nh nhân tháo ng týp 2 Tìm hi u m i liên quan ... b n s 616 - 617/ 20 08, tr 889 – 901 Võ Th Hà Hoa, Huỳnh Văn Minh, Nguy n H i Thu (20 08), Nghiên c u thi u máu c c b tim qua i n tim g ng s c b nh nhân tháo ng týp 2, H i ngh tim m ch ông Nam ... nh nhân tháo ng týp 2 , T p chí Y h c th c hành, B Y t xu t b n s 616 - 617/ 20 08, tr 815 – 827 Võ Th Hà Hoa, Huỳnh Văn Minh, Nguy n H i Thu (20 08), “Y u t nguy b nh nhân tháo ng týp có i n tim...
 • 14
 • 480
 • 0

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG và cận lâm SÀNG NHỒI máu não BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYP 2

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG và cận lâm SÀNG NHỒI máu não ở BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYP 2
... risk? Stroke, 28 ; 1153 1157 Timothy M, et al (1999)Risk Factors for Stroke in Type Diabetes Mellitus Arch Intern Med 1999;159:1097-1103 ảNH HƯởNG CủA Lũ LụT ĐếN TìNH TRạNG DINH DƯỡNG KHẩU PHầN ... 45 ,2% (14/31) c im cn lõm sng Cỏc loi nhi mỏu nóo Loi nhi mỏu Nhi mỏu nóo khuyt Nhi mỏu ng mch nóo trc Nhi mỏu ng mch nóo gia Nhi mỏu ng mch nóo sau Tng s S BN 17 31 T l % 54,8 25 ,8 16,1 3 ,2 ... vo vin: Nng ng mỏu cao nht l 20 ,6 mmol/l, thp nht l 3,0 mmol/l, nng ng mỏu trung bỡnh 7,1 mmol/l Chim t l cao nht 90,3% (28 /31), l ng mỏu 16,7...
 • 2
 • 85
 • 6

đánh giá chỉ số mắt cá chân cánh tay trong chẩn đoán bệnh động mạch ngoại biên chi dưới bệnh nhân đái tháo đường typ 2

đánh giá chỉ số mắt cá chân cánh tay trong chẩn đoán bệnh động mạch ngoại biên chi dưới ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2
... độ đặc hi u máy Smart Dop 2. 2.3 Xử lý số liệu: b ế số đượ ập p â í bằ g p ầ ề SPSS 16 for Windows Medcalc Ế Q Ả NGH ÊN Ứ 3.1 Đặc điểm chung nhóm bệnh nhân đái tháo đường Bả g 3.1 P â bố g í ... 3.1 P â bố g í ro g ó g ê ứu Giớ í n Nam 73 Nữ 28 ổ g 101 3 .2 Siêu âm Duplex, số B chẩn đoán bệnh Đ NB D Bả g Đặ đ ể s â duplex Đ NBCD C ẩ % XVĐ 27 ,2% C x oá ộ Đ 9,9% C x oá ộ Đ + XVĐ 6,4% ắ 3,96% ... 72 28 100 bấ ườ g 736 K ô g ẹp oặ ABI ...
 • 6
 • 129
 • 2

Nghiên cứu một số chỉ số đánh giá tình trạng stress oxy hoá và tác dụng chống oxy hoá của belaf bệnh nhân đái tháo đường týp 2

Nghiên cứu một số chỉ số đánh giá tình trạng stress oxy hoá và tác dụng chống oxy hoá của belaf ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2
... (20 06), Một số số hóa sinh bệnh nhân đái tháo đờng có microalbumin niệu, Tạp chí Y học thực hành, Bộ Y tế, (551), tr 62- 64 Lê Thị Thu, Hoàng Thị Bích Ngọc, Lê Văn Sơn (20 07), Nghiên cứu tác dụng ... - Nghiên cứu số chất điểm tình trạng stress oxy hóa bệnh nhân ĐTĐ týp (ỏnh giỏ kh nng chng oxy húa: SOD, GPx, GR, GSH, TAS v mc peroxy húa lipid:MDA) Xác định đợc hiệu điều trị thuốc chống oxy ... thấy công trình no nghiên cứu đầy đủ tình trạng stress oxy hóa v điều trị chống oxy hóa bệnh nhân ĐTĐ Vì vậy, tiến hnh đề ti ny nhằm: ỏnh giỏ tỡnh trng stress oxy húa bnh nhõn T týp thụng qua cỏc...
 • 27
 • 601
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành, mối liên quan với microalbumin niệu và một số yếu tố nguy cơ bệnh nhân đái tháo đường typ 2

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành, mối liên quan với microalbumin niệu và một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2
... High WHR 76 73,8 12 30,8 88 62, 0 Dyslipidemia 67 65,0 16 41,0 83 58,5 Current smoke 26 25 ,2 5,1 28 19,7 Metabolic 77 74,8 24 61,5 101 71,1 syndrom Family historic 26 25 ,2 20,5 34 23 ,9 of CHD On ... 1000 2. 2 METHOD 2. 2.1 Design: Cross sectional 2. 2 .2 Research Contents: * Asking about history, symtoms * Blood test * Examining * 64-MSCT coronary * Catheter Coronary angiography (25 patients) 2. 3 ... Risk factors (n=1 42) (1) (2) n % n % n % Hypertension 76 73,8 24 61,5 100 70,4 Diastolic 1 42 ± 16 1 32 ± 22 139 ± 19 pressure Systolic 87 ± 10 81 ± 13 85 ± 11 pressure Over 82 79,6 16 41,0 98...
 • 26
 • 471
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành, mối liên quan với microalbumin niệu và một số yếu tố nguy cơ bệnh nhân đái tháo đường typ 2

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành, mối liên quan với microalbumin niệu và một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2
... High WHR 76 73,8 12 30,8 88 62, 0 Dyslipidemia 67 65,0 16 41,0 83 58,5 Current smoke 26 25 ,2 5,1 28 19,7 Metabolic 77 74,8 24 61,5 101 71,1 syndrom Family historic 26 25 ,2 20,5 34 23 ,9 of CHD On ... 1000 2. 2 METHOD 2. 2.1 Design: Cross sectional 2. 2 .2 Research Contents: * Asking about history, symtoms * Blood test * Examining * 64-MSCT coronary * Catheter Coronary angiography (25 patients) 2. 3 ... Risk factors (n=1 42) (1) (2) n % n % n % Hypertension 76 73,8 24 61,5 100 70,4 Diastolic 1 42 ± 16 1 32 ± 22 139 ± 19 pressure Systolic 87 ± 10 81 ± 13 85 ± 11 pressure Over 82 79,6 16 41,0 98...
 • 26
 • 533
 • 0

Nghiên cứu sự biến đổi các chỉ số biến thiên nhịp tim bệnh nhân đái tháo đường týp 2

Nghiên cứu sự biến đổi các chỉ số biến thiên nhịp tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2
... lợng số BTNT lâm sng tim mạch 23 Nghiên cứu nhằm mục tiêu: Kết luận Nghiên cứu biến đổi số biến thiên nhịp tim bệnh nhân đái tháo đờng týp nhịp tim xuất rối loạn nhịp thất bệnh nhân đái tháo ... tâm đồ - Các số liệu tần số tim - Các số liệu rối loạn nhịp tim - Các số liệu biến thiên nhịp tim - Các số liệu biến đổi ST-T 17 Bảng 3.40 Giá trị dự báo biến đổi các số biến thiên nhịp tim theo ... 12 13 Bảng 3.18 So sánh số biến thiên nhịp tim bệnh nhân đái tháo đờng týp liên quan đến biến chứng tim mạch Nhóm 3 .2. 2 Nhịp ngày đêm biến thiên nhịp tim bệnh nhân đái tháo đờng týp Bảng 3 .27 ...
 • 16
 • 592
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm và giá trị của xạ hình tưới máu cơ tim trong chẩn đoán và tiên lượng bệnh động mạch vành bệnh nhân đái tháo đường Týp 2

Nghiên cứu đặc điểm và giá trị của xạ hình tưới máu cơ tim trong chẩn đoán và tiên lượng bệnh động mạch vành ở bệnh nhân đái tháo đường Týp 2
... ≥ 7% bệnh nhân đái tháo đường Giá trị xạ hình tưới máu tim chẩn đoán tiên lượng bệnh động mạch vành bệnh nhân đái tháo đường týp 2. 1 Giá trị xạ hình tưới máu tim chẩn đoán bệnh động mạch vành ... cứu đặc điểm hình ảnh xạ hình tưới máu tim bệnh nhân đái tháo đường týp 2 Nghiên cứu giá trị xạ hình tưới máu tim chẩn đoán tiên lượng bệnh động mạch vành bệnh nhân đái tháo đường týp Ý nghĩa ... Kappa = 0 ,23 ) 3.3 XẠ HÌNH TƯỚI MÁU CƠ TIM TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH 3.3.1 Xạ hình tưới máu tim đánh giá hẹp động mạch vành Bảng 3 .26 Đối chiếu mức độ hẹp ĐMV với mức độ khuyết xạ Mức độ...
 • 27
 • 578
 • 2

Nghiên cứu vai trò của thang điểm framingham trong đánh giá nguy cơ bệnh mạch vành bệnh nhân đái tháo đường týp 2

Nghiên cứu vai trò của thang điểm framingham trong đánh giá nguy cơ bệnh mạch vành ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2
... [50] 1 .2 Bệnh mạch vành bệnh nhân đái tháo đường týp 1 .2. 1 Đặc điểm bệnh mạch vành bệnh nhân đái tháo đường týp Bệnh tim mạch, đặc biệt bệnh mạch vành nguy n nhân gây bệnh tật tử vong bệnh nhân ... nhân đái tháo đường týp 2 nhằm mục tiêu sau: Tìm hiểu mối liên quan nguy bệnh mạch vành theo thang điểm Framingham với yếu tố nguy mạch vành bệnh nhân đái tháo đường týp có chụp mạch vành Đánh giá ... biến cố mạch vành 6,3 % [79] 1 .2. 2 chế xơ vữa mạch bệnh nhân ĐTĐ týp Hình 1: chế xơ vữa mạch bệnh nhân đái tháo đường [63] Biến chứng mạch máu lớn nguy n nhân gây bệnh tật tử vong bệnh nhân...
 • 88
 • 952
 • 5

Báo cáo y học: "Nghiên cứu mối liên quan giữa chức năng tế bào õ với một số chỉ số nhân trắc bệnh nhân đái tháo đường týp 2" pps

Báo cáo y học:
... Nghiên cứu mối liên quan chức tế bào õ nhóm BN ĐTĐ có BMI, VB tăng không tăng (theo phân loại Tổ chức Y tế Thế giới áp dụng cho Châu á-Thái Bình Dương) - Nghiên cứu mối tương quan chức tế bào õ với ... 0,01), VM (r = 0,431; p < 0,001), không th y tương quan HOMA CNTB õ với tỷ lệ VB/VM * Từ khoá: Đái tháo đường type 2; Chức tế bào beta; Chỉ số nhân trắc Study of relationship between b – cell function ... đề kháng insulin Kết luận Qua nghiên cứu 83 BN đái tháo đường týp dựa vào nồng độ glucose insulin lúc đói, nhận th y: + BN đái tháo đường týp 2, chức tế bào õ theo HOMA nhóm có BMI ≥ 23 kg/m2 VB...
 • 18
 • 306
 • 0

Nghiên cứu tình trạng kháng insulin và mức độ kiểm soát một số chỉ số bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có tổn thương thận (tóm tắt)

Nghiên cứu tình trạng kháng insulin và mức độ kiểm soát một số chỉ số ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có tổn thương thận (tóm tắt)
... insulin mức độ tổn thương thận bệnh nhân đái tháo đường týp tổn thương thận 1.3.1 Khuyến cáo điều trị bệnh nhân đái tháo đường týp tổn thương thận Những bệnh nhân ĐTĐ týp tổn thương thận khuyến ... Hiệu kiểm soát số số, thay đổi kháng insulin mức độ tổn thương thận sau tháng điều trị 3.3.1 Hiệu kiểm soát một số số bệnh nhân đái tháo đường Biểu đồ 3 .2: Tỷ lệ bệnh nhân bất thường số số ... LUẬN Nghiên cứu kháng insulin mức độ kiểm soát số số 124 bệnh nhân đái tháo đường týp tổn thương thận so sánh với nhóm chứng người khoẻ mạnh nhóm chứng bệnh đưa kết luận sau: Biến đổi kháng insulin...
 • 24
 • 268
 • 0

Nghiên cứu tình trạng kháng insulin và mức độ kiểm soát một số chỉ số bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có tổn thương thận

Nghiên cứu tình trạng kháng insulin và mức độ kiểm soát một số chỉ số ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có tổn thương thận
... mô hình HOMA2 vi tính ước lượng số kháng insulin bệnh nhân đái tháo đường týp điều trị biện pháp [33],[49] Kháng insulin, tổn thương thận hiệu kiểm soát số bệnh nhân đái tháo đường týp nội dung ... 2, 2 2, 5 – 3,4 >7 > 10 ≥ 7,5 > 140/90 ≥ 23 ≥ 5,3 < 0,9 > 2, 2 ≥ 3,4 * Nguồn: Theo Tạ Văn Bình (20 09) [1] 1.4 Một số nghiên cứu kháng insulin, tổn thương thận kiểm soát số bệnh nhân đái tháo đường ... 15 -29 Tổn thương thận với MLCT giảm nặng < 15 hay LMCK * Nguồn American Diabetes Association (20 12) [46] 23 1 .2. 6 Điều trị tổn thương thận bệnh nhân đái tháo đường týp Tổn thương thận ĐTĐ týp...
 • 134
 • 475
 • 1

nghiên cứu tình trạng kháng insulin và mức độ kiểm soát một số chỉ số bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có tổn thương thận tóm tắt bản tiếng anh

nghiên cứu tình trạng kháng insulin và mức độ kiểm soát một số chỉ số ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có tổn thương thận tóm tắt bản tiếng anh
... 0.05 1. 12 ± 0.45 1.53 ± 0.61 1.86 ± 1.33 (nmol/L) HOMA2-IR 2. 96 ± 1.11 3.61±1.74 4.43 ± 2. 42 < 0.01 HOMA2-%S 54.74 ± 29 .9 48.7 ± 24 . 12 42. 3 ± 24 .26 < 0.05 HOMA2-%B 88.7 ± 45.78 81.4 ± 57. 52 73.3 ... 84 2- 3 < 0.05 16 72. 7 30 76.9 (> 1. 92) 1 -2 > 0.05 (n= 99) Decreased 1-3 < 0.05 HOMA2-%S 51 80 2- 3 < 0.05 17 77.3 29 74.4 (< 42. 42) 1 -2 > 0.05 (n= 97) Decreased 15 68 .2 27 69 .2 1-3 < 0.05 HOMA2-%B ... Factor Insulin resistance Glomerular filtration rate Hypertension BMI 23 RLLM TGPH- Diabetes ≥ 10 years β coefficient - 0. 12 2. 322 1.77 0 .20 4 0.0 92 OR 95%CI 0.89 10 .2 5.88 1 .23 1.1 0.37 - 2. 15...
 • 25
 • 269
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu vai trò của thang điểm framingham trong đánh giá nguy cơ bệnh mạch vành ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2nghiên cứu một số chỉ số biến thiên nhịp tim và rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có tổn thương thậnnghiên cứu tình trạng động mạch lớn chi dưới bằng siêu âm doppler màu ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại khoa chăm sóc bàn chân bệnh viện nội tiết trung ươngnghiên cứu tình trạng động mạch lớn chi dưới bằng siêu âm doppler màu ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại khoa chăm sóc bàn chân bệnh viện nội tiêt trung ươngnghiên cứu sự thay đổi huyết áp tư thế và holter nhịp tim 24 giờ ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2nghiên cứu những thay đổi về chức năng thất trái bằng siêu âm doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2khảo sát biến chứng thận và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 cao tuổi tại bệnh viện lão khoa trung ươngnghiên cứu ứng dụng một số kỹ tbuật chẩn đoán nhanh vibrio cholerae gây dịch tiêu chảy cấp tại tỉnh thái nguyên năm 2008nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật chẩn đoán nhanh vibrio cholerae gây dịch tiêu chảy cấp tại tỉnh thái nguyên năm 2008nghiên cứu đặc điểm thoái khớp gối và đánh giá hiệu quả của axít hyaluronic dạng uống trong điều trị thoái khớp gối ở bệnh nhân đái tháo đường cao tuổiđỗ thị tính 2010 nghiên cứu tổn thương bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2nghiên cứu rối loạn lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 có tăng huyết ápkết quả nghiên cứu ứng dụng một số hệ phân loại đất trên thế giới ở việt namnghiên cứu một số tổn thương mắt ở bệnh nhân đái tháo đường điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu tổn thương động mạch vành bằng msct 64 lát cắt trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 có chỉ định chụp động mạch vànhCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây