Tổng hợp và nghiên cứu khả năng chống ăn mòn của màng polipirole đơn và màng polipirole kép trên nền thép CT3

Nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của hỗn hợp gelatin thủy phân bằng nước dứa thử nghiệm sản xuất đồ hộp nước dứa – gelatin

Nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của hỗn hợp gelatin thủy phân bằng nước dứa và thử nghiệm sản xuất đồ hộp nước dứa – gelatin
... Thử nghiệm sản xuất đồ hộp nước dứa- gelatin, đánh giá khả chống oxy hóa sản phẩm, đánh giá chất lượng sản phẩm Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu khả chống oxy hóa hỗn hợp nước dứa gelatin, thử nghiệm ... sung 48 3.6 Kết nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa hỗn hợp nước dứa gelatin sau đồng hóa 49 3.7 Kết nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa hỗn hợp nước dứa gelatin sau bảo ôn ... thủy phân đến hoạt tính chống oxy hóa hỗn hợp thủy phân gelatin nước dứa 28 Hình 2.3 Quy trình dự kiến sản xuất thử nghiệm đồ hộp nước dứa - gelatin 30 Hình 2.4 Sơ đồ bố trí thí nghiệm...
 • 88
 • 481
 • 1

Nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của dịch protein artemia thủy phân bằng enzyme nội tại enzyme bổ sung

Nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của dịch protein artemia thủy phân bằng enzyme nội tại và enzyme bổ sung
... phân protein t Artemia nh m khai thác có hi u qu ngu n protein giá tr c s phân công c a Ban ch nhi m Khoa Ch bi n em ã th c hi n tài ” Nghiên c u kh ch ng Oxy hóa c a d ch protein Artemia th y phân ... m 1: Xác nh ho t tính ch ng oxy hóa c a d ch th y phân A franciscana b ng enzyme n i t i Thí nghi m nh m ánh giá kh ch ng oxy hóa c a protein Artemia th y phân b ng enzyme n i t i c a chúng Sơ ... l enzyme protease b sung so v i nguyên li u Sau ã ch n c lo i enzyme thích h p cho trình th y phân protein Artemia sung thích h p thí nghi m 2, thí nghi m nh m ch n t l enzyme b th y phân protein...
 • 64
 • 351
 • 0

Nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của dịch chiết rong mơ sargassum mcclurel in vitro ứng dụng để hạn chế sự oxy hóa lipid trên thịt cá thu

Nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của dịch chiết rong mơ sargassum mcclurel in vitro và ứng dụng để hạn chế sự oxy hóa lipid trên thịt cá thu
... nghiên cứu khả chống oxy hóa rong ứng dụng dịch chiết từ rong để hạn chế oxy hóa lipid thịt chưa nghiên cứu cách đầy đủ Ngoài ra, nghiên cứu Việt Nam chưa nghiên cứu điều kiện chiết thích ... tâm dịch chiết rong giải pháp đáp ứng vấn đề Xuất phát từ thực tế đó, đề tài Nghiên cứu khả chống oxy hóa dịch chiết rong Sargassum mcclurei in vitro ứng dụng để hạn chế oxy hóa lipid thịt ... thịt thu thực nhằm xác định điều kiện chiết phù hợp để thu dịch chiết giàu chất chống oxy hóa từ rong S mcclurei tiềm sử dụng dịch chiết rong để hạn chế oxy hóa lipid thịt Kết thu...
 • 91
 • 920
 • 4

Nghiên cứu khả năng chống ung thư của các hoạt chất phân lập từ cây Vông nem (Erythrina orientalis (L.) Murr., Fabaceae) cây Hậu phác (Magnolia officinalis R

Nghiên cứu khả năng chống ung thư của các hoạt chất phân lập từ cây Vông nem (Erythrina orientalis (L.) Murr., Fabaceae) và cây Hậu phác (Magnolia officinalis R
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Thị Ngọc Ánh NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỐNG UNG THƢ CỦA CÁC HOẠT CHẤT PHÂN LẬP TỪ CÂY VÔNG NEM (Erythrina orientalis (L.) Murr., Fabaceae) VÀ CÂY ... cứu hoạt tính kháng u ba chất Honokiol, Magnolol đƣợc tách chiết từ Hậu phác Magnolia officinalis Rehd Et wils, Magnoliaceae Derrone đƣợc tách chiết từ Vông nem Erythrina orientalis L Murr., ... Enzyme Aurora kinaza Aurora kinaza thuộc nhóm protein điều khiển trình phân bào Chúng bao gồm ba protein thành viên có tên gọi Aurora A, Aurora B Aurora C Các protein này liên quan đến trình hình...
 • 83
 • 350
 • 0

Nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của dịch chiết lá ca cao (theobroma cacao) in vitro ứng dụng để hạn chế sự oxy hóa lipid trên cơ thịt cá bớp (rachycentron canadum)

Nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của dịch chiết lá ca cao (theobroma cacao) in vitro và ứng dụng để hạn chế sự oxy hóa lipid trên cơ thịt cá bớp (rachycentron canadum)
... khả chống oxy hóa dịch chiết cacao (Theobroma cacao) in vitro ứng dụng để hạn chế oxy hóa lipid thịt bớp (Rachycentron canadum) Mục tiêu đề tài - Xác định điều kiện chiết thích hợp để thu dịch ... cacao Mục tiêu 2: Đánh giá khả sử dụng dịch chiết ca cao việc ngăn ngừa oxi hóa lipid thịt bớp Rachycentron canadum - Nghiên cứu khả hạn chế oxy hóa lipid dịch chiết cacao chất chống oxy hóa ... có nghiên cứu công bố điều kiện chiết phù hợp để chiết hợp chất giàu polyphenol từ ca cao; khả chống oxy hóa dịch chiết giàu polyphenol từ ca cao ứng dụng dịch chiết từ ca cao để hạn chế oxy hóa...
 • 107
 • 170
 • 0

Nghiên cứu khả năng chống ung thư của các phân tử phân nập của cây Vông nem cây Hậu phác

Nghiên cứu khả năng chống ung thư của các phân tử phân nập của cây Vông nem và cây Hậu phác
... pháp Đối tượng Các dòng tế bào ung thư: Các chất: • HCT116 – ung thư ruột kết • Honokiol (H) • HeLa – ung thư cổ tử cung • Magnolol (M) • MCF7 – ung thư vú • Derrone (D) • KPL4 – ung thư vú • Taxol ... NỘI DUNG Giới thiệu đề tài Đối tượng phương pháp Kết thảo luận Kết luận kiến nghị Giới thiệu đề tài Ung thư điều trị ung thư Ung thư nguyên nhân gây tử vong hàng đầu nước ... đến thần kinh Honokiol Magnolol • Chống stress • Tiềm ức chế ung thư • Đau cấp tính • Các chứng liên quan đến dày Derrone Cây vông nem Erythrina orientalis L., Fabaceae • An thần • Hạ huyết áp...
 • 43
 • 213
 • 0

Nghiên cứu khả năng chống oxi hóa của một số thực vật trên mỡ cá basa tài liệu, ebook, giáo trình

Nghiên cứu khả năng chống oxi hóa của một số thực vật trên mỡ cá basa  tài liệu, ebook, giáo trình
... gián tiếp hoạt tính chông oxi hóa Đánh giá khả chông oxi hóa thực vật thông qua khả chông oxi hóa chúng cho dầu mỡ 2.1 Phương pháp cân khôi lượng Trong giai đoạn trình oxi hóa, khôi lượng dầu tăng ... dụng chông oxi hóa sô" điều kiện định Hình 17: cấu trúc phân tử vài anthocyanidin anthocyanin phân lập từ thực vật III CÁC LOÀI THựC VẬT CÓ CHỨA CHÂT CHÔNG OXI HÓA Các chất chống oxi hóa từ rau ... PHÁP NGHIÊN cứu I NỘI DUNG NGHIÊN cứu Khảo sát hoạt tính chông oxi hóa loài thực vật Mục tiêu phần nghiên cứu là tìm phương pháp trích ly thích hợp để thu dịch trích có hoạt tính chông oxi hóa...
 • 69
 • 270
 • 0

nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của protein thủy phân từ sinh khối artemia

nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của protein thủy phân từ sinh khối artemia
... nghiên c u v protein th y phân có ho t tính ch ng oxy hóa c bi t protein th y phân có ho t tính ch ng oxy hóa t sinh kh i Artemia Vì v y, nghiên c u kh ch ng oxy hóa c a protein th y phân t sinh ... ch ng oxy hóa cao s n ph m th y phân 38 2.2.3 Xác nh ch t có ho t tính ch ng oxy hóa c a d ch protein Artemia th y phân Các ch t có ho t tính ch ng oxy hóa c a d ch protein Artemia th y phân c ... [32] Protein th y phân có ho t tính ch ng oxy hóa thu nh n t trình th y phân protein ng th c v t b ng enzyme c coi ch t ch ng oxy hóa t nhiên Ch t ch ng oxy hóa t ng h p ch t ch ng oxy hóa c...
 • 86
 • 289
 • 0

NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG CHỐNG OXI hóa của một số THỰC vật TRÊN mỡ cá BASA

NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG CHỐNG OXI hóa của một số THỰC vật TRÊN mỡ cá BASA
... tính chống oxi hóa Trang 48 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đánh giá khả chống oxi hóa thực vật thông qua khả chống oxi hóa chúng cho dầu mỡ 2.1 Phương pháp cân khối lượng Trong giai đoạn trình oxi hóa, ... PHÁP NGHIÊN CỨU I NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Khảo sát hoạt tính chống oxi hóa loài thực vật Mục tiêu phần nghiên cứu là tìm phương pháp trích ly thích hợp để thu dòch trích có hoạt tính chống oxi hóa ... chế hoạt động vài chất chống oxi hóa 2.1 Chất chống oxi hóa tổng hợp Trang 20 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Hình 12: Cấu tạo phân tử vài chất chống oxi hóa tổng hợp Các chất chống oxi hóa tổng hợp phổ biến...
 • 83
 • 105
 • 0

NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG CHỐNG UNG THƯ của các HOẠT CHẤT PHÂN lập từ cây VÔNG NEM (erythrina orientalis

NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG CHỐNG UNG THƯ của các HOẠT CHẤT PHÂN lập từ cây VÔNG NEM (erythrina orientalis
... Hỡnh 5: Dũng t bo ung th biu mụ rut kt HCT116 ngi 1.3.2 Dũng t bo ung th biu mụ c t cung ngi - Hela He ng bo ung h biu m c t cung ngi (Cervix enoc rcinom ) c ỏch u ung h c t cung ca mt ph n ... nh bỏm o b m Chu n b dung dch thuc rung gi n cht: Pha dung dch trung gian ng ng cú nng cao gp 10 ln nng cui cn th ging B sung 20 àL dung dch rung gi n ng ng ri lc nh thuc phõn b u ging, ... c ch ung h ti m nng cỏc h hng oxy hú gõy r Magnolol gõy apoptosis nhi u ng TBUT nh ung h ph i CH-27, HL-60 ung h y COLO 205 ung h g n HepG2 rong hi Hono io gõy apoptosis cỏc ng TBUT bung...
 • 86
 • 121
 • 0

Nghiên cứu khả năng chống tăng Lipid máu của một số hợp chất tự nhiên từ dịch chiết vỏ quả chất nhầy vỏ hạt cam sành (Citrus nobilis.l.) trên mô hình chuột béo phì

Nghiên cứu khả năng chống tăng Lipid máu của một số hợp chất tự nhiên từ dịch chiết vỏ quả và chất nhầy vỏ hạt cam sành (Citrus nobilis.l.) trên mô hình chuột béo phì
... hạt cam sành( Citrus nobilis.L.) hình chuột béo phì Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tác dụng chống tăng lipid máu hình chuột béo phì thực nghiệm số hợp chất tự nhiên từ dịch chiết vỏ chất nhầy ... Phân đoạn nước Hình 3.13 hình chiết rút phân đoạn hợp chất tự nhiên từ chất nhầy vỏ hạt cam sành 3.2 Kết định tính phát số nhóm hợp chất tự nhiên phân đoạn dịch chiết 3.2.1 Vỏ cam sành Nhằm xác ... có cao dịch chiết phân đoạn từ vỏ chất nhầy vỏ hạt cam sành Chúng lựa chọn hai phân đoạn có thành phần polyphenol phong phú từ cao dịch chiết vỏ cam sành để dùng cho nghiên cứu hình chuột...
 • 63
 • 117
 • 0

[Luận văn]nghiên cứu khả năng chống chụi ứng dụng trong sản xuất của một số cặp lai dâu tằm mới chọn tạo

[Luận văn]nghiên cứu khả năng chống chụi và ứng dụng trong sản xuất của một số cặp lai dâu tằm mới chọn tạo
... phương pháp lai đ nhanh chóng tìm nh ng t h p lai thích h p nh t Đ ng th i s dung c p lai t nguyên đ đưa s n xu t C p lai GQ 1862 tên vi t t t c a c p lai t nguyên (A1 x 810) x (B42 x B46) Trong B42, ... C p lai GQ 2618 tên vi t t t c a c p lai t nguyên(B42 x B42) x(A1 x 810) C p lai GQ 2218 tên vi t t t c a c p lai t nguyên (Đ2xB42) x (A1xE38) Trong Đ2, E38 gi ng đư c t o b ng phương pháp lai ... ăn dâu bình thư ng tu i + Công th c II2 : Cho t m ăn dâu non b a liên t c/ngày vào ngày th 2-3 c a tu i ngày 2,3,4 c a tu i + Công th c III2 : Cho t m ăn dâu già, dâu ôi b a liên t c/ngày vào...
 • 106
 • 289
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng chống chịu bệnh hxvk của một số giống lạc khoai tây trong điều kiện chậu vạinghiên cứu khả năng cải tạo đất của rừng keo lưỡi liềm acacia crassicarpa ở vùng đất cát ven biển xã điền môn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu khả năng hấp phụ lân của vật liệu tự chế chứa canxi hydroxitnghiên cứu khả năng tiềm ẩn của con ngườinghiên cứu khả năng tích luỹ carbon của rừng trồng keo lai acacia hybrid tại vùng đệm của khu bảo tồn thần sa phượng hoàng huyện võ nhai tỉnh thái nguyênnghiên cứu khả năng hấp thụ carbon của rừng trồng keo tai tượng ở các tuổi khác nhau tại huyện yên bình – tỉnh yên báinghiên cứu khả năng tích luỹ cacbon của rừng trang kandelia obovata sheue liunghiên cứu khả năng cố định đạm của đậu phộng lạc agachis hyporaea l trên đất xám bằng phương pháp đồng vị đánh dấu 15nasen là nguyên tố thường được sử dụng với các kim loại khác tạo hợp kim có khả năng chống ăn mòn kim loạinghiên cứu khả năng hấp thụ asen của vật liệu mcm 41nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai 3 4 máu lương phượng và 1 4 máu sassa x44nghiên cứu khả năng tích lũy và chống chịu as trong đất của hai loài dƣơng xỉ chọn lọcnghiên cứu khả năng mô phỏng khí hậu cho khu vực việt nam và phụ cận bằng mô hình regcm3nghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ việt nam bằng phương pháp thuỷ động và thống kê hdcnghiên cứu khả năng chú ý và ghi nhớ của học sinh trường thpt quế võ 1 bắc ninhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả