NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của điện TRƯỜNG lên độ dẫn điện của vật LIỆU SIÊU dẫn

nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến sinh trưởng, phát triển của chè giai đoạn kiến thiết cơ bản và độ phì đất tại phú hộ - tỉnh phú thọ

nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến sinh trưởng, phát triển của chè giai đoạn kiến thiết cơ bản và độ phì đất tại phú hộ - tỉnh phú thọ
... - xã hội vùng nghiên cứu 53 4.2 Ảnh hưởng vật liệu che phủ đến sinh trưởng, phát triển chè 54 4.2.1 Ảnh hưởng vật liệu che phủ đến chiều rộng tán chè 54 4.2.2 Ảnh hưởng vật liệu che phủ ... 4.3.1 Ảnh hưởng vật liệu che phủ đến độ ẩm đất 79 4.3.2 Ảnh hưởng vật liệu che phủ đến độ xốp đất 81 4.3.3 Ảnh hưởng vật liệu che phủ đến hạn chế xói mòn đất 82 4.3.4 Ảnh hưởng lớp phủ ... chè 55 Bảng 4.4: Ảnh hưởng vật liệu che phủ đến đường kính thân chè 55 Bảng 4.5: Ảnh hưởng vật liệu che phủ đến chiều cao 56 Bảng 4.6: Ảnh hưởng vật liệu che phủ đến số diện tích 57 Bảng...
 • 110
 • 365
 • 0

Đánh giá khả năng nảy mầm và sinh trưởng cây con trong dung dịch KClO3 của một số giống cao lương ngọt và nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất cây cao lương tại quế võ bắc ninh

Đánh giá khả năng nảy mầm và sinh trưởng cây con trong dung dịch KClO3 của một số giống cao lương ngọt và nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất cây cao lương tại quế võ  bắc ninh
... Durra (D) (Võ Văn Quang, 2010) [10] 2.1.3 Giá tr s d ng c a cao lương Theo hư ng s d ng, cao lương ñư c chia thành nhóm: Cao lương h t, cao lương ng t, cao lương ch i cao lương c Cao lương lương ... iii K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 35 4.1 ðánh giá kh n y m m sinh trư ng dung d ch KCLO3 c a gi ng cao lương ng t nghiên c u 4.1.1 Kh n y m m dung d ch KCLO3 c a gi ng cao lương ng t nghiên c ... 34 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 4.1 ðánh giá kh n y m m sinh trư ng dung d ch KCLO3 c a gi ng cao lương ng t nghiên c u 4.1.1 Kh n y m m dung d ch KCLO3 c a gi ng cao lương ng t nghiên c u...
 • 88
 • 342
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu che phủ, lân hữu cơ sinh học và phân bón lá đến sinh trưởng phát triển, năng suất của giống lạc l26 tại huyện lạng giang, bắc giang

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu che phủ, lân hữu cơ sinh học và phân bón lá đến sinh trưởng phát triển, năng suất của giống lạc l26 tại huyện lạng giang, bắc giang
... cho đất + Nhóm vi sinh vật phân giải chất độc kìm h m ho t động vi sinh vật gây hại khác Tuy nhiên loại phân lân hữu sinh học no có đầy đủ tất nhóm vi sinh vật Phân lân hữu sinh học Sông Gianh: ... nông dân thiếu phân hữu nên việc đời phân lân hữu sinh học l hữu ích v kịp thời [43] Th nh phần phân lân HCSH gồm: phân lân nung chảy apatit hay photphorit trộn với phân hữu (gồm phân chuồng hoai ... - Quảng Trạch - Quảng Bình Phân dạng bột, trộn lân với than bùn v phân chuồng hoai mục bổ xung vi sinh vật phân giải lân, m u đen, mùi hắc Tác dụng phân lân hữu sinh học sông Gianh l cải tạo đất...
 • 113
 • 163
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu nano đồng và nano bạc đến sinh trưởng và phát triển của chủng VKL độc microcystis aeruginosa trong điều kiện phòng thí nghiệm

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu nano đồng và nano bạc đến sinh trưởng và phát triển của chủng VKL độc microcystis aeruginosa trong điều kiện phòng thí nghiệm
... hưởng vật liệu nano đồng nano bạc đến sinh trưởng phát triển chủng VKL độc Microcystis aeruginosa điều kiện phòng thí nghiệm nhằm mục tiêu chế tạo lựa chọn vật liệu nano xử lý tối ưu bùng phát ... 3.2.1: Tác động vật liệu nano đồng 3ppm, 5ppm, 10ppm đến sinh trưởng VKL Microcystis aeruginosa 49 3.2.2: Tác động vật liệu nano bạc đến sinh trưởng VKL Microcystis aeruginosa ... VKL độc bị tác động vật liệu nano Cu Ag Trong nghiên cứu này, sinh khối hay tốc độ tăng trưởng VKL sử dụng thỉ để đánh giá tác dụng ức chế vật liệu nano đồng bạc Nhằm đánh giá ảnh hưởng vật liệu...
 • 69
 • 192
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu hữu cơ để lại sau khai thác đến độ phì của đất và năng suất rừng trồng Keo lá tràm ở các chu kỳ sau tại Phú Bình, tỉnh Bình Dương

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu hữu cơ để lại sau khai thác đến độ phì của đất và năng suất rừng trồng Keo lá tràm ở các chu kỳ sau tại Phú Bình, tỉnh Bình Dương
... cày xới để trồng rừng Do vậy, luận án tác giả thực với tựa đề Nghiên cứu ảnh hưởng vật liệu hữu để lại sau khai thác đến độ phì đất suất rừng trồng Keo tràm chu kỳ sau Phú Bình, tỉnh Bình Dương ... trồng Keo tràm bền vững chu kỳ sau - • Mục tiêu cụ thể Đánh giá mức độ ảnh hưởng vật liệu hữu để lại sau khai thác đến độ phì đất lượng hóa mối quan hệ giữ vật liệu hữu để lại sau khai thác đến ... thuật khai thác rừng, làm đất, kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng nhằm trì độ phì đất suất rừng trồng qua nhiều chu kỳ khai thác Trồng rừng đem lại ảnh hưởng tích cực mà độ phì đất cải thiện Ngược lại, ...
 • 182
 • 448
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu hữu cơ để lại sau khai thác đến độ phì của đất và năng suất rừng trồng Keo lá tràm ở các chu kỳ sau tại Phú Bình, tỉnh Bình Dương

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu hữu cơ để lại sau khai thác đến độ phì của đất và năng suất rừng trồng Keo lá tràm ở các chu kỳ sau tại Phú Bình, tỉnh Bình Dương
... Fl: Lấy toàn vật liệu hữu sau khai thác chu kỳ Fm: Để lại vật liệu hữu sau khai thác chu kỳ chu kỳ Fh: Để lại gấp đôi vật liệu hữu sau khai thác chu kỳ 1; để lại VLHCSKT rừng chu kỳ đồng thời bón ... KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN  Về độ phì đất Để lại VLHCSKT qua chu kỳ rừng trồng Keo tràm Phú Bình, tỉnh Bình Dương làm tăng độ phì đất cách đáng kể sau: - Tính chất vật lý: Dung trọng đất cải ... với chu kỳ kinh doanh rừng trước Hơn nữa, nghiên cứu ảnh hưởng để lại VLHCSKT rừng trồng Việt Nam nói chung rừng trồng Keo tràm nói riêng chưa nghiên cứu toàn diện độ phì đất, sinh trưởng, suất...
 • 24
 • 167
 • 0

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên liệu và một số yếu tố công nghệ tới quá trình lên men rượu (cider) từ táo malus domestica

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên liệu và một số yếu tố công nghệ tới quá trình lên men rượu (cider) từ táo malus domestica
... p cho trình lên men giai ño n 14 – 160C Giai ño n lên men lactic: trình lên men nh vi khu n lactic ñ chuy n acid malic d ch táo lên men thành acid lactic Nhi t ñ thích h p cho trình lên men giai ... ng c a n m men t i trình lên men cider N m men có nh hư ng tr c ti p t i trình lên men hương v c a s n ph m, ñ kh o sát v n ñ ti n hành nghiên c u trình lên men cider ch ng gi ng n m men khác Saccharomyces ... lên men t táo Malus domestica ph n xin trình bày thành ph n hóa lý c a lo i táo s d ng, nh hư ng c a ch ng gi ng n m men, n ng ñ d ch ñư ng, pH ñ n trình lên men, ñ ng thái c a trình lên men ngư...
 • 87
 • 399
 • 0

Tổng hợp naphtol AS-D và naphtol AS-OL cacboxylat và nghiên cứu ảnh hưởng các gốc axit lên độ nhạy của cơ chất trong phản ứng nhuộm esteraza đặc hiệu bạch cầu người

Tổng hợp naphtol AS-D và naphtol AS-OL cacboxylat và nghiên cứu ảnh hưởng các gốc axit lên độ nhạy của cơ chất trong phản ứng nhuộm esteraza đặc hiệu bạch cầu người
... cacboxylat khác nghiên cứu ảnh hưởng mạch hydrocacbon, từ rút định hướng việc tìm kiếm chất độ nhạy cao phản ứng nhuộm esteraza đặc hiệu bạch cầu người Kết thảo luận Naphtol AS-D naphtol AS-OL ... hiệu bạch cầu người - Dung dịch nhuộm nhân: Nuclear fast red 0,1 g/100 ml Naphtol AS-OL 2-clopropionat có độ nhạy phản ứng nhuộm esteraza đặc hiệu bạch cầu người tốt nhất, cao chất naphtol AS-D cloaxetat ... -CHClC6H5 Ảnh nhuộm bạch cầu bệnh nhân Nguyễn Văn L sử dụng chất naphtol AS-OL cloaxetat, naphtol AS-OL 2-clobutyrat naphtol AS-D cloaxetat, naphtol AS-D 2-clopropionat tổng hợp Ảnh Naphtol AS-D cloaxetat...
 • 10
 • 102
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học B10, B20 đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng và môi trường của động cơ diesel

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học B10, B20 đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng và môi trường của động cơ diesel
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ PHAN ĐẮC YẾN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIÊN LIỆU DIESEL SINH HỌC B10, B20 ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL ... nghiên cứu ảnh hưởng biodiesel B10 B20 đến QLCCNL; đến tiêu kinh tế, lượng, môi trường động diesel 30 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, NĂNG LƢỢNG, MÔI TRƢỜNG CỦA ĐỘNG CƠ ... cháy tiêu kinh tế, lượng, môi trường động diesel Xuất phát từ vấn đề nêu trên, việc thực đề tài luận án TSKT Nghiên cứu ảnh hưởng nhiên liệu diesel sinh học đến tiêu kinh tế, lượng, môi trường động...
 • 183
 • 231
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học b10, b20 đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng và môi trường của động cơ diesel (tóm tắt)

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học b10, b20 đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng và môi trường của động cơ diesel (tóm tắt)
... Diesel- RK phục vụ mục đích đánh giá ảnh hưởng B10, B20 đến tiêu kinh tế, lượng, môi trường động diesel B2 CHƢƠNG TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG XÁC ĐỊNH ẢNH HƢỞNG CỦA B10, B20 ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, NĂNG ... Nghiên cứu ảnh hưởng nhiên liệu diesel sinh học B10, B20 đến tiêu kinh tế, lượng, môi trường động diesel nhằm xây dựng mô hình mô (MHMP) cho phép đánh giá tác động hỗn hợp biodiesel B10, B20 ... động cơ; ảnh hưởng đến tiêu KT, NL, MT động Trong luận án, NCS tập trung nghiên cứu ảnh hưởng biodiesel B10, B20 đến tiêu KT, NL, MT động diesel 1.5 Tình hình nghiên cứu ảnh hƣởng biodiesel đến...
 • 27
 • 237
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên liệu rơm có bổ sung cơ chất đến sự sinh trưởng và phát triển của một số giống nấm rơm tại xã mường giôn, huyện quỳnh nhai, tỉnh sơn la

Nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên liệu rơm có bổ sung cơ chất đến sự sinh trưởng và phát triển của một số giống nấm rơm tại xã mường giôn, huyện quỳnh nhai, tỉnh sơn la
... chất lƣợng hạ giá thành sản phẩm Vì tính quan trọng mà tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng nguyên liệu rơm bổ sung chất đến sinh trưởng phát triển số giống nấm Rơm Mường Giôn huyện ... Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La 3.1.3 Thời gian nghiên cứu - Thời gian thực tập: Từ 18/2/2013 - 28/4/2013 3.2 Nội dung nghiên cứu So sánh suất số giống nấm rơm trồng nguyên liệu rơm bổ sung chất 3.3 ... Việc bổ sung loại dinh dƣỡng khác vào chất làm ảnh hƣởng đến sinh trƣờng, phát triển suất nấm rơm Trong suất nấm rơm CT3 bổ sung phân hữu hoai mục đạt kết cao giống V1 đạt 18.04 kg/tạ rơm rạ giống...
 • 65
 • 134
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của số liệu thám không giả lập trên quần đảo trường sa và hoàng sa đến dự báo bão trên biển đông (2)

Nghiên cứu ảnh hưởng của số liệu thám không giả lập trên quần đảo trường sa và hoàng sa đến dự báo bão trên biển đông (2)
... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Mai Khánh Hưng NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LIỆU THÁM KHÔNG GIẢ LẬP TRÊN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA ĐẾN DỰ BÁO BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG Chuyên ... thám không giả lập Hoàng Sa + thám không giả lập Trường Sa Thử nghiệm (EXP2) thử nghiệm đưa thêm số liệu thám không giả lập quần đảo Trường Sa Một cách đơn giản hiểu EXP2 = CR + thám không giả lập ... nhỏ 40km Với hạn dự báo từ 30 đến 72 sai số 50 đến 100km Khi có đồng hóa thêm số liệu thám không Trường Sa Hoàng Sa, sai số dự báo vị trí bão giảm đáng kể Trong hạn dự báo, sai số thử nghiệm nhỏ...
 • 52
 • 168
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LIỆU THÁM KHÔNG GIẢ LẬP TRÊN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA ĐẾN DỰ BÁO BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LIỆU THÁM KHÔNG GIẢ LẬP TRÊN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA ĐẾN DỰ BÁO BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG
... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Mai Khánh Hưng NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LIỆU THÁM KHÔNG GIẢ LẬP TRÊN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA ĐẾN DỰ BÁO BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG Chuyên ... thám không giả lập Hoàng Sa + thám không giả lập Trường Sa Thử nghiệm (EXP2) thử nghiệm đưa thêm số liệu thám không giả lập quần đảo Trường Sa Một cách đơn giản hiểu EXP2 = CR + thám không giả lập ... trắc giả lập Quan trắc giả lập Quan trắc Trường giả lập Quan trắc Quan trắc giả lập Trường giả lập Quan trắc Quan trắc giả lập Quan trắc giả lập 19H28/10 Dự báo 66h Dự báo 72h Dự báo 72h Trường giả...
 • 53
 • 76
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LIỆU THÁM KHÔNG GIẢ LẬP TRÊN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA ĐẾN DỰ BÁO BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LIỆU THÁM KHÔNG GIẢ LẬP TRÊN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA ĐẾN DỰ BÁO BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG
... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Mai Khánh Hưng NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LIỆU THÁM KHÔNG GIẢ LẬP TRÊN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA ĐẾN DỰ BÁO BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG Chuyên ... thám không giả lập Hoàng Sa + thám không giả lập Trường Sa Thử nghiệm (EXP2) thử nghiệm đưa thêm số liệu thám không giả lập quần đảo Trường Sa Một cách đơn giản hiểu EXP2 = CR + thám không giả lập ... tiềm số liệu thám không quần đảo Hoàng Sa Trường Sa tới dự báo bão, tác giả lựa chọn trường hợp nghiên cứu bão Sơn Tinh diễn vào tháng 10 năm 2012 Đây bão di chuyển đặc biệt qua quần đảo Hoàng Sa...
 • 27
 • 43
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG BÓN ĐẠM VÀ KALI ĐẾN NĂNG SUẤT LẠC TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH pptx

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG BÓN ĐẠM VÀ KALI ĐẾN NĂNG SUẤT LẠC TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH pptx
... - Xác định ảnh hưởng liều lượng đạm kali đến số tiêu hiệu kinh tế - Xác định ảnh hưởng liều lượng đạm kali đến số tính chất hóa học đất trước sau thí nghiệm - Đề xuất liều lượng đạm kali hợp ... tăng suất lạc, hiệu suất phân đạm kali 138 giảm so với mức bón thấp Đây sở để đề xuất mức đạm kali hợp lý giống lạc Lỳ đất cát tỉnh Bình Định Bảng Hiệu suất phân kali lạc Lượng Hiệu suất kali bón ... đạm ảnh hưởng đến suất thực thu mức có ý nghĩa Ảnh hưởng kali đến suất thực thu ý nghĩa thống kê 3.2 Hiệu suất phân bón lạc 3.2.1 Hiệu suất phân đạm lạc Kết tính toán hiệu suất phân đạm lạc đất...
 • 12
 • 258
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghien cuu anh huong cua các che do chieu sang khác nhau len kha nang sinh truong cua 1 so cay nuoi cay monghiên cứu ảnh hưởng của sét đánh trực tiếp lên mạng điện công trình dùng phần mềm atpnghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn mật độ và độ mặn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu scatophagus argus linnaeus 1766 nuôi tại thừa thiên huếnghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng độ mặn lên sinh trưởng của tảo isochrysis galbana parke và phân tích thành phần hàm lượng axit béo của nó luận văn thạc sĩ sinh họcnghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện đến quá trình lên men tĩnh chủng bacillus sử dụng để sản xuất chế phẩm xử lý môi trường nuôi tômnghiên cứu ảnh hưởng của tảo spirulina platensis nordst geitler lên sự sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng lipopenaeus vannamei tại công ty nuôi trồng thủy sản việt anh kỳ anh hà tĩnhnghiên cứu ảnh hưởng của n lên sự sinh trưởng và tích lũy as của hai loài dương xỉ chọn lọc thí nghiệm 5nghiên cứu ảnh hưởng của edta lên sinh trưởng và tích luỹ as của hai loài dương xỉ chọn lọc thí nghiệm 8nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng naa đến khả năng ra rễ của cây tràm bông đỏ callistemon citrinus tại vườn ươm trường đại học nông lâm huếnghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng phat triển của lúanghiên cứu ảnh hưởng của malachite green và nhiệt độ lên một số chỉ tiêu sinh lý và men cholinesterase trên cá tranghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số lên kìm quang học sử dụng hai chùm xung gauss ngược chiềuđề tài nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng khoáng đến khả năng taoj mô sẹonghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009Bài giảng hệ thống thông tin công nghiệpĐề cương bài giảng trang bị tiện nghi trên ô tôBài giảng kỹ thuật vi xử lýBài giảng lập trình c ứng dụngBài giảng lập trình hệ thốngBài giảng lưới điện truyền tải và phân phốiBài giảng lý thuyết mạch 1 (đại học liên thông VHVL từ TCN)Bài giảng điều khiển mờBài giảng thông tin vô tuyếnBài giảng tính toán kinh tế và quản lý điện năngBài giảng thiết kế mẫu 3Bài giảng công nghiệp thời trangBài giảng nghệ thuật trang điểmĐề cương bài giảng động học và thiết bị phản ứngBài 6. Trợ từ, thán từ3 buoc xay dung danh sach 10000 dia chi emailBài giảng kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồnBài 7. Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảmĐề cương bài giảng thiết bị phản ứng trong công nghệ hóa dầuĐề cương bài giảng tổng hợp điện hóa các hợp chất hữu cơ