XÂY DỰNG hệ THỐNG đồ HOẠ và TƯƠNG tác NGƯỜI DÙNG CHO ỨNG DỤNG GHI CHÉP và TRA cứu GIA PHẢ VIỆT

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - QUẢN LÝ TRA CỨU HÀM TRONG EXCEL pot

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU HÀM TRONG EXCEL pot
... khảo sát trạng phân tích yêu cầu hệ thống nhóm thực phần mềm đưa biểu đồ phân cấp chức sau: QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU HÀM TRONG EXCEL Tra cứu hàm Cập nhật hàm Tìm kiếm theo tên hàm Thêm hàm Tìm kiếm theo ... chức Quản tra cứu hàm Excel luồng liệu  Người sử dụng gửi yêu cầu hàm cần tra cứu hệ thống tự động cập nhật hàm trả lại kết cần tra cứu Kết bao gồm tên hàm, cú pháp, nội dung, ví dụ, hàm liên ... nghĩa trình làm Tra cứu hàm Excel giúp người sử dụng tra cứu cách dễ dàng thông qua hỗ trợ đặc biệt tra cứu danh sách hàm, tra cứu theo tên hàm, tra cứu gần  Tìm kiếm theo tên hàm: dùng người...
 • 22
 • 228
 • 1

Báo cáo bài tập lớn Phân tích thiết kế hệ thống Phần mềm Quản Lý Tra Cứu Gia Phả

Báo cáo bài tập lớn Phân tích thiết kế hệ thống Phần mềm Quản Lý Và Tra Cứu Gia Phả
... : Nguyễn Minh Quý 10 Phần mềm Quản Tra Cứu Gia Phả Chương II : Phân tích phân loại phần mềm I Phân tích chức năng: Biểu đồ phân cấp chức QUẢN LÝ GIA PHẢ Quản Tra cứu Nhập dòng họ Thêm ... 19 Phần mềm Quản Tra Cứu Gia Phả 1.Chức Quản Gia Phả: Hình 11 Giao diện với chức Trong chức Quản Gia Phả gồm chức hình : Lập Gia Phả, Thêm thành viên, sửa đổi, Thoát  Lập Gia Phả: ... Nguyễn Minh Quý Phần mềm Quản Tra Cứu Gia Phả Người tra cứu đòi hỏi cần có phần mềm dễ tra cứu, không rườm rà, tra cứu phải nhanh, thông tin cần biết phải chinh xác Giao diện phải đẹp dễ sử...
 • 26
 • 607
 • 5

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - QUẢN LÝ TRA CỨU GIA PHẢ doc

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PHẢ doc
... Quản Gia Phả: Hình 11 Giao diện với chức Trong chức Quản Gia Phả gồm chức hình : Lập Gia Phả, Thêm thành viên, sửa đổi, Thoát  Lập Gia Phả: Khi chọn chức xuất giao diện khác “Lập Gia Phả ... Người Quản : + Tra cứu thông tin: Yêu cầu cho thấy người quản người Tra Cứu, họ phải biết thông tin trạng dòng họ sao, từ nhập thông tin cính xác cho Gia Phả mà họ đưa + Quản Gia Phả : ... phần mềm chia hai yêu cầu sau: yêu cầu người tra cứu Gia Phả yêu cầu người quản Gia Phả a Người Tra Cứu : + Tra cứu thông tin dòng họ: Muốn biết dòng họ có người, Nam, nữ, gốc Phả Hệ ai,...
 • 25
 • 269
 • 0

HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG THÍ NGHIỆM TỰ ĐỘNG HOÁ

HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG VÀ THÍ NGHIỆM TỰ ĐỘNG HOÁ
... Hơn nữa, bao gồm quyền kiểm soát hoạt động suốt thí nghiệm tự động hoá bán tự động; o Một Cửa sổ với sơ đồ hệ thống đo lường bao gồm sơ đồ khối hệ thống đo lường với thị số liệu từ dụng cụ, cập ... 50/60 Hz ĐO LƯỜNG CƠ DL 2006C BỘ ĐO LƯỜNG MÔMEN KỸ THUẨT SỐ Phù hợp đo lường mômen đầu động thông qua tải trọng đặt hệ thống phanh Có thể đọc giá trị số hay tương tự tỷ lệ vơi giá trị đo lường Nguồn: ... qua thí nghiệm trực tíêp với phanh điện từ, phanh tỳ, dụng cụ đo lực kế - Đo lường độ trượt - Điều chỉnh tốc độ tần số biến đổi - Đo lường điện trở dây quấn - Đo lường biến đổi tỷ lệ với động vành...
 • 19
 • 287
 • 2

HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG NHỮNG ỨNG DỤNG MỚI

HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG MỚI
... giá thành cao 1.7.4 Hệ thống đo lường hỗn hợp Hệ thống đo lường hỗn hợp tổng hợp hai hệ thống đo nối tiếp song song Hệ thống đo lường cho phép tác động nhanh với tín hiệu đo, đo nhiều đại lượng ... đo Hệ thống đo lường tập hợp phương tiện liên kết với để thực phép đo định Hệ thống chuẩn đo n kỹ thuật, hệ thống tự động kiểm tra sản phẩm, hệ thống tự động hiệu chỉnh phương tiện đo Với ứng ... công nghệ đo lường chiếm tỷ lệ lớn so với lĩnh vực khác, phần tử quan trọng hệ thống thông tin đo lường điều khiển Hệ thống thông tin đo lường ứng dụng kỹ thuật vi xử lý có tốc độ đo xử lý...
 • 80
 • 312
 • 0

TIỂU LUẬN MÔN HỌC MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN Tự chọn loại mạng neuron với chức năng nhận dạng một hàm phi tuyến bất kỳ tiến hành mô phỏng trên matlab

TIỂU LUẬN MÔN HỌC MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN Tự chọn loại mạng neuron với chức năng nhận dạng một hàm phi tuyến bất kỳ và tiến hành mô phỏng trên matlab
... LevenbergMarquardt Nhận dạng hàm với số neuron lớp 3, lớp Học viên: Phan Việt Hùng – Lớp Cao học Tự động hóa K24 Tiểu luận môn học: MẠNG NEURON Nhận dạng hàm với số neuron lớp 7, lớp 2.2 Nhận dạng mạng neuron ... LevenbergMarquardt Nhận dạng hàm với số neuron lớp 3, lớp Học viên: Phan Việt Hùng – Lớp Cao học Tự động hóa K24 11 Tiểu luận môn học: MẠNG NEURON Nhận dạng hàm với số neuron lớp 7, lớp 2.3 Kết luận Như để nhận ... khả hình hóa đầy đủ neuron cho phép kích thước toàn mạng nhỏ Như vậy, mạng hồi quy có ưu rộng hơn, đủ sức nhận dạng hệ thống điều khiển hệ thống phi tuyến Học viên: Phan Việt Hùng – Lớp Cao học...
 • 23
 • 451
 • 0

Nghiên cứu thiết kế tích hợp các chip chuyên dụng vào hệ thống đo lường thu thập dữ liệu

Nghiên cứu thiết kế và tích hợp các chip chuyên dụng vào hệ thống đo lường và thu thập dữ liệu
... mot chip FPGA thong thuong c6 the thu duge ve f Mapping Viec san xuat chip theo ky thuat FPGA thuong c6 chi phi cao ban so f vai cac ky thuat khac, no thuong duge ap dung cho viec san xuat chip ... ndi den viec tich hgp chip chuyen dung vao he thdng thu nhan anh ve tinh vien tham Ca hai chip lap trinh da duge thu nghiem dai tren he thdng thu anh ve tinh eiia Phdng Ky Thuat Vien Tham, Vien ... trinh cho cac chip dieu khien hien thi ddng thdi nhieu mddun, tren thuc te da thu vdi mddun nhung ve nguyen tac C the md rgng sd mddun len nhieu hon; van de chi thudc vao sd chan cua "chip O trang"...
 • 76
 • 276
 • 0

Nghiên cứu thiết kế tích hợp các chíp chuyên dụng vào hệ thống đo lường thu thập dữ liệu

Nghiên cứu thiết kế và tích hợp các chíp chuyên dụng vào hệ thống đo lường và thu thập dữ liệu
... kỹ thu t lập trình chip Chương Phần thực nghiệm kết 2.1 Tích hợp khả thông báo kết giọng nói 9 cho hệ thống đo lường 2.2 Tích hợp chip chuyên dụng vào hệ thống đo 16 nhiều hiển thị 2.3 Thiết kế ... thị 2.3 Thiết kế tích hợp chip FPGA vào hệ thống 28 thu nhận ảnh vệ tinh khí tượng 2.4 Nghiên cứu thiết kế tích hợp chip Xilinx CPLD 46 vào hệ thống thu nhận ảnh vệ tinh khí tượng Kết luận 51 Danh ... đa dụng vi mạch lập trình được, đồng thời rút ngắn thời gian tính từ hình thành thiết ứng dụng cụ thể Trong khuôn khổ đề tài Nghiên cứu thiết kế tích hợp chip chuyên dụng vào hệ thống đo lường...
 • 78
 • 170
 • 0

đồ án công nghệ thông tin Xây dựng quy trình Kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập môn Hình học lớp 12 hệ THPT (chưa phân ban)

đồ án công nghệ thông tin Xây dựng quy trình Kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập môn Hình học lớp 12 hệ THPT (chưa phân ban)
... (cha phõn ban) 4.2 Gii hn v i tng: l hc sinh cỏc lớp - 12A5, 12A6 trng THPT Nguyn Hu, th xó Tam ip, tnh Ninh Bỡnh - 12 A2 trng THPT Yờn Mụ B, huyn Yờn Mụ, tnh Ninh Bỡnh - 12A7, 12A8 trng THPT Yờn ... tiếp tục học trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp ,học nghề vào sống lao động Giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp ngời học củng cố phát triển kết giáo dục trung học sở, hoàn thiện học vấn ... thể chất, thẩm mĩ ký để ngời học tiếp tục học trung học sở Giáo dục trung học sở nhằm giúp ngời học củng cố phát triển kết giáo dục tiểu học; trình độ học vấn phổ thông sở hiểu biết ban đầu...
 • 87
 • 209
 • 0

đồ án tự động hóa Thiết kế phần cứng phần mềm cho hệ thống đo lường điều khiển nhiệt độ đa kênh

đồ án tự động hóa Thiết kế phần cứng và phần mềm cho hệ thống đo lường và điều khiển nhiệt độ đa kênh
... 3.10: Sơ đồ nguyên lý hoạt động điều khiển van Nguồn cung cấp khí Màng xếp Tín hiệu khí nén Cam follower arm Cam disc Trục - Đòn cân ỏn tt nghip inh Xuõn Thng Lờ Vn H - Điều khiển van ... khin nhit c th bng mỏy tớnh ta xột i tng iu khin l nhit ca lụ sy Hình 3.9: sơ đồ nghuên lý điều khiển nhiệt độ lô sấy i tng o v iu khin l lụ sy: Trong ú:R/U chuyn i in tr sang in ỏp R/U chuyển ... hiu 0ữ5V c phỏt t b D/A sang dũng in 4ữ20mA truyn cho b chuyn i I/P iu khin van khớ nộn S nguyờn lý: Uvào R1 R2 R3 Ira D V CC R4 Hình 3.11: sơ đồ nguyên lý mạch chuyển đổi U/I Uvo: 0ữ5V Ira: 4ữ20mA...
 • 39
 • 200
 • 0

Nâng cấp hệ thống đo lường điều khiển máy nén khí UK135 8T nhà máy xi măng Bỉm Sơn

Nâng cấp hệ thống đo lường và điều khiển máy nén khí UK135 8T nhà máy xi măng Bỉm Sơn
... tài đưa vào thực tế sản xuất Phần I: TÌM HIỂU HỆ ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN MÁY NÉN KHÍ UK135/ 8T CHƯƠNG 1.1 Tìm hiểu tổng quan máy nén khí Vai trò chức máy nén khí nhà máy Nhiệm vụ máy nén nâng áp suất ... việc theo nguyên lý cánh nâng Máy nén tuye Máy nén nhiều cấp Theo đối tượng nén: máy nén không khí, máy nén khí CO , máy nén NH , máy nén Freon… Theo đặc điểm cấu tạo: máy nén kín, nửa kín nưa hở ... gia 1.2 Phân loại máy nén khí Máy nén phân loại sau: Máy nén làm việc theo nguyên lý thể tích gồm có máy nén pitông, máy nén rôto cánh trượt, máy nén trục vít… Máy nén ly tâm Máy nén làm việc theo...
 • 87
 • 514
 • 2

Đề tài - Nâng cấp hệ thống đo lường điều khiển máy nén khí UK135/8T nhà máy xi măng Bỉm Sơn

Đề tài - Nâng cấp hệ thống đo lường và điều khiển máy nén khí UK135/8T nhà máy xi măng Bỉm Sơn
... Với đề tài "Nâng cấp hệ thống đo lường điều khiển máy nén khí UK135/8T nhà máy xi măng Bỉm Sơn" Phần I: TÌM HIỂU HỆ ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN MÁY NÉN KHÍ UK135/8T CHƯƠNG 1.1 Tìm hiểu tổng quan máy nén ... động hoá điều khiển máy nén khí phù hợp với yêu cầu đề tài, lý PLCS 7-3 00 phổ biến nhà máy CHƯƠNG Xây dựng sơ đồ khối hoạt động máy nén khí 3.1 Sơ đồ khối hoạt động máy nén khí Hoạt động máy nén viết ... nguyên lý điện đo lường điều khiển, bảo vệ máy nén khí UK135/8T (hệ thống điều khiển) 2.3.2 Hệ thống rơle mạch điều khiển • 1P 2P cặp rơle trung gian tự trì với công tắc cuối KBO-III: sẵn sàng,...
 • 87
 • 324
 • 1

Phân tích trung tâm điều độ cung cấp điện cho khu công nghiệp nomura hải phòng – đi sâu vào hệ thống đo lường bảo vệ

Phân tích trung tâm điều độ cung cấp điện cho khu công nghiệp nomura hải phòng – đi sâu vào hệ thống đo lường và bảo vệ
... tiếp đi m Đ-a nguồn đi n (+) qua tiếp đi m rơle 1PC đến cuộn dây rơle rơle khoảng cách AKZ Rơle tác động khép tiếp đi m đ-a đi n (+) qua tiếp đi m đến cuộn dây rơle thời gian KT13 Rơle KT13 có đi n ... gian KL10 có đi n tác động khép tiếp đi m, đ-a đi n đến cuộn cắt máy cắt + Cp : Sau 8s, rơle thời gian KT13 tác động khép tiếp đi m số số Qua tiếp đi m KT13 số đến cuộn dây rơle trung gian đầu ... 22 kv 481 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 Hình 2.1 Sơ đồ phân phối đi n khu công nghiệp 17 485 487 483 Ton b ngun in ly t EVN cho khu cụng nghip Nomura c ly t cỏi 110kV ca trm 220kV Vt cỏch qua Mỏy...
 • 66
 • 226
 • 0

Thiết kế hệ thống đo lường giám sát mực chất lỏng từ xa thông qua hệ thống truyền thông với giao thức TCP

Thiết kế hệ thống đo lường và giám sát mực chất lỏng từ xa thông qua hệ thống truyền thông với giao thức TCP
... tài Thiết kế hệ thống đo lường giám sát mực chất lỏng từ xa thông qua hệ thống truyền thông với giao thức TCP/ IP” Trong trình thực đề tài, tác giả cố gắng trình bày nội dung cách có hệ thống ... thành phần hệ thống Thiết kế phần cứng phần mềm cho hệ thống đo lường giám sát mực chất lỏng từ xa thông qua giao thức TCP/ IP Tiến hành thử nghiệm đánh giá hệ thống thiết kế ABSTRACT This thesis ... 2.2.2 Giao thức TCP/ IP TCP/ IP giao thức cho phép kết nối hệ thống mạng không đồng với TCP/ IP viết tắt Transmission Control Protocol (Giao thức Điều Khiển Truyền thông) /Internet Protocol (Giao thức...
 • 93
 • 875
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống đồ họahệ thống đo lường và điều khiển bằng máy tínhhệ thống đo lường và điều khiểnđồ án tốt nghiệp nâng cấp hệ thống đo lường và điều khiển máy nén khí uk1358t nhà máy xi mangtìm hiểu tính toán pến trong biến xuất xăng dầu cho xe ô tôhân tích hệ thống đo lường và cảm bitìm hiểu phân tích và tính tóan hệ thống đo luong và cảm biến trong bến xuất xăng dầu ôtôcác hệ thống đo lường và thống kêkhái niệm hệ thống đo lường và điều khiểnbài tập 1 khái quát hệ thống đồ họahệ thống bảng dạy học tương tác activboard 78hệ thống tuần hoà một phần tác nhân sấyhệ thống điều hoà không khí khi lắp đặt cho công ty dược pymepharcoxây dựng câu hỏi kiểm tra đánh giáxây dựng tiêu chí kiểm tra đánh giáquản lí việc xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá hiệu quả của hoạt động giáo dục kns cho hs2016 17 To trinh du kien phan phoi loi nhuan 2015de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon vat ly truong thpt tran quoc tuan quang ngaiLấy ý kiến cổ đông về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty xin y kien 1BKC BCTC HN 2016 signedTiểu luận: Chính sách và lộ trình cam kết của Việt Nam Nhật Bản VJEPAT nh h nh th c hi n c c gi i ph p th c hi n nh m t ng kh n ng c nh tranh c a C ng ty b nh k o H i Ch uthủ thuật Casino giải nhanh trắc nghiệm toán 12Văn bản hành chính: Hướng dẫn Đại hội đoàn hddhdVăn bản hành chính: Hướng dẫn đăng ký tài khoản cuộc tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hcmt nh c nh l loi c a ng i chinh ph (s a)Văn bản hành chính: Mẫu đơn xin cấp lại bản sao bằng Tốt nghiệp tn thptVăn bản hành chính: Kế hoạch tháng 2 - Năm học 2016 - 2017 t22017BxC FAR 2014 LAO DONG 25 x 37cmBáo cáo thường niên | Prudential VietnamBáo cáo thường niên | Prudential VietnamBáo cáo thường niên | Prudential VietnamBáo cáo thường niên | Prudential Vietnamhttps: drive.google.com open?id=0BwtFEPXEvuFjZlpfTFYxSFlFVGMVLR4 Phu An Hung Thinh CopyEUS4 Phu Dang Khoa Thanh Tai Copy