TÌM HIỂU và THỬ NGHIỆM THUẬT TOÁN KHAI PHÁ dữ LIỆU GSP

Các thuật toán khai phá dữ liệu ứng dụng

Các thuật toán khai phá dữ liệu và ứng dụng
... Quy trình khai phá luật kết hợp  Thuật toán Apriori Khai phá liệu Hoàng Linh - Lê Mai Khái niệm khai phá liệu Phát thông tin có giá trị tiềm ẩn tập liệu lớn (các kho liệu) Khai phá liệu Hoàng Linh ... liệu Khai phá liệu, rút tri thức Sử dụng tri thức phát Khai phá liệu Hoàng Linh - Lê Mai  Quá trình phát tri thức  Khái niệm,phương pháp khai phá liệu  Khái niệm luật kết hợp  Quy trình khai ... 100%) Khai phá liệu Hoàng Linh - Lê Mai 18  Quá trình phát tri thức  Khái niệm,phương pháp khai phá liệu  Khái niệm luật kết hợp Quy trình khai phá luật kết hợp  Thuật toán Apriori Khai phá liệu...
 • 29
 • 488
 • 0

Tìm hiểu clementine, áp dụng vào bài khai phá dữ liệu thống kê dân số

Tìm hiểu clementine, áp dụng vào bài khai phá dữ liệu thống kê dân số
... phương pháp truyền thống Trong phần em áp dụng phần mềm SPSS Clementine để xây dựng mô hình nhằm khai phá liệu liệu thống dân số thành phố Hải Phòng năm 2009, từ rút số tri thức áp dụng thực ... phát tri thức khai phá liệu nghiên cứu, ứng dụng nhiều lĩnh vực khác nước giới, Việt Nam kỹ thuật tương đối mẻ nhiên nghiên cứu dần đưa vào ứng dụng Trên sở áp dụng vào khai phá liệu thống ... khai phá liệu thống dân số năm 2009 thành phố Hải Phòng Đây mục tiêu đồ án Như biết Khai phá liệu trình tìm kiếm phát tri thức Để phát tri thức cần xây dựng mô hình tổng quát hóa để khai phá...
 • 55
 • 291
 • 0

LUẬN VĂN: Tìm hiểu Clementine, áp dụng vào bài khai phá dữ liệu thống kê dân số ppt

LUẬN VĂN: Tìm hiểu Clementine, áp dụng vào bài khai phá dữ liệu thống kê dân số ppt
... phương pháp truyền thống Trong phần em áp dụng phần mềm SPSS Clementine để xây dựng mô hình nhằm khai phá liệu liệu thống dân số thành phố Hải Phòng năm 2009, từ rút số tri thức áp dụng thực ... phát tri thức khai phá liệu nghiên cứu, ứng dụng nhiều lĩnh vực khác nước giới, Việt Nam kỹ thuật tương đối mẻ nhiên nghiên cứu dần đưa vào ứng dụng Trên sở áp dụng vào khai phá liệu thống ... khai phá liệu thống dân số năm 2009 thành phố Hải Phòng Đây mục tiêu đồ án Như biết Khai phá liệu trình tìm kiếm phát tri thức Để phát tri thức cần xây dựng mô hình tổng quát hóa để khai phá...
 • 56
 • 351
 • 0

một số thuật toán khai phá dữ liệu cơ sở

một số thuật toán khai phá dữ liệu cơ sở
... Nội dung Giới thiệu chung thuật toán Thuật toán tìm luật kết hợp Thuật toán phân lớp Thuật toán phân cụm 2.1 Ví dụ mẫu kết hợp  Một số ví dụ “luật kết hợp” (associate rule)  ... - - TP: số ví dụ dương P mà thuật toán phân lớp cho giá trị T TN: số ví dụ âm N mà thuật toán phân lớp cho giá trị T FP: số ví dụ dương P mà thuật toán phân lớp cho giá trị sai F FN: số ví dụ ... k+1 Trong thuật toán: tên mục i1, i2, … in (n = |I|) xếp theo thứ tự cố định: thường đánh số 1, 2, , n 12 Thuật toán Apriori 13 Thuật toán: Thủ tục Apriori-gen Trong bước k, thuật toán Apriori...
 • 102
 • 272
 • 0

Sử dụng thư điện tử(Email), Bài toán dùng thuật toán sinh hoặc thuật toán quay lui, Tìm hiểu khai thác dịch vụ Windows Firewall của Windows, Tìm hiểu cài đặt thuật toán nén giải nén dữ liệu Run Length Code(RLE) cho một tệp

Sử dụng thư điện tử(Email), Bài toán dùng thuật toán sinh hoặc thuật toán quay lui, Tìm hiểu và khai thác dịch vụ Windows Firewall của Windows, Tìm hiểu và cài đặt thuật toán nén và giải nén dữ liệu Run Length Code(RLE) cho một tệp
... ) Câu 3: Tìm hiểu khai thác dịch vụ Windows Firewall Windows Câu 4: Nén liệu: Tìm hiểu cài đặt thuật toán nén giải nén liệu RLE( Run Length Code) cho tệp liệu Yêu cầu: Ngôn ngữ cài đặt : C C++ ... lửa cho máy tính toàn miền, OU site PHÂN IV: NÉN DỮ LIỆU 4.1 Đề toán: Tìm hiểu cài đặt thuật toán nén giải nén liệu RLE ( Run Length Code) cho tệp liệu 4.2 Tìm hiểu chung: 4.2.1 Nén liệu: Dữ liệu ... liệu ban đầu mà đảm bảo chất lượng liệu 4.2.2 Giải nén liệu: Dữ liệu nén qua giải liệu, giải mã thực giải nén để thu liệu gốc ban đầu Việc giải nén thư ng dựa vào thông tin kèm theo liệu nén, ...
 • 54
 • 612
 • 4

Tìm Hiểu Cài Đặt Thuật Toán GTS

Tìm Hiểu Và Cài Đặt Thuật Toán GTS
... TOUR[nCities] = u; Thuật giải kết thúc Ngược lại, toán lời giải, dừng thuật giải } BÀI TOÁN GTS2 I Giải thuật GTS2 Giải thuật tạo lịch trình từ P thành phố xuất phát riêng biệt cho toán tìm chu trinh ... Code cài đặt CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN GTS TRÊN C# using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Windows.Forms; using System.IO; namespace DemoGTS ... tham quan tốt  COST: chi phí nhỏ III Cài đặt void GTS2 (int P) { Đặt chi phí nhỏ ban đầu COST = ∞; (∞ = giá trị lớn có) for (int k = 0; k < P; k++) { Tính GTS1 (k) Nếu COST ≠ ∞ C(k) < COST Gán...
 • 17
 • 1,897
 • 2

Tìm hiểu nghiên cứu thuật toán phát hiện ảnh có giấu tin bằng kỹ thuật giấu tin thuận nghịch

Tìm hiểu và nghiên cứu thuật toán phát hiện ảnh có giấu tin bằng kỹ thuật giấu tin thuận nghịch
... 3.3 PHÁT HIỆN ẢNH GIẤU TIN SỬ DỤNG CÁC KỸ THUẬT GIẤU TIN THUẬN NGHỊCH KHÁC 59 3.3.1 Phát ảnh giấu tin sử dụng kỹ thuật giấu tin thuận nghịch DIH 59 3.3.1.1 Tóm lược kỹ thuật giấu tin ... 42 Chương GIẤU TIN VÀ PHÁT HIỆN GIẤU TIN TRONG ẢNH SỬ DỤNG KỸ THUẬT THUẬN NGHỊCH HKC 47 3.1 KỸ THUẬT GIẤU TIN THUẬN NGHỊCH HKC 47 3.1.1 Tổng quan kỹ thuật giấu tin thuận nghịch ... thuật toán giấu tin ảnh số là: thuật toán giấu tin kỹ thuật giấu tin vào bít quan trọng LSB thuật toán giấu tin kỹ thuật thuận nghịch HKC Sau dựa kết phân tích để so sánh đánh giá khả phát giấu tin...
 • 79
 • 113
 • 0

Tìm hiểu cài đặt thuật toán phát sinh tập phổ biến bằng giải thuật FP-Growth

Tìm hiểu và cài đặt thuật toán phát sinh tập phổ biến bằng giải thuật FP-Growth
... Trang 25 Tiểu luận: Tìm hiểu cài đặt thuật toán phát sinh tập phổ biến giải thuật FP-Growth Chương III: Cài đặt thử nghiệm thuật toán III.1 Mô tả: Để cài đặt thuật toán FP-Growth, Cấu trúc liệu ... 1101037 Trang Tiểu luận: Tìm hiểu cài đặt thuật toán phát sinh tập phổ biến giải thuật FP-Growth Dưới phần trình bày thuật toán tìm Tập Phổ Biến tổng quát cho thuật toán Apriori Bước 1: Duyệt ... c:3 tìm tập phổ biến cp:3 Sự tìm kiếm tập phổ biến có chứa p chấm dứt HVTH: Nguyễn Hoàng Sỹ - MSHV: CH 1101037 Trang 21 Tiểu luận: Tìm hiểu cài đặt thuật toán phát sinh tập phổ biến giải thuật FP-Growth ...
 • 30
 • 371
 • 2

TÌM HIỂU CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN PHÁT SINH TẬP PHỔ BIẾN SỬ DỤNG THUẬT TOÁN FP-GROWTH

TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN PHÁT SINH TẬP PHỔ BIẾN SỬ DỤNG THUẬT TOÁN FP-GROWTH
... tìm tập phổ biến Để góp phần cải tiến giải thuật tìm tập phổ biến, tiểu luận em trình bày trình tìm hiểu thử ngiệm thuật toán phát sinh tập phổ biến sử dụng FPGrowth” Em xin gửi lời cảm ơn chân ... nhiều thuật toán tìm luật kết hợp apriori, apriori cải tiến, sử dụng hash…, thuật toán đóng góp vai trò quang trọng cho trình tìm kiếm luật kết hợp Trong hầu hết toán tìm luật kết hợp công đoạn phát ... công đoạn phát sinh tập phổ biến làm hao tốn nhiều tài nguyên máy tính Do để cải tiến toán theo cách tốt hơn, trước tiên chúng đặt vấn đề làm giảm chi phí cho công đoạn tìm tập phổ biến Để góp phần...
 • 29
 • 198
 • 0

TÌM HIỂU CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN PHÁT SINH TẬP PHỔ BIẾN SỬ DỤNG FPGROWTH

TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN PHÁT SINH TẬP PHỔ BIẾN SỬ DỤNG FPGROWTH
... 2 TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN PHÁT SINH TẬP PHỔ BIẾN SỬ DỤNG FP-GROWTH GIỚI THIỆU  Khai khoáng liệu (Data mining) thực chất lọc tìm tập muôn vàng thông tin sở liệu để tìm tri thức ... để tìm tập phổ biến từ nút đuờng P, cần đến đường trước nút P số lần phổ biến nút đường phải với số lần phổ biến nút Dựa tính chất trên, có thuật toán tìm tập phổ biến FP-tree Thuật toán tìm ... công đoạn tìm tập phổ biến Trong thu hoạch “TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN PHÁT SINH TẬP PHỔ BIẾN SỬ DỤNG FP-GROWTH” Có thể nhận xét hầu hết thuật toán liên quan đến Tree thường cho kết tuyệt...
 • 23
 • 509
 • 4

TÌM HIỂU CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN PHÂN MẢNH THEO CHIỀU DỌC VERTICAL FRAGMENTATION

TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN PHÂN MẢNH THEO CHIỀU DỌC VERTICAL FRAGMENTATION
... theo chiều ngang… Trong thu hoạch “TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN PHÂN MẢNH THEO CHIỀU DỌC - VERTICAL FRAGMENTATION Có nhiều tập tiểu luận thực cài đặt thuật toán này, nhiên em muốn đề cập tới ... TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN PHÂN MẢNH THEO CHIỀU DỌC VERTICAL FRAGMENTATION GIỚI THIỆU  Cơ sở liệu nâng cao môn học mở rộng tìm hiểu hệ sở liệu, phạm vi mở rộng rông rãi kể đến CSDL phân ... đầy đủ phép toán nối tái thiết lại R Một điểm quan trọng mảnh Ri phải chứa thuộc tính khoá R II/ Cài đặt thử nghiệm thuật toán Thuật toán cài đặt C# NET 3.5 Engine thuật toán cài đặt class VFEngine...
 • 21
 • 587
 • 0

Tiểu luận MÔN HỌC ĐIỆN TOÁN LƯỚI ĐÁM MÂY TÌM HIỂU ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN SONG SONG TRONG BÀI TOÁN GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Tiểu luận MÔN HỌC ĐIỆN TOÁN LƯỚI VÀ ĐÁM MÂY TÌM HIỂU VÀ ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN SONG SONG TRONG BÀI TOÁN GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH
... để giải hệ phương trình b Hệ quả: Hệ phương trình tuyến tính n phương trình n ẩn có nghiệm không tầm thường định thức ma trận hệ số Nhận xét: Phương pháp dùng để giải hệ phương trình có số phương ... – MPI TRONG THUẬT TOÁN JACOBI VÀ GAUSS-SEIDEL CHO BÀI TOÁN HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYỂN TÍNH SONG SONG 3.1 Lựa chọn hàm MPI cho thuật toán song song Một chương trình MPI bao gồm nhiều chương trình có ... h phương trình gọi Giải (1).Có thể thấy ma trận hệ số hệ phương trình thỏa mãn tính chéo trội, ta biến đổi hệ để áp dụng phương pháp lặp Jacobi Chia hai vế phương trình cho 4, hai vế phương trình...
 • 35
 • 265
 • 0

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC ỨNG DỤNG TÌM HIỂU CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN PHÂN LỚP NAIVE BAYES

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN PHÂN LỚP NAIVE BAYES
... đề thuật toán phân lớp liệu Naïve Bayes tiến hành cài đặt thuật toán ngôn ngữ Java với gói thư viện OpenCSV Em xin chân thành cảm ơn GS TSKH Hoàng Văn Kiếm, giảng viên môn Công nghệ Tri thức Ứng ... liệu, Naïve Bayes phương pháp tri n khai rộng rãi đơn giản, dễ tri n khai hiệu cao Tiểu luận kết lĩnh hội sau học môn Công nghệ tri thức ứng dụng, đặc biệt phần khai mỏ liệu Tiểu luận chủ yếu ... tính c Lớp NaiveBayesianAlgo: biểu diễn thuật toán Naïve Bayesian với mô hình phân lớp cho trước - Các thuộc tính: o NaiveBayesianModel model: mô hình phân lớp đào tạo - Phương thức: o String...
 • 22
 • 211
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các thuật toán khai phá dữ liệucác thuật toán khai phá dữ liệu bằng cây quyết địnhcác thành phần của thuật toán khai phá dữ liệutìm hiểu và nghiên cứu thuật toán phát hiện ảnh có giấu tin bằng kỹ thuật giấu tin thuận nghịchbài toán khai phá dữ liệutrình và phương thức thực hiện khai phá dữ liệucác bài toán khai phá dữ liệu điển hìnhphương pháp kỹ thuật để khai phá dữ liệucông cụ chủ đề hiển thị luận văn thuật toán khai phá luật dãy và ứng dụng thử nghiệm vào hệ thống quản lý khách hàng và tính hóa đơn nướcphần ii bộ dữ liệu thử nghiệm thuật toán và phần mềm ứng dụng phân tíchkhai phá dữ liệu và thuật toán khai phá luật kết hợp song songtìm hiểu và phân tích tính toán hệ thống đo lường cảm biến trong bến xuất xăng dầu cho xe ô tôtìm hiểu và thực nghiệm để kiểm nghiệm giả thiếttìm hiểu và phát biểu bài toán3 cài đặt và thực nghiệm thuật toánnh gi c phi u m h nh chi t kh u d ng ti nVai tr c a c ng ty c ph n tr n th tr ng ch ng kho nHo n thi n c c gi i ph p MAR MIX xu t kh u h ng may m c c a c ng ty May 10 sang th tr ng EU360 C U TR C NGHI M GI I H N C P NCong van so 4926 ve lay y kien mau Bieu trung nganh tu phap520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n II (301 520)30 b i t p PH P V T File word c l i gi i chi ti t1231 QD TTg KH PT DNNVV 2011 2015Tập quyền XHCN: một học thuyết đã lỗi thời?40 b i t p PH P I X NG T M File word c l i gi i chi ti tDanh sach duoc ket nap Dang thang 7.2016Nghi quyet phien hop BTV Dang uy thang 8.2016Cv cua Dang uy 22082013BAo cao danh gia tac dong ND chi tiet Luat tin nguong ton giaoBC ve TTHC tai ND hd Luat Tin nguong ton giaoTài liệu thẩm định DT Nghị định quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáoBao cao danh gia tac dong Nghi dinh5.Bao cao danh gia tac dong Thong tu bieu mau hoa giai 6.10.20174002_GD- Về việc tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam.doc (38.5 Kb)52 (sau khi thong qua UBND tinh)