Xây dựng cụm sản xuất gắn với công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường để phát triển bền vững làng nghề

Chương 1: Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử ô nhiễm môi trường

Chương 1: Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường
... nguyên công nghệ vi sinh vật, chất loại chế phẩm vi sinh vật, quy trình công nghệ, hiệu tác dụng cách sử dụng loại chế phẩm dùng lĩnh vực nông nghiệp xử phế thải nông, công nghiệp chống ô nhiễm ... phẩm vi sinh vật sản xuất nông nghiệp - Chế phẩm vi sinh vật không gây hại đến sức khỏe ngời, vật nuôi trồng Không gây ô nhiễm môi trờng sinh thái - Chế phẩm vi sinh vật có tác dụng cân hệ vi sinh ... bón cho trồng + Bảo vệ môi trờng: Công nghệ vi sinh tham gia tích cực vấn đề xử phế thải công nông nghiệp, rác thải sinh hoạt, nớc thải làm môi trờng công nghệ vi sinh vật hảo khí, bán hảo khí...
 • 8
 • 865
 • 12

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử ô nhiễm môi trường PGS TS nguyễn xuân thành

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường  PGS TS nguyễn xuân thành
... Chơng TS Lê Văn Hng, PGS. TS Nguyễn Xuân Thành Lĩnh vực Công nghệ vi sinh vật rộng đa dạng, đề cập đợc phần công nghệ vi sinh vật thâm canh trồng, bảo vệ thực vật xử ô nhiễm môi trờng Trong trình ... nguyên công nghệ vi sinh vật, chất loại chế phẩm vi sinh vật, quy trình công nghệ, hiệu tác dụng cách sử dụng loại chế phẩm dùng lĩnh vực nông nghiệp xử phế thải nông, công nghiệp chống ô nhiễm ... lịch sử triển vọng Công nghệ sinh học công nghệ vi sinh vật nông nghiệp I Khái niệm chung Thuật ngữ * Công nghệ sinh học trình sản xuất quy mô công nghiệp có tham gia tác nhân sinh học (ở mức độ...
 • 105
 • 989
 • 26

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử ô nhiễm môi trường - Chương 7 ppt

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường - Chương 7 ppt
... sông Sân phơi bùn Vi sinh vật hữu hiệu Bùn khô Làm phân bón Hình 30 Sơ đồ xử nớc thải sinh hoạt công nông nghiệp công nghệ vi sinh vật Tài liệu tham khảo Kiều Hữu ánh Ngô tự Thành Vi sinh vật ... thải sinh hoạt công nông nghiệp công nghệ vi sinh vật Ngăn tiếp nhận Vi sinh vật kỵ khí xử nớc thải Song chắn rác Máy nghiền rác Bể lắng cát ngang Sân phơi rác Bể làm thoáng Vi sinh vật xử ... I Xử rác thải sinh hoạt, rác thải ô thị công nghệ vi sinh vậtError! Bookmark not defined II Xử chất thải rắn công nghệ sinh học Error! Bookmark not defined C Chế phẩm vi sinh vật xử lý...
 • 35
 • 308
 • 0

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử ô nhiễm môi trường - Chương 6 pot

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường - Chương 6 pot
... chủ chúng Do công nghệ sản xuất chế phẩm virus trừ sâu bao gồm khâu quan trọng là: công nghệ sản xuất hàng loạt sâu vật chủ trình tạo sinh khối virus Để sản xuất số lợng lớn sâu vật chủ ngời ... ăn cho sâu vật chủ Trên sở nghiên cứu môi trờng thức ăn nuôi sâu bán tổng hợp nhà khoa học Vi t Nam xây dựng thành công quy trình công nghệ sản xuất hàng loạt sâu vật chủ tạo chế phẩm virus phòng ... năm 1970 Vi t Nam bắt đầu nghiên cứu sản xuất Bt Vi n Công nghiệp thực phẩm, Vi n bảo vệ thực vật, Đại học khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, Trung tâm vi sinh, Tổng công ty hoá chất sản xuất loại...
 • 23
 • 257
 • 0

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử ô nhiễm môi trường - Chương 5 doc

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường - Chương 5 doc
... nucleic Axit amin 4C5H10O5 C6H5O5 C5H5O5O C5H5O5O2 C4H5O5O NH3 4H3PO4 CO2 H2O H2S Chất khác II phân vi sinh vật phân giải phosphat khó tan (phân lân vi sinh) Định nghĩa Phân vi sinh vật phân giải phosphat ... Nhân sinh khối, xử sinh khối, tạo sản phẩm Từ chủng giống vi sinh đợc lựa chọn (chủng gốc) ngời ta tiến hành nhân sinh khối vi sinh vật, xử sinh khối vi sinh vật tạo sản phẩm phân lân vi sinh ... lân vi sinh Các công đoạn sản xuất phân lân vi sinh đợc tiến hành tơng tự nh quy trình sản xuất phân bón vi sinh vật cố định nitơ Thông thờng để sản xuất phân lân vi sinh từ vi khuẩn ngời ta...
 • 21
 • 237
 • 0

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử ô nhiễm môi trường - Chương 4 docx

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường - Chương 4 docx
... trớc nhiễm sinh khối vi sinh vật để tạo chế phẩm vi sinh vật chất mang khử trùng tạo chế phẩm chất mang không khử trùng cách phối trộn sinh khối vi sinh vật chất mang sau xử mà không qua công ... hại đợc nhiễm trực tiếp vào hạt thông qua trình xử hạt giống quy mô công nghiệp Nghĩa sau xử hạt giống, ngời ta bọc lớp chế phẩm VSV bên hạt Công vi c đợc thực nhà máy, xí nghiệp xử hạt ... trình sản xuất - Cần có kỹ thuật ngời có kinh nghiệm sản xuất - Thuận lợi cho cho vi c sử dụng - Sử dụng cho quy mô sản xuất trung bình lớn - Kỹ thuật phối trộn đơn giản Không khử trùng - Có thể...
 • 5
 • 238
 • 2

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử ô nhiễm môi trường - Chương 3 pptx

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường - Chương 3 pptx
... 3, 6 < 0,4 D.đậu tơng 2 5 -3 6 5 2-6 5 6-8 3- 5 0, 4-1 0 Dầu 3 0 -3 5 4 0-4 5 2 0-2 2 2,0 0, 1-0 ,6 Dầu lanh 1 3- 2 9 1 5 -3 0 9-1 1 6-7 - 1.5 Hydrocarbon Ngời ta biết có nhiều vi sinh vật có khả sống đợc mỏ dầu, mỏ khí ... dỡng vi sinh vật nguyên liệu nuôi cấy vi sinh vật công nghiệp Nuôi cấy vi sinh vật quy mô (phòng thí nghiệm, nhân giống cấp 1, 2, hay nồi lên men) phải đảm bảo đầy đủ nguyên tố dinh dỡng cho vi sinh ... cho vi sinh vật hoạt động nhân sinh khối tạo sản phẩm Nguyên tố dinh dỡng vi sinh vật là: nguyên tố đa lợng, vi lợng vitamin (xem Giáo trình vi sinh vật đại cơng) Tuy lên men công nghiệp có chỗ...
 • 10
 • 183
 • 0

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử ô nhiễm môi trường - Chương 1 ppsx

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường - Chương 1 ppsx
... phẩm vi sinh vật sản xuất nông nghiệp - Chế phẩm vi sinh vật không gây hại đến sức khỏe ngời, vật nuôi trồng Không gây ô nhiễm môi trờng sinh thái - Chế phẩm vi sinh vật có tác dụng cân hệ vi sinh ... nguyên công nghệ vi sinh vật, chất loại chế phẩm vi sinh vật, quy trình công nghệ, hiệu tác dụng cách sử dụng loại chế phẩm dùng lĩnh vực nông nghiệp xử phế thải nông, công nghiệp chống ô nhiễm ... phục vụ nông nghiệp giai đoạn 19 8 2 -1 990, Chơng trình "Công nghệ sinh học" KC.08 giai đoạn 19 9 1- 1 995, Chơng trình "Công nghệ sinh học phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp bền vững, bảo vệ môi trờng...
 • 8
 • 280
 • 0

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XỬ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP Tập 8 : XỬ Ô NHIỄM NGÀNH MẠ ĐIỆN docx

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP Tập 8 : XỬ LÝ Ô NHIỄM NGÀNH MẠ ĐIỆN docx
... xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ côngnghiệp Ngànt mạ điện 25 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ côngnghiệp Ngànt mạ điện 26 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi ... dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ côngnghiệp Hình Hình : HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ MẶT CẮT B-B Ngànt mạ điện 33 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ côngnghiệp ... hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ côngnghiệp 1.2 Các nguồn gây ô nhiễm công nghệ mạ điện Công đoạn Công nghệ Mài thô, mài tinh Quay bóng khô Quay bóng ướt Tẩy dầu mỡ dung môi...
 • 40
 • 585
 • 1

Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp - Xử khói lò hơi Tập 2 pot

Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp - Xử lý khói lò hơi Tập 2 pot
... - 12 -Sở Khoa học, Công nghệ Môi trường Tp Hồ Chí Minh Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp - Xử khói - NO2 < 1.000 mg/ m3 Thông thường, với đốt ... - 15 -Sở Khoa học, Công nghệ Môi trường Tp Hồ Chí Minh Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp - Xử khói Trong đó: B- Lượng than củi đốt (kg/h) V 02 0- Khói ... -Sở Khoa học, Công nghệ Môi trường Tp Hồ Chí Minh Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp - Xử khói III-3 :GIẢM Ô NHIỄM CHO LÒ HƠI ĐỐT DẦU F.O………………………………….……………… 20 ...
 • 38
 • 404
 • 0

Giáo trình Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử ô nhiễm môi trường Phần 2 PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành (ĐH Nông nghiệp Hà Nội)

Giáo trình Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường Phần 2 PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành (ĐH Nông nghiệp Hà Nội)
... không làm ô nhiễm môi trờng sinh thái, ô nhiễm nguồn n ớc, ô nhiễm đất, gây độc hại đến sức khỏe ngời, vật nuôi trồng mà làm cảnh quan văn hoá ô thị nông nghiệp nông thôn Vấn đề ô nhiễm môi sinh ... Chế phẩm vi sinh vật xử phế thải hữu từ rác thải sinh hoạt, phế thải nông nghiệp sau thu hoạch I Xử rác thải sinh hoạt, Rác thải ô thị công nghệ VI SINH VậT Thành phần rác thải sinh hoạt ... thải ô thị Vi t Nam có tỷ lệ hữu cao nhiều nên vi c xử rác thải sinh hoạt Vi t Nam công nghệ vi sinh vật để sản xuất phân hữu vi sinh thuận lợi Trong cấu tử hữu rác sinh hoạt, thành phần hóa...
 • 58
 • 126
 • 0

Giáo trình Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử ô nhiễm môi trường Phần 1 PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành (ĐH Nông nghiệp Hà Nội)

Giáo trình Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường Phần 1 PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành (ĐH Nông nghiệp Hà Nội)
... PGS.TS Nguyễn Xuân Thành Lĩnh vực Công nghệ vi sinh vật rộng đa dạng, đề cập đợc phần công nghệ vi sinh vật thâm canh trồng, bảo vệ thực vật xử ô nhiễm môi trờng Trong trình biên soạn chắn không ... nguyên công nghệ vi sinh vật, chất loại chế phẩm vi sinh vật, quy trình công nghệ, hiệu tác dụng cách sử dụng loại chế phẩm dùng lĩnh vực nông nghiệp xử phế thải nông, công nghiệp chống ô nhiễm ... ngời Công nghệ sinh học lĩnh vực khoa học công nghệ rộng, chia công nghệ sinh học thành ngành sau: + Công nghệ vi sinh vật: Là ngành công nghệ nhằm khai thác tốt khả kỳ diệu thể vi sinh vật Nhiệm...
 • 52
 • 132
 • 1

XỦ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY

XỦ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY
... THIỆU VỀ CÔNG NGHIỆP GIẤY CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT GIẤY VÀ SẢN XUẤT GIẤY CHẤT THẢI PHÁT SINH TRONG SẢN XUẤT BỘT GIẤY VÀ SẢN XUẤT GIẤY GIẢI PHÁP GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CHO CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY ... gây ô nhiễm môi trường  Tại Việt Nam lực sản xuất bột giấy đáp ứng ½ nhu cầu sản xuất giấy Do ngành công nghiệp giấy phải phụ thuộc vào nguồn bột giấy nhập Hiện có Công ty Giấy Bãi Bằng Công ... 3 THỰC TRẠNG ÔNMT TRONG CÔNG NGHIỆP GIẤY Ở VIỆT NAM  Cả nước có gần 500 doanh nghiệp sản xuất giấy, có khoảng 10% doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn môi trường cho phép  Để sản xuất giấy thành phẩm,...
 • 21
 • 521
 • 4

Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp t10

Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp  t10
... PHÁT ĐIỆN 17 Xử ồn rung http://www.ebook.edu.vn Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp LỜI NÓI ĐẦU T rong sản xuất công nghiệp hoạt động giao thông, dòch vụ ... ứng 60 dB Thời gian làm việc môi trường ồn lâu độ nhạy cảm tai Xử ồn rung http://www.ebook.edu.vn Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp giảm Ngoài độ nhạy cảm ... cấu loại tính theo công thức: Rtb = 23lg P - + AR, dB Xử ồn rung P > 200 kg/m2 http://www.ebook.edu.vn Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp Hoặc Rtb = 23lg...
 • 16
 • 75
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập 2sổ tay hướng dẫn xứ lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệpgiáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường pgs ts nguyễn xuân thànhsử dụng thực vật làm sinh vật chỉ thị trong xử lý ô nhiễm môi trườngcác phương pháp sinh học xử lý ô nhiễm môi trường do nuôi trồng thuỷ sản ven biểnquy trình sử dụng chế phẩm vi sinh vật để xử lý ô nhiễm môi trườngmối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường trong phát triển bền vữngcác phương pháp xử lý ô nhiễm môi trường trong công nghiệp dầu khícông nghệ vsv hiện đại bảo vệ môi trường amp phát triển bền vữngphương pháp sử dụng chỉ thị sinh học trong xử lý ô nhiễm môi trườngsử dụng sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trườngnâng cao trình độ kỹ thuật và năng lực quản lý cho cán bộ công nhân viên quy định các nội quy bảo vệ môi trường và hình thức xử phạt với các hành vi gây ô nhiễm môi trườngđể phát triển bền vững địa điểm của các khu cụm công nghiệp cầncông tác khắc phục ô nhiễm môi trườngcông nghiệp hóa và ô nhiễm môi trườngBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộĐỀ 006 PRO SAT 2017Bài 8. Nước MĩBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 16. ADN và bản chất của genBài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạngBài 12. Phân bón hoá họcBài 17. Bài luyện tập 3Unit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 3. People''''s backgroundỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnNeoweb Cellular Confinement SystemUnit 3. A trip to the countrysidechương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGthực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanKE HOACH NGHIEN CUUPPCT KHTN6 2017 2018