Giới thiệu về lý thuyết trò chơi, thuật toán min max và ứng dụng cho trò chơi cờ vua

đồ án giới thiệu về thuyết trò chơi thuật toán min-max&alpha-beta ứng dụng trong trò chơi cờ caro

đồ án giới thiệu về lý thuyết trò chơi thuật toán min-max&alpha-beta và ứng dụng trong trò chơi cờ caro
... I .Giới thiệu thuyết trò chơi ứng dụng II .Giới thiệu trò chơi đối kháng lịch sử chương trình cờ 2.1 .Trò chơi đối kháng 2.2 Lịch sử chương trình cờ 2.3 .Giới thiệu ... khiển học… Trong báo cáo này, em trình bày ứng dụng thuyết trò chơi, giải thuật tìm kiếm Min-Max, Alpha-Beta ứng dụng việc xây dựng chương trình trò chơi đối kháng, cụ thể trò chơi cờ caro pubawin@yahoo.com ... tương tác với Một số thuật toán thuyết trò chơi giúp xây dựng, phát triển trò chơi hay, : thiết kế trò chơi Nim; thiết kế kiểu trò chơi có nhân, có tính đối xứng; thuật toán liên quan đến chiến...
 • 26
 • 926
 • 8

Giới thiệu về thuyết dây

Giới thiệu về lý thuyết dây
... String in C-Y space Giới thiệu thuyết dây Page of NGUYN TT THNH B3-K47-ĐHKHTN-HN Do có chiều không gian phụ mà sinh nhiều loại thuyết dây: thuyết loại I : gồm dây kín dây hở không-thời ... công cụ hữu hiệu để nghiên cứu thuyết dây (nhiễu loạn dùng đợc số liên kết ...
 • 7
 • 505
 • 0

Tài liệu Giới thiệu về Thuyết của Những Sự Hạn Chế doc

Tài liệu Giới thiệu về Lý Thuyết của Những Sự Hạn Chế doc
... nội Giới thiệu Thuyết Những Sự Hạn Chế – Công ty Mekong Capital Page of Nguồn gốc Thuyết Những Sự Hạn Chế Thuyết Những Sự Hạn Chế lần miêu tả Tiến sỹ Eliyahu M Goldratt Tiểu thuyết ... chế nằm khó tiếp cận với nguồn tài hỗ trợ cho vốn lưu động để đầu tư mua sắm trang thiết bị máy móc 1.2 Thuyết Những Sự Hạn Chế gì? Thuyết Của Những Sự Hạn Chế (TOC) phương pháp cải tiến ... dẫn đến tăng cao chi phí tài phế phẩm Giảm thiểu sự hạn chế lớn cho kết lớn Một ý tưởng quan trọng đằng sau Thuyết Những Sự Hạn Chế việc xác định giải điểm hạn chế lớn hệ thống tạo điều...
 • 8
 • 314
 • 0

Giới thiệu về Thuyết của Những Sự Hạn Chế potx

Giới thiệu về Lý Thuyết của Những Sự Hạn Chế potx
... nội Giới thiệu Thuyết Những Sự Hạn Chế – Công ty Mekong Capital Page of Nguồn gốc Thuyết Những Sự Hạn Chế Thuyết Những Sự Hạn Chế lần miêu tả Tiến sỹ Eliyahu M Goldratt Tiểu thuyết ... sắm trang thiết bị máy móc 1.2 Thuyết Những Sự Hạn Chế gì? Thuyết Của Những Sự Hạn Chế (TOC) phương pháp cải tiến qui trình theo cách tiếp cận hệ thống dựa thuyết hệ thống có mục tiêu hệ ... chí cho mục tiêu ngắn hạn “Năm bước tập trung” TOC Dưới “Năm bước tập trung” để giải hạn chế miêu tả chi tiết sách Thuyết Của Những Sự Hạn Chế 3.1 Bước 1: Xác định hạn chế hệ thống Một công...
 • 8
 • 304
 • 0

BÀI TIỂU LUẬN MÔN BẢO MẬT : GIỚI THIỆU VỀ THUYẾT SỐ BẢO MẬT MÁY TÍNH

BÀI TIỂU LUẬN MÔN BẢO MẬT : GIỚI THIỆU VỀ LÝ THUYẾT SỐ BẢO MẬT MÁY TÍNH
... TÀI : GIỚI THIỆU VỀ LÝ THUYẾT SỐ BẢO MẬT MÁY TÍNH GIỚI THIỆU VỀ LÝ THUYẾT SỐ BẢo mẬt Máy Tính I.SỐ Nguyên TỐ (Prime Number) .5 II.ĐỊnh Fermat Euler: III.KiỂm tra tính ... IV.ĐỊnh Chinese Remainder: .12 VI.SỐ BIỂU TƯỢNG 16 GIỚI THIỆU VỀ LÝ THUYẾT SỐ BẢO MẬT MÁY TÍNH Một hệ thống cho có tính toán an toàn thuật toán tốt yêu cầu bất hợp số lượng ... kết đạt cách chuyển số bên phải chữ số cuối bên phải 1, với tổng số k Bây phát triển hai tính chất số nguyên tố • - Hai tính chất số nguyên tố Tính chất 1: Nếu p số nguyên tố a số nguyên dương nhỏ...
 • 19
 • 674
 • 1

GIỚI THIỆU THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ pdf

GIỚI THIỆU VÈ LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ pdf
... học: B02004 11 chương 3: thu Học thuyết Markowitz Học thuyết Markowitz: “Lựa chọn danh mục đầu (1952) Cách tạo đường biên danh mục đầu cho danh mục đầu dan mục có tỷ lệ lợi nhuận dự ... niệm - - - Danh mục đầu “ tập hợp tài sản thuộc sở hữu NĐTcá nhân hay tổ chức gồm nhiều CP, TP, BĐS , TS ng đương tiền TS khác” Quản danh mục đầu việc cơng ty quản quỹ quản ủy thác ... 3: thu Quản DMĐT thụ động Phương pháp thực thao quy trình nguyên tắc chung sau đây: Thiết lập danh mục cổ phiếu thụ động theo nguyên tắc: + Rủi ro danh mục ng đương với rủi ro danh mục...
 • 13
 • 220
 • 0

giới thiệu về thuyết máy tính

giới thiệu về lý thuyết máy tính
... bSa sinh ngôn ngữ L = {w : na(w)=nb(w) } Máy tự động (Automata) Máy tự động mô hình trưù tượng cuả máy tính kỹ thuật số Mọi thiết bò tự động bao gồm tính đặc biệt Nó có chế cho đọc ký hiệu nhập ... trình 12 Storage Mặc dù nhấn mạnh đến tính trừu tượng tính xác ngôn ngữ hình thức automat Nhưng cần phải thấy khái niệm có nhiều ứng dụng phổ biến khoa học máy tính thật chủ đề chung để kết nối nhiều ... tập rỗng kí hiệu ∅ Theo đònh nghóa tập hợp, ta có : S∪Ø = S–Ø=S S∩Ø = Ø =U =S Đònh de Morgan : (đây đònh cần thiết số trường hợp ) Tập S1 gọi tập S phần tử S1 phần tử S Ta viết sau : S1...
 • 14
 • 241
 • 0

thuyết quản trị nhân lực phương đông ứng dụng vào doanh nghiệp cụ thể

lý thuyết quản trị nhân lực phương đông và ứng dụng vào doanh nghiệp cụ thể
... sách quản nhân lực cho tốt Có thể nói, tập đoàn FPT ứng dụng cách triệt để học thuyết quản trị nhân lực phương Đông hoạt động quản trị nguồn nhân lực FPT xây dựng tạo lập thành công văn hóa doanh ... tưởng quản trị minh triết phương Đông Những tư tưởng, học thuyết phương Đông quản trị nhân lực nhiều doanh nghiệp châu Á vận dụng cách thành công Lấy người làm yếu tố trung tâm, đề cao đức tính nhân, ... triển doanh nghiệp? Tất phân tích, giải thảo luận: " Liên hệ thực tiễn việc áp dụng học thuyết quản trị nhân lực phương Đông vào tập đoàn FPT" Page | CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN I Trường phái “Đức Trị ...
 • 32
 • 2,612
 • 5

tóm tắt luận án tiến sĩ thuyết kkm trong nữa dàn tô pô ứng dụng

tóm tắt luận án tiến sĩ lý thuyết kkm trong nữa dàn tô pô và ứng dụng
... đầy đủ Đó chọn đề tài "Lý thuyết KKM nửa dàn t ứng dụng" để làm luận án tiến sỹ Luận án trình bày nghiên cứu thuyết KKM nửa dàn t Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận án chia làm ... LUẬN ÁN Luận án nghiên cứu thuyết KKM nửa dàn t Những kết chứng minh luận án Mở rộng nguyên ánh xạ KKM nửa dàn t hệ định tương giao, điểm bất động cho ánh xạ đa trị Các định điểm ... KKM nói chung phát triển không ngừng Chúng hy vọng luận án góp phần làm phong phú thêm thuyết KKM nửa dàn t thuyết KKM nói chung Việc đánh số chương, mục, định nghĩa, định lý, tóm tắt...
 • 20
 • 169
 • 0

Về một số thuật toán số học ứng dụng

Về một số thuật toán số học và ứng dụng
... Trờng đại học Vinh - Phạm Mạnh Về số thuật toán số học ứng dụng Chuyên ngành: Đại số & Lý thuyết số số: 60 46 05 Luận văn thạc sĩ toán học Ngời hớng dẫn khoa học PGS.TS ... thiệu số kiến thức sở số học thuật toán Trong nhiều đường khác để vào số học, ta chọn đường thuật toán: định lý, khái niệm số học trình bày với thuật toán xây dựng chúng, thuật toán có kèm theo đánh ... thiệu số kiến thức sở số học thuật toán Trong nhiều đờng khác để vào số học, ta chọn đờng thuật toán: định lý, khái niệm số học đợc trình bày với thuật toán xây dựng chúng, thuật toán có kèm theo...
 • 53
 • 120
 • 0

thuyết KKM trong nửa dàn tô pô ứng dụng

Lý thuyết KKM trong nửa dàn tô pô và ứng dụng
... nghiệm, chưa nghiên cứu đầy đủ Đó chọn đề tài "Lý thuyết KKM nửa dàn t ứng dụng" để làm luận án tiến sỹ Luận án trình bày nghiên cứu thuyết KKM nửa dàn t Luận án cấu trúc sau Ngoài phần ... định phải 51 1.9 Định điểm bất động dạng Kakutani-Ky Fan nửa dàn t Trong mục này, ta chứng minh định dạng Kakutani-Ky Fan tồn điểm bất động ánh xạ đa trị nửa liên tục nửa dàn t ... đương tập hợp lại tên: thuyết KKM thuyết sử dụng rộng rãi công cụ hữu ích lĩnh vực như: thuyết điểm bất động, thuyết minimax, toán kinh tế, tối ưu hoá, 10 thuyết KKM nghiên cứu cho...
 • 111
 • 172
 • 0

Thuật toán quay lui ứng dụng

Thuật toán quay lui và ứng dụng
... n, cách xếp ứng với gồm a1,a2, ,an vớiai = j (j=1,2, ,n) có nghĩa hậu thứ i đặt vào cột j Giả sử ta chọn i-1 hậu cách duyệt tất khả Quan trọng ta tìm điều kiện chấp nhận j, hậu ứng ô bàn cờ ... clrscr; Init; Try(1); Write ('An Enter de ket thuc:'); Readln; End Để hiểu sâu sắc thuật toán này, mời bạn đọc làm số toán sau: Bài 1: Hãy viết chương trình liệt kê tất dãy nhị phân có độ dài n Bài ... d[i-j],i-j={1-n, ,n-1} Các biến trạng thái khởi gán giá trị True thủ tục Init Như hậu thứ i chấpnhận xếp vào cột j thoả mãn ba biến b[j],c[i+j],d[i-j] có giá trị true.Các biến gán giá trị False xếp xong...
 • 4
 • 1,115
 • 34

Xem thêm

Từ khóa: giới thiệu về lý thuyết tấm dày mindlin reissnergiới thiệu vè lý thuyết danh mục đầu tưgiới thiệu về lý thuyết phiếm hàm mật độ dfttìm hiểu về thuật toán di truyền và ứng dụngthuật toán quay lui và ứng dụngthuật toán di truyền và ứng dụngthuật toán mã hóa và ứng dụng phần 5 docxthuật toán naive bayesian và ứng dụng trong lọc spam mailáp dụng thuật toán min max và cắt tỉa alpha bêtabài tập về lý thuyết trò chơicác bài tập về lý thuyết trò chơi1 khái quát về lý thuyết trò chơilược sử về lý thuyết trò chơigiới thiệu về ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tửgiới thiệu về truyền thuyết thánh gióngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học