Giải pháp triển khai dịch vụ VoIP cho mạng internet ở việt nam

Định hướng phát triềngiải pháp quản lý dịch vụ trung gian thanh toán Việt Nam

Định hướng phát triền và giải pháp quản lý dịch vụ trung gian thanh toán ở Việt Nam
... Quản dịch vụ trung gian toán Trung Quốc 47 2.2.5 Quản dịch vụ trung gian toán số nước Đông Nam Á 49 2.3 BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN CHO VIỆT ... VIỆT NAM .85 4.1 ĐỊNH HƯỚNG VỀ DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN 85 4.1.1 Định hướng phát triển quản hoạt động toán 85 4.1.2 Định hướng phát triển quản dịch vụ trung gian toán ... 86 iii 4.2 GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN 87 4.2.1 Giải pháp phát triển dịch vụ trung gian toán phía cung 87 4.2.2 Giải pháp phát triển dịch vụ trung gian toán phía...
 • 17
 • 185
 • 0

Triển khai dịch vụ thông minh trên NGN việt nam 1

Triển khai dịch vụ thông minh trên NGN ở việt nam 1
... dịch vụ sở mạng tiến tới phát triển mạng NGN (Hình 1. 8) Đây xu hớng nơi có: Các dịch vụ phát triển mạng Các dịch vụ phát triển mạng hệ sau Các dịch vụ mạng Hình 1. 8: Xu hớng phát triển mạng dịch ... dịch vụ sở mạng Xây dựng mạng NGN (Hình 1. 9): Trịnh Bá Huy - Lớp D2001VT 18 Chơng 1: Tổng quan mạng hệ sau Sự phát triển dịch vụ Sự phát triển dịch vụ Đồ án tốt nghiệp Đại học Các dịch vụ phát triển ... dịch vụ Sự triển đại hoá - Mạng viễn thông phátphát triển mạng - Các dịch vụ phát triển sở mạng có - Có nhu cầu phát triển dịch vụ Nh vậy, theo hớng này, mạng NGN đợc phát triển theo nhu cầu dịch...
 • 22
 • 235
 • 0

Triển khai dịch vụ thông minh trên NGN việt nam 2.doc

Triển khai dịch vụ thông minh trên NGN ở việt nam 2.doc
... nén giải nén Nh dịch vụ điện thoại VoIP dịch vụ đợc đời điều kiện sở hạ tầng viễn thông có Nếu dịch vụ VoIP triển khai độc lập chi phí đầu t cho dịch vụ đắt Nhng phát triển dịch vụ điện thoại mạng ... mạng NGN Viêt Nam Cấu trúc mạng viễn thông theo định hớng NGN VNPT đợc xây dụng nhằm đạt đợc mục tiêu sau 1) Đáp ứng nhu cầu cung cáp dịch vụ viễn thông loại dịch vụ viễn thông hệ bao gồm - Các dịch ... thông qua số CIN, dịch vụ thể bảo vệ với số PIN Dịch vụ sử dụng lý tởng với giá trị tài khoản ban đầu linh hoạt sau phát triển hoàn thiện nh loại dịch vụ đại chúng - Freephone Service (Dịch vụ...
 • 29
 • 222
 • 0

Triển khai dịch vụ thông minh trên NGN việt nam 3.doc

Triển khai dịch vụ thông minh trên NGN ở việt nam 3.doc
... dạng thoại, thông báo SCP: Điểm điều khiển dịch vụ - Logic dịch vụ đợc thực chơng trình logic dịch vụ (SLP) - Các dịch vụ (SLPs) chạy môi trờng thực logic dịch vụ (SLEE) - Dữ liệu dịch vụ đợc đặt ... đợc hiểu nh sau: Mạng thông minh mạng viễn thông có khả dịch vụ độc lập cho phép ngời cung cấp dịch vụ mạng công ti khai thác dịch vụ xác định cách độc lập cung cấp dịch vụ mạng có tính cạnh tranh ... kiến tạo dịch vụ, công cụ cho kiến tạo, thay đổi kiểm tra thử dịch vụ IN SDF: Chức liệu dịch vụ, truy nhập cho dịch vụ gắn với liệu mạng liệu SMF: Chức quản lý dịch vụ, cung cấp dịch vụ điều khiển...
 • 36
 • 220
 • 4

Triển khai dịch vụ thông minh trên ngn việt nam

Triển khai dịch vụ thông minh trên ngn ở việt nam
... thông minh dịch vụ thông minh NGN Việt Nam Mạng thông minh Các dịch vụ thông minh NGN Việt Nam Mạng thông minh Khái niệm mạng thông minh Kiến trúc mạng thông minh Khái niệm mạng thông minh ... tổng quan NGN dịch vụ thông minh triển khai Việt Nam Đặc biệt em sâu vào nghiên cứu dich vụ thông minh đươc triển khai NGN Việt Nam, giới thiệu số dịch vụ liên quan đến thoại truyền thông đươc ... mạng NGN Mạng thông minh dịch vụ thông minh NGN Việt Nam Kết luận tổng quan mạng ngn Khái niệm mạng NGN Cấu trúc phân lớp Cấu trúc vật lý Mô hình mạng NGN VNPT Khỏi nim mng NGN Mng NGN l...
 • 27
 • 159
 • 0

khóa luận tốt nghiệp thực trạng và giải pháp triển khai mô hình hải quan điện tử việt nam

khóa luận tốt nghiệp thực trạng và giải pháp triển khai mô hình hải quan điện tử ở việt nam
... hải quan điện tử1 5 1.3 Tổng quan hệ thống Hải quan điện tử Việt Nam 21 1.3.1 Hoàn cảnh đời Hải quan điện tử Việt Nam 21 1.3.2 Cơ sở pháp lý cho việc triển khai Hải quan điện tử Việt Nam 25 ... triển khai hình hải quan điện tử Việt Nam từ năm 2005 đến số quốc gia giới Chương III - Xu hướng áp dụng hình hải quan điện tử số nước giới giải pháp hoàn thiện hình hải quan điện tử Việt ... 2.4.3 Thực trạng áp dụng Hải quan điện tử Singapore 65 CHƯƠNG III – XU HƯỚNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH HẢI QUAN ĐIỆN TỬ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH HẢI QUAN ĐIỆN TỬ Ở...
 • 103
 • 796
 • 4

Nghiên cứu giải pháp triển khai IP CALL CENTER trên mạng viễn thông Việt Nam

Nghiên cứu giải pháp triển khai IP CALL CENTER trên mạng viễn thông Việt Nam
... a Call Center 51 2.4 IP Call Center 54 2.4.1 Thành ph n h th ng IP Call Center 55 2.4.2 L i lích c a IP Call Center 58 2.4.3 Nguyên t c t ch c c a h th ng IP Call ... tri n khai IP Call Center t i Vi t Nam c p thi t M c tiêu c a ñ tài gi i thi u khái ni m gi i pháp thi t k tri n khai IP Call Center cho doanh nghi p có nhu c u v d ch v khách hàng qua Call Center ... Call Center 56 Hình 2-4 Gi i pháp Call Center c a Ericsson 66 Hình 2-5 Gi i pháp Call Center c a Avaya 68 Hình 2-6 Gi i pháp Call Center c a IBM 70 Hình 2-7 Gi i pháp...
 • 109
 • 416
 • 2

Thực Trạng Và Giải Pháp Triển Khai Mô Hình Hải Quan Điện Tử Việt Nam

Thực Trạng Và Giải Pháp Triển Khai Mô Hình Hải Quan Điện Tử Ở Việt Nam
... triển khai hình hải quan điện tử Việt Nam từ năm 2005 đến số quốc gia giới Chương III - Xu hướng áp dụng hình hải quan điện tử số nước giới giải pháp hoàn thiện hình hải quan điện tử Việt ... Hải quan điện tử giới Việt Nam, đề xuất số giải pháp cho việc triển khai hình thủ tục hải quan điện tử Việt Nam thời gian tới Đối tượng nghiên cứu: hình thủ tục hải quan điện tử Phạm vi ... quan việc áp dụng hình hải quan điện tử 1.2.3.1 Lợi ích hải quan điện tử so với hải quan truyền thống Hình thức thủ tục hải quan truyền thống có đặc điểm người khai hải quan cán quan Hải quan...
 • 105
 • 117
 • 0

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ THÔNG MINH TRÊN NGN VIÊT NAM

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ THÔNG MINH TRÊN NGN Ở VIÊT NAM
... mạng NGN đợc phát triển theo nhu cầu dịch vụ sở mạng Xây dựng mạng NGN (Hình 1.9): Sự phát triển dịch vụ Các dịch vụ phát triển mạng hệ sau Các dịch vụ mạng Các dịch vụ mạng hệ sau Sự phát triển ... phát triển mạng dịch vụ - Mạng NGN đợc xây dựng với nhiệm vụ trớc mắt đảm bảo nhu cầu dịch vụ mạng - Tiến tới phát triển nhu cầu dịch vụ - Các dịch vụ đợc triển khai mạng NGN Đây xu hớng phát triển ... mạng NGN (Hình 1.8) Đây xu hớng nơi có: Sự phát triển Các dịch vụ phát triển mạng Các dịch vụ phát triển mạng hệ sau Các dịch vụ mạng Sự phát triển mạng Hình 1.8: Xu hớng phát triển mạng dịch vụ...
 • 102
 • 182
 • 0

Các giải pháp triển khai dịch vụ băng rộng cho công ty điện thoại hà nội 3

Các giải pháp triển khai dịch vụ băng rộng cho công ty điện thoại hà nội 3
... hình cung cấp dịch vụ IPTV truyền thống Nhà cung cấp dịch vụ IPTV cung cấp nội dung qua đường truyền công ty Viễn thông liên tỉnh Qua PE công ty viễn thông liên tỉnh cho tỉnh thành, lưu lượng ... chất lượng dịch vụ IPTV cho khách hàng Trong chương ta xem xét khâu, phận trình cung cấp dịch vụ IPTV cho khách hàng áp dụng điện toán đám mây để nâng cao chất lượng dịch vụ IPTV 3. 2 Mô hình ... kinh phí hàng triệu USD để phát triển cung cấp dịch vụ cho Chính phủ, doanh nghiệp người tiêu dùng Các đơn Mô hình cung cấp dịch vụ IPTV Viễn thông tỉnh thành bày tỏ tham vọng dịch vụ điện toán...
 • 12
 • 162
 • 0

Nghiên cứu giải pháp triển khai dịch vụ hội thảo trực tuyến đa điểm trên mạng băng rộng MAN-E docx

Nghiên cứu giải pháp triển khai dịch vụ hội thảo trực tuyến đa điểm trên mạng băng rộng MAN-E docx
... phần chính: Nghiên cứu hội thảo trực tuyến mạng IP Nghiên cứu phương thức truyền dẫn mạng IP Nghiên cứu công nghệ MPLS Nghiên cứu công nghệ mạng MAN-E Ví dụ nêu bậc ưu điểm giải pháp IP multicast ... đặt ra: • Nghiên cứu giải pháp triển khai dịch vụ Dịch vụ hội thảo trực tuyến đa điểm mạng băng rộng MAN-E đáp ứng yêu cầu: q Khắc phục nhược điểm công nghệ mạng truyền thống q Đáp ứng số lượng ... Dễ triển khai - Lưu lại nội dung họp - Cơ hội tiếp xúc với nhiều chuyên gia CƠ SỞ LÝ THUYẾT HỘI THẢO TRỰC TUYẾN TRÊN MẠNG IP (tt) Sơ đồ tổng thể hệ thống: CƠ SỞ LÝ THUYẾT HỘI THẢO TRỰC TUYẾN TRÊN...
 • 43
 • 258
 • 1

một số giải pháp triển khai dịch vụ hải quan điện tử tại cục hải quan tỉnh đắk lắk tóm tắt

một số giải pháp triển khai dịch vụ hải quan điện tử tại cục hải quan tỉnh đắk lắk tóm tắt
... i quan ñi n t tri n khai d ch v H i Quan ñi n t - Chương 2: Th c tr ng tri n khai d ch v H i Quan ñi n t t i C c H i Quan Đ k L k - Chương 3: M t s gi i pháp ñ y m nh tri n khai d ch v H i quan ... quan ñi n t t i C c H i Quan Đ k L k CHƯƠNG NHŨNG V N Đ CƠ B N V H I QUAN ĐI N T VÀ TRI N KHAI D CH V H I QUAN ĐI N T 1.1 H I QUAN ĐI N T VÀ D CH V HQ ĐI N T 1.1.1 H i quan ñi n t Có th hi u m ... pháp nh m tri n khai thành công d ch v HQĐT t i C c HQ Đ k l k v n ñ ñã ñang ñư c ñ t b c thi t Xu t phát t lý nêu trên, ñã l a ch n nghiên c u ñ tài: “M t s gi i pháp tri n khai d ch v H i quan...
 • 26
 • 169
 • 0

TIỂU LUẬN: Giải pháp về hoàn thiện hoạt động hải quan nhằm tạo thuận lợi trong việc phát triển các dịch vụ giao nhận vận tải Việt Nam ppt

TIỂU LUẬN: Giải pháp về hoàn thiện hoạt động hải quan nhằm tạo thuận lợi trong việc phát triển các dịch vụ giao nhận vận tải ở Việt Nam ppt
... phát triển dịch vụ giao nhận vận tải Việt Nam CHƯƠNG 1: HOẠT ĐỘNG HẢI QUAN VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 1.1 Dịch vụ hải quan, dịch vụ giao nhận ... nhận vận tải hàng hóa chế thị trường Chương 2: Thực trạng hoạt động hải quan với dịch vụ giao nhận vận tải Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động hải quan nhằm tạo thuận lợi việc phát ... Việt Nam Nhằm trả lời phần cho vấn đề đặt trên, đề tài: Giải pháp hoàn thiện hoạt động hải quan nhằm tạo thuận lợi việc phát triển dịch vụ giao nhận vận tải Việt Nam nêu lên tình hình hoạt động...
 • 104
 • 313
 • 0

GIẢI PHÁP CUNG cấp DỊCH vụ IPTV CHO MẠNG xDSL

GIẢI PHÁP CUNG cấp DỊCH vụ IPTV CHO MẠNG xDSL
... trúc mạng cung cấp dịch vụ IPTV Hình 2-5 Kiến trúc mạng cung cấp dịch vụ IPTV Theo kiến trúc này, hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV gồm video site mạng truyền dẫn 2.4 Video site Trong hệ thống mạng, ... dụng dịch vụ truyền hình giải pháp chọn chuẩn nén hình ảnh tối ưu, số yêu cầu băng thông chuẩn nén hình ảnh giao thức mạng cho dịch vụ IPTV Chương IV đề giải pháp cung cấp dịch vụ IPTV cho mô ... thống cung cấp dịch vụ IPTV 2.1.1 Mô hình tổng quát Hình 2-3 Mô hình tổng quát hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV Dịch vụ IPTV chia làm 02 loại chính: Dịch vụ video quảng bá (Broadcast Video) dịch vụ...
 • 90
 • 287
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giai phap chu yeu nham phat trien dich vu ban buon ban le o viet nam toi nam 2010 tam nhin 2020định hướng và giải pháp phát triển dịch vụ viễn thông công ích ở việt nam trong điều kiện hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giớicài đặt và triển khai dịch vụ hệ thống mạng cho công ty cổ phần tascokhái quát thị trường viễn thông và tình hình phát triển dịch vụ viễn thông công ích ở việt namcác giai đoạn phát triển dịch vụ viễn thông công ích ở việt namphân tích chính sách và thực trạng phát triển dịch vụ viễn thông công ích ở việt namđánh giá chung thực trạng phát triển dịch vụ viễn thông công ích ở việt nam trong những năm quadự báo khả năng phát triển viễn thông và dịch vụ viễn thông công ích ở việt nam trong 5 10 năm tới dự báo đến năm 2015 tầm nhìn đến 2020dịch vụ ngân hàng điện tử ở việt namdịch vụ ngân hàng bán lẻ ở việt namdịch vụ chăm sóc sức khỏe ở việt namdịch vụ điện toán đám mây ở việt namdịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở việt namdịch vụ ngân hàng hiện đại ở việt namdịch vụ chăm sóc khách hàng ở việt namĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học