ĐỔI mới nội DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG dạy học PHẦN KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM và sắt hóa học 12 THPT NHẰM ĐÁNH GIÁ một số NĂNG lực của học SINH

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC
... tham quan cho học sinh Có thể phân công nhóm, chia nhiều chủ đề để nhóm tự giác thực Đổi phương pháp: Đổi phương pháp cách làm mới, cách làm có khoa học hơn, mang lại hiệu Đổi phương pháp vừa yêu ... thân Trên số đề xuất đổi nội dung, phương pháp kỹ thực công tác chủ nhiệm lớp Giáo dục học sinh GVCN tổng hợp kỹ năng, nghệ thuật giáo dục; đòi hỏi GVCN không ngừng tự hoàn thiện mình, tự nâng ... với đổi nội dung, vừa động lực thúc đẩy nội dung không ngừng hoàn thiện Nếu đổi nội dung mà không đổi phương pháp sa vào tình trạng không đồng bộ; gặp nhiều khó khăn giải vấn đề Ngược lại, đổi phương...
 • 4
 • 2,217
 • 40

Nhận thức về đổi mới nội dung Phương pháp dạy học môn đạo đức lớp 2

Nhận thức về đổi mới nội dung Phương pháp dạy học môn đạo đức lớp 2
... nề học Nội dung chơng trình thay sách giáo khoa phơng pháp dạy học mắt xích tách rời Thay đổi nội dung chơng trình SGK tất yếu phải đổi phơng pháp dạy học II Đổi phơng pháp dạy học: Đổi phơng pháp ... nghiên cứu nội dung sách giáo khoa chơng trình đổi mới, thể nghiệm giảng dạy, dự thăm lớp để đúc rút cho kinh nghiệm quý báu B Nội dung I Những đổi nội dung chơng trình đạo đức lớp Đổi nội dung chơng ... mở Dạy theo cách dạy nhiều nơi Các phơng pháp hành vi đạo đức phong phú, đa dạng bao gồm phơng pháp truyền thống kết hợp với phơng pháp đại dạy học theo nhóm, theo lớp, cá nhân - Dạy học đạo đức...
 • 12
 • 179
 • 0

skkn đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng anh phù hợp yêu cầu đổi mới của ngành đáp ứng yêu cầu xã hội

skkn đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng anh phù hợp yêu cầu đổi mới của ngành và đáp ứng yêu cầu xã hội
... SKKN: Đổi nội dung, phương pháp giảng dạy môn Tiếng Anh phù hợp yêu cầu đổi ngành đáp ứng yêu cầu hội Với nhu cầu hội hóa giáo dục đòi hỏi ngành giáo dục phải đổi phương pháp dạy học ... viết: Nguyễn Thị Thu Hương 12 SKKN: Đổi nội dung, phương pháp giảng dạy môn Tiếng Anh phù hợp yêu cầu đổi ngành đáp ứng yêu cầu hội Đổi phương pháp giảng dạy đổi kiểm tra đánh giá giúp học ... Hương 14 SKKN: Đổi nội dung, phương pháp giảng dạy môn Tiếng Anh phù hợp yêu cầu đổi ngành đáp ứng yêu cầu hội ngày tạo giảng hay, bổ ích góp phần thành công việc giảng dạy môn Tiếng Anh Trên...
 • 18
 • 123
 • 0

Vân dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học phần điện tích điện trường dòng điện không đổi chương trình vật lý lớp 11 THPT

Vân dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học phần điện tích điện trường và dòng điện không đổi chương trình vật lý lớp 11  THPT
... thực dạy học giải vấn đề phn: "Điện tích - điện trờng dòng điện không đổi lớp 11 THPT" Căn vào nội dung vật phn "Điện tích - điện trờng" "Dòng điện không đổi" lớp 11 THPT lực nhận thức học ... tiếp vào hành động giải vấn đề Căn vào tham gia trực tiếp học sinh vào hành động giải vấn đề theo chu trình sáng tạo Vật thực dạy học giải vấn đề, phân chia mức độ khác dạy học giải vấn đề nh ... đặc điểm trình nhận thức lứa tuổi học sinh 1.2 Phơng Pháp Dạy Học Giải Quyết Vấn ề 1.2.1 Khái niệm phơng pháp dạy học giải vấn đề 12 Dạy học giải vấn đề phơng hớng dạy học tìm tòi đợc đề cao thời...
 • 84
 • 125
 • 0

Sử dụng phương pháp sư phạm tương tác trong dạy học tiếng Việt ở tiêu học

Sử dụng phương pháp sư phạm tương tác trong dạy học tiếng Việt ở tiêu học
... : Sử dụng phơng pháp s phạm tơng tác dạy học Tiếng Việt bậc tiểu học 5- Giả thuyết khoa học : Có thể nâng cao đợc chất lợng dạy học môn Tiếng Việt tiểu học Nếu sử dụng phơng pháp s phạm tơng tác ... tâm lý học sinh tiểu học Thực trạng sử dụng phơng pháp s phạm tơng tác dạy học Tiếng Việt Tiểu học: 3.1 Chơng trình, sách giáo khoa tài liệu dạy học Tiếng Việt tiểu học: Chơng trình Tiếng Việt ... Ngời học - Ngời thợ 13 Ngời dạy - Ngời hớng dẫn 13 Môi trờng - Tác nhân ảnh hởng 14 Vận dụng phơng pháp s phạm tơng tác trình dạy 14 học Tiếng Việt tiểu học Trong trình dạy học 14 Trong môn Tiếng...
 • 70
 • 1,579
 • 10

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC  TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC
... Qua việc tìm hiểu phương pháp phạm tương tác việc sử dụng phương pháp phạm tương tác dạy học Tiếng Việt Tiểu học nhận thấy: Nếu sử dụng hợp lý phương pháp phạm tương tác vừa góp phần nâng ... lý học sinh tiểu học THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC: 3.1 Chương trình, sách giáo khoa tài liệu dạy học Tiếng Việt tiểu học: Chương trình Tiếng ... 1.4- Vận dụng phương pháp phạm tương tác trình dạy học Tiếng Việt tiểu học: 1.4.1 Trong trình dạy học Những hiểu biết có tính chất lý luận phương pháp phạm tương tác sở gíup người dạy lựa...
 • 73
 • 819
 • 3

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học môn khoa học ở bậc tiểu học

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học môn khoa học ở bậc tiểu học
... tiểu học khái niệm phơng pháp dạy học giải vấn đề + Đánh giá phơng pháp dạy học giải vấn đề giáo viên dạy học môn Khoa học tiểu học + Mức độ sử dụng phơng pháp dạy học giải vấn đề giáo viên dạy ... học tiểu học cần thiết 2.1.2.3 Các mức độ sử dụng phơng pháp giải vấn đề dạy học môn Khoa học giáo viên tiểu học Bảng 3: Mức độ sử dụng phơng pháp giải vấn đề dạy học môn Khoa học giáo viên tiểu ... Phơng pháp dạy học môn Khoa học bậc tiểu học 4.2 Đối tợng nghiên cứu: Việc sử dụng phơng pháp giải vấn đề dạy học môn Khoa học bậc tiểu học 4.3 Phạm vi nghiên cứu: Chơng trình khoa học 4: Chủ đề...
 • 67
 • 1,271
 • 5

Quy trình sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học môn khoa học ở tiểu học

Quy trình sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học môn khoa học ở tiểu học
... cứu Quy trình sử dụng phơng pháp giải vấn đề dạy học môn Khoa học Cấp Tiểu học Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng đợc quy trình sử dụng phơng pháp dạy học giải vấn đề dạy học Khoa học Cấp Tiểu học ... lợng trình dạy học Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn việc sử dụng phơng pháp dạy học giải vấn đề dạy học Khoa học 5.2 Đề xuất quy trình sử dụng phơng pháp dạy học giải vấn đề ... pháp giải vấn đề dạy học môn Khoa học tiểu học việc làm cần thiết có ý nghĩa Chính lẽ đó, trăn trở chọn đề tài: Xây dựng quy trình sử dụng phơng pháp giải vấn đề dạy học môn Khoa học tiểu học Mục...
 • 71
 • 801
 • 4

Vận dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học địa lý lớp 12 CCGD

Vận dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học địa lý lớp 12  CCGD
... vụ đề tài - Tìm hiểu sở luận thực tiễn việc Vận dụng phơng pháp GQVĐ dạy học môn Địa lớp 12 - CCGD - Nghiên cứu thực trạng việc vận dụng phơng pháp dạy học giải môn Địa lớp 12 - CCGD ... nhận thức đợc việc vận dụng phơng pháp GQVĐ dạy học Địa điều cần thiết có ý nghĩa, đặc biệt Địa KT - XH lớp 12 Trong SGK Địa KT - XH lớp 12, thân vài vấn đề vấn đề địa KT - XH xảy đất ... dạy học giải vấn đề (GQVĐ) phơng pháp trội mang lại hiệu cao dạy học Địa Phơng pháp dạy học GQVĐ có từ lâu, vấn đề hoàn toàn nhng đến cha đợc sử dụng nhiều dạy học Địa trờng THPT Dạy học...
 • 85
 • 668
 • 3

Xây dựng quy trình sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học môn lao động kỹ thuật ở tiểu học

Xây dựng quy trình sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học môn lao động  kỹ thuật ở tiểu học
... Chơng Quy trình sử dụng phơng pháp dạy học giải vấn đề môn kỹ thuật Tiểu học 2. 1Xây dựng quy trình: 2.1.1 Các nguyên tắc xây dựng quy trình 2.1.2 Quy trình sử dụng phơng pháp giải vấn đề môn kỷ ... trò giải vấn đề hiệu dạy học môn kỹ thuật tiểu học + Mức độ sử dụng phơng pháp giải vấn đề giáo viên trình dạy học môn Kỹ thuật + Cách sử dụng phơng pháp giải vấn đề giáo viên trình dạy học môn ... Quá trình dạy học môn Kỹ thuật Tiểu học 3.2 Đối tợng nghiên cứu Quy trình sử dụng phơng pháp dạy học giải vấn đề dạy học môn Kỹ thuật Tiểu học Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng đợc quy trình sử...
 • 70
 • 512
 • 3

Áp dụng phương pháp luận sáng tạo ( TRIZ) trong dạy học docx

Áp dụng phương pháp luận sáng tạo ( TRIZ) trong dạy học docx
... задач) G.S Altsuller ( Nga) đề xuất năm 1946 Trong phương pháp kể trên, phương pháp luận sáng tạo TRIZ lý thuyết với hệ thống công cụ thuộc loại hòan chỉnh lĩnh vực khoa học sáng tạo Từ năm 1991, ... động bị loại - Dị biệt khối lượng - Loại phương pháp học ; vận tốc, quán tính… - Loại - Dị biệt màu sắc phương pháp quang học Tự loại phương pháp học: tạo khỏang trống trước băng chuyền viên thuốc ... nghiên cứu học tập theo phương pháp thực nghiêm, mô hình, tương tự Ngoài ra, TRIZ giúp người học dễ tìm phương pháp giải vấn đề, biện pháp kĩ thuật, cách xử lí khó khăn thực tế TRIZ ứng dụng quản...
 • 7
 • 254
 • 0

skkn sử dụng phương pháp “ bàn tay nặn bột” trong dạy học khoa học 4

skkn sử dụng phương pháp “ bàn tay nặn bột” trong dạy học khoa học 4
... Ly Trờng Tiểu học Nguyên Hòa Năm học 2012 2013 Sử dụng phơng phápBàn tay nặn bột dạy - học mônKhoa học ******************************************************************* chp nhn Khoa hc cha ... *********************** 14 *************************** Nguyễn Thị Ly Trờng Tiểu học Nguyên Hòa Năm học 2012 2013 Sử dụng phơng phápBàn tay nặn bột dạy - học mônKhoa học ******************************************************************* ... mụn Khoa hc núi riờng *********************** 22 *************************** Nguyễn Thị Ly Trờng Tiểu học Nguyên Hòa Năm học 2012 2013 Sử dụng phơng phápBàn tay nặn bột dạy - học mônKhoa học...
 • 26
 • 1,977
 • 28

vận dụng phương pháp đàm thoại phát hiện trong dạy học hàm số - phương trình - hệ phương trình ( đại số 10, chương trình nâng cao)

vận dụng phương pháp đàm thoại phát hiện trong dạy học hàm số - phương trình - hệ phương trình ( đại số 10, chương trình nâng cao)
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM –––––––––––––––––––– VŨ THỊ MINH HẰNG VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP ĐÀM THOẠI PHÁT HIỆN TRONG DẠY HỌC: HÀM SỐ PHƢƠNG TRÌNH - HỆ PHƢƠNG TRÌNH ( ại số 10, chương ... phƣơng pháp dạy học đàm thoại phát 1.1.2 Hình thức dạy học theo phƣơng pháp dạy học đàm thoại phát 1.1.3 Một số phƣơng án vận dụng phƣơng pháp đàm thoại phát dạy học 1.1.4 Một số ƣu ... tới số môn học khác bậc học phổ thông Xuất phát từ lí trên, đề tài đƣợc chọn là: "Vận dụng phƣơng pháp đàm thoại phát dạy học: Hàm số - Phƣơng trình - Hệ phƣơng trình " ( Đại số 10, chƣơng trình...
 • 93
 • 388
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: xu hướng đổi mới nội dung phương pháp dạy học môn tiếng anh ở trường thcsđổi mới nội dung phương pháp giáo dục tuyên truyền ý thức pháp luật cho sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng ở thành phố hải phòng hiện nayđổi mới nội dung phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trịvận dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học tự nhiên xã hộisử dụng phương pháp sơ đồ bảng biểu trong dạy học ngữ văn ở trung tâm gdtx dnvận dụng phương pháp đàm thoại phát hiện trong dạy học hàm số phương trình hệ phương trìnhvận dụng phương pháp kỉ luật tích cực trong dạy học và gd học sinh ở trường phổ thôngáp dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học môn tự nhiên xã hội và môn khoa họcnội dung phương pháp kiểm toán cơ bảnnội dung phương pháp kiểm toán chứng từnội dung phương pháp kiểm toán hệ thốngnội dung phương pháp kiểm toán ngoài chứng từcâu 2 hãy trình bày đối tượng nội dung phương pháp và ý nghĩa việc nghiên cứu học tập môn lịch sử văn minh thế giớinội dung phương pháp kiểm toán tuân thủđối tượng nội dung phương pháp nghiên cứu môn học ktccTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại