bài giảng môn kế toán tài chính 3

Tài liệu Bài giảng môn kế toán tài chính pdf

Tài liệu Bài giảng môn kế toán tài chính pdf
... nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho sản xuất, phiếu xuất kho kế toán ghi: Nợ TK 621 -Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu - Khi mua nguyên liệu, vật liệu đưa ... hàng toán hàng ngày  Bảng toán hàng đại lý  Các chứng từ toán: Phiếu thu, Bảng kê nộp séc, Báo có ngân hàng 41 6.2.1.2.2 Tài khoản kế toán sử dụng: Kế toán bán hàng sử dụng tài khoản sau:  Tài ... định tiêu thụ Ngoài tài khoản kế toán trên, kế toán bán hàng sử dụng số tài khoản khác có liên quan TK 111, TK 112, TK 156, TK 138, TK 333 v.v 6.2.1.2.3 Trình tự kế toán a) Kế toán bán buôn theo...
 • 136
 • 786
 • 4

slide bài giảng môn kế toán tài chính 2

slide bài giảng môn kế toán tài chính 2
... TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI  Tài khoản kế toán sử dụng  TK 151, 156  TK 1331, 3333, 33 32, 333 12  TK 144, 11 12, 1 122 , 007  …  Trình tự hạch toán 15 CHƯƠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG ... (đơn vị giao ủy thác)  TK 151, 156  TK 3333, 33 32, 333 12  TK 331 (đơn vị xuất khẩu)  TK 11 12, 1 122 , 144, 007 …  Trình tự hạch toán 22 CHƯƠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG ... 30 CHƯƠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI  Tài khoản kế toán sử dụng  TK 511  TK 521 , 531, 5 32  TK 6 32  TK 156, 157, 611  TK 33311  … 31 CHƯƠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN...
 • 127
 • 5,403
 • 13

Bài giảng môn kế toán tài chính

Bài giảng môn kế toán tài chính
... thống báo cáo tài - Phạm vi kế toán tài Kế toán tài phận công tác kế toán doanh nghiệp Phạm vi kế toán tài phản ánh toàn loại tài sản, nguốn hình thành tài sản, hoạt động kinh tế tài quan hệ kinh ... tin kế toán doanh nghiệp phơng diện, phạm vi mức độ khác, để đảm bảo tính hữu ích thông tin kế toán, việc xử lý nghiệp vụ kế toán lập báo cáo tài chính, kế toán tài phảI tuân thủ nguyên tắc kế toán ... dung kế toán tài bao gốm : + xác định chứng từ kế toán xử dụng, lập, xử lý, luân chuyển chứng từ kế toán + Tổ chức xây dựng hệ thống tài khoản kế toán ơ doanh nghiệp + Tổ chức hệ thống sỏ kế toán...
 • 20
 • 213
 • 0

Bài giảng môn Kế toán tài chính 1

Bài giảng môn Kế toán tài chính 1
... hin cú TK 11 11 Tin mt TK 11 1 TK 11 12 TK 11 13 www.ptit.edu.vn GING VIấN: Th.S INH XUN DNG KHOA TC-KT BI GING MễN K TON TI CHNH K TON TIN TI QU TIN VIT NAM (VN) 15 2 ,15 3 ,15 6, 211 ,2 41 111 1 11 2 Rỳt tin ... VT,HH,TSC 627,6 41, 642,635 511 ,13 1(33 31) Thu tin bỏn hng CP h SXKD, TC 3 31, 333,334 515 , 711 DT hng TC v TN khỏc Chi toỏn 311 ,3 41 311 ,3 41 Vay ngn hn, di hn Chi tr vay ngn hn, di hn 14 4,244 14 4,244 Thu ... bỡnh quõn liờn ngõn hng(BQLNH), ghi: N TK 11 1 (11 12) Tin mt (Theo t giỏ giao dch BQLNH) Cú TK 511 , 711 Doanh thu bỏn hng theo t giỏ giao dch BQLNH Cú TK 33 31 Thu GTGT phi np ng thi ghi n vo bờn...
 • 166
 • 78
 • 0

Bài giảng MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NÂNG CAO

Bài giảng MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NÂNG CAO
... Tài liệu học tập, tham khảo [1] PGS.TS Võ Văn Nhị Kế toán tài doanh nghiệp 2009, NXB Tài chính, Nhà sách Kinh tế [2] Bộ môn Kế toán tài ĐH Kinh tế Tp.HCM, Bài tập Kế toán tài chính, NXB Tài chính, ... [3] Bộ tài chính, Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, NXB Tài chính, www.mof.gov.vn, kiemtoan.com.vn [4] Bộ tài chính, Các chuẩn mực kế toán Việt Nam, NXB Tài chính, www.mof.gov.vn ... Xác định kết kinh doanh 2.2.2 Kế toán thuế thu nhập hoãn lại (trên BCTC riêng lẻ) A – Xác định kế toán “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả” (1) Cuối năm tài chính, lập báo cáo tài chính, kế toán phải...
 • 96
 • 248
 • 0

Bài tập có lời giải chương thương mại môn kế toán tài chính 3

Bài tập có lời giải chương thương mại môn kế toán tài chính 3
... ) kỳ hạch toán hàng nhập chưa xuất sử dụng bán : a) Ghi nợ TK 156,611/Ghi TK 33 31 ,33 32 ,33 33 b) Ghi nợ TK 621, 632 /Ghi TK 33 31 ,33 32 ,33 33 c) Ghi nợ TK 811/Ghi TK 33 31 ,33 32 ,33 33 DN phát ... thu ) kỳ hạch toán hàng nhập xuất sử dụng bán : a) Ghi nợ TK 156,611/Ghi TK 33 31 ,33 32 ,33 33 b) Ghi nợ TK 621, 632 /Ghi TK 33 31 ,33 32 ,33 33 c) Ghi nợ TK 811/Ghi TK 33 31 ,33 32 ,33 33 DN phát số ... khác kỳ hạch toán hàng nhập xuất sử dụng bán : a) Ghi nợ TK 156,611/Ghi TK 33 31 ,33 32 ,33 33 b) Ghi nợ TK 621, 632 /Ghi TK 33 31 ,33 32 ,33 33 c) Ghi nợ TK 811/Ghi TK 33 31 ,33 32 ,33 33 Dn phát số...
 • 19
 • 479
 • 1

Bài giảng môn kiểm toán tài chính: Chương 3: Bằng chứng kiểm toán

Bài giảng môn kiểm toán tài chính: Chương 3: Bằng chứng kiểm toán
... 3.4 HỒ SƠ KIỂM TOÁN VỚI BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN − Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 230, hồ sơ kiểm toán tài liệu kiểm toán viên lập, phân loại, sử dụng lưu trữ kiểm toán Hồ sơ kiểm toán bao gồm ... kiểm toán xét thấy đủ độ tin cậy - Đối với trường hợp khách thể kiểm toán kiểm toán Công ty kiểm toán khác năm trước, kiểm toán viên sử dụng tư liệu kiểm toán viên độc lập khác Tuy nhiên kiểm toán ... đỉ chứng thích hợp báo cáo kiểm toán đánh giá đắn kết kiểm toán Là kiện cho việc lập báo cáo kiểm toán: Hồ sơ kiểm toán nguồn tư liệu quan trọng giúp kiểm toán viên lựa chọn loại báo cáo kiểm toán...
 • 15
 • 256
 • 0

Bài giảng môn kiểm toán tài chính: Chương 6: Thực hiện kế hoạch kiểm toán

Bài giảng môn kiểm toán tài chính: Chương 6: Thực hiện kế hoạch kiểm toán
... báo cáo tài 6.5 Đặc điểm thực thủ tục kiểm toán loại nghiệp vụ liên quan đến bảng khai tài Khi thực thủ tục kiểm toán, đặc biệt thủ tục kiểm soát thủ tục kiểm tra chi tiết, kiểm toán tài trực ... Kiểm tra thực tế: Kiểm tra thực tế đợc ứng dụng rộng rãi kiểm toán tài sản nói chung đặc biệt kiểm toán hàng tồn kho Khi hàng tồn kho chiếm phần đáng kể báo cáo tài thông thờng chứng kiểm toán ... tính kế toán Thực thêm thủ tục kiểm toán hay thực thủ tục kiểm toán khác thờng cho phép ta khẳng định hay xoá bỏ nghi ngờ vi phạm Tuy nhiên, lúc đa đợc kết luận nguyên nhân thực chênh lệch kiểm toán...
 • 16
 • 322
 • 0

Bài giảng môn kiểm toán tài chính

Bài giảng môn kiểm toán tài chính
... ĐỐI TƯỢNG CỦA KIỂM TOÁN CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN CHỦ THỂ, KHÁCH THỂ CỦA KIỂM TOÁN 1.1 ĐỐI TƯỢNG CỦA KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH - Thế kiểm toán tài chính? Kiểm toán tài hoạt động kiểm toán viên độc ... phí kiểm toán thấp 1.4 TRÌNH TỰ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH Bước 3: Kết thúc kiểm toán Kiểm toán viên lập Báo cáo kiểm toán soạn Thư quản lý - CHƯƠNG KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN Tiền gì? + Tiền loại tài ... hành kiểm toán bao gồm: 1.1 ĐỐI TƯỢNG CỦA KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH - Kiểm toán tiền mặt - Kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền (tiêu thụ) - Kiểm toán chu trình mua hàng trả tiền (bán hàng toán) - Kiểm...
 • 154
 • 17,183
 • 141

Tuyển tập bài tập môn kế toán tài chính

Tuyển tập bài tập môn kế toán tài chính
... tư Bài 8: Tự cho ví dụ kế toán đầu tư vào công ty ( tự cho nghiệp vụ có số liệu cụ thể, lập ĐK kế toán để ghi sổ kế toán phục vụ cho lập Báo cáo tài riêng công ty mẹ) Bài 9: Tự cho ví dụ kế toán ... khoản kế toán chứng từ trên, biết công ty tính thuế theo phương pháp khấu trừ 2/ Ghi sổ NK chung CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN Bài số 1: Trích tài liệu kế toán ... đầu tư vào công ty liên kết (tự cho nghiệp vụ có số liệu cụ thể, lập ĐK kế toán để ghi sổ kế toán phục vụ cho lập Báo cáo tài riêng đơn vị đầu tư) Bài 10: Tự cho ví dụ kế toán đầu tư vào sở kinh...
 • 59
 • 2,899
 • 8

Bài giảng về kế toán tài chính

Bài giảng về kế toán tài chính
... Trường hợp chứng từ mua hàng trước, kế toán lưu chứng từ vào tập “Hồ sơ chưa có hàng” cuối kỳ chưa nhập hàng hoá mua kế toán ghi bút toán sau: Trang Kế toán tài Nợ 151 – Hàng mua đường Nợ 133 ... Kế toán tài CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG NƯỚC 1.1 KẾ TOÁN MUA HÀNG HOÁ 1.1.1 Khái niệm Trong kinh doanh thương ... khách hàng gửi gửi toán đại lý bán chấp nhận toán SD: Giá trò hàng hoá thành phẩm gửi chưa chấp nhận - Trò giá thành phẩm, hàng hoá gửi bò trả lại toán Trang 12 Kế toán tài Tài khoản 632 - "Giá...
 • 266
 • 975
 • 4

Tài liệu Bài tập môn kế toán tài chính doc

Tài liệu Bài tập môn kế toán tài chính doc
... tự kế toán NVKD? 10 Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái? 11 Trình bày kế toán quỹ đầu tư phát triển quỹ dự phòng tài chính? 12 Trình bày kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi? Bài tập số Trích tài liệu ... tư Bài 8: Tự cho ví dụ kế toán đầu tư vào công ty ( tự cho nghiệp vụ có số liệu cụ thể, lập ĐK kế toán để ghi sổ kế toán phục vụ cho lập Báo cáo tài riêng công ty mẹ) Bài 9: Tự cho ví dụ kế toán ... 12.500; phế liệu thu hồi nhập kho trị giá 500 Yêu cầu: Tính toán, lập định khoản kế toán Ghi sổ nhật ký chung, sổ tài khoản 152, tài khoản 153 tháng 3/N Tài liệu bổ xung: - Doanh nghiệp kế toán hàng...
 • 56
 • 833
 • 3

Slide bài giảng môn kế toán máy chương 3: Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting

Slide bài giảng môn kế toán máy chương 3: Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting
... Chư ngưIII T NG QUAN V PH M K TO N M N FAST ACCOUNTING I GI THI T QUAN VPH M KTO I U NG N M N FAST ACCOUNTING Cỏc phớm chc nng B trớ mn hỡnh cp nht chng ... bỏo cỏo a Quy trỡnh thc hin lờn bỏo cỏo b Mt s im cn lu ý lờn v xem bỏo cỏo Mi quan h gia cỏc phõn h phn mm k toỏn Fast II PHN H H THNG Chc nng ca phõn h h thng - Khai bỏo cỏc danh mc t in v cỏc ... Khi to bỳt toỏn kt chuyn Fast s kt chuyn s tin bng tng s phỏt sinh tr tng s gim tr k - Trng hp cn phi iu chnh li s liu gc thỡ ta li phi sa li cỏc bỳt toỏn kt chuyn - Fast cho phộp kt chuyn: +...
 • 58
 • 1,448
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn kế toán tài chính doanh nghiệpbài giảng môn kế toán tài chính 2bài tập môn kế toán tài chính 3bài giảng môn kế toán tài chínhbài giảng môn kế toán tài chính 1đề cương bài giảng môn kế toán tài chínhbài tập và bài giải môn kế toán tài chính 3câu hỏi và bài tập môn kế toán tài chính 3bài tập môn kế toán tài chính doanh nghiệp 3bài tập trắc nghiệm môn kế toán tài chính 3bài giảng về kế toán tài chínhbài tập môn kế toán tài chính 2bài tập môn kế toán tài chính doanh nghiệp 2bài tập môn kế toán tài chính có lời giảigiải bài tập môn kế toán tài chínhBài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyếtTuần 7. Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông ĐàBài 5. Tình bạnTuần 7. Từ nhiều nghĩaTuần 9. Luyện tập thuyết trình, tranh luậnBài 11. Lâm nghiệp và thuỷ sảnBài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cưCông thức toán học 12345Vật lý đại cương 11123Bồi dưỡng Nông nghiệp :PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG NÔNG THÔN BỀN VỮNGBENCHMARKING BEST PRACTICES INChuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện đắk hà, tỉnh kon tum (tt)Cha ơi!Bài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt TrờiXin cho con niềm tinLòng thành tri ânĐề kiểm tra môn Lịch sử lớp 5 - Cuối HK 2 - Năm học 2017-2018 (có ma trận)_Sưu tầm - Copykt giua k1 lop4 co matran montoanĐề thi lớp 4Biểu mẫu công trình, dự án