Giao trinh phan tich tai chinh DN

Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp potx

Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp potx
... thuật phân tích tài khác Phân tích tài khoản cho vay dài hạn khác với khoản cho vay ngắn hạn Nếu trớc định cho vay ngắn hạn, ngời cho vay đặc biệt quan tâm đến khả toán ngắn hạn doanh nghiệp, ... ng kinh doanh (n v tớnh) Nm 25- Tng doanh thu bỏn hng v cung cp dch v (Mó s 01) Trong ú: - Doanh thu bỏn hng - Doanh thu cung cp dch v 39 Nm trc - Doanh thu hp ng xõy dng (i vi doanh nghip ... qu kinh doanh ca doanh nghip, c bit l b phn li nhun c to t kt qu ca hot ng chớnh ca doanh nghip, ú l li nhun thun t hot ng KD tng li nhun thun, doanh nghip hoc l phi tng doanh thu thun, doanh...
 • 90
 • 633
 • 3

Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp

Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp
... tiêu (còn gọi phân tích hệ số) đặc trưng phân tích tài Nói cách khác, nhắc đến phân tích tài nhắc tới tiêu Người ta nói đến số vòng quay vốn, suất sinh lời, hệ số tốn… kết từ phân tích tiêu Có ... lai Phân tích tài giúp nhà quản trị định tài liên quan đến cấu trúc vốn Một tỉ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu phù hợp hạn chế rủi ro tài chính; tỉ lệ cho phép doanh nghiệp tiếp tục mở rộng kinh doanh ... kỳ) II Mục đích phân tích báo cáo tài Người ta thường nghĩ nhiệm vụ phân tích tài thuộc chun gia tài chính, "giai tầng" cao cấp có lực trí tuệ thâm sâu tối thiểu kế tốn viên chun nghiệp Nhưng khơng...
 • 103
 • 2,210
 • 0

Giáo trình: Phân tích tài chính dự án xây dựng giao thông ppt

Giáo trình: Phân tích tài chính dự án xây dựng giao thông ppt
... Lập phân tích dự án đầu t xây dựng giao thông Chơng Phân tích tài dự án xây dựng giao thông Một số vấn đề chung tính toán đánh giá 109 1.1 Khái niệm, mục đích phân tích tài ... Ngọc Toàn B/m Dự án Quản lý dự án Chơng Phân tích tài dự án xây dựng giao thông 109 Một số vấn đề chung tính toán đánh giá 1.1 Khái niệm, mục đích phân tích tài 1.1.1 Khái niệm Tài đợc đặc trng ... đợc từ dự án Bùi Ngọc Toàn B/m Dự án Quản lý dự án 125 Chơng Phân tích tài dự án xây dựng giao thông T = V L (5.30) Ưu điểm tiêu tĩnh đơn giản phù hợp cho khâu lập dự án tiền khả thi cho dự án nhỏ,...
 • 70
 • 261
 • 1

Giáo trình Phân tích Tài chính doanh nghiệp pps

Giáo trình Phân tích Tài chính doanh nghiệp pps
... phân tích tài doanh nghiệp 1.1 Sự cần thiết phân tích tài doanh nghiệp 1.2 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp 1.3 Phương pháp phân tích tài doanh nghiệp 1.4.Tổ chức công tác phân tích loại phân ... liên doanh doanh nghiệp cổ phần Tran g 3 15 17 19 22 62 70 71 102 104 111 Phân tích tài doanh nghiệp Chương Những vấn đề chung phân tích tài doanh nghiệp 1.1 Sự cần thiết phân tích tài doanh nghiệp ... liên doanh, giải thể v.v ) v.v Chính ý nghĩa tác dụng nói khẳng định cần thiết phân tích tài doanh nghiệp 1.2 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp Để thực mục đích việc phân tích tài doanh nghiệp, ...
 • 99
 • 435
 • 1

Giáo trình phân tích tài chính - BàBài giảng 1 TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH pptx

Giáo trình phân tích tài chính - BàBài giảng 1 TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH pptx
... 32,00 24,49 14 , 81 19,20 17 ,49 7, 41 11, 52 12 ,49 11 ,52 8,93 5,76 8,92 8,93 4,46 10 11 Tổng cộng 10 0,00% 10 0,00% 10 0,00% 10 năm 10 ,00% 18 ,00 14 ,40 11 ,52 9,22 7,37 6,55 6,55 6,56 6,55 3,28 10 0,00% MÔI ... hao: m (1/ n)NBV [2 (1/ 5 )10 000]0.5 = 2000 2 (1/ 5)8000 = 3200 2 (1/ 5)4800 = 19 20 2880/2.5 = 11 52 2880/2.5 = 11 52 0.5(2880/2.5) = 576 Chi phí khấu hao 2000 3200 19 20 11 52 11 52 576 NBV $10 .000 10 000 – ... Bảng cân đối tài sản : Tài sản - Nợ phải trả = Vốn chủ sở hữu Các báo cáo tài Nguyễn Minh Kiều Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khoá 200 6-0 7 Phân tích Tài Bài giảng Hình 1. 2 cho thấy...
 • 16
 • 196
 • 1

Giáo trình phân tích tài chính - Bài giảng 6 MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM) potx

Giáo trình phân tích tài chính - Bài giảng 6 MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM) potx
... mơ hình định giá tài sản vốn Đường thị trường chứng khốn mơ tả hình 6. 2 đường thẳng cắt trục tung tụng độ RF lợi nhuận phi rủi ro có hệ số góc RM - RF Ngồi ra, thấy mơ hình định giá tài sản vốn ... đến giá trị thị trường tỷ suất chiết khấu Tác động qua lại yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận cổ phiếu tóm tắt hình 6. 3 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khố 200 6- 0 7 Phân tích Tài Bài giảng ... vốn (capital market line) 6. 4 Quan hệ lý thuyết thị trường vốn hình định giá tài sản vốn Cơng thức (6. 6) biểu diễn đường thị trường vốn (CML), đường biểu diễn quan hệ lợi nhuận kỳ vọng danh...
 • 13
 • 201
 • 1

Giáo trình phân tích tài chính - Bài giảng 5 LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO AILEN pptx

Giáo trình phân tích tài chính - Bài giảng 5 LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO AILEN pptx
... đầu tư Loại rủi ro gọi rủi ro thị trường (market risk) đo lường hệ số bê-ta Nguyeãn Minh Kieàu Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khoá 200 6-0 7 • Phân tích Tài Bài giảng Rủi ro phi hệ ... hảo giảm rủi ro biến động lợi nhuận đầu tư chứng khoán Để thấy rủi ro giảm nào, chia rủi ro danh mục đầu tư làm hai loại: • Rủi ro hệ thống (systematic risk) – rủi ro biến động lợi nhuận chứng ... Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khoá 200 6-0 7 Phân tích Tài Bài giảng Với phương án mở cửa bạn có hội 50 /50 nhận 10.000$ 0$ Số tiền kỳ vọng bạn là: (10.000 x 0 ,5) + (0 x 0 ,5) = 5. 000$...
 • 7
 • 210
 • 0

Giáo trình phân tích tài chính - ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀ NỀN KINH TẾ HÙNG MẠNH CỦA AILEN ppsx

Giáo trình phân tích tài chính - ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀ NỀN KINH TẾ HÙNG MẠNH CỦA AILEN ppsx
... 38,5 -6 8,0 -1 ,2 0,5 -0 ,1 -0 ,1 1,4 -0 ,2 -2 ,1 1,3 -0 ,3 -0 ,7 3,1 -0 ,7 -0 ,4 3,0 -1 ,2 1,7 4,1 -3 ,4 -0 ,5 7,4 -7 ,1 -0 ,7 7,7 -7 ,0 -1 ,4 7,2 -6 ,6 -2 ,1 7,0 -6 ,5 -0 ,7 -1 ,4 33,3 -3 8,7 -5 ,3 -2 3,4 39,4 -5 0,1 -1 0,7 ... Biên dịch: Hải Đăng Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Toàn cầu hóa Bài đọc Đầu Trực tiếp Nước (FDI) Kinh tế Hùng mạnh Ailen Hình 1b Ailen: Dòng vào đầu trực tiếp tính triệu đô la Mỹ ... Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Toàn cầu hóa Bài đọc Đầu Trực tiếp Nước (FDI) Kinh tế Hùng mạnh Ailen Thành kinh tế Ailen chủ yếu tạo số ng đối nhỏ doanh nghiệp thuộc sở hữu nước ngoài, ...
 • 35
 • 246
 • 0

Giáo trình phân tích tài chính ppsx

Giáo trình phân tích tài chính ppsx
... tích đắn sở chế tài hành Mục tiêu nội dung phân tích tài 2.1 Mục tiêu phân tích tài Phân tích tài q trình sử dụng kỹ thuật phân tích thích hợp để xử lý tài liệu từ báo cáo tài tài liệu khác, hình ... VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Phân tích tài mối quan tâm nhà quản trị nhiều đối tượng khác từ nước ta chuyển đổi chế quản lý kinh tế Tuy nhiên, phân tích vấn đề gì, vận dụng phương pháp phân ... chun ngành kinh tế khác có quan tâm đến lĩnh vực phân tích tài Giáo trình phân tích họat động kinh doanh - Phần II đề cập đến nội dung phân tích tài doanh nghiệp: từ vấn đề cấu trúc nguồn vốn đến...
 • 102
 • 113
 • 0

Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp đh kinh doanh và công nghệ hà nội

Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp đh kinh doanh và công nghệ hà nội
... phân tích tài doanh nghiệp 1.1 Sự cần thiết phân tích tài doanh nghiệp 1.2 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp 1.3 Phương pháp phân tích tài doanh nghiệp 1.4.Tổ chức công tác phân tích loại phân ... kinh doanh doanh nghiệp tiến hành phân tích tài doanh nghiệp * Nội dung chủ yếu phân tích kết hoạt động kinh doanh bao gồm: - Phân tích môi trường kinh doanh tác động đến kết hoạt động kinh doanh ... liên doanh, giải thể v.v ) v.v Chính ý nghĩa tác dụng nói khẳng định cần thiết phân tích tài doanh nghiệp 1.2 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp Để thực mục đích việc phân tích tài doanh nghiệp, ...
 • 113
 • 212
 • 0

Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp phần 2 trương bá thanh

Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp phần 2  trương bá thanh
... bẩy kinh doanh đòn bẩy tài doanh nghiệp 2. 3 Ví dụ phân tích rủi ro tài Tiếp tục ví dụ doanh nghiệp A B phần phân tích rủi ro kinh doanh, giả sử doanh nghiệp tài sản trị giá 20 00, doanh nghiệp ... phân tích tài chính, quan niệm kéo dài phân tích tài Định giá doanh nghiệp kết hợp xem xét cấu tài chính, hiệu hoạt động sách quản lý tài rủi ro doanh nghiệp Do vậy, phân tích tài doanh nghiệp khơng ... 127 191 137 25 32 40 47 54 Chi phí bán hàng QLDN 10 12 13 15 16 Lợi nhuận kinh doanh 15 20 27 32 38 Chi phí lãi vay 6 Lợi nhuận trước thuế 12 16 22 26 32 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3,84 5,12...
 • 34
 • 184
 • 0

Giáo trình phân tích tài chính PGS TS trương bá thanh (chủ biên)

Giáo trình phân tích tài chính  PGS TS trương bá thanh (chủ biên)
... tích đắn sở chế tài hành Mục tiêu nội dung phân tích tài 2.1 Mục tiêu phân tích tài Phân tích tài q trình sử dụng kỹ thuật phân tích thích hợp để xử lý tài liệu từ báo cáo tài tài liệu khác, hình ... minh báo cáo tài báo cáo kế tốn nội khác Khi phân tích tài doanh nghiệp, nhà phân tích cần sử dụng thêm liệu chi tiết từ thuyết minh báo cáo tài báo cáo kế tốn nội để hệ thống tiêu phân tích ... đổi phải trình bày thuyết minh báo cáo tài để nhà phân tích đánh giá ảnh hưởng phương pháp kế tốn tiêu phân tích Trong trường hợp này, báo cáo tài kiểm tốn sở đáng tin cậy nhà phân tích Kỹ thuật...
 • 101
 • 214
 • 0

Hoàn thiện phân tích tài chính DN tại cty SX bao bì và hàng XK

Hoàn thiện phân tích tài chính DN tại cty SX bao bì và hàng XK
... hoạt động tài phân tích tình hình tài doanh nghiệp Chơng II Phân tích tình hình tài Công ty sản xuất bao hàng xuất Chơng III Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện phân tích tình hình tài "Công ... đơn vị tài kinh tế có liên quan 1.2 Phân tích hoạt động tài doanh nghiệp 1.2.1 ý nghĩa mục đích phân tích tình hình tài Phân tích tình hình tài doanh nghiệp hay cụ thể hoá trình phân tích tình ... Nội dung phân tích tình hình tài Nội dung phân tích tình hình tài doanh nghiệp tuỳ thuộc vào dự kiện mà ban giám đốc đòi hỏi thông tin ngời phân tích muốn có Tuy nhiên phân tích tình hình tài doanh...
 • 71
 • 589
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình phân tích tài chính fulbrightgiáo trình phân tích tài chính doanh nghiệpgiáo trình phân tích tài chính ts nguyễn minh kiềugiáo trình phân tích tài chính ngân hànggiáo trình phân tích tài chính dự ángiáo trình phân tích tài chính nguyễn minh kiềugiáo trình phân tích tài chính và đầu tưgiáo trình phân tích tài chính dự án đầu tưgiáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp học viện tài chínhgiáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp pdfnguyễn trọng cơ ts nghiêm thị thà chủ biên 2010 giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp nxb tài chínhtrình phân tích tài chính dnbhgiáo trình kế toán tài chính dn thương mạiquy trình phân tích tài chính trong doanh nghiệpquy trình phân tích tài chính doanh nghiệpSome teaching methods help improve students’ speaking skill at high schoolMột số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 12 THPT cách xác định số loại và thành phần giao tử trong trường hợp có một hoặc một nhóm tế bào sinh tinh tham gia giảm phân theo định hướng phát triPhương pháp giải một số dạng bài tập về di truyền học quần thể nhằm nâng cao chất lượng ôn thi trung học phổ thông quốc gia và ôn thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 12 ở trường THPT quảng xươnCách nhận dạng bài tập tích hợp các quy luật di truyền dạy chương tính quy luật của hiện tượng di truyền sinh học 12Thực trạng giải pháp phát triển giáo dục đại học giai đoạn năm 2016-2017 định hƣớng đến năm 2020Hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua hệ thống câu hỏi mang hơi thở cuộc sống trong chương i thành phần hóa học của tế bào sinh học 10 cơ bảnKinh nghiệm giúp học sinh giải nhanh một số dạng bài tập di truyền hoán vị gen, tương tác gen hay và khóMột số dạng bài tập ôn luyện học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay phần vi sinh vật sinh học 10 và bài tập sinh học 11Tạo tình huống gợi vấn đề và hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề khi học bài 11; 12 chương trình sinh học 12 cơ bảnThiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học củng cố, ôn tập phần tiến hóa sinh 12 cơ bản THPTVận dụng kiến thức liên môn giúp nâng cao hiệu quả trong dạy học chương i thành phần hóa học của tế bào sinThiết kế hệ thống giám sát điện năng trong phòng thí nghiệmPhương pháp giải bài tập tích hợp các quy luật di truyềnPhương pháp giải các dạng bài tập phần cấu trúc, cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THPT nguyễn hoàngBài 2. Thánh GióngBài 8. Danh từBài 10. Ếch ngồi đáy giếngBài 9. Thứ tự kể trong văn tự sựBài 19. So sánhPhương pháp giải một số dạng bài toán về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật và động vật phục vụ giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi