Người lạnh lùng chỉ đang cố gắng bảo vệ tính dễ bị tổn thương của họ

xác định tính dễ bị tổn thương của cộng đồng dân cư ven biển bắc bộ dưới tác động của nước biển dâng do biến đổi khí hậu

xác định tính dễ bị tổn thương của cộng đồng dân cư ven biển bắc bộ dưới tác động của nước biển dâng do biến đổi khí hậu
... cứu tổng quan Chương 2: Khái quát khu vực nghiên cứu tác động nước biển dâng biến đổi khí hậu đến cộng đồng dân Chương 3: Xác định tính dễ bị tổn thương cộng đồng dân ven biển Bắc Bộ tác động ... thương tác động biến đổi khí hậu Các khái niệm liên quan Nghiên cứu biến đổi khí hậu Ghi nhận biến đổi khí hậu nước biển dâng Kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng Việt Nam Nghiên cứu tính dễ bị tổn ... Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương gây nước biển dâng biến đổi khí hậu giải pháp ứng phó Phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương cộng đồng dân ven biển tác động nước biển dâng Quan điểm phương...
 • 121
 • 222
 • 0

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO NƯỚC BIỂN DÂNG ĐẾN TỈNHTĨNH

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO NƯỚC BIỂN DÂNG ĐẾN TỈNH HÀ TĨNH
... trớ a lý Tĩnh có toạ độ địa lý: 1705700 - 1804600 độ vĩ Bắc 1050070010603000 độ kinh Đông, tỉnh thuộc khu vực bắc Trung Bộ, có vị trí: - Phía Bắc giáp tỉnh Nghệ An - Phía Nam giáp tỉnh Quảng ... Bình - Phía Đông giáp biển Đông - Phía Tây giáp nớc Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào Tĩnh có 11 đơn vị hành chính, bao gồm huyện: Đức Thọ, Hơng Sơn, Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ ... Anh, Hơng Khê, Vũ Quang thị xã: thị xã Tĩnh thị xã Hồng Lĩnh Có 261 phờng, xã (tăng xã, phờng so với năm 2003 ) có 119 xã thuộc diện miền núi Tĩnh có bờ biển dài 137 km với cửa sông (Cửa Hội,...
 • 38
 • 123
 • 0

Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sinh kế người dân các xã vùng đệm vườn quốc gia cát bà

Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sinh kế người dân các xã vùng đệm vườn quốc gia cát bà
... nhiên 20 Sinh kế người dân vùng đệm vườn Quốc gia Cát tình trạng dễ bị tổn thương bối cảnh biến đổi khí hậu Trong đó, sinh kế nông nghiệp thủy sản dễ bị tổn thương Các sinh kế tính phụ ... biến đổi khí hậu sinh kế ngƣời dân giải pháp giảm thiểu 3.4.1 Tình trạng dễ bị tổn thƣơng sinh kế biến đổi khí hậu Theo khung đánh giá tính dễ bị tổn thương (Alisson, 2009), tính dễ bị tổn thương ... bền vững sinh kế phụ thuộc biển KẾT LUẬN Biểu tác động biến đổi khí hậu môi trường, hệ sinh thái sinh kế người dân vùng đệm vườn Quốc gia Cát bước đầu nghiên cứu Biểu biến đổi khí hậu gia tăng...
 • 21
 • 875
 • 2

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương do ngập lụt cho lưu vực sông Nhuệ Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội " pptx

Tài liệu Báo cáo
... chia thành cấp độ: thấp, thấp, trung bình, cao, cao 61 Sau tính toán tổn thương lũ, nghiên cứu tiến hành đồ hóa mức độ tổn thương gây lũ, ngập lụt lưu vực sông Nhuệ Đáy, địa bàn thành phố Nội ... hình ngập lụt lưu vực sông Nhuệ Đáy, nghiên cứu thấy công thức (2.3) phù hợp với điều kiện khu vực nghiên cứu Bài báo sử dụng công thức (2.3) để xây dựng đồ tổn thương gây bới ngập lụt cho lưu vực ... lũ, ngập lụt thành lập dựa đồ hiểm họa lũ, ngập lụt đồ sử dụng đất Hình Các bước xác định tính dễ bị tổn thương lũ, ngập lụt Bước 1: Xây dựng đồ hiểm họa gây lũ, ngập lụt Bản đồ hiểm họa lũ, ngập...
 • 8
 • 454
 • 0

Báo cáo " Các phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương - Lý luận và thực tiễn. Phần 1 Khả năng ứng dụng trong đánh giá dễ bị tổn thương lũ lụt ở miền Trung Việt Nam " potx

Báo cáo
... (suscepcibility), khả chống chịu (Coping capacity) mang tính tổng quát có ý nghĩa Các phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương Có nhiều phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương tác giả đề ... mối nguy hiểm lụt gây mà xã hội phải hứng chịu [4] 1. 4 Tổng quan nghiên cứu tính dễ bị tổn thương Trong khoảng 30 năm trở lại đây, tính dễ bị tổn thương nhà khoa học tập trung 11 8 N.T Sơn, C.T ... dễ bị tổn thương định nghĩa "khả bị thương" (Kates 19 85, Dow 19 92) "thiệt hại tiềm năng" (Cutter năm 19 96) Tuy nhiên, định nghĩa chung dễ bị tổn thương không định loại thiệt hại cá nhân, nhóm, tổn...
 • 8
 • 461
 • 3

Báo cáo " Đánh giá tính dễ bị tổn thương tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ Đáy " ppt

Báo cáo
... số đánh giá khả dễ bị tổn thương tài nguyên nước Các thông số để xác định tình trạng dễ bị tổn thương tài nguyên nước cho lưu vực sông bao gồm: a Th ng s s c p ngu n nư c: Sức ép lên tài nguyên ... số đánh giá khả dễ bị tổn thương tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ Đáy a Th ng s s c p ngu n nư c (1) Hệ số khan nước: Nằm vùng mưa tương đối lớn nước ta nên d ng chảy năm sông suối lưu vực sông ... khả dễ bị tổn thương tài nguyên nước d Th ng s quản M : Đánh giá khả dễ bị tổn thương nguồn nước cách đánh giá lực quản lý tiêu chu n đánh giá sau: 1) hiệu sử dụng tài nguyên nước; 2) sức kh e người...
 • 8
 • 309
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Đánh giá khả năng dễ bị tổn thương của tài nguyên nước lưu vực sông Thạch Hãn " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... quản lý tài nguyên nước lưu vực cần thực từ phía nhà nước nhân dân Xác định thông số đánh giá khả dễ bị tổn thương tài nguyên nước lưu vực sông Thạch Hãn [3] a) Thông số sức ép nguồn nước dựa ... lý tài nguyên nước vùng nghiên cứu Bảng Đánh giá lưu vực thông qua số khả dễ bị tổn thương hệ thống Chỉ số khả dễ bị tổn thương Thấp 0,0 - ...
 • 6
 • 304
 • 0

đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sinh kế người dân các xã vùng đệm vườn quốc gia cát bà

đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sinh kế người dân các xã vùng đệm vườn quốc gia cát bà
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN -  - NGUYỄN VĂN CÔNG ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI SINH KẾ NGƯỜI DÂN CÁC XÃ VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ ... tác động biến đổi khí hậu khu vực Vườn Quốc gia Cát Bà; Đánh giá khả thích ứng tính dễ bị tổn thương biến đổi khí hậu nhóm cộng đồng ven biển tham gia hoạt động sinh kế vùng đệm VQG Cát Bà;  ... phương pháp thực đánh giá thực địa, tác giả thực theo quy trình đầy đủ đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương biến đổi khí hậu sinh kế người dân vùng đệm Vườn Quốc gia Cát Nguyễn Văn Công...
 • 106
 • 555
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu và xác lập sở khoa học đánh giá tính dễ bị tổn thương phục vụ quy hoạch phòng chống thiên tai lũ lụt lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu và xác lập cơ sở khoa học đánh giá tính dễ bị tổn thương phục vụ quy hoạch phòng chống thiên tai lũ lụt lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn
... xác lập sở khoa học đánh giá tính dễ bị tổn thương phục vụ quy hoạch phòng chống thiên tai lụt lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn (LVS VGTB)” có ý nghĩa khoa học thực tiễn Tính dễ bị tổn thƣơng nghiên ... MỤC TIÊU LUẬN ÁN Mục tiêu chung luận án xác lập đƣợc có sở khoa học phƣơng pháp đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng lụt LVS Vu Gia-Thu Bồn phục vụ quy hoạch, phòng chống thiên tai lụt Mục tiêu ... đồ đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng lụt LVS VG-TB; (4) Từ số đồ tính dễ bị tổn thƣơng lụt đề xuất giải pháp quy hoạch quản lý lớn LVS nghiên cứu 0.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Phạm vi khoa học luận...
 • 28
 • 220
 • 0

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO CÁC ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ RỦI RO KHÍ HẬU

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO CÁC ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ RỦI RO KHÍ HẬU
... Trong giai on 2000-2005, nhp tng dch v t 9,32%/nm 1.3.2.2 Chuyn dch c cu kinh t Trong sut thi k 2001 - 2005, c cu kinh t ca tnh theo GDP cú s chuyn dch ỳng hng, phự hp vi xu th chuyn i c cu kinh ... cỏc cụng trỡnh h tng k thut 2.2 NH GI TNH D B TN THNG DO CC IU KIN KINH T - X HI V RI RO KH HU VIT NAM Trong ỏnh giỏ v him t nhiờn, cỏc ri ro v tỏc ng i kốm tỡnh trng d b tn thng, iu quan trng ... cho phỏt trin kinh t du lch - Cú ngun lao ng di do, giu kinh nghim v luụn c tip thu nn minh ụ th Nhõn dõn tnh cn cự chu khú, ham hc hi, tỡm tũi, sỏng to v on kt l ng lc phỏt trin kinh t 1.4.2...
 • 32
 • 103
 • 0

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÍNH dễ bị tổn THƯƠNG đối với BIẾN đổi KHÍ hậu của các CÔNG TRÌNH sở hạ TẦNG

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÍNH dễ bị tổn THƯƠNG đối với BIẾN đổi KHÍ hậu của các CÔNG TRÌNH cơ sở hạ TẦNG
... Chương II: Phương pháp đánh giá tác đôông chung • Luật số 16/2003/QH11 Công trình CSHT bao gồm công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình hạ tầng xã hội Hệ thống công trình hạ tầng kỹ ... sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, và các công trình khác Hệ thống công trình hạ tầng xã hội bao gồm: hệ thống công trình y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, thương ... (2007) “Tình trạng dễ bị tổn thương là mức độ (degree) mà đó hệ thống dễ bị ảnh hưởng và không thể ứng phó với các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, gồm các dao động theo...
 • 21
 • 277
 • 0

CÁC CHỈ số ĐÁNH GIÁ TÍNH dễ bị tổn THƯƠNG và PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN

CÁC CHỈ số ĐÁNH GIÁ TÍNH dễ bị tổn THƯƠNG và PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN
... hậu lần thứ XVI Các số đánh giá tính dễ bị tổn thương Một phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương xây dựng “bộ số dễ bị tổn thương Bộ số thiết lập tham số tổn thương vùng, tạo giá trị riêng ... hóa tham số đánh giá; 4- Xác định trọng số tổn thương cho tham số; 5Tính giá trị số dễ bị tổn thương; 6- Phân hạng mức độ tổn thương Ba thành phần lựa chọn để đánh giá tính dễ bị tổn thương được ... Ta dễ dàng nhận thấy vùng số vùng có mức độ tổn thương cao với giá trị VI=0.699 vùng số có mức độ dễ bị tổn thương thấp với VI = 0.259 Từ số dễ bị tổn thương vùng ta xếp, đánh giá vùng dễ bị tổn...
 • 9
 • 447
 • 6

Nghiên cứu xác lập sở khoa học đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lụt lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn phục vụ quy hoạch phòng chống thiên tai

Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lụt lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn phục vụ quy hoạch phòng chống thiên tai
... lụt cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn 35 Chương NGHIÊN CỨU XÁC LẬP CƠ SỞ KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO LŨ LỤT 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO LŨ LỤT Ngày tai ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CẤN THU VĂN NGHIÊN CỨU XÁC LẬP CƠ SỞ KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO LŨ LỤT LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN PHỤC VỤ QUY HOẠCH PHÒNG ... 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu đánh giá tính dễ bị tổn thương lụt; Chương 2: Nghiên cứu xác lập sở khoa học đánh giá tính dễ bị tổn thương lụt; Chương 3: Đánh giá tính dễ bị tổn thương...
 • 183
 • 207
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo tổng kết dự án kế hoạch việc làm cho người khuyết tật và nhóm người dễ bị tổn thương khác tại quảng ninhđảng ta có những chủ trương biện pháp gì để lãnh đạo nhân dân đấu tranh bảo vệ chính quyền non trẻ sau cách mạng tháng 8 1945các trường cao đẳng có ngành báo chíngười lạnh lùng ạnhân cách người lãnh đạo chỉ huyphẩm chất của người lãnh đạo chỉ huyphẩm chất uy tín của người lãnh đạo chỉ huychi phí cố định bao gồmcơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con ngườicơ chế bảo vệ người tố cáođịa chỉ các cơ quan báo chí tại hà nộichức năng của người lãnh đạo chỉ huyco nhieu luc ban buc minh vi bai thuyet trinh powerpoint hoan chinh cua minh bi nguoi khac chinh sua luc ban khong co mat de bao ve an toan cho tai lieu cua minh de giai quyet van de khong cho nguoi khac chung sua noi dung powerpoint bancơ chế bảo vệ người tiêu dùngcơ chế bảo vệ quyền con ngườiĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả