Kiến trúc Seamless MPLS

Kiến trúc và thuật ngữ trong MPLS VPN pptx

Kiến trúc và thuật ngữ trong MPLS VPN pptx
... người dùng định nghĩa làm đường dự phòng Trong số trường hợp cân tải hai loại đường hầm (6) Mặc định, giao tiếp đường hầm không quảng bá vào IGP để đưa vào bảng định tuyến Có thể cấu hình rõ ràng ... engineered sessions) Hình 4.9: cấu hình MPLS TE: bước (4) Sau cho phép TE cấu hình thông số RSVP giao tiếp tham gia LSP, cấu hình giao tiếp đường hầm (5) Thêm vào việc sử dụng IGP để thiết lập đường ... Hình 4.7: Cấu hình MPLS TE: bước (2) Cấu hình cho phép TE định tuyến Cisco Bước cấu hình chức TE cách toàn cục giao tiếp chọn làm đường TE LSP Hình 4.8: Cấu hình MPLS TE: bước (3) Cấu hình...
 • 2
 • 172
 • 0

Kiến trúc MPLS docx

Kiến trúc MPLS docx
... lặp – tương tự với TTL IP Định dạng nhãn MPLS kiểu khung Khi nhãn MPLS chèn tiêu đề lớp gói lớp 3, router nhận phải có cách để xác định khung vào gói nhãn MPLS gói IP thông thường Để đạt điều này, ... MPLS: Giao thức phân phân phối nhãn TDP, giao thức Cisco giao thức phân phối nhãn LDP, chuẩn IETF LDP hay TDP hoạt động router chạy MPLS để phân phối thông tin ghép nhãn Khi router cấu hình MPLS, ... một tiêu đề đặt vào tiêu đề frame relay gói lớp Vị trí nhãn MPLS khung lớp Tiêu đề MPLS kết hợp nhãn 20 bit, bit trường experimental dùng để mang thông tin lớp dịch vụ...
 • 4
 • 99
 • 0

KIẾN TRÚC BẢO MẬT MPLS pdf

KIẾN TRÚC BẢO MẬT MPLS pdf
... thuận chia khóa bí mật tất CE PE router Đây tiền đề để thiết lập VPN để đảm bảo mức độ bảo mật cao • Cấu hình tham số định tuyến giao thức định phải đảm bảo hiệu suất bảo mật cao Ví dụ giao thức ... có chủ định muốn công vào VPN anh/cô ta 2.7 Lựa chọn lõi bảo mật MPLS Phần khuyến nghị phương thức chọn/cấu hình mạng lõi MPLS cho bảo mật • Thiết bị tin cậy (trusted device) – thiết bị router ... truyền thống, mạng MPLS- VPN không sử dụng hoạt động đóng gói mã hóa gói tin để đạt mức độ bảo mật cao MPLS VPN sử dụng bảng chuyển tiếp nhãn “labels/tags” để tạo nên tính bảo mật cho mạng VPN Mỗi...
 • 7
 • 106
 • 0

Kiến trúc MPLS

Kiến trúc MPLS
... Kiến trúc MPLS - Các nhãn trao đổi nút MPLS kế cận để xây dựng nên LFIB MPLS dùng mẫu chuyển tiếp dựa hoán đổi nhãn để kết nối với mô ... xác nhận khả đến được, liên kết, ánh xạ FEC địa trạm kế (next-hop address) Các mô đun điều khiển MPLS gồm: * Định tuyến Unicast (Unicast Routing) * Định tuyến Multicast (Multicast Routing) * Kỹ...
 • 2
 • 193
 • 0

Kiến trúc Hà Nội

Kiến trúc Hà Nội
... đầu Nội dung .2 I Kiến trúc Nội sau 12 năm nhìn lại Kiến trúc Nội 2 Những nguyên nhân chủ quan khách quan tác động đến kiến trúc Nội ... luận triết học Nội dung I Kiến trúc Nội sau 12 năm nhìn lại Kiến trúc Nội Những xa Nội nhiều năm trở lại đập vào mắt trớc tiên tốc độ xây dung dồn dập lợng ngời đông đảo Nhà cửa mọc lên ... triển chậm thành mạnh bảo vệ tơng lai cách phát huy không nên làm lu mờ đặc điểm lịch sử, cảnh quan di sản kiến trúc II Để có Thăng Long Nội 2000 năm lịch sử: 1 .Hà Nội di sản kiến trúc chứa...
 • 11
 • 289
 • 1

Một cách tiếp cận kiến trúc an ninh

Một cách tiếp cận kiến trúc an ninh
... ) 13 I Kiến trúc tổng thể ANTT Thể ANTT dạng kiến trúc tổng thể ATTT có lợi ích sau: Kiến trúc tông thể ANTT cho phép sau liên kết vào kiến trúc EA, phần EA Xây dựng kiến trúc tổng thể ANTT giúp ... tin cách nhìn hệ thống thông tin kiến trúc mạch lạc, đặc tả mối quan hệ kiến trúc hệ thống IT kiến trúc hệ thống nghiệp vụ EA mô tả cách thức kiến trúc tương hợp với để hệ thống IT hỗ trợ cách ... ANTT tổ chức 14 I Kiến trúc tổng thể ANTT Con người Chính sách Quy trình nghiệp vụ Các ứng dụng Dữ liệu , thông tin Hạ tầng kỹ thuật 15 I Kiến trúc ANTT lớp mạng Kiến trúc ANTT lớp mạng bao gồm...
 • 31
 • 489
 • 0

Kiến trúc FCS trong hệ thống điều khiển phân tán.pdf

Kiến trúc FCS trong hệ thống điều khiển phân tán.pdf
... 6: Kiến trúc FCS © 2004, HOÀNG MINH SƠN 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Các vấn đề kiến trúc DCS/PLC Cấu trúc hệ thống Phân bố chức điều khiển Phát triển hệ thống Tóm tắt ưu điểm Chương 6: Kiến trúc FCS ... 6: Kiến trúc FCS © 2005 - HMS Các mức phân tán FCS = Field Control System Trí tuệ phân tán Điều khiển phân tán © 2004, HOÀNG MINH SƠN Vào/ra phân tán Điều khiển tập trung Chương 6: Kiến trúc FCS ... SƠN Nối dây kiến trúc cổ ₫iển (PLC,DCS) Chương 6: Kiến trúc FCS © 2005 - HMS © 2004, HOÀNG MINH SƠN Nối dây kiến trúc FCS Chương 6: Kiến trúc FCS © 2005 - HMS 10 Tiết kiệm vật liệu với FCS © 2004,...
 • 18
 • 1,295
 • 4

Kiến trúc DCS trong hệ thống điều khiển phân tán.pdf

Kiến trúc DCS trong hệ thống điều khiển phân tán.pdf
... SƠN Điều khiển: Điều chỉnh tự động: Điều khiển PID, điều khiển tỉ lệ, điều khiển tầng, điều khiển mờ – Điều khiển trình tự, điều khiển khóa liên động – Điều khiển cao cấp: Điều khiển MPC, điều ... riêng) Tích hợp toàn diện chức – Điều khiển sở, điều khiển cao cấp – Vận hành & giám sát, Chương 4: Kiến trúc DCS © 2005 - HMS 23 Kiến trúc DCS "truyền thống" Kiến trúc "đóng kín" – Hỗ trợ chuẩn ... sánh kiến trúc PLC/HIM với DCS Chương 4: Kiến trúc DCS © 2005 - HMS 4.1 Giới thiệu chung DCS DCS = Distributed Control System – Tiến hóa từ giải pháp DDC, phân tán chức điều khiển xuống nhiều điều...
 • 27
 • 1,503
 • 20

Kiến trúc PC-based Control trong hệ thống điều khiển phân tán.pdf

Kiến trúc PC-based Control trong hệ thống điều khiển phân tán.pdf
... chốt kiến trúc PC-based Control Chương 5: Kiến trúc PC-based Control © 2005 - HMS 5.1 Tại sử dụng giải pháp IPC? Hiệu tính toán cao với giá thành thấp, chu kỳ điều khiển xuống tới 1ms Kiến trúc ... 5: Kiến trúc PC-based Control 5.1 5.2 5.3 © 2004, HOÀNG MINH SƠN 5.4 5.5 Tại sử dụng giải pháp PC Các vấn đề giải pháp PC Cấu hình hệ PC-based Control Các loại giải pháp khác Hệ điều khiển phân ... 2004, HOÀNG MINH SƠN Bus trường Chương 5: Kiến trúc PC-based Control © 2005 - HMS 18 5.5 Các ₫iểm mấu chốt kiến trúc PC-based Control Kiến trúc hệ thống: © 2004, HOÀNG MINH SƠN – Mở, xây dựng sở...
 • 20
 • 1,325
 • 3

Kiến trúc PLCHMI trong hệ thống điều khiển phân tán.pdf

Kiến trúc PLCHMI trong hệ thống điều khiển phân tán.pdf
... chế tín hiệu Điều khiển: Điều khiển logic, khóa liên động, điều khiển trình tự – Điều chỉnh tự động: Điều khiển PID, điều khiển mờ Tự chẩn đoán Xử lý truyền thông Chương 3: Kiến trúc PLC/HMI ... 3: Kiến trúc PLC/HMI © 2006 - HMS 17 3.5 Các ₫iểm mấu chốt kiến trúc PLC/HMI Kiến trúc hệ thống: linh hoạt, lỏng lẻo – Theo chiều ngang: PLC không thiết kế từ đầu cho cấu trúc điều khiển phân ... điều khiển trình rời rạc – Ngày điều khiển trình tự điều khiển trình liên tục -> cạnh tranh với Compact Digital Controllers hệ DCS ứng dụng “lai” – Thiết bị thu thập liệu hệ SCADA Chương 3: Kiến...
 • 18
 • 442
 • 5

Lập trình theo kiến trúc 3 lớp

Lập trình theo kiến trúc 3 lớp
... lớp thực việc đọc, ghi tập tin theo yêu cầu phần mềm Việc thực lớp xử lý gọi Rõ ràng, với mô hình này, công việc lớp độc lập với Việc thay đổi lớp không làm thay đổi lớp lại, thuận tiện cho trình ... dựng theo kiến trúc lớp khắc phục nhược điểm Kiến trúc chương trình sau Màn hình Thể phân số Xử lý phân số Dữ liệu phân số Dữ liệu tập tin XML Trang Người soạn: Nguyễn Văn Tâm Xây dựng lớp thể ... cho trình phát triển bảo trì phần mềm Lưu ý: lớp tier class Ứng dụng minh họa: Bài toán Xây dựng chương trình tính tổng phân số theo kiến trúc lớp Theo liệu phân số đọc lên từ tập tin XML, kết...
 • 10
 • 513
 • 10

Phân tích kiến trúc trong UML

Phân tích kiến trúc trong UML
... đến kiến trúc (hệ thống) ?Tìm hiểu cách đọc diễn dòch kết Phân tích Kiến trúc ? Các tầng kiến trúc quan hệ chúng ? Các trừu tượng hóa ? Các chế phân tích OOAD S? d?ng UML Phân tích ki?n trúc ... Phân tích kiến trúc ngữ cảnh Phân tích ki?n trúc Thi?t k? ki?n trúc Architect Mơ t? Tuong tranh Architecture Reviewer Ph?n bi?n thi?t k? Use-Case Design Class Design OOAD S? d?ng UML Phân tích ... tiêu: ?Tìm hiểu mục đích Phân tích Kiến trúc nơi thực công việc chu kỳ sống hệ thống ?Mô tả mẫu biểu diễn kiến trúc tập hợp chế phân tích với ảnh hưởng chúng đến kiến trúc ?Tìm hiểu nguồn gốc...
 • 36
 • 1,149
 • 6

Kiến trúc hệ điều hành

Kiến trúc hệ điều hành
... c p ú c a h ng c u Hỡnh v Cache Memory Thời gian truy cập giảm Tốc độ truy cập tăng Giá thành tăng Dung l-ợng giảm BXL truy cập trực tiếp mã lệnh, liệu Physical Memory Secondary Memory ... virtual memory o Hỡnh 7.3 C trỳc overlay u a OS a b Phần ch-ơng trình, liệu cần có suốt trình Module điều khiển b Module Overlay Module Overlay Module Overlay Vùng Overlay B v nhtrong h ng n nhi o...
 • 98
 • 1,161
 • 7

Canh Quan Kien Truc.pdf

Canh Quan Kien Truc.pdf
... PHầN CủA CảNH QUAN THIÊN NHIÊN Và CáC YếU Tố MớI DO CON NGơì tạo - chia làm loại: cảnh quan văn hóa, cảnh quan vùng trồng trọt, cảnh quan vùng phá bỏ Mt s nh ngha khỏc: - Kin trỳc cnh quan l ngh ... lnh vc kin trỳc cnh quan c gi l kin trỳc s cnh quan - Kin trỳc cnh quan: Biu tng cụng nng nhng thit k cnh quan bờn ngoi ca cụng trỡnh 1.2 Phạm vi, nhiệm vụ kiến trúc cảnh quan 1.2 Phạm vi, nhiệm ... Kiến trúc cảnh quan số nớc châu 2.2 Kiến trúc cảnh quan số nớc châu Kiến trúc cảnh quan trung quốc Kiến trúc cảnh quan trung quốc -ngời trung quốc biến đất nớc thành đại cảnh quan Sự kết hợp...
 • 125
 • 1,754
 • 26

Kiến trúc công cộng.doc

Kiến trúc công cộng.doc
... đầu công trình đưa vào sử dụng II PHÂN LOẠI KIẾN TRÚC : Các công trình kiến trúc phân thành loại : KIẾN TRÚC CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG KIẾN TRÚC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP KIẾN TRÚC CÁC CÔNG ... CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP KIẾN TRÚC CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG ĐƯC PHÂN THÀNH LOẠI – KIẾN TRÚC NHÀ Ở & KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG A Phân loại theo chức sử dụng  Kiến trúc công trình nhà : Nhà nhỏ ... VỀ KIẾN TRÚC VÀ PHÂN LOẠI KIẾN TRÚC I NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG I.1 Kiến trúc nghệ thuật khoa học thiết kế , xây dựng công trình tổ hợp công trình theo tiêu chuẩn thẩm mỹ chức , I.2 Thiết kế kiến trúc...
 • 34
 • 1,033
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: kiến trúc mpls và cơ chế chuyển tiếp của nókiến trúc một nút mpls1 1 kiến trúc một node của mpls 91 1 kiến trúc mpls vpnkiến trúc ngăn xếp trong mplsnhững yêu cầu về kiến trúc mpls vpnphác thảo về kiến trúc mpls vpnkiến trúc mạng t mplskiến trúckiến trúc nhà ởkiến trúc máy tínhthiết kế kiến trúcphân tích kiến trúckiến trúc cảnh quankiến trúc đô thịPhân tích các yếu tố tác động đến phân bổ ngân sách có mục tiêu của chính quyền trung ương, từ đó rút ra các bái học kinh nghiệm cho việt namương quan của chất lượng quản trị và hành chính công PAPI đối với tăng trưởng kinh tế các tỉnh thànhThông tư 30 2015 TT-BCT về lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngBài 7. Luyện nói kể chuyệnBài 9. Thứ tự kể trong văn tự sựThông tư 147 2015 TT-BTC về việc quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn VNThông tư 05 2015 TT-BXD về quản lý xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻThông tư 123 2015 TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán VNCHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUYÁP DỤNG ENTERPRISE ARCHITECTURE XÂY DỰNG KHUNG KIẾN TRÚC BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN CHO CÁC TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAMluận văn về chính sách tôn giáoLập trình opengl với thư viện AUXTM.KĨ THUẬT THI CÔNG CỌC.skkn rèn luyện kỹ năng giải một số bài tập trắc nghiệm chương i – giải tích 12 cho học sinh yếu kémskkn sử dụng kiến thức liên môn để dạy học có hiệu quả bài 3 bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia – chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh lớp 11 THPTĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG KHAI THÁC CÂY DƯỢC LIỆU VÙNG RỪNG NGẬP MẶN HUYỆN ĐÔNG HẢI, TỈNH BẠC LIÊUChương I. §3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện6 hethong dieu khien lap trinh3ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : Khuyến nôngQuản trị tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng việt nam