Luận văn thiết kế nhận diện hệ thống nhận diện thương hiệu

Luận văn Thiết kế, xây dựng hệ thống quang báo giao tiếp với bàn phím máy tính PS2

Luận văn Thiết kế, xây dựng hệ thống quang báo giao tiếp với bàn phím máy tính PS2
... Reset hệ thống RST 0000H Bên IE0 0003H Time TF0 000BH Bên ngoài1 IE1 0013H Time TF1 001BH Port nối tiếp TI RI 0023H Time TF2 IE2 002BH 19 2.2 BÀN PHÍM Bàn phím thiết bị giúp người sử dụng giao tiếp ... dụng giao tiếp điều khiển hệ thống Bàn phím thiết kế nhiều ngôn ngữ, cách bố trí, hình dáng phím chức khác Bàn phím làm việc theo logic nhị phân, nghĩa đóng hở Với phím nhấn, người ta dùng ... trận bàn phím 4x4 Các phím gắn ma trận 4x4, người ta nói matrix 4x4 có hàng cột Trên ma trận 4x4 dùng có dây mà gắn 16 phím, ưu điểm loại bàn phím matrix, dùng số chân mà gắn nhiều phím Với phím...
 • 61
 • 556
 • 4

Tài liệu Luận văn: Thiết kế, xây dựng hệ thống phun sương làm mát tự động pot

Tài liệu Luận văn: Thiết kế, xây dựng hệ thống phun sương làm mát tự động pot
... CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHUN SƢƠNG LÀM MÁT TỰ ĐỘNG 3.1 CHỨC NĂNG CÁC KHỐI VÀ LINH KIỆN SỬ DỤNG TRONG THIẾT KẾ MẠCH Sơ đồ nguyên lý thiết kế mạch: Hình 3.1: Sơ đồ nguyên lý thiết kế ... Chƣơng 2: Ngôn ngữ lập trình C phần mềm lập trình CodevisionAVR Chƣơng 3: Thiết kế xây dựng hệ thống phun sương làm mát tự động Sinh viên thực Trịnh Minh Đồng CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VI ĐIỀU KHIỂN ... thực tế đó, em mạnh dạn nêu ý tưởng thầy, cô chấp nhận đề tài Thiết kế, xây dựng hệ thống phun sƣơng làm mát tự động Trong đề tài em sử dụng vi điều khiển AVR với tính mạnh mẽ giá thành rẻ Một...
 • 68
 • 500
 • 0

Tóm tắt luận văn Thiết kế thực nghiệm hệ thống khai thác pin mặt trời sử dụng thuật toán P&O.

Tóm tắt luận văn Thiết kế thực nghiệm hệ thống khai thác pin mặt trời sử dụng thuật toán P&O.
... đồ thuật toán Phương pháp P&O CHƯƠNG THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG KHAI THÁC PIN MẶT TRỜI SỬ DỤNG THUẬT TOÁN P&O 4.1 Xây dựng mô hình Hệ thống thiết kế mạng điện cô lập có sử dụng pin mặt trời ... số hệ thống thiết kế 4.2.1 Tấm pin mặt trời 23 Tấm pin mặt trời sử dụng để thực nghiệm pin có sẵn lắp đặt từ 2009 trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp với thông số sau: Bảng Bảng thông số pin mặt ... trung nghiên cứu vấn đề khai thác, vận hành nguồn pin mặt trời Như vậy, để khai thác lượng từ pin mặt trời, điều quan trọng phải tìm hiểu đặc điểm cấu tạo để nắm lý pin mặt trời lại phát điện đặc...
 • 29
 • 188
 • 1

Luận văn Thiết bị Facts trong hệ thống điện

Luận văn Thiết bị Facts trong hệ thống điện
... ch 26 T ÁP TRONG H Trong 3.1 Yêu c gian c h C H Yêu c m v gian khác (th v tiêu chu di tiêu chu kho i i gian dài) so v xem xét quy ho n b Sau h th th u cho phép l d bình th H U TE Trong ch phân ... 1 T THI TRONG H 1.1 Gi : Hi bi ông su nh [1] Tuy nhiên, vi ch C H thi sâu s Theo th s y chi H U TE xoay chi ,h , máy bi t …và M - - - T - Các ph t Trong h ông su t gi v , l ... Q genspi = N.Q r Trong 3.1, Q r ch n (3.1) giá tr c [21]: Q r = 1.4Q n ình (3.1) ch (3.2) 34 su kháng c m kh nh (off-line) nh làm vi c (SVR) 10 1/ 20 [21]: (3.3) / = 40 (3.4) Trong vòng C H ph...
 • 232
 • 2,694
 • 24

Luận văn Thiết kế mạch điện điều khiển kho hàng thông minh ppt

Luận văn Thiết kế mạch điện điều khiển kho hàng thông minh ppt
... Tổng quan kho hàng thông minh Chương 2: Tổng quan vi điều khiển 8051 Chương 3: Thiết kế mạch điện điều khiển kho hàng thông minh Chương 4: Thực nghiệm CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ KHO HÀNG THÔNG MINH 1.1 ... thiệu số kho hàng thông minh Hình 1.1, 1.2 mô hình kho hàng tự động Hình 1.1 Mô hình kho hàng thông minh Việt Nam Hình 1.2 Mô hình kho hàng thông minh Mỹ Hình 1.2 Mô hình kho hàng thông minh Mỹ ... dụng Vi điều khiển 8051 điều khiển Kho hàng thông minh Vi điều khiển phần giải vấn đề tần suất làm việc yêu cầu độ xác vận chuyển, cất giữ hàng hóa Hơn việc điều khiển kho hàng thông minh đem...
 • 74
 • 594
 • 1

Tài liệu Luận văn:Thiết kế giao diện kết nối giữa WinCC và step7 trong công đoạn đập đá vôi hoặc ngâm sấy dầu pptx

Tài liệu Luận văn:Thiết kế giao diện kết nối giữa WinCC và step7 trong công đoạn đập đá vôi hoặc ngâm sấy dầu pptx
... PLC S7-400 Với kiến thức đ-ợc trang bị học tập tài liệu nhà máy em xin trình bày đề tài: Thiết kế giao diện kết nối WinCC & Step7 công đoạn đập đá vôi nhà máy XMHP Nội dung đồ án em bao gồm ch-ơng: ... hiểu công đoạn 2.1 .Công đoạn chuẩn bị đá vôi 2.1.1.Khái quát chung Đá vôi đ-ợc khai thác trực tiếp từ núi đá vôi vận chuyển ô tô tải đổ vào két Qua hệ thống cấp liệu kiểu tấm, đá vôi đ-ợc đ-a vào ... học DÂN LậP HảI PHòNG Khoa điện Bộ môn ĐIệN DD & CN phụ lục Đề tài: Thiết kế giao diện kết nối WinCc & Step7 công đoạn đập đá vôi nhà máy xmhp Giáo viên h-ớng dẫn : GS.TSKH THÂN NGọC HOàN NGUYễN...
 • 96
 • 358
 • 0

Tài liệu Luận văn: Thiết kế cấp điện tự dùng cho Công Ty Nhiệt Điện Phả Lại pot

Tài liệu Luận văn: Thiết kế cấp điện tự dùng cho Công Ty Nhiệt Điện Phả Lại pot
... 2010 Sinh viờn Phng Tho Ch-ơng TổNG QUAN Về CUNG CấP ĐIệN CHO Hệ THốNG Tự DùNG CủA CÔNG TY 1.1 ĐIềU KIệN Tự NHIÊN Và CƠ Sở Hạ TầNG CủA CÔNG TY Nh mỏy Nhit in Ph Li nm trờn a phn Huyn - Chớ Linh, ... Thu in Ho Bỡnh Cụng Ty Nhit in Ph Li c t ỳng tm ca mt Cụng ty nhit in ln nht T Quc 1.2 CƠ CấU Tổ CHứC CủA CÔNG TY NHIệT ĐIệN PHả LạI ng u l hi ng qun tr lónh o v mụ ton cụng ty Sau ú l giỏm c úng ... ) = (4754.862 2282.332 ) = 5274.25 kVA 5274.25 8013.39 A * 0.38 32 CHƯƠNG THIếT Kế MạNG Hạ áP CHO NHà Tự DùNG CủA CÔNG TY Mng h ỏp ca nh t dựng c cp in t mỏy phỏt l 10.5kV qua 1mỏy bin ỏp gim...
 • 70
 • 236
 • 0

Luận văn: Thiết kế phần điện áp một chiều cho bộ UPS, công suất 4KVA, điện áp ra 110KV doc

Luận văn: Thiết kế phần điện áp một chiều cho bộ UPS, công suất 4KVA, điện áp ra 110KV doc
... hệ số công suất MBA Lấy Ks= 1,23 ( Sách h-ớng dẫn thiết kế thiết bị điện tử công suất ) 3.2.3.2 Tớnh thụng s in ỏp v dũng in ca mỏy bin ỏp - Điện áp cuộn sơ cấp : U1 = 220 (V) - Điện áp cuộn ... sụt áp điện trở điện kháng máy biến áp sụt áp máy biến áp : Máy biến áp công suất cữ chục KVA thuộc loại MBA công suất nhỏ ,sụt áp điện trở khoảng 4%Ud , sụt áp cuộn kháng khoảng 1,5% Ud Uba = ... Diện tích ca s : Qcs = c.h = 30,94 cm Theo công thức kinh nghiệm nh- sau : b/a = 1,5 ; c/a =2,5 ; h/a = (Sách h-ớng dẫn thiết kế thiết bị điện tử công suất ) a = 3,09 cm ; b = 4,63 cm ; c = 7,72...
 • 89
 • 218
 • 0

Luận văn:Thiết kế cấp điện cho xã An Đồng An Dương - Hải Phòng pot

Luận văn:Thiết kế cấp điện cho xã An Đồng An Dương - Hải Phòng pot
... chung An Đồng -An Dương Chƣơng 2: Thiết kế cấp điện cho An Đồng Chƣơng 3: Tính toán bù công suất phản kháng Chƣơng 4: Chống sét nối đất CHƢƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÃ AN ĐỒNG AN DƢƠNG - HẢI PHÒNG ... thiết kế cấp điện cho khu vực nông thôn quan trọng Đề tài: “Thiết kế cấp điện cho An Đồng - An Dƣơng - Hải Phòng cô giáo Thạc Sĩ Đỗ Thị Hồng Lý hướng dẫn, góp phần cải tiến hệ thống cung cấp điện ... Quan 465 - Thôn An Trang 517 - Trường Mầm Non - 16 Trường Tiểu Học - 25,16 Trường THCS - 33,8 Trạm Xá - 3,12 UBND - 3,9 Trạm Bơm - 14,2 Hình 1.1.Sơ đồ mặt An Đồng CHƢƠNG THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN CHO...
 • 64
 • 167
 • 0

Luận văn: Thiết kế phần điện áp một chiều cho bộ UPS, công suất 4KVA, điện áp ra 110KV docx

Luận văn: Thiết kế phần điện áp một chiều cho bộ UPS, công suất 4KVA, điện áp ra 110KV docx
... hệ số công suất MBA Lấy Ks= 1,23 ( Sách h-ớng dẫn thiết kế thiết bị điện tử công suất ) 3.2.3.2 Tớnh thụng s in ỏp v dũng in ca mỏy bin ỏp - Điện áp cuộn sơ cấp : U1 = 220 (V) - Điện áp cuộn ... sụt áp điện trở điện kháng máy biến áp sụt áp máy biến áp : Máy biến áp công suất cữ chục KVA thuộc loại MBA công suất nhỏ ,sụt áp điện trở khoảng 4%Ud , sụt áp cuộn kháng khoảng 1,5% Ud Uba = ... Diện tích ca s : Qcs = c.h = 30,94 cm Theo công thức kinh nghiệm nh- sau : b/a = 1,5 ; c/a =2,5 ; h/a = (Sách h-ớng dẫn thiết kế thiết bị điện tử công suất ) a = 3,09 cm ; b = 4,63 cm ; c = 7,72...
 • 90
 • 291
 • 1

Luận văn: Thiết kế phần điện áp một chiều cho bộ UPS, công suất 4KVA, điện áp ra 110KV pdf

Luận văn: Thiết kế phần điện áp một chiều cho bộ UPS, công suất 4KVA, điện áp ra 110KV pdf
... thiết bị Tra tài liệu Thiết kế cấp điện [trang 256] nhq:Số thiết bị dùng điện hiệu Các bước xác định nhq: Bước 1: Xác định n1 số thiết bị có công suất lớn nửa công suất thiết bị có công suất lớn ... án cấp điện cho Công ty Đóng tàu Phà Rừng Chương 3: Tính thiết bị điện cho mạng điện Công ty Đóng tàu Phà Rừng Chương 4: Tính toán bù công suất phản kháng để nâng cao hệ số công suất cho nhà ... Ptb: Công suất trung bình nhóm phụ tải ca máy tải lớn Pđm: Công suất định mức máy, nhà chế tạo cho (kW) Uđm: Điện áp dây định mức lưới (V) Ksd: Hệ số sử dụng công suất hữu công nhóm thiết bị, Thiết...
 • 82
 • 262
 • 0

Luận văn: Thiết kế cấp điện cho xã Hồng Thái -An Dương - Hải Phòng pdf

Luận văn: Thiết kế cấp điện cho xã Hồng Thái -An Dương - Hải Phòng pdf
... KC 1-0 ,3 8-2 8-3 Y1 28 B3 38 KC 1-0 ,3 8-3 6-3 Y1 36 B4 96 KC 1-0 ,3 8-2 8-3 Y1 28 B5 19 KC 1-0 ,3 8-1 4-3 Y1 14 B6 39 KC 1-0 ,3 8-3 6-3 Y1 36 B7 25 KC 2-0 ,3 8-2 5-3 Y3 25 - 47 - Q, Hình 3.2: Sơ đồ nguyên lý cấp điện cho ... sản, sửa chữa nông cụ…Vì thiết kế cấp điện cho khu vực nông thôn quan trọng Đề tài: Thiết kế cấp điện cho Hồng Thái -An Dƣơng - Hải Phòng cô giáo Thạc Sĩ Đỗ Thị Hồng Lý hƣớng dẫn đề tài ... cấp điện cho Hồng Thái Chƣơng 3: Tính toán ngắn mạch hệ thống cung cấp điện Chƣơng 4: Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năm tới -1 - Chƣơng GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÃ HỒNG THÁI HUYỆN AN DƢƠNG - HẢI...
 • 63
 • 307
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luan van thiet ke can dien tuthiết kế nhận dạng thương hiệuluận văn thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp bao bì xi măng – nhà máy xi măng hải phòng pptluận văn thiết kế hệ thống tưới phunluận văn thiết kế hệ thống xử lý nước thảiluận văn thiết kế hệ thống phân loại và đếm sản phẩm theo kích thướctài liệu luận văn thiết kế hệ thống hệ thống quản lý docluận văn thiết kế hệ thống xử lý nước thải đô thị khu bắc trung tâm thành phố quy nhơnthiết kế môn học hệ thống cung cấp điệnluận văn thiết kế cung cấp điệnthiết kế mô phỏng hệ thống lái trợ lực điện bằng phần mềm inventorluan van thiet ke he dan dung bang tailuận văn thiết kế giáo án điện tử môn hoá học lớp 10 chương trình nâng cao theo hướng dạy học tích cựcluận văn thiết kế bài giảng tích hợp mô đun hệ quản trị cơ sở dữ liêu sql serverluận văn thiết kế bộ bảo mật điện thoạiBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 41. Thân câyLuyện tập Trang 23Tuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?Bài 22. p-ph, nhBài 17. u, ưBài 8. Ăn, uống hàng ngàyBằng nhau. Dấu =Trắc Nghiệm Tích PhânDE KT CHUONG 1-LOP 10A1