Bai 6 bai tap axit bazo muoi va tinh chat cua dung dich pdf

Bài tập axit bazơ muối

Bài tập axit bazơ muối
... H p 11 Axit- C HSO ; NH + ; Na+ - D Ca2+; K+; Cl: NH + (1), Al (H2O)3+ (2), S2- (3), Zn(OH)2 (4), K+ (5), ... Hocmai.vn 3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2 B C D 1900 58-58-12 - Trang | - H p 11 Axit- thi , Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3 Câu 22: A - B C i A 2007) D 2008) Câu 23: A 2,...
 • 3
 • 750
 • 15

bài tập hỗn hợp sắt oxít sắt với dung dịch axít

bài tập hỗn hợp sắt và oxít sắt với dung dịch axít
... ý liên hệ số mol sắt số mol muối 2.Dạng Dạng sắt hỗn hợp oxit sắt phản ứng với dung dịch axit HCl;H2SO4 loãng Với dạng cho hỗn hợp oxít sắt ( không chứa Fe) phản ứng với dung dịch axit HCl;H2SO4 ... đến hỗn hợp sắt oxít sắt Trong loại tập không gặp sách nâng cao lớp mà chương trình THPT, đề thi ĐH-CĐ Để góp phần nhỏ giải khó khăn lựa chọn chuyên đề Bài toán hỗn hợp sắt oxít sắt với dung dịch ... tạo muối Fe 2+   Fe3+ dung dịch Như biết số mol H+ ta biết khối lượng oxi hỗn hợp oxit từ tính tổng số mol sắt hỗn hợp ban đầu Với dạng sắt hỗn hợp oxit sắt phản ứng dung dịch axit HCl;H2SO4 loãng...
 • 31
 • 198
 • 0

KIM LOAI TAC DUNG axit DỰA VÀO TÍNH CHẤT CỦA DUNG DỊCH HNO 3 XÂY DỰNG BÀI TOÁN ĐÁNH GIÁ SỰ TẠO THÀNH MUỐI AMONI TRONG DUNG DỊCH HNO3 TAO MUOI AMONI

KIM LOAI TAC DUNG axit DỰA VÀO TÍNH CHẤT CỦA DUNG DỊCH HNO 3 XÂY DỰNG BÀI TOÁN ĐÁNH GIÁ SỰ TẠO THÀNH MUỐI AMONI TRONG DUNG DỊCH HNO3 TAO MUOI AMONI
... Vlít dung dịch HNO3 1M vừa đủ thu dung dịch Y chứa 25,4gam muối 0,4928lít chất khí X Tìm CTPT X tính V? Bài 6: Hoà tan 4,8gam Mg vào mgam dung dịch HNO3 10% vừa đủ thu dung dịch Y chứa 30 ,4gam muối ... Al vào Vlít dung dịch HNO3 2M vừa đủ thu dung dịch Y chứa 25,83gam muối 0,672lít chất khí X Tìm CTPT X tính V? Bài 9: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,15mol Ca 0,02mol ZnO 500ml dung dịch HNO3 ... 500ml dung dịch HNO3 aM vừa đủ thu dung dịch Y 0,672lít NO Tính a khối lượng muối thu Y? Bài 13: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,15mol Ca 0,02mol ZnO mgam dung dịch HNO3 10% vừa đủ thu dung dịch...
 • 4
 • 471
 • 11

bài tập lý thuyết điện phân tính pH của dung dịch điện phân

bài tập lý thuyết điện phân và tính pH của dung dịch điện phân
... 13: n ph n 100 ml dung d ch ch a NaCl v nc dung d i H = 100% Th A 100 giây B 50 s C 150 s Câu 14: n ph n lít dung d ch HCl dung d ch có pH = 3 .pH c a dung d u là: A B C tích c dung d ch có pH =...
 • 2
 • 433
 • 2

GPKH: “Phân dạng hướng dẫn chi tiết các bài tập về lưu huỳnh hợp chất của lưu huỳnh”.

GPKH: “Phân dạng và hướng dẫn chi tiết các bài tập về lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh”.
... điều chế lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh Nhóm Giáo Viên Hóa Trường THPT Lộc Hưng Trang 29 GPKH: “Phân dạng hướng dẫn chi tiết tập lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh Học sinh cần lưu ý : toán hỗn hợp có ... 39 GPKH: “Phân dạng hướng dẫn chi tiết tập lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2014-2015 Tên đề tài: “PHÂN DẠNG BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN ... 42 GPKH: “Phân dạng hướng dẫn chi tiết tập lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2014-2015 Tên đề tài: “PHÂN DẠNG BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN...
 • 48
 • 333
 • 0

Bài tập kim loại kiềm hợp chất của kim loại kiềm có đáp án

Bài tập kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm có đáp án
... Trong 1l dung dòch X chứa 9,85 gam hỗn hợp gồm muối clorua hiđroxit kim loại kiềm pH dung dòch 13 điện phân 1lit dung dòch X hết khí Cl2 thu 1,12l khí Cl2 00C atm Kim loại kiềm là: A K B Cs C ... 4,48 lít D 3,36 lít Câu 51 Cho 1,5g hỗn hợp Na kim loại kiềm A tác dụng với H2O thu 1,12 lít H2 (đktc A là: A Li B Na C K D Rb Câu 52 X, Y, Z hợp chất kim loại, đốt nóng nhiệt độ cao cho lửa màu ... Câu 62 .Cho natri dư vào dd AlCl3 xảy tượng: A kết tủa keo B khí thoát ra, kết tủa keo C khí thoát D .có khí thoát ra, kết tủa keo, sau dd suốt trở lại Câu 63 .có dung dòch nhãn:...
 • 5
 • 241
 • 4

CÁC DẠNG bài tập FE CR CU hợp CHẤT của CHÚNG

CÁC DẠNG bài tập FE CR CU và hợp CHẤT của CHÚNG
... ứng: A Ag; Cu, Ag; Fe2 + ,Cu2 +,Ag+ ; Fe2 +,Mg2+ ,Cu2 + B Ag; Cu, Ag; Fe3 + ,Cu2 +,Ag+; Fe2 +,Mg2+ ,Cu2 + C Ag ,Fe; Cu, Ag; Fe2 + ,Cu2 +; Fe2 +,Mg2+ ,Cu2 + 2+ 2+ 3+ D Ag ,Fe; Cu, Ag; Fe ,Cu ;Fe Fe2+,Mg2+ ,Cu2 + Câu 146: ... tử đơn chất riêng biệt: Các dạng thường gặp: - Hỗn hợp Fe, FeO, Fe3 O4, Fe2 O3 quy đổi thành Fe O - Hỗn hợp gồm (Fe, Cu, S, Cu2 S, CuS, FeS, FeS2, CuFeS2, Cu2 FeS2, ) quy hỗn hợp gồm Cu, Fe S Câu ... hỗn hợp chất Fe( NO3)2, Fe( OH)3 FeCO3 khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu chất rắn A Fe3 O4 B FeO C Fe D Fe2 O3 Câu 46: (ĐH.kA-07) Cho chất: Fe, FeO, Fe( OH)2, Fe( OH)3, Fe3 O4, Fe2 O3, Fe( NO3)2, Fe( NO3)3,...
 • 40
 • 130
 • 0

Một số bài toán hình học phẳng tính chất của

Một số bài toán hình học phẳng và tính chất của nó
... tg 2 Phần1: Một số tốn hình học phẳng tính chất Tương tự ⇒ r A C r A B = tg tg , = tg tg rb 2 rc 2 Thay vào tính chất ta hệ sau: A B B C C A tg tg + tg tg + tg tg = 2 2 2 ° Tính chất 4: M mộït ... BC1 = =1 BK1 CB1 BA1 AC1 Từ suy điều phải chứng minh 23 Phần1: Một số tốn hình học phẳng tính chất ĐƯỜNG TRÒN VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT 33 Cho đường tròn (O) nội tiếp tamur c ABC,u c tiếpu u m thuộc ... Phần1: Một số tốn hình học phẳng tính chất = 2a IM + Từ đó, ta có IM = b2c = 2b c BC bc , suy quỹ tích điểm M đường tròn ( I ; ) 2a 2a SỰ ĐỒNG QUY VÀ ĐIỂM CỐ ĐỊNH 25 Trong một mặt phẳng cho số hữu...
 • 25
 • 1,227
 • 1

slide bài giảng môn sinh học lớp 8 bài giảng về cấu tạo tính chất của

slide bài giảng môn sinh học lớp 8 bài giảng về cấu tạo và tính chất của cơ
... z Bài CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CƠ Mời các em quan sát đoạn video về cấu tạo Mời em quan sát lại đoạn video cấu tạo Bài CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CƠ II Tính chất - Tính chất co dãn, bị kích thích ... em, sinh hồng cầu; chứa tủy vàng người lớn Bài CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CƠ I Mục tiêu Kiến thức.I Cấu tạo bắp tế bào - Trình bày đặc điểm cấu tạo tế bào bắp - Giải thích tính chất co nêu II Tính ... giữ gìn vệ sinh hệ Mời các em quan sát đoạn video về cấu tạo Bài CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CƠ Bắp I Cấu tạo bắp tế bào Thảo : gồm - Bắp luận: nhiều bó cơ, bó gồm nhiều sợibày cấu tạo ? - Trình...
 • 23
 • 1,693
 • 0

CẤU TẠO TÍNH CHẤT CỦA LIPID - SUA pdf

CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA LIPID - SUA pdf
... bão hòa > bão hòa  Công thức chung: R - COOH Page 13 04/03/14 Triển khai: ω β α CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - - CH2 - CH 2- COOH ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ n (n-1) (n-2) (n-3) Gọi theo tên thông thường Gọi tên theo ... lipid tiêu hóa lipid, ) 12 Tham gia cấu tạo màng (Glycolipid), Lipoprotein (LP), vai trò hòa tan, vận chuyển Lipid thể, máu Page 04/03/14 B PHÂN LOẠI  Phân loại dựa vào tính chất thủy phân Lipid ... PHOSPHOLIPID Cấu tạo: chất Lipid thành phần cấu tạo có Glycerol + AB A.phosphoric CH2 O C R1 O CH Mỗi phospholipid có chất X tương ứng OH CH2 O P OH + X O Page 25 04/03/14 Một số phospholipid...
 • 38
 • 1,085
 • 2

khái niệm tính chất của sự sống pdf

khái niệm và tính chất của sự sống pdf
... thành phần vật chất nhỏ Những thành phần vật chất tính chất riêng biệt Tuy nhiên tập hợp lại với thành phần tạo tính chất đặc trưng cho vật chất mà chúng cấu tạo nên Những tính chất vốn hình ... tiến hóa Tính hệ thống sinh vật Vật chất cấu tạo cách có hệ thống Một đặc điểm quan trọng vật chất góc nhìn Sinh học môn khoa học khác tính hệ thống Mọi vật chất, sống hay       không sống ... tử nước đem lại tính chất đặc trưng Nước có nhiệt độ sôi cao thể lỏng điều kiện tự nhiên Nước có sức căng bề mặt lớn, dung môi tốt cho nhiều chất tan Những tính chất giúp nước có vài trò quan trọng...
 • 9
 • 241
 • 0

lý thuyết điện phân tính pH của dung dịch điện phân

lý thuyết điện phân và tính pH của dung dịch điện phân
... Cu b nh s n ph n ho Ví d : 2+ + Cu (bám vào catot) i pH c a dung d n ph n t n c c) n ph n (ph i vi c xác - - n ph n dung d ch NaCl: 2NaCl + 2H n ph n dung d 2 + +H 2 + H , t o OH ng H gi Ngu ... không b d n ph n dung d SO , Na SO c ch ch - Th t 4 n, không b n ph n n ph n t i catot: gi m d n tính oxi hóa c a cation (d 2- - Th t - - - n ph n dung c, ch t n hóa c a ion kim lo i) - n ph n t i ... thành tan vào dung d + 2OH + 2 + 4H + 4e ng ion tan vào dung d 2+ b ng Cu n ng t i 2+ Cu ng th ng Cu tan t i anot n ph n: Hocmai.vn 1900 58-58-12 - Trang | - 2+ Cu(làm anot) + Cu b nh s n ph n ho...
 • 3
 • 382
 • 3

Các dạng bài tập xác định pH của các dung dịch axit, bazơ, muối dung dịch đệm.

Các dạng bài tập xác định pH của các dung dịch axit, bazơ, muối và dung dịch đệm.
... luận : Đề tài : "Các dạng tập xác định pH dung dịch axit, bazơ, muối dung dịch đệm " giúp học sinh : -Hệ thống dạng tập pH để làm em định hướng dạng từ tìm cách giải - Với tập pH phức tạp đề tài ... (Dạng 6) Tính pH dung dịch muối (Dạng 7) 9.1 Tính pH dung dịch muối trung hoà Tính pH dung dịch muối axit 10 Tính pH dung dịch đệm: (Dạng 8) Bài tập vận dụng : Bài tập tự giải: C- Kết luận Tài liệu ... = Vậy : pH = (pKa1 + pKa2) Ph m vi áp dụng : Kw >> Ka2C Ka1 ...
 • 21
 • 58,970
 • 192

Xem thêm

Từ khóa: bài tập axit bazo muối lớp 8bài tập trắc nghiệm nhôm và hợp chất của nhômbài tập trắc nghiệm sắt và hợp chất của sắtbài tập lý thuyết điện phân và tính ph của dung dịch điện phânbai tap chuyen de sat va hop chat cua satluật một giá là cách xác định tỷ giá đơn giản nhất dựa trên những giả định đơn giản hóa quá trình và tính chất của giao dịch thương mại quốc tế quy luật này phát biểu như saubai tap hoa hoc lop 8 bai 37 axit bazo muoibai tap bai 37 axit bazo muoibài tập axit nitric hay và khóbai 2 axit bazo muoibài tập axit sunfuric muối sunfatbai giang bai 3 axit bazo muoi hoa hoc nang cao 11bài giảng axit bazo muối tiết 1 hóa học 8bài 37 axit bazơ muốiví dụ 4 bài 3 axit bazơ muốiBài 2. Lai một cặp tính trạngBài 11. Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận độngBài 5. Thực hành: Quan sát tế bào và môBài 33. Cấu tạo trong của cá chépBài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớpBài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềmTHIẾT KẾ SẢN PHẨM TÍN DỤNG VÀ TỔ CHỨC CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH HOẶC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT SIÊU NHỎ TẠI MỘT NHTMBài 28. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khíBài 14. Lực hướng tâmBài 2. Vận tốcBài 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳngUnit 02. Health. Lesson 6. Skills 2Unit 04. My neighbourhood. Lesson 3. A closer look 2Chương I. §1. Mệnh đềChương I. §7. Hình bình hànhChương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉBài 3. Khí hậuUnit 02. My home. Lesson 1. Getting startedBài 4. Chuyện người con gái Nam XươngBài 4. Luyện tập tạo lập văn bản