giải bài tập sách bài tập hóa 10 nâng cao

bài tập hoá 10 nâng cao hay có lời giải cụ thể

bài tập hoá 10 nâng cao hay có lời giải cụ thể
... đọc Bài tập chọn lọc Hóa học 10 chương trình chuẩn nâng cao Sách gồm tập Hóa học chọn lọc chương trình Hóa học 10 mở rộng nâng cao, sử dụng để phát triển lực tư Hóa học cho học sinh lớp 10 ... 0,34 Ta AAr  36  0,06 99 , 38 100 100 XA 100  39,98 XA = 40 1.16 Hướng dẫn: Ta a) Nguyên tử khối trung bình Mg AMg 2478,6 2 510, 12611,3   24,33 100 100 100 b) Giả sử hỗn hợp nói 50 ... với chương sách giáo khoa Hóa học 10 Mỗi chương bao gồm nội dung sau: A- Tóm tắt lí thuyết B- Bài tập hướng dẫn C- Hướng dẫn giải D- Bài tập tự luyện E- Bài tập trắc nghiệm F- Thông tin bổ sung,...
 • 278
 • 1,126
 • 0

Bài 1. Hoá 10 nâng cao. Tp Nguyên Tử

Bài 1. Hoá 10 nâng cao. Tp Nguyên Tử
... Trong nguyên tử: Số proton = số electron II Kích thước khối lượng nguyên tử  – Kích thước: Đơn vị đo kích thươc nguyên tử nanomet (nm), angstrom ( A) 0 1nm = 10- 9m, A = 10- 10 m, 1nm = 10 A - Nguyên ... Nguyên tử nhỏ nguyên tử H, RH = 0,053 nm - Đường kính hạt nhân khoảng 10 -5 nm - Đường kính e, p khoảng 10- 8 nm II Kích thước khối lượng nguyên tử  – Khối lượng : Để biểu thị khối lượng nguyên tử, ... CÁC HẠT CẤU TẠO NÊN NGUYÊN TỬ Vỏ nguyên tử Đăc tính hạt Điện tích (q) Hạt nhân electron (e) Proton (p) qe=-1,602 .10- 19 C qp=1,602 .10- 19 C Hay qe = 1- Hay qp = 1+ me = 9 ,109 4 10- 31 Khối lượng kg...
 • 16
 • 236
 • 0

BÀI 46: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 6 - HÓA 10 NÂNG CAO

BÀI 46: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 6 - HÓA 10 NÂNG CAO
... dần Giảm dần Không tăng Giảm dần +1 +2 -1 -2 -2 ; +2; +4 -2 ; +3; +4 -2 ; +4; +6 -2 ; +4; +6 Tính oxi hoá Tính oxi hoá yếu mạnh TRẦN MẠNH HÙNG - ST 0983087 765 Câu 12: Hãy chọn nửa sơ đồ phản ứng ... tiếp dung dịch BaCl2 dư thu 4 ,66 gam kết tủa Thành phần % khối lượng lưu huỳnh muối sunfua bao nhiêu? A 36, 33% B 46, 67% C 53,33% D 26, 66% TRẦN MẠNH HÙNG - ST 0983087 765 Hướng dẫn câu 30: nS(muối ... TRẦN MẠNH HÙNG - ST 0983087 765 Hướng dẫn câu 9: 2R + O2 → 2RO ⇒ mO = 16, 2 – 13 = 3,2 (gam) ⇒ mR/mO = MR/ 16 = 13/3,2 ⇒ MR = 65 ⇒ R là: Zn ⇒ Đáp án: C TRẦN MẠNH HÙNG - ST 0983087 765 Câu 10: Cho lít...
 • 42
 • 5,553
 • 5

BÀI TẬP KHÓ CHƯƠNG 2 HÓA 10 NÂNG CAO

BÀI TẬP KHÓ CHƯƠNG 2 HÓA 10 NÂNG CAO
... BÀI 12 Hòa tan 2, 84 gam hỗ hợp hai muối cacbonat cảu hai kim loại A B nhóm 2A 120 ml dung dịch HCl 0,5M thu 0,896 lít CO2 ( đo 54,6 độc C 0,9 atm) dung dịch...
 • 2
 • 2,266
 • 55

giải 343 bài tập10 nâng cao

giải 343 bài tập lí 10 nâng cao
... thẳng Cứ đ-ợc 10m ng-ời lại nhìn đồng hồ đo khoảng thời gian Kết đo đ-ợc ghi bảng sau: TT 10 10 10 10 10 10 10 10 10 x(m) 8 10 10 12 12 12 14 14 t(s) A Vận tốc trung bình đoạn đ-ờng 10m lần thứ ... Wt = 8 .104 J; Wt = 22 .105 J; Wt = 52 .105 J A D Wt = 8 .104 J; Wt = 22 .105 J; Wt = 104 .105 J b/ Nếu lấy trạm dừng thứ không: Wt = ; Wt = 432 .104 ; Wt = 60 .105 J B Wt = - 432 .104 J; Wt = 0; Wt = 120 .105 J C ... Suất Iâng kim loại là: a 8,95 .101 0Pa b 7,75 .101 0Pa c 9,25 .101 0Pa d 8,50 .101 0Pa Nm hc 2 010 - 2011 Câu 296: Một trụ đ-ờng kính 5cm làm nhôm có suất Iâng E = 7 .101 0Pa Thanh đặt thẳng đứng đế để...
 • 44
 • 145
 • 0

BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 9 (CÓ ĐÁP ÁN )

BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 9 (CÓ ĐÁP ÁN )
... Bài tập : Có ống nghiệm đánh số thứ tự ( 1) , ( 2) , ( 3) , ( 4) , ống có chứa dd sau : Na2CO3 , MgCl2 , HCl , KHCO3 Biết : Khi đổ ống (1)vào ống (3)thì thấy có kết tủa Khi đổ ống (3)vào ống (4)thì ... so sánh , giải thích tượng viết phương trình hóa học phản ứng  Bài tập 2: Một dung dòch chứa a mol NaHCO3 b mol Na2CO3 Nếu thêm (a+b)mol CaCl2 vào dung dòch  m1 gam kết tủa Nếu thêm (a+b)mol ... Cu(NO 3)2 + 2Ag Fe + 2AgNO3  Fe(NO 3)2 + 2Ag Nếu AgNO3 có dư : Fe(NO 3)2 + AgNO3  Fe(NO 3)3 + Ag Al2O3 + AgNO3 Còn CaO + H2O  Ca(OH)2 Sau đó:Ca(OH)2 +2AgNO3 2AgOH +Ca(NO 3)2 Và NaOH + AgNO3  AgOH +...
 • 20
 • 24,190
 • 173

Bài tập Anh 10 nâng cao

Bài tập Anh 10 nâng cao
... không dùng: -trước danh từ số nhiều nói chung -danh từ trừu tượng, không đếm -các danh từ màu sắc -các môn học -các vật liệu, kim loại -các tên nước, châu lục, thành phố -các chức danh, tên người ... -chỉ người đề cập qua tên -trước danh từ ngữ đồng vò -trong cụm từ số lượng A/An không dùng: -ONE sử dụng thay A/An để nhấn mạnh -trước danh từ không đếm -trước danh từ đếm số nhiều II Definite ... Article: THE THE dùng trước: -những vật -các danh từ xác đònh cụm tính từ mệnh đề tính từ -các danh từ xác đònh qua ngữ cảnh đề cập trước -các danh từ giải trí -trước tên tàu thuyền, máy bay...
 • 44
 • 468
 • 3

Bài Tập10 Nâng Cao

Bài Tập Lý 10 Nâng Cao
... BÀI 17 tàu vũ trụ khối lượng m =100 0kg bay quanh Trái Đất độ cao hai lần bán kính Trái Đất Tính lực hấp dẫn Trái Đất tác dụng lên Biết gia tốc rơi tự mặt đất g=9,8m/s2 BÀI 18 độ cao so ... cao so với Mặt Đất gia tốc rơi tự gia tốc rơi tự Mặt Đất ? Cho biết bán kính Trái Đất R=6400km BÀI 19 bán kính Sao Hỏa 0,53 bán kính Trái Đất Khôi lượng Sao Hỏa 0,11 khối lượng Trái Đất a) ... gia tố rơi tự Trái Đất 9,8m/s2 b) hỏi trọng lực người Sao Hỏa , trọng lực người Mặt Đất 450N? BÀI 20 vật có khói lượng kg , Mặt Đất có trọng lượng 20 N Khi chuyễn đến điểm cách tâm Trái Đất...
 • 2
 • 712
 • 4

Xây dựng và sử dụng các dạng bài tập hóa học nâng cao trong dạy học ở trường trung học cơ sở

Xây dựng và sử dụng các dạng bài tập hóa học nâng cao trong dạy học ở trường trung học cơ sở
... số biện pháp sử dụng tập hóa học nâng cao dạy học hóa học trường THCS 40 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP NÂNG CAO TRONG DẠY HỌC TRƯỜNG THCS 2.1 Xây dựng sử dụng tập nâng cao để phát huy ... học nâng cao dạy học hóa học trường THCS : 37 1.4.2.1 Thực trạng sử dụng tập hóa học dạy học hóa học trường THCS : 37 1.4.2.2 Tầm quan trọng việc xây dựng sử dụng tập hóa học nâng cao dạy học hóa ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THÀNH HUY XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO TRONG DẠY HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Chuyên ngành: Lí luận Phương pháp dạy học môn hóa học Mã...
 • 155
 • 3,391
 • 5

BÀI tập hóa học NÂNG CAO 2

BÀI tập hóa học NÂNG CAO 2
... C3H6, C2H4, C2H2 thành phần nhau: + Đốt cháy phần 2, 24 lít khí CO2 (đkc) + Hidro hóa phần đốt cháy hết sản phẩm thể tích khí CO2 (đkc) thu là: A 2, 24 lít B 1, 12 lít C 3,36 lít D 4,48 lít Bài 37: ... B 9,6g C 35,2g D 22 g Bài 35: Đốt cháy hỗn hợp hidrocacbon X thu 2, 24 lít khí CO2 (đkc) 2, 7g nước Thể tích khí oxi tham gia phản ứng là: A 2, 8 lít B 3, 92 lít C 4,48 lít D 5,6 lít Bài 36: Chia ... m1/m2 là: A 5 /2 B 4/3 C 3/4 D 2/ 5 Bài 25 : Hòa tan hết 29 ,6 g hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Cu theo tỷ lệ 1 :2: 3 H2SO4 đặc nguội dd Y 3,36 lít SO2 (đkc) Cô cạn dd Y khối lương muối khan là: A 38,4g B 21 ,2g...
 • 5
 • 942
 • 8

Bài tập hóa học nâng cao môn hóa học 8

Bài tập hóa học nâng cao môn hóa học 8
... (đktc) Tìm công thức hóa học chất khí A Oxi hóa hoàn toàn lít khí A (đktc) Sản phẩm thu hòa tan hoàn toàn vào 85 ,8 gam dung dịch H2SO4 60% Tính nồng độ phần trăm dung dịch axit thu 18/ Đốt m gam bột ... cân vị trí thăng cần thêm gam kim loại Mg vào cốc đựng dung dịch H2SO4 16/ Đốt cháy hoàn toàn 27 ,8 g hỗn hợp Fe, C, S khí O (lấy dư), kết thúc phản ứng thu 32,2 g chất rắn X 13,44 lit hỗn hợp khí, ... b) Nung nóng 3,54 g hỗn hợp A nói nhiệt độ cao thích hợp bình kín oxi phản ứng xong thu chất rắn C Xác định phần trăm khối lượng chất chất...
 • 2
 • 2,256
 • 12

Ôn tậpbài tập10 nâng cao

Ôn tập và bài tập lý 10 nâng cao
... lớn F1 =10N, F2 = 20N ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP LÝ 10 – NÂNG CAO – 2013 - 33 - A Nhỏ 10N B Lớn 30N C.Vuông góc với F1 C Vuông góc với F2 12 Chọn câu Một sách nằm yên bàn, ta nói: a Quyển sách không chịu ... Lực tác dụng vào vật tỉ lệ thuận với khối lượng vật tính công thức F = m a → → B Lực tác dụng vào vật tỉ lệ thuận với gia tốc vật tính công thức F = m a ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP LÝ 10 – NÂNG CAO – 2013 ... độ cao cực đại A.lớn thời gian đá rơi từ độ cao cực đại tới đất B nhỏ thời gian đá rơi từ độ cao cực đại tới đất ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP LÝ 10 – NÂNG CAO – 2013 - 48 - C thời gian đá rơi từ độ cao...
 • 149
 • 512
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giai bai tap hoa 10 nang cao bai 1giai bai tap hoa 10 nang cao chuong 1giải bài tập hóa 10 nâng cao bài 45giải bài tập hóa 10 nâng cao bài 3giải bài tập hóa 10 nâng cao bài 32giải bài tập hóa 10 nâng cao sgk bài 1giải bài tập hóa 10 nâng cao bài 41giải bài tập hóa 10 nâng cao trong sgkgiải bài tập hóa 10 nâng cao sgk trang 162bai tap hoa 10 nang cao chuong 1 co loi giaigiải bài tập hóa 10 nâng cao sgkphương pháp giải bài tập hóa 10 nâng caogiải bài tập hóa 10 nâng cao sgk bài 46giải bài tập hóa 10 nâng cao sgk bài 45giải bài tập hóa 10 nâng cao sgk bài 36Điều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học