Nghiên cứu sự tích tụ một số nhóm chất OCP và PCB trong môi trường biển ven bờ từ trà cổ đến cửa lò

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu sự tích tụ một số chất ô nhiễm hữu bền trong môi trường biển ven bờ phía Bắc Việt

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu sự tích tụ một số chất ô nhiễm hữu cơ bền trong môi trường biển ven bờ phía Bắc Việt
... động phân bố hàm lư ng OCPs PC s môi trường bi n Việt Nam ch ng đ lựa chọn thực đề tài Nghiên cứu tích tụ số chất ô nhiễm hữu bền môi trường biển ven bờ phía Bắc Việt Nam” Ý n ĩ ủ ềt ủ đề tài: ... bờ Việt Nam Trong công cụ quản l , tiêu chuẩn môi trường bi n ven bờ Việt Nam m i xây dựng đư c gi i hạn số chất thuộc nhóm OCPs môi trường nư c, số chất thuộc nhóm PC s PAHs môi trường trầm ... đến môi trường Canada (TEL) [36] Từ năm 1998 đến 2008, nghiên cứu môi trường khu vực bi n ven bờ ph a c Việt Nam khảo sát OCPs PC s môi trường nư c, trầm t ch khu vực V nh Hạ Long, đồng sông...
 • 27
 • 112
 • 0

Nghiên cứu sự tích lũy một số kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong trầm tích sông Nhuệ

Nghiên cứu sự tích lũy một số kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong trầm tích sông Nhuệ
... xu tích tụ trầm tích thủy sinh vật Do đó, dựa kết phân tích nước không phản ánh đầy đủ mức độ ô nhiễm Vì vậy, đề tài Nghiên cứu tích lũy số kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trầm tích sông Nhuệ cấp ... Tự nhiên CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Một số đặc tính lý, hóa trầm tích sông Nhuệ Trầm tích nơi tích tụ chất ô nhiễm từ nước sông Nhuệ Khả tích lũy trầm tích phụ thuộc nhiều vào ... mẫu trầm tích 20 Bảng 3.1: Một số tính chất lý, hoá học trầm tích sông Nhuệ 26 Bảng 3.2: Thành phần cấp hạt trầm tích sông Nhuệ 29 Bảng 3.3: Hàm lượng KLN trầm tích sông Nhuệ...
 • 74
 • 175
 • 0

Nghiên cứu sự thay đổi một số yếu tố thủy văn thủy lực hạ lưu hệ thống sông hương dưới tác động của các công trình thủy lợi thủy điện biến đổi khí hậu

Nghiên cứu sự thay đổi một số yếu tố thủy văn  thủy lực hạ lưu hệ thống sông hương dưới tác động của các công trình thủy lợi  thủy điện và biến đổi khí hậu
... động công trình thủy lợi thủy điện lưu vực sông Hương tác động biến đổi khí hậu đến số yếu tố thủy văn - thủy lực hạ lưu hệ thống sông Hương 2) Đã đề xuất giải pháp phi công trình công trình ... thay đổi số yếu tố thủy văn, thủy lực vùng hạ lưu sông Hương tác động hệ thống công trình thủy lợi thủy điện lớn lưu vực 3 Phạm vi không gian: Toàn lưu vực sông Hương, chủ yếu khu vực hạ lưu ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI NGUYỄN ĐÍNH NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ YẾU TỐ THỦY VĂN - THỦY LỰC HẠ LƯU HỆ THỐNG SÔNG HƯƠNG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TRÌNH THỦY...
 • 162
 • 719
 • 8

tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng anh nghiên cứu sự thay đổi một số yếu tố thủy văn - thủy lực hạ lưu hệ thống sông hương dưới tác động của các công trình thủy lợi - thủy điện biến đổi

tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng anh nghiên cứu sự thay đổi một số yếu tố thủy văn - thủy lực hạ lưu hệ thống sông hương dưới tác động của các công trình thủy lợi - thủy điện và biến đổi
... (m) Point TH1 TH 2- PAI TH2-PAII TH2-PAIII Kim Long Phú Ốc H0 (m) H1 (m) H1-H0 6.09 5.81 -0 .28 4.68 4.60 -0 .08 H2(m) 5.13 4.48 H2-H0 -0 .96 -0 .20 H3 (m) 5.10 4.47 H3-H0 -0 .99 -0 .21 15 Figure 3.4: ... Point TH1 TH 2- PAI TH 2- PAII TH 2- PAIII H0 (m) H1 (m) H1-H0 H2(m) H2-H0 H3 (m) H3-H0 Kim Long 5.00 4.70 -0 .30 3.81 -1 .19 3.56 -1 .44 Phu Oc 4.73 4.43 -0 .30 4.41 -0 .32 4.30 -0 .43 For the 1983 flood, ... 1983 5.00 5907 4.73 1801 2020 5.00 0.00 5898 -9 4.73 0.00 1797 -4 2030 5.00 0.00 5891 -1 6 4.71 -0 .02 1776 -2 5 2050 4.98 -0 .02 5880 -2 7 4.69 -0 .04 1759 -4 2 As can be seen, forest cover and landuse...
 • 27
 • 346
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng việt nghiên cứu sự thay đổi một số yếu tố thủy văn - thủy lực hạ lưu hệ thống sông hương dưới tác động của các công trình thủy lợi - thủy điện biến đổi

tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng việt nghiên cứu sự thay đổi một số yếu tố thủy văn - thủy lực hạ lưu hệ thống sông hương dưới tác động của các công trình thủy lợi - thủy điện và biến đổi
... nước lưu vực Vì việc nghiên cứu đề tài luận án Nghiên cứu thay đổi số yếu tố thủy văn - thủy lực hạ lưu hệ thống sông Hương tác động công trình thủy lợi - thủy điện biến đổi khí hậu” cần thiết, ... biển KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Các kết nghiên cứu luận án việc đánh giá tác động hệ thống công trình thủy lợi thủy điện biến đổi khí hậu đến số yếu tố thủy văn thủy lực hạ lưu sông Hương ... định lượng tác động công trình thủy lợi - thủy điện biến đổi khí hậu đến yếu tố thủy văn - thủy lực hạ lưu hệ thống sông 1.1.3 Những hạn chế công trình nghiên cứu trước lưu vực sông Hương hướng...
 • 27
 • 261
 • 0

luận văn công nghệ thực phẩm Nghiên cứu sự nhiễm khuẩn một số chỉ tiêu vi sinh vật trong tương Bần trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

luận văn công nghệ thực phẩm Nghiên cứu sự nhiễm khuẩn một số chỉ tiêu vi sinh vật trong tương Bần trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
... “Nghiờn cứu nhiễm khuẩn số tiêu vi sinh vật tương Bần địa bàn thành phố Thỏi Nguyờn” 1.2 Mục đích yêu cầu − Mục đích: Đánh giá mức độ nhiễm khuẩn loại sản phẩm tương Bần tiêu thụ địa bàn thành phố Thái ... hình nghiên cứu nước 2.4.1 Tình hình nghiên cứu nước Trong năm gần đây, chưa tìm thấy có đề tài nghiên cứu thực trạng nhiễm vi sinh vật tương Bần Vi c xác định nhiễm khuẩn tương Bần dừng lại vi c ... trường tiêu thụ tương Bần Tuy nhiên kết chưa công bố rộng rãi cho công chúng nắm mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm sử dụng tương Bần làm thực phẩm Chính đề tài “Nghiờn cứu nhiễm khuẩn số tiêu vi sinh...
 • 58
 • 200
 • 0

Nghiên cứu khả năng ức chế quá trình sinh Amoni Hydrosunfua trong môi trường yếm khí bằng một số khoáng chất tự nhiên

Nghiên cứu khả năng ức chế quá trình sinh Amoni và Hydrosunfua trong môi trường yếm khí bằng một số khoáng chất tự nhiên
... Nghiên cứu thành phần số khoáng chất tự nhiên - Nghiên cứu khả ức chế trình sinh khí Amoni Hydrosunfua môi trường yếm khí khoáng Laterit - Nghiên cứu khả ức chế trình sinh khí Amoni Hydrosunfua môi ... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Trương Thanh Ka NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨC CHẾ QUÁ TRÌNH SINH AMONI HYDROSUNFUA TRONG MÔI TRƯỜNG YẾM KHÍ BẰNG MỘT SỐ KHOÁNG CHẤT TỰ NHIÊN Chuyên ... viện Môitrường Nông nghiệp thực hiện,đề tài tiến hành: Nghiên cứu khả ức ch quá trình sinh khí amoni hydrosunfua số khoáng chất tự nhiên CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ AMONI (NH4) VÀ HYDROSUNPHUA...
 • 60
 • 208
 • 0

so sánh sự hấp thu đạm lân trong môi trường nuôi thâm canh cá tra (pangasianodon hypophthalmus) của tảo chlorella sp. vàspirulina sp.

so sánh sự hấp thu đạm và lân trong môi trường nuôi thâm canh cá tra (pangasianodon hypophthalmus) của tảo chlorella sp. vàspirulina sp.
... chưa so sánh đư c kh h p thu đ m lân c a t o Chlorella sp t o Spirulina sp Vì th đ tài So sánh s h p thu đ m lân môi trư ng nuôi thâm canh tra (Pangasianodon hypophthalmus) c a t o Chlorella ... sau đây, v i t a đ So sánh s h p thu đ m lân môi trư ng nuôi thâm canh tra (Pangasianodon hypophthalmus) c a t o Chlorella sp Spirulina sp. Do H Thanh Paul th c hi n báo cáo đư c h i đ ng ... “ So sánh s h p thu đ m lân môi trư ng nuôi thâm canh tra (Pangasianodon hypophthalmus) c a t o Chlorella sp Spirulina sp. đư c th c hi n t tháng đ n tháng 12/2013 t i khoa Môi trư ng Tài...
 • 98
 • 138
 • 0

Nghiên cứu so sánh sự phát triển sinh khối hàm lượng β-glucan ở một số chủng nấm Hương nuôi cấy trong môi trường lỏng

Nghiên cứu so sánh sự phát triển sinh khối và hàm lượng β-glucan ở một số chủng nấm Hương nuôi cấy trong môi trường lỏng
... chỉ: Số - Ngô Quyền - Hà Nội 3.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu so sánh phát triển sinh khối số chủng nấm Hương môi trường thạch PDA - Nghiên cứu so sánh phát triển sinh khối số chủng nấm Hương ... Ld phát triển tốt môi trường rắn lỏng 4.3 Đánh giá hàm lượng β-glucan sinh khối sợi nấm số chủng nấm Hương phát triển môi trường nuôi cấy lỏng β-glucan hoạt chất sinh học quan trọng nấm Hương β-glucan ... chủng nấm Hương môi trường lỏng PDR - Xác định so sánh hàm lượng β-glucan sinh khối sợi nấm số chủng nấm Hương phát triển môi trường nuôi cấy lỏng 23 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.3.1 Phương pháp bố...
 • 52
 • 638
 • 1

NGHIÊN CỨU SO SÁNH SỰ PHÁT TRIỂN SINH KHỐI HÀM LƯỢNG β-GLUCAN Ở MỘT SỐ CHỦNG NẤM HƯƠNG NUÔI CẤY TRONG MÔI TRƯỜNG LỎNG

NGHIÊN CỨU SO SÁNH SỰ PHÁT TRIỂN SINH KHỐI VÀ HÀM LƯỢNG β-GLUCAN Ở MỘT SỐ CHỦNG NẤM HƯƠNG NUÔI CẤY TRONG MÔI TRƯỜNG LỎNG
... chỉ: Số - Ngô Quyền - Hà Nội 3.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu so sánh phát triển sinh khối số chủng nấm Hương môi trường thạch PDA - Nghiên cứu so sánh phát triển sinh khối số chủng nấm Hương ... Ld phát triển tốt môi trường rắn lỏng 4.3 Đánh giá hàm lượng β-glucan sinh khối sợi nấm số chủng nấm Hương phát triển môi trường nuôi cấy lỏng β-glucan hoạt chất sinh học quan trọng nấm Hương β-glucan ... chủng nấm Hương môi trường lỏng PDR - Xác định so sánh hàm lượng β-glucan sinh khối sợi nấm số chủng nấm Hương phát triển môi trường nuôi cấy lỏng 23 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.3.1 Phương pháp bố...
 • 51
 • 609
 • 3

NGHIÊN CỨU SO SÁNH SỰ PHÁT TRIỂN SINH KHỐI HÀM LƯỢNG β-GLUCAN Ở MỘT SỐ CHỦNG NẤM HƯƠNG NUÔI CẤY TRONG MÔI TRƯỜNG LỎNG

NGHIÊN CỨU SO SÁNH SỰ PHÁT TRIỂN SINH KHỐI VÀ HÀM LƯỢNG β-GLUCAN Ở MỘT SỐ CHỦNG NẤM HƯƠNG NUÔI CẤY TRONG MÔI TRƯỜNG LỎNG
... chỉ: Số - Ngô Quyền - Hà Nội 3.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu so sánh phát triển sinh khối số chủng nấm Hương môi trường thạch PDA - Nghiên cứu so sánh phát triển sinh khối số chủng nấm Hương ... Ld phát triển tốt môi trường rắn lỏng 4.3 Đánh giá hàm lượng β-glucan sinh khối sợi nấm số chủng nấm Hương phát triển môi trường nuôi cấy lỏng β-glucan hoạt chất sinh học quan trọng nấm Hương β-glucan ... chủng nấm Hương môi trường lỏng PDR - Xác định so sánh hàm lượng β-glucan sinh khối sợi nấm số chủng nấm Hương phát triển môi trường nuôi cấy lỏng 23 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.3.1 Phương pháp bố...
 • 41
 • 256
 • 0

nghiên cứu sự tích tụ của kim loại nặng tảo độc trong vẹm xanh thương phẩm tại đầm nha phu - khánh hoà

nghiên cứu sự tích tụ của kim loại nặng và tảo độc trong vẹm xanh thương phẩm tại đầm nha phu - khánh hoà
... lợi vẹm xanh nhng cha tác giả nghiên cứu tích tụ kim loại nặng, độc tố tảo độc đề xuất biện pháp xử lý sơ chất vẹm xanh thơng phẩm đầm Nha Phu- Khánh Hoà Vì việc Nghiên cứu tích tụ kim loại nặng ... thực phẩm Nội dung nghiên cứu Luận văn bao gồm: 1) Nghiên cứu tồn số ion kim loại nặng phát loài vi tảo độc hại có môi trờng nớc đầm Nha Phu - Khánh Hoà 2) Nghiên cứu tích tụ số ion kim loại nặng ... thực phẩm làm ảnh hởng xấu đến sức khoẻ cộng đồng sử dụng mặt hàng chế biến từ vẹm xanh thơng phẩm Vì việc Nghiên cứu tích tụ kim loại nặng tảo độc vẹm xanh thơng phẩm đầm Nha Phu Khánh Hoà việc...
 • 106
 • 370
 • 3

nghiên cứu sự pha tạp một số kim loại chuyển tiếp vào vật liệu tio2 nano ứng dụng

nghiên cứu sự pha tạp một số kim loại chuyển tiếp vào vật liệu tio2 nano và ứng dụng
... nghiên cứu Với lý trên, chọn đề tài: Nghiên cứu pha tạp số kim loại chuyển tiếp vào vật liệu TiO2 nano ứng dụng Trong đề tài này, nghiên cứu tổng hợp, khảo sát số đặc trưng, tính chất ứng dụng ... Ảnh SEM (A), TEM (B) vật liệu TiO2 pha tạp Ag 5% (T-Ag5) Phổ EDX vật liệu TiO2 pha tạp Ag 5% Phổ UV-Vis rắn mẫu TiO2 pha tạp Ag với hàm lượng 1% - 5% Ảnh TEM vật liệu TiO2 pha tạp Cr 1% 49 Phổ UV-Vis ... trời cao nên tiềm ứng dụng vật liệu xúc tác quang lớn Mặc dù có nhiều kết quan trọng tổng hợp, biến tính ứng dụng vật liệu TiO có cấu trúc nano, nhiên, việc nghiên cứu vật liệu nano TiO vấn đề...
 • 64
 • 2,941
 • 20

Nghiên cứu sự tích tụ kim loại nặng chì (pb) cadimi (cd) của loài ngao (meretrix lyrata sowerby, 1851) nuôi ở vùng ven biển hải phòng

Nghiên cứu sự tích tụ kim loại nặng chì (pb) và cadimi (cd) của loài ngao (meretrix lyrata sowerby, 1851) nuôi ở vùng ven biển hải phòng
... ngh nuụi ngao Do ú tụi thc hin ti: Nghiờn cu s tớch t kim loi nng Cadimi (Cd) v chỡ (Pb) ca loi ngao (Meretrix lyrata Sowerby, 1851) nuụi vựng ven bin Hi Phũng Nhm a c mc tớch t kim loi nng ... v Pb mụ ngao (Meretrix lyrata Sowerby,1 851) nuụi vựng ven bin Hi Phũng 1.3 Ni dung nghiờn cu - Nghiờn cu s bin ng hm lng kim loi nng Cd, Pb mụi trng nc, trm tớch - Nghiờn cu hm lng t kim loi ... nhim s tớch ly ngao ch khụng b o thi S tớch lu kim loi ngao khụng ging i vi tng kim loi; Pb c ngao hp thu nhiu nht, tip n l Cd v cui cựng l As S hp thu kim loi ngao t l vi nng kim loi cú nc nuụi,...
 • 74
 • 636
 • 3

nghiên cứu sự tích tụ tự đào thải kim loại nặng (cd, as, pb), hợp chất hữu gốc chlor (pcb2, ddt2, endosonfan) đối với nghêu trưởng thành trong môi trường nhân tạo

nghiên cứu sự tích tụ và tự đào thải kim loại nặng (cd, as, pb), hợp chất hữu cơ gốc chlor (pcb2, ddt2, endosonfan) đối với nghêu trưởng thành trong môi trường nhân tạo
... Tên đề tài : “NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH TỤ VÀ TỰ ĐÀO THẢI KIM LOẠI NẶNG (Cd, AS, Pb), HỢP CHẤT HỮU CƠ GỐC CHLOR ( PCBs, DDTs, ENDOSUNFAN) ĐỐI VỚI NGHÊU TRƯỞNG THÀNH TRONG MƠI TRƯỜNG NI NHÂN TẠO” Chủ nhiệm ... 40 đào thải từ 10- 20 ngày, so với đối chứng 11 Tích tụ đào thải kim loại nồng độ lớn ( mg/Kg) 42 12 % Tích tụ đào thải kim loại nồng độ lớn so với đối chứng 42 13,14, Tích tụ đào thải kim loại ... duyệt) Nghiên cứu xác định khả tích tụ kim loại nặng ( As, Pb, Cd) hợp chất hữu gốc clor ( PCBs, DDTs, Endosulphan) mơi trường ni nhân tạo. ( nước ni có diện kim loại nặng hợp chất hữu gốc Clor...
 • 86
 • 282
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: từ quá trình nghiên cứu và khảo sát thực tế nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp nhằm tăng chất lượng rau xanh tại chợ phùng khoangtài liệu đề tài nghiên cứu sự tích luỹ kim loại nặng trong đất nông nghiệp và nước mặt xung quang khu công nghiệp đình trám tỉnh bắc giang docluận văn thạc sỹ nghiên cứu sự thay đổi hệ số thấm của đất đắp của các đập ở đông nam bộ3 3 các công nghệ xử lý pcb được nghiên cứu áp dụng tại một số nướcđồ án nghiên cứu sử dụng hợp lý tổ hợp máy chính và chân vịt kèm theo cho tàu cá cỡ nhỏnghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm vật liệu xử lý florua trong nước ăn uống và sinh hoạtnghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bôngnghiên cứu về đối tác về số lượng chất lượng mẫu mã các mặt hàng như vậy khả năng tiêu thụ sẽ nhanh hơn và nhiều hơnmột số nhóm chất đỏ kháctự nghiên cứu sinh viên hãy thiết lập mô hình thanh toán unt trong các trường hợp saumột số vấn đề mang tính toàn cầu môi trườngmột số giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trườngslide thực trạng và một số giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường ở thị trấn hương khê huyện hương khê tỉnh hà tĩnhkhảo sát một số bệnh thường gặp và khả năng sinh trưởng ở gànghiên cứu khả năng bọc composite cho các kết cấu thép cacbon làm việc trong môi trường biểnNgh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft H%c4%90QT Th%c3%b4ng qua m%e1%bb%99t s%e1%bb%91 n%e1%bb%99i dung t%e1%ba%a1i k%e1%bb%b3 h%e1%bb%8dp H%c4%90QT th%c3%a1ng 4.2013Ngh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft H%c4%90QT Th%c3%b4ng qua m%e1%bb%99t s%e1%bb%91 n%e1%bb%99i dung t%e1%ba%a1i k%e1%bb%b3 h%e1%bb%8dp H%c4%90QT th%c3%a1ng 9.2013Bao cao HDQT 2015-SHANgh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft %c4%90HC%c4%90 Th%c6%b0%e1%bb%9dng ni%c3%aan n%c4%83m 2011bao cao quan tri 6t 2017 cbttBáo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016Điều lệ công ty (bản sửa đổi 2012)3.Bao cao HDQT 2015-SHASHA07-Bao cao BTG Dai hoi 201613. Giay uy quyen du hop 2015-SHAGiấy Ủy quyền Giay uy quyen12.To trinh thong qua bo nhiem TGD,HDQT 2015-SHAFitzpatricks Color Atlas and Synopsis of Clinical DermatologyTiểu luận lớp chuyên viên khóa 48BC tổng kết 15 NHCSXHSHA14- To trinh tiep tuc thuc hien chuyen sanSHA15-PA phao BTG Dai hoi 201620140122 DXG BAO CAO TINH HINH QTCT NAM 2013Ngh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft %c4%90HC%c4%90 Th%c6%b0%e1%bb%9dng ni%c3%aan n%c4%83m 2010Ngh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft %c4%90HC%c4%90 Th%c3%b4ng b%c3%a1o chuy%e1%bb%83n s%c3%a0n giao d%e1%bb%8bch ni%c3%aam y%e1%ba%bft c%e1%bb%95 phi%e1%ba%bfu NT2