luận án nghiên cứu một số phương pháp phân cụm bán giám sát mờ trong phân đoạn ảnh nha khoa

Luận án nghiên cứu một số phương pháp phân cụm bán giám sát mờ trong phân đoạn ảnh nha khoa

Luận án nghiên cứu một số phương pháp phân cụm bán giám sát mờ trong phân đoạn ảnh nha khoa
... dụng với toán phân đoạn ảnh nha khoa Với mục tiêu nghiên cứu luận án thu đƣợc số đóng góp nhƣ sau:  Luận án nghiên cứu phát triển thuật toán phân cụm bán giám sát mờ phân đoạn ảnh nha khoa, cụ ... dung nghiên cứu luận án tập trung vào việc đề xuất, cải tiến kỹ thuật phân đoạn ảnh thuật toán phân cụm bán giám sát mờ Trong trình phân đoạn ảnh nha khoa, kỹ thuật phân cụm mờ (FCM) [10], phân ... nha khoa Ứng dụng phân đoạn ảnh hệ hỗ trợ chẩn đoán nha khoa Ngoài phần phần mở đầu kết luận, luận án đƣợc cấu trúc thành ba chƣơng: Chƣơng trình bày tổng quan phân cụm bán giám sát mờ toán phân...
 • 131
 • 328
 • 1

Tiểu luận TÌM HIỂU THIẾT BỊ TIỆT TRÙNG sữa BẰNG PHƯƠNG PHÁP UHT DẠNG BẢN MỎNG

Tiểu luận TÌM HIỂU THIẾT BỊ TIỆT TRÙNG sữa BẰNG PHƯƠNG PHÁP UHT DẠNG BẢN MỎNG
... 1030 51 DN32 51 Bộ phận chính thiết bị tiệt trùng UHT là bộ phận trao đổi nhiệt dạng bản mỏng. Sau là một số thiết bị trao đổi nhiệt bản mỏng: a) Hãng GAE: i Dòng sản ... UHT Bao bì giấy vô trùng Sữa tiệt trùng UHT Rót sản phẩm 3.2 Sơ đồ thiết bị Trang IV Thiết bị tiệt trùng UHT dạng bản mỏng (kiểu tấm) 4.1 Cấu tạo: Các thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ... vô trùng b) Dòng chảy của lưu chất thiết bị trao đổi nhiệt bản mỏng: Trang 17 Trang 18 Trang 19 Trang 20 4.3 Một số thiết bị tiệt trùng UHT thị trường: Shanghai Changlong Industrial...
 • 43
 • 567
 • 0

Phương pháp đọc hiểu văn bản “vội vàng” của xuân diệu trong nhà trường THPT gắn liền với đời sống thực tiễn

Phương pháp đọc hiểu văn bản “vội vàng” của xuân diệu trong nhà trường THPT gắn liền với đời sống thực tiễn
... “Đọc- Hiểu văn bản “Vội vàng” (Xuân Diệu) trường THPT gắn liền với đời sống thực tiễn 2.3.2 Định hướng dạy văn bản “Vội vàng” (Xuân Diệu) chương trình THPT gắn với đời sống ... cuộc sống của Xuân Diệu 2.3 Đọc hiểu văn bản “Vội vàng” (Xuân Diệu) gắn liền với đời sống thực tiễn 2.3.1 Thực trạng tiếp nhận văn bản “Vội vàng” (Xuân Diệu) nhà trường THPT ... trường THPT gắn với đời sống thực tiễn Vận dụng những hiểu biết để Đọc - Hiểu văn bản “Vội vàng” của Xuân Diệu (SGK Ngữ Văn 11 tập N Nxb GD) trường THPT gắn liền với đời sống...
 • 67
 • 181
 • 0

Phương pháp đọc hiểu văn bản vội vàng của xuân diệu trong nhà trường THPT gắn liền với đời sống thực tiễn

Phương pháp đọc hiểu văn bản vội vàng của xuân diệu trong nhà trường THPT gắn liền với đời sống thực tiễn
... vi hoc sinh trng THPT SVTH: Nguyễn Thị Thu Huyền 18 Lớp K35C Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s GVC Nguyễn Thị Mai Hơng Chng C - HIU VN BN VI VNG (XUN DIU) TRONG NH TRNG THPT GN LIN VI I ... oc- Hiờu va giang day ban tr tinh nha trng THPT Da vao nghiờn cu trờn khoa luõn chung tụi tiờn hanh tụ chc: oc- hiu ban Vụi vang (Xuõn Diờu) nha trng THPT gn liờn vi i sụng thc tiờn Muc ich nghiờn ... day hoc ocHiờu ban tr tinh trng THPT gn vi i sụng thc tiờn Võn dung nhng hiờu biờt trờn oc - Hiờu ban Vụi vang cua Xuõn Diờu (SGK Ng Vn 11 tõp N Nxb GD) trng THPT gn liờn vi i sụng thc tiờn ụi...
 • 67
 • 329
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu sinh trưởng, sinh sản, cho thịt và một số giải pháp nâng cao năng suất thịt của cừu phan rang

tóm tắt luận án nghiên cứu sinh trưởng, sinh sản, cho thịt và một số giải pháp nâng cao năng suất thịt của cừu phan rang
... giống cừu Phan Rang Với mục đích tiến hành đề tài Nghiên cứu sinh trưởng, sinh sản, cho thịt và một số giải pháp nâng cao suất thịt của cừu Phan Rang Mục đích đề tài - Đánh giá ... mổ 29 3.10 Khả sinh sản cừu lai F1 (Dorper x Phan Rang) nuôi Ninh Thuận Bảng 3.17: Khả sinh sản của cừu lai F1 (Dorper x Phan Rang) và cừu Phan Rang F1(Do x Pr) Phan Rang (Mean ± SE) ... góp luận án Mặc dù có số nghiên cứu về cừu, lần khả sinh trương, sinh sản khả cho thịt cừu Phan Rang nuôi tại Ba Vì Ninh Thuận kết quả về sinh trương lai, số lượng, chất lượng thịt...
 • 38
 • 194
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu biến đổi một số cytokine và vai trò của glucocorticoid trong pha đáp ứng viêm toàn thân ở bệnh nhân tứ chứng fallot sau phẫu thuật sửa chữa toàn thân

tóm tắt luận án nghiên cứu biến đổi một số cytokine và vai trò của glucocorticoid trong pha đáp ứng viêm toàn thân ở bệnh nhân tứ chứng fallot sau phẫu thuật sửa chữa toàn thân
... với IL-6 trước sau PT 3.3 ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA GLUCOCORTICOID TRONG PHA ĐÁP ỨNG VIÊM TOÀN THÂN SAU PHẪU THUẬT 3.3.1 Tác dụng đáp ứng viêm toàn thân sau phẫu thuật 3.3.1.1 Biểu sốt sau phẫu thuật ... lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân tứ chứng Fallot sau phẫu thuật sửa chữa toàn phần Đánh giá tác dụng glucocorticoid pha đáp ứng viêm toàn thân bệnh nhân tứ chứng Fallot sau phẫu thuật sửa chữa toàn ... nhiều tác giả 4.3 ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA GLUCOCORTICOID TRONG PHA ĐÁP ỨNG VIÊM TOÀN THÂN SAU PHẪU THUẬT 4.3.1 Tác dụng đáp ứng viêm toàn thân sau phẫu thuật 4.3.1.1 Biểu sốt sau phẫu thuật nhóm...
 • 58
 • 178
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc ninh

tóm tắt luận án nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc ninh
... phát triển nông thôn giai đoàn nay, năm 2009 Chính phủ ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Một mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn hướng tới là: Xây dựng nông thôn có ... lý luận thực tiễn phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn - Đánh giá thực trạng, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn ... đóng góp luận án 5.1 Đóng góp mặt lý luận luận án Thông qua việc tổng kết học kinh nghiệm phát triển làng nghề bối cảnh xây dựng nông thôn số nước khu vực, số địa phương nước, kế thừa nghiên cứu...
 • 27
 • 150
 • 0

Tóm tắt luận án Nghiên cứu phát triển các giải pháp sử dụng mạng nơ ron cho ước lượng tham số và điểu khiển động cơ xoay chiều

Tóm tắt luận án Nghiên cứu phát triển các giải pháp sử dụng mạng nơ ron cho ước lượng tham số và điểu khiển động cơ xoay chiều
... cục luận án: Chương 1, luận án trình bày tổng quan số vấn đề điều khiển động Chương 2, luận án phát triển số thuật toán điều khiển động không đồng Chương 3, luận án phát triển sốthuật toánước ... độ Các nội dung nghiên cứu luận án Đề xuất 02 thuật toán điều khiển, 02 thuật toán ước lượng thông số động cơ: a) Thuật toán điều khiển tốc độ động cảm ứng xoay chiều với nhiều tham số bất định ... men quán tính hay tải thay đổi Do vậy, khuân khổ luận án tập trung nghiên cứu, đề xuất thuật toán điều khiển ước lượng tốc độ động cho động xoay chiều có tham số bất định nêu 1.3 Các vấn đề nghiên...
 • 27
 • 109
 • 0

Luận án nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu mới, cấu trúc nano ứng dụng trong quang hóa xúc tác phân hủy thuốc nhuộm

Luận án nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu mới, cấu trúc nano ứng dụng trong quang hóa xúc tác phân hủy thuốc nhuộm
... chiếu sáng - Ozone (O3) Fenton (Fe2+ + H2O2) Điện phân Siêu âm Oxi hóa nâng cao (AOPs) có chiếu sáng - Quang phân (UV + H2O2) - Quang xúc tác (ánh sáng + chất xúc tác) - Quang- Fenton (ánh sáng mặt ... nano ứng dụng quang hóa xúc tác phân hủy thuốc nhuộm” thực Mục tiêu nghiên cứu luận án Tổng hợp thành công số hệ vật liệu nano composit sở oxit kim loại có từ tính/graphen oxit; nghiên cứu đánh ... suất quang hóa Do vậy, số nhà nghiên cứu gắn kết kim loại lên bề mặt graphen, graphen oxit làm tăng hoạt tính quang hóa chúng Xuất phát từ lý lựa chọn đề tài luận án Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng...
 • 146
 • 266
 • 0

108 Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp Việt Nam

108 Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp Việt Nam
... phân phối thu nhập và phương pháp nghiên cứu thống phân phối thu nhập doanh nghiệp Chương 2: Nghiên cứu thống tình hình phân phối thu nhập các doanh nghiệp công nghiệp Việt ... ng nghiên cứu thu nhậ p và phân phố i thu nhậ p cá c doanh nghiệ p ở Việ t Nam b Vận dụng một số phương pháp thống để nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập các doanh ... [36] Luận án Vận dụng một số phương pháp thống nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập các doanh nghiệp ngành công nghiệp Việt Nam , ngoài việc nghiên cứu những vấn...
 • 226
 • 348
 • 0

Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp qua ba năm

Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp qua ba năm
... hinh sản xuấ t kinh doanh của xí nghiêp ̣ ̀ ̀ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đế n doanh thu của xí nghiê ̣p Khi sử dụng phương pháp chỉ số để phân tích doanh thu của xí nghiệp ... cho doanh thu kỳ nghiên cứu tăng 51,42% là số lượng lao động kỳ nghiên cứu tăng so với kỳ gốc Dự đoán doanh thu của Xí nghiê ̣p năm 2009 Ba ng : Doanh thu của xí nghiêp qua các ... vé của xí nghiệp còn thấp nhiều so với mức tăng giá xăng Lượng khách sử dụng dịch vụ buýt của xí nghiệp kỳ nghiên cứu tăng 29,5% làm cho doanh thu ba n vé của xí nghiệp...
 • 7
 • 260
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu thực trạng bệnh tật và hiệu quả một số giải pháp chăm sóc y tế cho người cai nghiện ma túy tại các trung tâm chữa bệnh

tóm tắt luận án nghiên cứu thực trạng bệnh tật và hiệu quả một số giải pháp chăm sóc y tế cho người cai nghiện ma túy tại các trung tâm chữa bệnh
... 3.1.2 Nhu cầu chăm sóc sức khỏe học viên cai nghiện ma t y tu y trung tâm nghiên cứu: 3.1.2.1 Tình hình sử dụng ma tu y học viên trước vào trung tâm: Có gần 40,4% học viên CNMT TT 36 tháng, tỷ lệ ... phòng y tế trung tâm nhu cầu chăm sóc sức khỏe học viên cai nghiện ma t y: Thực trạng số lượng học viên so với số cán TT nghiên cứu: Tính chung năm 2006 2007: Cứ 7,7 học viên có cán bộ, số học ... CNMT trung tâm nghiên cứu cho th y có tới 31,3% có kết (+) 4.1.2 Về sử dụng dịch vụ y tế học viên cai nghiện ma t y trung tâm: Kết nghiên cứu cho th y, bị ốm có 41,3% học viên CNMT đến tổ y tế...
 • 32
 • 503
 • 0

tóm tắt luân án nghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánh

tóm tắt luân án nghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánh
... hóa theo mục tiêu nghiên cứu luận án Thời gian nghiên cứu: từ tháng năm 2011 đến tháng năm 20 14 Đóng góp luận án - Xây dựng mô hình mô động lực học máy kéo truyền lực cấp phân tầng liên hợp ... hóa toán học Trong luận án sử dụng chủ yếu phương pháp mô hình hóa toán học mô phần mền Mathlab- simulik để giải toán khảo sát vấn đề nghiên cứu 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm Nghiên ... truyền lực cấp phân tầng - Xác định phương án điều khiển tự động tỉ số truyền truyền động cấp hệ thống thủy lực sử dụng van đóng ngắt tạo lực ép tác động vào bánh đai chủ động, bánh đai bị...
 • 27
 • 198
 • 0

tóm tắt luân án nghiên cứu hiện tượng dịch chuyển đất đá trên sườn dốc vùng đồi núi quảng trị thừa thiên huế, đề xuất phương pháp dự báo và phò

tóm tắt luân án nghiên cứu hiện tượng dịch chuyển đất đá trên sườn dốc vùng đồi núi quảng trị  thừa thiên huế, đề xuất phương pháp dự báo và phò
... Thanh Nhàn, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Thanh, Tạ Đức Thịnh (2012), “Phân vùng dự báo cường độ hoạt động TLĐĐ SD vùng đồi núi Quảng Trị - Thừa Thiên Huế phương pháp mô hình toán - BĐ với trợ giúp ... Trị (nhánh Tây) - Thừa Thiên Huế”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất số 32, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thanh, Tạ Đức Thịnh (2011), “Vận dụng lý thuyết phương ... Thanh Nhàn, Nguyễn Thanh, Tạ Đức Thịnh (2011), “Thiết lập đánh giá cường độ hoạt động trượt đất đá vùng đồi núi Tây Thừa Thiên Huế phương pháp tiếp cận đa tiêu”,Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất số...
 • 29
 • 258
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số phương pháp phân định băng thông độngvận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp qua hai năm 2006 2008một số phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của việc triển khai mạng gprs đối với dung lượng thoại trong mạng gsmnghiên cứu và ứng dụng phương pháp lập luận theo tình huống để xây dựng hệ thống môi giới việc làmmột số phương pháp thống kêphần thứ nhất cơ sở lý thuyết của các phương pháp phân tích hóa họcmột số phương pháp tính toán bù trên lưới phân phối vận hành hởbài giảng địa chất đại cương các dạng cấu tạo và phương pháp đo đạctiểu luận kỹ năng phương pháp thảo luận nhóm16 mở đầu về phương pháp phân tích đo quangtính áp lực khớp động của cơ cấu bằng phương pháp phân lực trực tiếpsơ đồ khối hệ thống nén ảnh tiêu biểuphương pháp phân tích thiết kế hệ thốngcơ sở phương pháp oxalatcác phương pháp phân tích rủi ro của dự áncác yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến bảo tồn tài nguyên đấtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn